Kompletná sieť liniek so zastávkami k 7.11.1958

Električky

Linka 1 (jednosmerne)
Hlavná stanica, Hlboká cesta, Furdekova, Mierové nám., Hurbanovo nám., Stalinovo nám., Jesenského, Národné divadlo, Kúpeľná, Šafárikovo nám., Červenej armády, Stalinovo nám., Hurbanovo nám., Mierové nám., Furdekova, Hlboká cesta, Hlavná stanica

Linka 2
Hlavná stanica, Hlboká cesta, Furdekova, Mierové nám., Hurbanovo nám., Stalinovo nám., Dobrovského, Mickiewiczova, Odborárske nám., Steinerova, Trnavská cesta, Pri Starej prachárni, Odbojárov, Rovniankova, Nová doba, Jurkovičova, Zátišie, Železničný prejazd, Závod mieru, Turbínová, Magnetová, Jurajov dvor, Vajnorská (remízy)

Linka 3
Hlavná stanica, Hlboká cesta, Furdekova, Mierové nám., Hurbanovo nám., Stalinovo nám., Dobrovského, Mickiewiczova, Vazovova, Račianske mýto, Ursínyho, Kijevská, Sliačska, Bakuninova, Pluhová, Biely kríž, Gaštanový hájik

Linka 4
Jesenského, Národné divadlo, Kúpeľná, Šafárikovo nám., Červenej armády, Kamenné nám., Dobrovského, Mickiewiczova, Odborárske nám., Steinerova, Trnavská cesta, Pri Starej prachárni, Odbojárov, Rovniankova, Nová doba, Jurkovičova, Zátišie, Železničný prejazd, Závod mieru, Turbínová, Magnetová, Jurajov dvor, Vajnorská (remízy)

Linka 5
Jesenského, Národné divadlo, Kúpeľná, Šafárikovo nám., Červenej armády, Kamenné nám., Dobrovského, Mickiewiczova, Vazovova, Račianske mýto, Ursínyho, Kijevská, Sliačska, Bakuninova, Pluhová, Biely kríž, Gaštanový hájik

Linka 6
Petržalka - sad, Šafárikovo nám., Červenej armády, Jesenského, Národné divadlo, Rybné nám., Podhradské nábr., Mockovo nám., Pri tuneli, Park kultúry a oddychu, Žižkova škola, Mlynská dolina, Botanická záhrada, Svrčková, Líščie údolie, Komsomolská, Karlova Ves (Vodárenská)

Linka 7
Junácka, Nová doba, Rovniankova, Odbojárov, Pri Starej prachárni, Trnavská cesta, Steinerova, Odborárske nám., Mickiewiczova, Dobrovského, Kamenné nám., Jesenského, Národné divadlo, Rybné nám., Podhradské nábr., Mockovo nám., Pri tuneli, Park kultúry a oddychu, Žižkova škola, Mlynská dolina, Botanická záhrada, Svrčková, Líščie údolie, Komsomolská, Karlova Ves (Vodárenská)

Trolejbusy

Linka 11
Národné divadlo, Fučíkova, Červenej armády, Bezručova, Národného povstania, Mlynské nivy, Žel. st. Bratislava Nivy, Šoltésovej, Karadžičova, Steinerova, Račianské mýto, Karpatská, Žabotova, Hlavná stanica

Linka 12
Žabotova, Hlboká cesta, Tunel, Uhrova, Hroboňova, Jaseňová, Pri Suchom mlyne, Záhorácka, Výskumný ústav drevársky, Vojenská nemocnica

Linka 13
Červený kríž, Jančova, Radvanská, Inovecká, Čelakovského, Hrad, Zámocká, Partizánska, Palisády, Mierové nám., Nám. 1. mája, Mýtna, Žilinská, Karpatská, Dobšinského, Tupého, Pri parku, Na spojke, Pri Skalke, Koliba (Brečtanová)

Linka 14 (jednosmerne)
Zimný štadión, Jégého, Záhradnícka, Kvačalova, Karadžičova, Ľudový súd, Mickiewiczova, Kollárovo nám., Dukelská, Hurbanovo nám., Pilárikova, Škarniclova, Partizánska, Podjavorinskej, Šmeralova, Hurbanovo nám., Dukelská, Kollárovo nám., ul. Československej armády, Ľudový súd, Karadžičova, Kvačalova, Miletičova, Jégého, Zimný štadión

