Kompletná sieť liniek so zastávkami k 21.5.1988

Električky

Linka 1
Hlavná stanica, Dimitrovovo nám., Žilinská, Radlinského >, < Starohorská, Kollárovo nám., Poštová, Kapucínska, Tunel, PKO, Lafranconi, Botanická záhrada, Svrčia, Komsomolská, Jegorovovo nám., Segnerova, Nad lúčkami, Lackova, Borská, Karlova Ves, Dolné Krčace, Horné Krčace, Damborského, Švantnerova, Alexyho, Drobného, OD Saratov, Krajňákova

Linka 2
Hlavná stanica, Dimitrovovo nám., Žilinská, Sovietske nám. >, < Starohorská, Vazovova, Legionárska, Nám. Fr. Zupku, Odborájov, Bajkalská, Riazanská, Zátišie, Odborárska, Turbínová, Magnetová, Jurajov Dvor

Linka 3
Hlavná stanica, Dimitrovovo nám., Žilinská, Sovietske nám. >, < Starohorská, Vazovova, Račianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž, Žel. st. Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Nový záhon, Pekná cesta, Černockého, Hečkova, Hybešova, Rača, Detvianska, Záhumenice, Pri vinohradoch, Komisárky

Linka 4
Karlova Ves, Borská, Lackova, Nad lúčkami, Segnerova, Jegorovovo nám., Komsomolská, Svrčia, Botanická záhrada, Lafranconi, PKO, Tunel, Most SNP, Nám. Ľ. Štúra, Kyjevské nám. >, < Jesenského, Markušova >, < Duklianska, Odborárske nám. >, < Americké nám., Legionárska, Nám. Fr. Zupku, Odbojárov, Bajkalská, Riazanská, Zátišie, Odborárska, Turbínová, Magnetová, Jurajov Dvor

Linka 5
Krajňákova, OD Saratov, Drobného, Alexyho, Švantnerova, Damborského, Horné Krčace, Dolné Krčace, Karlova Ves, Borská, Lackova, Nad lúčkami, Segnerova, Jegorovovo nám., Komsomolská, Svrčia, Botanická záhrada, Lafranconi, PKO, Tunel, Kapucínska, Poštová, Kollárovo nám., Sovietske nám. >, < Radlinského, Vazovova, Račianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanska, Mladá garda, Nám. Biely kríž, Žel. st. Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Nový záhon, Pekná cesta, Černockého, Hečkova, Hybešova, Rača, Detvianska, Záhumenice, Pri vinohradoch, Komisárky

Linka 6 (jednosmerne)
Žel. st. Nové Mesto, Zátišie, Riazanská, Bajkalská, Odbojárov, Nám. Fr. Zupku, Legionárska, Vazovova, Radlinského, Kollárovo nám., Poštová, Kapucínska, Tunel, Most SNP, Nám. Ľ. Štúra, Kyjevské nám., Markušova, Odborárske nám., Legionárska, Nám. Fr. Zupku, Odbojárov, Bajkalská, Riazanská, Zátišie, Žel. st. Nové Mesto

Linka 7 (jednosmerne)
Žel. st. Vinohrady, Nám. Biely kríž, Mladá Garda, Riazanská, Pionierska, Ursínyho, Račianske mýto, Vazovova, Americké nám., Duklianska, Jesenského, Nám. Ľ. Štúra, Most SNP, Tunel, Kapucínska, Poštová, Kollárovo nám., Sovietske nám., Vazovova, Račianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, nám. Biely kríž, Žel. st. Vinohrady

Linka 8
Hlavná stanica, Dimitrovovo nám, Žilinská, Sovietske nám. >, < Starohorská, Vazovova, Legionárska, Nám. Fr. Zupku, Miletičova, Bajkalská, Pri jazere, Herlianska, Tomášikova, Súmračná, Chlumeckého, Ružinov

Linka 9
Karlova Ves, Borská, Lackova, Nad lúčkami, Segnerova, Jegorovovo nám., Komsomolská, Svrčia, Botanická záhrada, Lafranconi, PKO, Tunel, Kapucínska, Poštová, Kollárovo nám., Sovietske nám. >, < Radlinského, Vazovova, Legionárska, Nám. Fr. Zupku, Miletičova, Bajkalská, Pri jazere, Herlianska, Tomášikova, Súmračná, Chlumeckého, Ružinov

Linka 10: (jednosmerne)
Jurajov Dvor, Magnetová, Turbínová, Odborárska, Zátišie, Riazanská, Bajkalská, Odbojárov, Nám. Fr. Zupku, Legionárska, Americké nám., Duklianska, Jesenského, Nám. Ľ. Štúra, Šafaríkovo nám., Kyjevské nám., Markušova, Odborárske nám., Legionárska, Nám. Fr. Zupku, Odbojárov, Bajkalská, Riazanská, Zátišie, Odborárska, Turbínová, Magnetová, Jurajov Dvor

