Cestovný poriadok linky 26

26
Opletalova, VW5
Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1
Platí od 27.3.2021

Zastávky

min Zastávka Zóna
Pri kríži E 101
Homolova 101
Štepná A 101
Žatevná 101
Pekníkova 101
Podvornice 101
Pri kríži F 101
Stn. Dev. Nová Ves 101
Panské 101
Paulinské 101
Opletalova, VW5 101
33 Jána Jonáša, VW1 B 101
Veľkolúcky potok 101
Volkswagen, VW2 101

Pracovné dni

hod min
524
6
7
8
9
10
11
12
1324
14
15
16
17
18
19
20
2124

Voľné dni

hod min
524
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1.8.2021 — 9.8.2021

Nepremáva

Poznámky

Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá
Zastávka na znamenie
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, Bratislava
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka Zóna
Pri kríži E 101
Homolova 101
Štepná A 101
Žatevná 101
Pekníkova 101
Podvornice 101
Pri kríži F 101
Stn. Dev. Nová Ves 101
Panské 101
Paulinské 101
Opletalova, VW5 101
Jána Jonáša, VW1 B 101
Veľkolúcky potok 101
Volkswagen, VW2 101

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
20 Dúbravka, Žatevná; Tesco Lamač
25 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5
25 Autobusová stanica
26 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
26 Dúbravka, Pri kríži
29 Staré Mesto, Malá scéna
92 Depo Petržalka
92 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5
260 Malacky; Gajary
Linka Smer
20 Dúbravka, Žatevná; Tesco Lamač
25 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5
25 Autobusová stanica
26 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
26 Dúbravka, Pri kríži
29 Staré Mesto, Malá scéna
92 Depo Petržalka
92 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5
260 Malacky; Gajary