Cestovný poriadok linky 240

240
Gajary, garáže
Záhorská Ves, Strojstav
Platí od 7.3.2021

Zastávky

min Zastávka Zóna
Malacky, železničná stanica 2 255
Malacky, Slovakia 1 255
Malacky, dolný kostol 1 255
Malacky, Družstevná 1 255
Kostolište, ZŠ 1 255
Kostolište, rázcestie 255
Kostolište, rázcestie II 1 255
Gajary, č. d. 9 1 260
Gajary, pošta 1 260
Gajary, detské jasle 1 260
Gajary, Na Riadku 1 260
Gajary, garáže 1 260
55 Kostolište, rázcestie II 2 255
66 Kostolište, RD 2 255
1111 Jakubov, MŠ 2 245
1212 Jakubov, kultúrny dom 2 245
1414 Jakubov, autobusová stanica 2 245
1616 Jakubov, Pri Štrkovisku 2 245
1818 Suchohrad, osada Gondzi 2 250
1919 Suchohrad, hájenka Žilavý 2 250
2121 Záhorská Ves, rázcestie 1 250
2626 Suchohrad, kostol 1 250
Suchohrad, bytovky 1 250
Suchohrad, Karlov dvor 1 250
2929 Záhorská Ves, ZŠ 2 250
3131 Záhorská Ves, kultúrny dom 1 250
3333 Záhorská Ves, Strojstav 1 250
Záhorská Ves, kultúrny dom 2 250
Záhorská Ves, cintorín 2 250
Záhorská Ves, pri kaplnke 2 250
Vysoká pri Morave, Dúbrava 2 240
Vysoká pri Morave, Dom služieb 2 230

Pracovné dni

hod min
19
20
2132#
22
2327%

Voľné dni

hod min
1927*
20
2132#
22
2327%

Poznámky

#Ide cez zastávku Kostolište, rázcestie II (druhá v poradí na trase); Spoj počká na zastávke Malacky, žel. stanica na príchod vlaku Os 2032 najviac 15 minút.
%Ide cez zastávku Kostolište, rázcestie II (druhá v poradí na trase); Spoj počká na zastávke Malacky, žel. stanica na príchod vlaku Os 2036 najviac 15 minút.
*Ide cez zastávku Kostolište, rázcestie II (druhá v poradí na trase).
Zastávka na znamenie
Dopravca: Slovak Lines, a.s., Bottova 7, Bratislava
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka Zóna
Malacky, železničná stanica 2 255
Malacky, Slovakia 1 255
Malacky, dolný kostol 1 255
Malacky, Družstevná 1 255
Kostolište, ZŠ 1 255
Kostolište, rázcestie 255
Kostolište, rázcestie II 1 255
Gajary, č. d. 9 1 260
Gajary, pošta 1 260
Gajary, detské jasle 1 260
Gajary, Na Riadku 1 260
Gajary, garáže 1 260
Kostolište, rázcestie II 2 255
Kostolište, RD 2 255
Jakubov, MŠ 2 245
Jakubov, kultúrny dom 2 245
Jakubov, autobusová stanica 2 245
Jakubov, Pri Štrkovisku 2 245
Suchohrad, osada Gondzi 2 250
Suchohrad, hájenka Žilavý 2 250
Záhorská Ves, rázcestie 1 250
Suchohrad, kostol 1 250
Suchohrad, bytovky 1 250
Suchohrad, Karlov dvor 1 250
Záhorská Ves, ZŠ 2 250
Záhorská Ves, kultúrny dom 1 250
Záhorská Ves, Strojstav 1 250
Záhorská Ves, kultúrny dom 2 250
Záhorská Ves, cintorín 2 250
Záhorská Ves, pri kaplnke 2 250
Vysoká pri Morave, Dúbrava 2 240
Vysoká pri Morave, Dom služieb 2 230

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
240 Malacky
240 Suchohrad; Záhorská Ves; Vysoká pri Morave
260 Malacky; Bratislava
Linka Smer
240 Malacky
240 Suchohrad; Záhorská Ves; Vysoká pri Morave
260 Malacky; Bratislava