Linka 11
Nám. Ľ. Štúra, Šafaríkovo nám. >, < Jesenského, Kyjevské nám. >, Markušova >, < Duklianska, Americké nám., Vazovova, Račianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanska, Mladá garda, Nám. Biely kríž, Žel. st. Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Nový záhon, Pekná cesta, Černockého, Hečkova, Hybešova, Detvianska, Záhumenice, Pri vinohradoch, Komisárky

Linka 12
Krajňákova, OD Saratov, Drobného, Alexyho, Švantnerova, Damborského, Horné Krčace, Dolné Krčace, Karlova Ves, Borská, Lackova, Nad lúčkami, Segnerova, Jegorovovo nám., Komsomolská, Svrčia, Botanická záhrada, Lafranconi, PKO, Tunel, Most SNP, Šafárikovo nám >, Kyjevské nám. >, Markušova >, Odborárske nám. >, < Nám. Ľ. Štúra, < Jesenského, < Duklianska, < Americké nám., Legionárska, Nám. Fr. Zupku, Miletičova, Bajkalská, Pri jazere, Herlianska, Tomášikova, Súmračná, Chlumeckého, Ružinov

Linka 13 (jednosmerne)
Hlavná stanica, Dimitrovovo nám., Žilinská, Radlinského >, < Starohorská, Kollárovo nám., Poštová, Jesenského, Nám. Ľ. Štúra, Šafárikovo nám., Kyjevské nám., Poštová, Kollárovo nám., Starohorská, Žilinská, Dimitrovovo nám., Hlavná stanica

Linka 14
Hlavná stanica, Dimitrovovo nám., Žilinská, Sovietske nám. >, < Starohorská, Vazovova, Legionárska, Nám. Fr. Zupku, Odbojárov, Bajkalská, Riazanska, Zátišie, Žel. st. Nové Mesto

Trolejbusy

Linka 210
Lovinského, Hroboňova, Horský park, Drotárska >, < Majakovského, Červený kríž, Jančova >, < Hummelova, Radvanská, Strmá >, < Inovecká, < Hrad, Zámocká, Partizánska, Šmeralova, Mierové nám., Kollárovo nám., Čsl. armády, Cintorínska, Duklianska >, < Rajská

Linka 211
Jelačičova, Záhradnícka, Trenčianska, Miletičova, Hontianska >, < Košická, Svätoplukova >, aut. st. ČSAD, Cintorínska >, < 29. Augusta, Čsl. armády, Kollárovo nám., Mierové nám., SAV, Zsl. energetické závody, Stromová >, Bárdošova, Magurská, Kramáre - Nemocnica, Pri Suchom mlyne, Valašská >, < Gaštanová

Linka 212
Zimný štadión, Miletičova, Kvačalova, Karadžičova, Americké nám. >, < Mickewiczova, Kollárovo nám., Mierové nám., SAV, Zsl. energetické závody, Stromová >, Bárdošova, Magurská, Kramáre - Nemocnica, Pri Suchom mlyne >, Mlynská dolina >, < Záhoracka, Vojenská nemocnica

Linka 213:
Búdková cesta, Červený kríž, Jančova >, < Hummelova, Radvanská, Strmá >, < Inovecká, < Hrad, Zámocká, Partizánska, Šmeralova, Mierové nám., Gottwaldovo nám., Štefanovičova, Malinovského, Tupého, Jeséniova, Čremchová, Husova, Koliba

Linka 214
Rádiová, Bulharská, Spoločenská, Hanácka, Turbínová, Tomášikova, Sabinovská, Bajkalská, Zimný štadión, Miletičova, Kvačalova, Karadžičova, Americké nám. >, < Mickewiczova, Kollárovo nám., Mierové nám., Šmeralova, Šulekova

Linka 215
Rádiová, Bulharská, Spoločenská, Hanácka, Turbínová, Tomášikova, Sabinovská, Bajkalská, Zimný štadión, Miletičova > , Kvačalova >, Kulíškova >, Páričkova >, Mlynské Nivy >, < Záhradnícka, < Trenčianska, < Miletičova, < Košická, Aut. st. ČSAD, Cintorínska >, < 29. augusta, Duklianska >, < Rajská

Linka 216
Prievoz - Most, Strojnícka, Radničné nám., Tomášikova, Kladnianska, Hraničná, Pažitková >, Bajkalská, Miletičova, Hontianska >, Svätoplukova >, < Košická, Aut. st. ČSAD, Cintorínska >, < 29. augusta, Duklianska >, < Rajská