Linka 15
Hlavná stanica, Žabotova, Karpatská, Račianske mýto, Trnavská cesta, Zimný štadión, Ondavská, Brestová, Sabinovská, Štrková, Martinský cintorín, Rozmarínová, Nerudova, Spoločenská, Rádiová, Trnávka (Krajná)

Linka 16
Prievoz (most), Mierová, Strojnícka, Radničné nám., Kaštieľska, Kladenská, Hraničná, Komárňanská, Káblová, Miletičova, Turčianska, Novohradská, Košická, Chalupkova, Martanovičova, Dostojevského rad, Sienkiewiczova >, Šafárikovo námestie

Linka 18
Trnavská cesta, Záhradnícka, Trenčianska, Miletičova, Káblová, Komárňanská, Hraničná, Kladenská, Kaštieľska, Radničné nám., Strojnícka, Mierová, Prievoz (most)

Autobusy

Linka 17

Šulekova, Palisády, Mierové nám., Nám. 1. mája, Kollárovo nám., Mickiewiczova, Ľudový súd, Karadžičova, Kvačalova, Kulíškova, Páričkova, Košická, Novohradská, Turčianska, Miletičova, Trenčianska, Ružová dolina

Linka 21
Šafárikovo nám., Dostojevského rad, Martanovičova, Zimný prístav, Chalupkova, Súkennícka, Alejová, Vodná, Za humnami, Malé Pálenisko, Nové Pálenisko

Linka 22
Prievoz (most)
, Vrakuňa (rázcestie), Osada, Podunajské Biskupice (Krížna), Slovnaft, Podunajské Biskupice (Horná), Podunajské Biskupice (Cintorínska), Podunajské Biskupice (MNV)

Linka 24

Trnavská cesta, Zimný štadión, Ondavská, Brestová, Sabinovská, Štrková, Martinský cintorín, Vrakunianská cesta, Družstevný dvor, Za letiskom, Letište

Linka 25
Šafárikovo nám., Ihrisko pri sade, Koševého, Trate mládeže, Škola, Sväzácka, Rusovská cesta

Linka 26
Šafárikovo nám., Petržalka (sad), Kaviareň Sad, Bučinová, Šrobárovo nám., Lysenkova, Užocká, Záporožská, Rusovská cesta, Údernícka, Bratská, Petržalka (osada Kopčany)

Linka 27
Šafárikovo nám., Petržalka (sad), Štadión Červenej hviezdy, Chorvátske rameno, Tatranská, Povstalecká, Hájová, Petržalka (Starý háj)

Linka 28
Šafárikovo nám., Petržalka (sad), Štadión Červenej armády, Mestské sklady, Pri Seči, Kočánkova, Mäsiarska, Májová, Ovsište

Linka 29
Karlova Ves (Líščie údolie), Jurigrad, Vodáreň, Dlhé diely, Kadlečík, Stará horáreň, Kameňolom, Starý kameňolom, Kremeľská,  Devín (Nám. práce)

Linka 30/D
Októbrové nám., Pri tuneli, Park kultúry a oddychu, Žižkova škola, Mlynská dolina, Slávičie údolie, Ihrisko Machnáč, Pri Habánskom mlyne, Záhorácka, Výskumný ústav drevársky, Mokrohájska cesta, Polianky, Strážny domček ČSD, Žel. stanica Lamač, Rázcestie, Dúbravka (Jadranská)

Linka 30/L
Októbrové nám., Pri tuneli, Park kultúry a oddychu, Žižkova škola, Mlynská dolina, Slávičie údolie, Ihrisko Machnáč, Pri Habánskom mlyne, Záhorácka, Výskumný ústav drevársky, Mokrohájska cesta, Polianky, Strážny domček ČSD, Žel. stanica Lamač, Rázcestie, Vrančovičova, Lamač - pošta

Linka 31
Gaštanový hájik, Nový záhon, Pekná cesta, Krasňany, Jakubská, Oblačná, Detvianska, Rača (Nám. Hrdinov)

