Cestovný poriadok linky 26

26
Podvornice
Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
Platí od 27.3.2021

Zastávky

min Zastávka Zóna
Pri kríži E 101
Homolova 101
Štepná A 101
Žatevná 101
Pekníkova 101
Podvornice 101
11 Pri kríži F 101
99 Stn. Dev. Nová Ves 101
1010 Panské 101
1111 Paulinské 101
1212 Opletalova, VW5 101
1515 Jána Jonáša, VW1 B 101
55 Veľkolúcky potok 101
1010 Volkswagen, VW2 101

Pracovné dni

hod min
51217v
6
7
8
9
10
11
12
131217v
14
15
16
17
18
19
20
211217v

Voľné dni

hod min
51217v
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1.8.2021 — 9.8.2021

Nepremáva

Poznámky

vZo zastávky Pri kríži (druhá v poradí na trase) pokračuje v smere Volkswagen, VW2.
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá
Zastávka na znamenie
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, Bratislava
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka Zóna
Pri kríži E 101
Homolova 101
Štepná A 101
Žatevná 101
Pekníkova 101
Podvornice 101
Pri kríži F 101
Stn. Dev. Nová Ves 101
Panské 101
Paulinské 101
Opletalova, VW5 101
Jána Jonáša, VW1 B 101
Veľkolúcky potok 101
Volkswagen, VW2 101

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
4 Stanica Nové Mesto; Zlaté piesky
4 Dúbravka
20 Dúbravka, Žatevná; Tesco Lamač
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5
23 Devínska Nová Ves, Mláka; Jána Jonáša, VW1
23 Lamač
26 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
26 Dúbravka, Pri kríži
36 Záhorská Bystrica
36 Dúbravka, Žatevná
84 Dúbravka, Pri kríži
84 Petržalka, Ovsište
123 Lamač
123 Dúbravka, Žatevná
N21 Devínska Nová Ves
N21 Hlavná stanica
Linka Smer
4 Stanica Nové Mesto; Zlaté piesky
4 Dúbravka
20 Dúbravka, Žatevná; Tesco Lamač
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5
23 Devínska Nová Ves, Mláka; Jána Jonáša, VW1
23 Lamač
26 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
26 Dúbravka, Pri kríži
36 Záhorská Bystrica
36 Dúbravka, Žatevná
84 Dúbravka, Pri kríži
84 Petržalka, Ovsište
123 Lamač
123 Dúbravka, Žatevná
N21 Devínska Nová Ves
N21 Hlavná stanica