Linka 217
Ružová dolina, Trenčianska, Miletičova, Hontianska >, < Košická, Mlynské Nivy, Páričkova, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám. >, < Mickewiczova, Kollárovo nám., Mierové nám., Šmeralova, Partizánska, Zámocká, Hrad >, Inovecká >, < Strmá, Radvanská, Hummelova >, < Jančova, Červený kríž, Majakovského >, < Drotárska, Horský park, Hroboňova, Lovinského, Gaštanová >, < Valašská

Autobusy

Linka 20
Šafárikovo nám., Malá scéna, Čulenova, Aut. st. ČSAD, Košická >, < Svätoplukova, < Hontianska, Miletičova, Bajkalská, < Pažitková, Hraničná, Mierová, Brodná, Ondrejovova, < Ríbezľová, Cintorín Ružinov, Za mostom, Priekopnícka, Komárovská, Hronská, Dudvážska >, < Bebravská, Žitavská, Čiližská

Linka 21
Lúky V, Tepláreň >, Lúčanka, Žukovova, Jakubovského, ZŠ Jakubovského, Nadjazd, Jeremenkova, Grečkova, Rybalkova, Kalininova, Ulbrichtova, Togliattiho, < Bierutova, Starohájska >, Lumumbova, Synekova, Blagoevova, Most Hrdinov Dukly, Lúčna, Komárňanská, JRD Prievoz, Slovnaft, < Slovnaft - Internát, Hydrostav, Slovnaftská cesta, Priekopnícka, Komárovská, Stavbárska, Jednota, Pri kostole, Šípová, Vrakuňa - Reštaurácia, Vrakuňa - záhrada, < Súhvezdná, Ružinov

Linka 22
Hlavná stanica, Dimitrovovo nám., Karpatská, Račianske mýto, nám. Fr. Zupku, Zimný štadión, Teslova, Drieňova, Trenčianska, Bajkalská >, < Prievozská, < Pažítková, Hraničná, Kladnianska, Tomášikova, Radničné nám., Strojnícka, Nové záhrady >, < Prievoz - Most, Cintorín Ružinov, Za mostom, Priekopnícka, Kovová, Slovnaftská cesta, Hydrostav, Slovnaft - Internát >, Slovnaft

Linka 23
Hlavná stanica, Dimitrovovo nám., Karpatská, Račianske mýto, Nám. Fr. Zupku, Záhradnícka, Nám. Ľudových milícií, Mlynské Nivy, Presscentrum, Svätoplukova >, < Mlynské Nivy, Aut. st. ČSAD, Čulenova, Malá scéna, Šafárikovo námestie

Linka 24
Hlavná stanica, Dimitrovovo nám., Karpatská, Račianske mýto, Nám. Fr. Zupku, Zimný štadión, Bajkalská, Sabinovská, Tomášikova, Závod ČSAD, Martinský cintorín, Clementisova, Słowackého, Galvaniho, Pestovateľská, Záhradníctvo, Cesta na letisko, Letisko

Linka 25
Podunajské Biskupice - žel. st., Petőfiho >, < Ul. 9. mája, Učiteľská, Hviezdna >, < Nákupná, Podzáhradná, Kazanská >, < Korytnická, Hronská, Dudvážska >, < Bebravská, Žitavská, Čiližská, Poľnohospodárska, Šípová, Vrakuňa - Reštaurácia, Vrakuňa - záhrada, Ružinov, Súhvezdná, Słowackého, VD Druna, Galvaniho, Bulharská, Rádiová, Edisonova, Bočná, Technická

Linka 26
Most SNP, Tunel, PKO, Lafranconi, Slávičie údolie, Pri Habánskom mlyne, Mlynská dolina, Mokrohájska, Lamačská c., Pridánky >, Žel. st. Lamač >, < Záluhy, Pod násypom, Segnáre, Lediny >, < Hodonínska, Vrančovičova, Bakošova, Podháj, L. Szántóa, Klanec, Lamač

Linka 27
Hlavná stanica, SAV, Mierové nám., Zochova >, < Šmeralova, Makarenkova, Kremnická >, < Fierlingerova, Záporožská, Čičerinova, Jungmanova, Nám. Hraničiarov, Lumumbova, Synekova, Blagoevova, Nám. N. Krupskej, Ovsište

Linka 28
Šafárikovo nám., Pri Seči, Mehringova, < Vorošilovova, Synekova, Blagoevova, Nám. N. Krupskej, Ovsište

Linka 29
Most SNP, Tunel, PKO, Lafranconi, Botanická záhrada, Svrčia, Riviéra, Jurigrad, Vodáreň, Kadlečík, Dlhé Diely, Hájovňa, Pri záhradách, Nový kameňolom, Starý kameňolom, Kremeľská >, < Za kameňolomom, Škola, Nám. Práce, Hradná, Štrbská, Devín

