Sci-fi: Stredom Petržlenky pôjde Maglev!

Odborníci na všetko sa už nechcú ďalej iba nečinne prizerať. Štyria naslovovzatí odborníci na všetko v uplynulom období založili „Združenie za modernú a rýchlu dopravu“ (Z.M.R.D.).

Členovia iniciatívy Z.M.R.D. sú znechutení doterajším storočným vývojom v Prešporku a zvlášť negatívne vnímajú problematiku ušného, očného, krčného a nosného systému mesta. Preto sa rozhodli už ďalej nečakať a poslali vedeniu mesta Prešporok obsiahlu výzvu. Z otvorenej 1435-bodovej výzvy prinášame iba tie najdôležitejšie tézy:

  • Všetky medializované zámery nosného systému v Prešporku zásadne ohrozujú zákonom chránenú flóru (bodliakus vulgaris, quadrolistus hapines, naletus burinis, pleva latikus, sachorinae croatia, datelinae prepsis) a faunu (holubis malus, ulipis pirus, svabeum domesticum, hmyzus osus, luscinia megarhynchos, rat poisonis). Toto unikátne a celosvetovo jedinečné dedičstvo zapísané v zoznamoch WHO, WWF, WTF, IMHD, UNO, UNESCO, UNES-HO žiadame jednoznačne zachovať nedotknuté. Okrem toho žiadame rešpektovať široké petržlenové polia, ktoré dali názov našej mestskej časti a stredom ktorých má viesť trasa nosného systému!
  • Všetky riešenia nosného systému, či sa jedná o drožku, bričku, koňku, tramway, električku, rýchlodráhu, metro, električkovú rýchlodráhu, električkové metro, metro – rýchlodráhu, tram-train, alebo train-tram sú iba dočasné, pretože v konečnom riešení stredom Petržlenky aj tak povedie Maglev. Tento systém sa už roky úspešne testuje v Nemecku (t. č. testovanie po niektorých vážnejších nehodách zastavené, pozn. red.) a je založený na princípe vznášania sa nad telesom dráhy na základe magnetického poľa. (Z toho odvodený názov Magnetic Levitation). Tento systém 3. tisícročia dosahuje rýchlosť až vyše 400 km/h vďaka čomu budú obyvatelia Petržlenky v centre mesta pohodlne doslova za pár minút.
  • Tento Maglev pochopiteľne povedie v hlbokom tuneli. Na rozdiel od všetkých doteraz spracovaných štúdií ministerstvami, železnicami a mestom Prešporok, iniciatíva Z.M.R.D. disponuje štúdiou už od čias Veľkej Moravy, kedy bolo Byzantskými vedcami vypracované definitívne riešenie krčného systému pozdĺž jantárovej cesty. Tam sa ako najefektívnejší a najlacnejší variant ukazuje viesť celý koridor „od Varjagov po Konštantínopol“ v tuneli, ktorý mali stavať byzantskí otroci.
  • Iniciatíva Z.M.R.D. tiež kritizuje zbytočné vyhadzovanie finančných prostriedkov mesta Prešporok, ako aj mestskej časti Petržlenka, na akékoľvek riešenie uvedených dopravných (a telových) systémov. Spomínaný Maglev, ktorý ako jediný predstavuje plnohodnotné riešenie do budúcnosti, totižto v plnom rozsahu zaplatí známy americký miliardár DeBill Gates. Ten (-T) to opakovane prisľúbil viacerým členom iniciatívy Z.M.R.D. a dôrazne varoval mesto Prešporok pred podobnými chybami akých sa dopustil on s jedným nemenovaným operačným systémom. DeBill Gates však všetkých uisťuje, že okrem financovania stavby Maglevu v plnom rozsahu zabezpečí aj všetky potrebné stavebné a tunelovacie povolenia. Mesto, ministerstvo ani železnice by tento projekt tak nemal stáť ani cent.
  • Do doby sprevádzkovania Maglevu sú plnohodnotným očným systémom (lebo sú všetkým až moc na očiach) Petržalky autobusy. Myslíme si dokonca, že onedlho budú aj autobusy v Petržlenke prebytočné a obyvatelia budú až do postavenia Maglevu naplno využívať výhody individuálnej automobilovej dopravy. Zrušením autobusových zastávok by sa navyše mohli získať ďalšie toľko potrebné parkovacie miesta.
  • Na záver iniciatíva Z.M.R.D. dúfa, že tak ako oni po tejto výzve ochotne predložia k nahliadnutiu všetky dokumenty, štúdie, koncepcie a ostatné tlačoviny, tak aj mesto Prešporok zverejní všetky oficiálne písomnosti od prvej písomnej zmienky o meste v roku 907 až do dnes.

Nám nezostáva dodať nič iné, len známe heslo: Biť takýchto Bratislavčanov nás baví!

Z.M.R.D. dal nedávno jasne najavo, čo si myslí o trolejbusovej doprave v Petržlenke