Linka 31/V
Gaštanový hájik, Nový záhon, Pekná cesta, Krasňany, Jakubská, Oblačná, Koľajná, Východná stanica

Linka 32
Vajnorská (remízy), Pri starom mýte, Panelové sklady, Stará Vajnorská, Železničná trať, Východná, Staré letište, Uhliská, Úradovňa ONV, Vajnory (konečná)

Linka 33
Októbrové nám., Pri tuneli, Park kultúry a oddychu, Žižkova škola, Mlynská dolina, Slávičie údolie, Ihrisko Machnáč, Pri Habánskom mlyne, Záhorácka, Výskumný ústav Drevársky, Vojenská nemocnica, Klepáč, Deviaty mlyn, Železná studienka

Nočné spoje

Od polnoci do 5. hodiny premávajú nepravidelne tieto nočné spoje:

  • Vajnorská, remízy - Hlavná stanica (električka)
  • Petržalka - Gaštanový hájik (autobus)
  • Hlavná stanica - Karlova Ves (autobus)

Dnešné názvy ulíc a námestí

Alejová Alejová (ulica sa otočila a presunula východne)
Bakuninova Riazanská (od Hálkovej po Račiansku)
Bosákova Pribinova
Bučinová zrušená, v miestach dnešnej Incheby
Československej armády Špitálska
Červenej armády Grösslingová
Dukelská Poštová (od Obchodnej po Hodžovo nám.)
Furdekova Spojná
Gottwaldovo námestie Námestie slobody
Hájová zrušená, dnes približne Hrobákova
Jurkovičova Riazanská (od Hálkovej po Vajnorskú)
Káblová zrušená, zastávka bola pri vyústení Starej prievozskej na Prievozskú ulicu
Kijevská Kyjevská (križovanie s Račianskou zrušené)
Kladenská Kladnianska
Komárňanská zrušená, nachádzala sa medzi Tučkovou a Bajkalskou ulicou
Komsomolská Molecova
Koševého zrušená, dnes časť Einsteinovej ulice pri čerpadle OMV
Lysenkova zrušená, v miestach dnešnej Gercenovej, Pečnianskej a Kapicovej ulice
Malinovského Šancová
Mäsiarska zrušená, nachádzala sa v miestach zostupnej rampy Prístavného mosta v Petržalke
Mierové námestie Hodžovo námestie
Mockovo námestie zrušené, dnes parkovisko pod Žižkovou ulicou pri tuneli
Národného povstania Lazaretská, časť v miestach dnešnej novej budovy SND zrušená
Októbrové námestie Župné námestie
Podunajské Biskupice (Cintorínska) Mramorová
Podunajské Biskupice (Horná) Šikmá
Podunajské Biskupice (Krížna) Kazanská
Povstalecká zrušená, dnes približne Starohájska a Námestie hraničiarov
Stalinovo námestie Námestie Slovenského národného povstania
Steinerova Krížna
Sväzácka zrušená, v miestach dnešnej Gercenovej, Bohrovej a Daliborovho námestia
Svrčková Svrčia
Šmeralova Kozia
Šrobárovo námestie zrušená, v miestach dnešnej Incheby
Štrková zrušená, nachádzala sa na Trnavskej ceste medzi Martinským cintorínom a Tomášikovou ulicou
Tatranská zrušená, dnes približne Furdekova
Thälmannova Za kasárňou
Trate mládeže zrušená, dnes časť Einsteinovej ulice pri čerpadle OMV
Užocká Levočská (od Rusovskej po Pečniansku)
Vodná zrušená, dnes parkovisko pod Prístavným mostom v Prievoze
Vrakunská cesta Vrakunská cesta
Za humnami zrušená, dnes ju približne kopíruje spojenie Slovnaftskej a Prístavnej ulice

Zdroj: Orientačný plán Bratislavy, vydal Ústredný národný výbor, Šport : Bratislava, 1959. Zadané 7.11.1958, tlačené 21.3.1959.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Dobrý deň. V časti "Dnešné názvy ulíc" chýba ešte Martanovičova ulica /linka 16/, čiže dnešná Pribinova, ak sa nemýlim.