Linka 30
Most SNP, < Múzejná, Malá scéna, Čulenova, Aut. st. ČSAD, Mlynské Nivy >, < Svätoplukova, Prístavná, < Votrubova, Prístav, Lúčna, Komárňanská, JRD Prievoz, Slovnaft, < Slovnaft - Internát, Hydrostav, Slovnaftská c., Šikmá, Podunajské Biskupice - Nemocnica, Podunajské Biskupice MNV, Ul. 9. mája >, < Petőfiho, < Učiteľská, Podunajské Biskupice - železničná stanica

Linka 31 (jednosmerne)
Vojenská nemocnica, Záhorácka (popoludní), Mlynská Dolina (ráno), Lovinského, Matúšova, Štátny ústredný archív, Šafranová, Štátny ústredný archív, Hroboňova, Lovinského, Mlynská Dolina (popoludní), Záhorácka (ráno), Vojenská nemocnica

Linka 32
Nám. Fr. Zupku, < Zimný štadión, < Trnavská, < Vajnorská, Riazanská, Tomášikova, Odborárska, < Turbínová, Magnetová, Jurajov Dvor, Veľkoobchod, Sklady veľkoobchodu, Štrkopiesky, Priemstav, Zemiakové sklady, Nadjazd, Pri starom letisku, Uhliská, Vajnory - MNV, Hospodárska, Vajnory , Čierna Voda - zastávka, Čierna Voda

Linka 33
Most SNP, Tunel, PKO, Lafranconi, Slávičie údolie, Pri Habánskom mlyne, Mlynská dolina, Vojenská nemocnica, Klepáč, Cesta mládeže, Železná studienka, Lesná správa, Pri jazere, Lanovka, Kameňolom, Štátny ÚNZ

Linka 34
Saratovská, Homolova >, < Ožvoldíkova, Štepná, Žatevná, Pekníkova >, < Karola Adlera, Drobného, Alexyho, Švantnerova, Damborského, Lipského, Polianky, Mokrohájska, Mlynská dolina, Dubová, Hroboňova, Zsl. energetické závody, Dimitrovovo nám >, < SAV, Karpatská, Račianske mýto, Nám. Fr. Zupku, Zimný štadión, Teslova, Sabinovská, Haburská, Drieňová, OD Ružinov, Nevädzová, Mierová, Kaštieľska, Gruzínska, Domkárska, Žel. stanica ÚNS

Linka 35
Jurajov Dvor, Stroj. nák. Podnikov >, < Poľnohospodárske stavby, Štrkopiesky, Priemstav, Zemiakové sklady, Nadjazd, Pri starom letisku, Uhliská, Osloboditeľská, Koniarkova, Vojenský útvar, Šprinclov majer, Závod BEZ, Benzinol, Učňovské stredisko ČSD, Benzinol, Závod BEZ, Technomat, Detvianska, Čachtická, Mudrochova >, < Nám. Hrdinov ČA, Jurkovičova >, < Kirovova

Linka 36
Príjazdná, Pri mlyne >, Pračanská, < Čierny chodník, Uhliská, Pri starom letisku, Cestné stavby, Lokomotívne Depo II, Na pasekách, Východná stanica, Lokomotívne Depo I, Sklabinská, Zelenina - sklady, Pastierska, Stolárska >, < Ihrisková, Čachtická, Mudrochova >, < Demänovská, Vinárske závody, Barónka, Nám. Hrdinov ČA >, < Jurkovičova

Linka 37
Žatevná, Pekníkova >, < Karola Adlera, Drobného, Alexyho, Švantnerova, Damborského, Lipského, Polianky, Mokrohájska, Mlynská dolina, Kramáre - Nemocnica, Magurská, Bárdošova, Zsl. energetické závody, Dimitrovovo nám. >, < SAV, Karpatská, Račianske mýto, Steinerova, Šoltésovej >, < Bazová, Mlynské Nivy, Čulenova, Malá scéna, Pri Seči, Mehringova, Vorošilovova >, Lumumbova, Starohájska, Bierutova, Togliattiho, Ulbrichtova, Kalininova

Linka 38
Kukučínova, Riazanská, Hálkova, Vajnorská, < Zátišie, Žel. st. Nové Mesto, Trnavská, Haburská, Drieňová, Tomášikova, Herlianska, Pri jazere, Bajkalská, Záhradnícka, Nám. Ľudových milícií, < Páričkova, < Mlynské Nivy, Aut. st. ČSAD, Čulenova, Malá scéna, Múzejná >, Most SNP, Makarenkova, Kremnická >, Fierlingerova, Záporožská, Údernícka >, < Kopčianska, Kúpalisko Matador

Linka 39
Slávičie údolie - Cintorín - Košíkova, Slávičie údolie, Lafranconi, PKO, Tunel, Šmeralova >, < Zochova, < Kollárovo nám., Nám. 1. Mája >, Vazovova >, < Gottwaldovo nám., < Povraznícka, Račianske mýto, Nám. Fr. Zupku, Zimný štadión, Bajkalská, Sabinovská, Tomášikova, Závod ČSAD, Martinský cintorín, Clementisova, Ivánska cesta, Ostredky

Linka 41
Most SNP, Tunel, PKO, Lafranconi, Slávičie údolie, Pri Habánskom mlyne, Mlynská dolina, Mokrohájska, Polianky, Pridánky >, Žel. st. Lamač >, Záluhy, Lediny >, < Hodonínska, Vrančovičova, JRD Lamač, Diaľničný nadjazd, Hradlo, Železničný nadjazd, Slovenské závody technického skla

Linka 42
Jurajov Dvor, Dvor HSV, Chemkostav, Stavivá KZ-08 (časť spojov z Jurajovho dvora zachádza k Priemstavu a k Pamiatkostavu)

Linka 43
Hlavná stanica, SAV, Mierové nám., Zochova >, < Šmeralova, Kremnická >, < Fierlingerova, Záporožská, Kossuthova, Kolmá, Sokolovského, Rokosovského, Nadjazd, ZŠ Jakubovského, Jakubovského, Žukovova, Lúčanka, Botevova >, < Buďonného, Kosmodemianskej, Cichowského, Sverdlovova

Linka 44
Hlavná stanica, SAV >, Západoslovenské energetické závody, Bárdošova , Magurská, Kramáre - nemocnica, Pri Suchom mlyne, Pri Habánskom mlyne, Slávičie údolie, Botanická záhrada, Svrčia, Komsomolská, Segnerova, Nad lúčkami, Lackova, Borská

Linka 45
Šafárikovo nám., Pri Seči, Mehringova, < Vorošilovova, Lumumbova, Starohájska, Bierutova, Togliattiho, E. Friedu, Sokolovského, Rokosovského, Jeremenkova, Grečkova, Rybalkova, Kalininova

Linka 47
Hlavná stanica, SAV, Mierové nám., Zochova >, < Šmeralova, Kremnická >, < Fierlingerova, Záporožská, Čičerinova, Jungmanova, Nám. Hraničiarov, Bierutova, Togliattiho, Ulbrichtova, Kalininova

Linka 48
Lopenícka, Sliačska >, Riazanská >, OD Slimák >, < Jarošova, Tehelná, Mestská >, < Bajkalská, Riazanská, Tomášikova, Vajnorská, Staré ihrisko, Podniková >, < Dimitrovova

Linka 49
Vojenská nemocnica, Záhorácka >, < Mlynská dolina, < Pri Suchom mlyne, Kramáre - nemocnica, Vlárska, Kĺzavá, Štátny ÚNZ

Linka 50
Most SNP, Makarenkova, Kremnická >, < Fierlingerova, Záporožská, Údernícka, Závod Matador, Kolmá, Sokolovského, Rokosovského, Nadjazd, ZŠ Jakubovského, Jakubovského, Žukovova, Lúčanka, Botevova >, < Buďonného, Kosmodemianskej, Cichowského, Sverdlovova, Furcevovej, Lunačarského

Linka 51
Na hriadkach, Devínska Nová Ves - MNV, Krasnoarmejcov, Mlynská, Žel. st. Devínska Nová Ves, Bystrická, Strojstav, BAZ - Stará vrátnica, Tehelňa, Strojstav, Bystrická, Žel. st. Devínska Nová Ves, BAZ - KMZ, Sídlisko BAZ, ČOV, Slovenské závody technického skla, Krajňákova, OD Saratov, Drobného >, < Alexyho

Linka 52
Šafárikovo nám, Pri Seči, Martího nám., Baumanova časť spojov zachádza k VKVŠ

Linka 53
Hlavná stanica, Dimitrovovo nám., Karpatská, Račianske mýto, Steinerova, Šoltésovej >, < Bazová, Mlynské Nivy, Čulenova, Malá scéna, Krasovského, Incheba, Kremnická >, < Fierlingerova, Záporožská, Kossuthova, Kolmá, Sokolovského, Rokosovského, Jeremenkova

Linka 54
Lúky V, Tepláreň >, Lúčanka, Žukovova, Jakubovského, ZŠ Jakubovského, Nadjazd, Rokosovského, Sokolovského, Kolmá, Kossuthova, Záporožská, Fierlingerova >, < Kremnická, Šmeralova >, < Zochova, Kollárovo nám. >, < Nám. 1. mája, Vazovova >, < Gottwaldovo nám., < Povraznícka, Račianske mýto, Nám. Fr. Zupku, Zimný štadión, Teslova, Sabinovská, Haburská, Drieňová, Chlumeckého, Vrakuňa - záhrada, Vrakuňa - reštaurácia, Šípová, Pri kostole, Stavbárska, Hronská, Dudvážska >, < Bebravská, Žitavská, Dolné Hony - Čiližská

Linka 55
Žel. st. Nové Mesto, Trnavská, Haburská, Drieňová, Tomášikova, Herlianska, Pri jazere, Bajkalská, Záhradnícka, Trenčianska, Prievozská, Mlynské Nivy >, < Košická, < Prístavná, < Votrubova, Prístav, Most Hrdinov Dukly, Vorošilovova, Lumumbova, Starohájska, Bierutova, Togliattiho, E. Friedu, Sokolovského, Kolmá, Závod Matador, Údernícka >, < Kopčianska, Kúpalisko Matador

Linka 56
Most SNP, Zadunajská, ObNV V, ZŠ Lysenkova, Čičerinova, Jungmanova, Nám. Hraničiarov, Bierutova, Togliattiho, E. Friedu, Sokolovského, Kolmá, Petržalka - Kopčany, Petržalka - Prefa

Linka 57
Račianske mýto, Nám. Fr. Zupku >, Steinerova, Šoltésovej >, < Bazová, Mlynské Nivy, Čulenova, Malá scéna, Pri Seči, Mehringova, < Vorošilovova, Lumumbova, Nám. Hraničiarov, Jungmanova, Čičerinova, Údernícka >, < Kopčianska, Kúpalisko - Matador

Linka 58
Kalininova, Ulbrichtova, Togliattiho, Bierutova, Starohájska, Lumumbova, Synekova, Blagoevova, Most hrdinov Dukly, Prístav, Votrubova >, Prístavná >, Košická >, < Mlynské Nivy, Prievozská, Trenčianska, Záhradnícka, Jelačičova

Linka 60
PS Nitra (Agátová), Krajňákova >, < Saratovská, OD Saratov, Drobného, Landauova >, < Alexyho, Na vrátkach >, < Bilíkova, < Záluhy, Lediny >, < Hodonínska, Vrančovičova, Bakošova, Podháj, L. Szantóa, Klanec, Lamač

Linka 61
Devínska Nová Ves - Podhorská, Staving, Vápenka, Poľnohospodárske učilište, Krajňákova, OD Saratov, Drobného >, < Alexyho

Autobusy (expresné linky)

Linka 100
Vazovova, Gottwaldovo nám. >, Nám. 1. mája >, < Kollárovo nám., Zochova >, < Šmeralova, Lafranconi, Slávičie údolie, Košíkova, Slávičie údolie - Cintorín

Linka 101
Most SNP, Lafranconi, Komsomolská, Horné Krčace >, < Harmincova, Damborského, OD Saratov, Agátová, Slovenské závody technického skla, Poľnohospodárske učilište, Vápenka, Staving, Kosatcová, M. Marečka, Hradištná, Devínska Nová Ves - MNV, Krasnoarmejcov, Mlynská, Kremencová, BAZ - KMZ

Linka 102
Most SNP, Lafranconi, Slávičie údolie, Mlynská dolina, Záluhy, Vrančovičova, JRD Lamač, Krematórium, Sklady JRD, Dívčí hrádek, Krče, Záhorská Bystrica - MNV, Záhorská Bystrica

Linka 103
Kukučínova, Riazanská, Hálkova, Vajnorská, < Zátišie, Žel. st. Nové Mesto, Trnavská, Haburská, Drieňová, Tomášikova, Herlianska, Pri jazere, Trenčianska, Drudop, Lúčna, Komárňanská, JRD Prievoz, Slovnaft, Lodenica

Linka 104
Štepná, Ožvoldíkova >, < Homolova, < Krajňákova, Saratovská >, OD Saratov, Drobného, Alexyho, Švantnerova, Damborského, Lipského, Polianky, Mokrohájska, Mlynská dolina, Dubová, Hroboňova, SAV, Mierové nám., Nám. SNP, Dunajská - Prior

Linka 105
Krajňákova, OD Saratov, Drobného, Alexyho, Švantnerova, Damborského, Lipského, Mlynská dolina, Hroboňova, Dimitrovo nám. >, < SAV, Karpatská, Račianske mýto, Jarošova, Mladá garda, Žel. st. Vinohrady, Pekná cesta, Hybešova, Detvianska, Technomat, Závod BEZ, Benzinol, Učňovské stredisko ČSD, Mäsokombinát

Linka 106
Krajňákova, OD Saratov, Drobného, Alexyho, Švantnerova, Damborského, Lipského, Mlynská dolina, Hrobobňova, Dimitrovovo nám. >, < SAV, Karpatská, Račianske mýto, Nám. Fr. Zupku, Zimný štadión >, Bajkalská, Riazanská, Tomášikova, Odborárska, Turbínová >, Magnetová, Jurajov Dvor, Veľkoobchod, Sklady VO, ZIPP, Priemstav, Staving

Linka 107
Most SNP, Malá scéna, Čulenova, Aut. st. ČSAD, Košická >, < Svätoplukova, Miletičova, Bajkalská, < Pažítková, Hraničná, Mierová, Brodná, Ondrejovova, Priekopnícka, Komárovská, Hronská, Dudvážska >, < Bebravská, Žitavská, Čiližská

Linka 108
Hlavná stanica, Račianske mýto, Nám. Fr. Zupku, Záhradnícka, Nám. Ľudových milícií, Košická >, < Mlynské Nivy, Miletičova, Drudop, Lúčna, Komárovská, Slovnaft, Slovnaftská, Nákovná, Hronská, Dudvážska >, < Bebravská, Čiližská

Linka 109
Krasňany - Meopta, Pekná cesta, Žel. st. Vinohrady, Mladá garda, Jarošova, Junácka, Teslova, Drieňová, Herlianska, Tomášikova, Nevädzová, Brodná, Ondrejovova, Priekopnícka, Komárovská, Hronská, Dudvážska >, < Bebravská, Žitavská, Čiližská

Linka 110
Lamač, Klanec, L. Szantóa, Podháj, Bakošova, Vrančovičova, Hodonínska >, < Lediny, Záluhy, Mlynská dolina, Hroboňova, Dimitrovovo nám. >, < SAV, Račianske mýto, Nám. Fr. Zupku, Zimný štadión, Bajkalská, Tomášikova, Turbínová, Rádiová, Terchovská, AZNP, Priemstav, Zlaté Piesky

Linka 111: (2 obojsmerné trasy)
Slovnaft, Slovnaftská, Podunajské Biskupice - MNV, Dom nábytku, Plnička P-B, Lieskovec, Ketelec, Štátne lesy

Slovnaft, Priecestie, Rázcestie, ČOV, Výhrevňa a spaľovňa, Obaľovňa (premáva podľa potrieb jednotlivých podnikov)

Linka 112
Smer Petržalka ráno, smer Devínska Nová Ves poobede: BAZ - Stará vrátnica, Strojstav, Bystrická, Žel. st. Devínska Nová Ves, Mlynská, Krasnoarmejcov, Devínska Nová Ves - MNV, Hradištná, Milana Marečka, Kosatcová, Staving, Vápenka, Poľnohospodárske učilište, Krajňákova, OD Saratov, Damborského, Borská, Komsomolská, Lafranconi, Most SNP, Mehringova, Lumumbova, Starohájska, Bierutova, Togliattiho, Ulbrichtova, Kalininova, Rybalkova, Jeremenkova, Nadjazd, ZŠ Jakubovského, Jakubovského, Žukovova, Lúčanka, Tepláreň (BAZ), Lúky V

Smer Petržalka poobede, smer Devínska Nová Ves ráno: BAZ - Stará vrátnica, Strojstav, Bystrická, Žel. st. Devínska Nová Ves, BAZ - KMZ, Sídlisko BAZ, Krajňákova, OD Saratov, Damborského, Borská, Komsomolská, Lafranconi, Most SNP, Mehringova, Lumumbova, Starohájska, Bierutova, Togliattiho, Ulbrichtova, Kalininova, Rybalkova, Jeremenkova, Nadjazd, ZŠ Jakubovského, Jakubovského, Žukovova, Lúčanka, Tepláreň (BAZ), Lúky V

Linka 113
Kalininova, Ulbrichtova, Togliattiho, Bierutova, Starohájska, Lumumbova, Mehringova, Malá scéna, Čulenova, Aut. st. ČSAD, Mlynské Nivy >, < Svätoplukova, Nám. Ľudových milícií, Záhradnícka, Herlianska, Tomášikova, Drieňová, Haburská, Trnavská, Žel. st. Nové Mesto, Odborárska, < Turbínová, Magnetová, Jurajov Dvor

Linka 114
Nám. Fr. Zupku, Vajnorská >, < Zimný štadión, Bajkalská, Trnavská, Rádiová, Terchovská, AZNP, Senecká, Milex, VD Slovakia

Linka 115
Krajňákova, OD Saratov, Damborského, Borská, Nad lúčkami, Komsomolská, Most SNP, Čulenova, Aut. st. ČSAD, Košická >, < Svätoplukova, Miletičova, Drudop, Lúčna, Slovnaft, Hydrostav, Slovnaftská, Podunajské Biskupice - nemocnica, Podunajské Biskupice - MNV, Devätinová, Podunajské Biskupice - Termostav

Linka 116
Most SNP, Makarenkova, Záporožská, Nadjazd, Janíkov dvor, Jarovce - záhrada, Jarovce - JRD, Jarovce, Sady JRD, Kovácsova >, < Hájová, Vývojová, Rusovce - MNV, Zdravotné stredisko, Rusovce - žel. st. >, Štátny majetok, Čunovo - rázcestie, Čunovo - MNV, Čunovo - námestie, Čunovo

Linka 117
Sverdlovova, Kosmodemianskej, Lúčanka, Jakubovského, Nadjazd, Rokosovského, Sokolovského, Kossuthova, Záporožská, Račianske mýto, Jarošova, Žel. st. Vinohrady, Pekná cesta, Detvianska, Technomat, Benzinol, Učňovské stredisko ČSD, Mäsokombinát

Linka 118
Jeremenkova, Rokosovského, Sokolovského, E. Friedu, Togliattiho, Bierutova, Starohájska, Lumumbova, Synekova, Blagoevova, Drudop, Bajkalská >, < Prievozská, Hraničná, Nevädzová, Drieňová, Trnavská, Žel. st. Nové Mesto, Odborárska, Magnetová, Jurajov dvor, Veľkoobchod, Sklady VO, ZIPP, Priemstav, Staving

Linka 119
Lúky V, Nadjazd, Rokosovského, E. Friedu, Bierutova, Lumumbova, Vorošilovova, Drudop, Trenčianska, Drieňová, Teslova, Vajnorská, Jarošova >, Riazanská >, Kukučínova

Nočné spoje

Linka 130
Námestie SNP - Lunačarského

Linka 131
Námestie SNP - Buďonného

Linka 132
Námestie SNP - Vajnory - Čierna Voda

Linka 133
Námestie SNP - Devín

Linka 134
Hlavná stanica - Rádiová

Linka 135
Námestie SNP - Železničná stanica Podunajské Biskupice

Linka 136
Námestie SNP - Lamač

Linka 137
Námestie SNP - Námestie Hrdinov Červenej armády

Linka 138
Hlavná stanica - Slovnaft

Linka 139
Hlavná stanica - Ružinov

Linka 140
Námestie SNP - Žatevná

Linka 141
Námestie SNP - Čunovo

Linka 142
Námestie SNP - Záhorská Bystrica - Devínska Nová Ves

Linka 143
Koliba - Lovinského

Linka 144
Námestie SNP - Čiližská

Poznámky

> - Smer tam
< - Smer späť

Niektoré názvy a trasy boli k 21.5.1988 iné, než oficiálne uvádzal dopravný podnik v tomto tlačenom dokumente. Spôsobené to bolo inou realitou než boli plány v čase uzávierky materiálu. Podrobnejšie informácie nájdete v podrobných trasách liniek.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Vladimír #11:
dakujem za tip 🙂 prave som si to dal poslat z toho antikvariatu. je to druhe vydanie sice, ale to sa tiez hodi do zbierky. ak by niekto iny vedel, kde zohnat este starsie vydanie, kludne dajte vediet... dakujem
Reakcia na: majak #10:
Prvé vydanie atlasu Bratislavy od VKÚ? Tuším som ho pred mesiacom videl za pár drobných na predaj v košickom antikvariáte na rohu Hlavnej a Vrátnej ul.
jandro, respektive niekto iny, vedeli by ste mi poradit, kde zohnat hentu brozuru od VKU? mal som presne to stare vydanie, z ktoreho je to naskenovane, ale niekde som ho pri stahovani stratil - mam len novsie vydania a nenasiel som ani v online antikvariatoch... keby niekto mal na predaj, seriozne kupim. poprosim e-mailom na seriozne.inzeraty@gmail.com 🙂 dakujem
Na porovnanie pridávam sieť zo začiatku roka 1998
Reakcia na: Error 0x007 #3:
Boli viacmenej v preklade a boli to sólo linky...
To akože nočné linky nemali zastávky, alebo ako??
Tie linky 2 a 14 su teda komicke ? ci skor ?
Reakcia na: SuchSoft #1:
http://imhd.sk/ba/mapa-schema-fullscreen/516/Linky-MHD-a-IDS-19880530.html

Žabí majer sa vtedy nevolala ani konečná, ani zastávka.
A kde nájdem tie podrobné trasy liniek?
Mimochodom, myslím, že:

Linka 42 mala konečnú "Žabí majer"
Linka 43 zachádzala na "Štrkopiesky"

?