Cestovný poriadok linky 23

23
ŽST Dev. Nová Ves
Devínska Nová Ves, Mláka
Platí od 15.12.2019

Zastávky

min Zastávka Zóna
Lamač 101
Klanec 101
Studenohorská 101
Podháj 101
Bakošova 101
Vrančovičova 101
Pod násypom 101
ŽST Lamač 101
Bilíkova 101
Alexyho 101
Drobného 101
OD Saratov 101
Pri kríži 101
Agátová 101
Bory, rázcestie 101
Veľkolúcky potok 101
ČOV Dev. Nová Ves 101
Jána Jonáša 101
Jána Jonáša, VW1 101
Zamajerské 101
ŽST Dev. Nová Ves 101
11 Vápencová 101
11 Rakyta 101
22 Mláka 101

Pracovné dni, školské prázdniny

hod min
51237
654
714
8
9
10
1114
12
1314
1414
1514
1614
17
1814

Poznámky

Zastávka na znamenie
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, Bratislava
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka Zóna
Lamač 101
Klanec 101
Studenohorská 101
Podháj 101
Bakošova 101
Vrančovičova 101
Pod násypom 101
ŽST Lamač 101
Bilíkova 101
Alexyho 101
Drobného 101
OD Saratov 101
Pri kríži 101
Agátová 101
Bory, rázcestie 101
Veľkolúcky potok 101
ČOV Dev. Nová Ves 101
Jána Jonáša 101
Jána Jonáša, VW1 101
Zamajerské 101
ŽST Dev. Nová Ves 101
Vápencová 101
Rakyta 101
Mláka 101

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
20 Tesco Lamač; Dúbravka, Žatevná
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
21 Autobusová stanica
23 Devínska Nová Ves, Mláka
23 Lamač
25 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5
25 Autobusová stanica
26 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
26 Dúbravka, Pri kríži
29 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 cez Devín
29 Staré Mesto, Nové SND
92 Vozovňa Petržalka
92 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5
260 Gajary; Malacky
260 Opletalova, VW5; Autobusová stanica
N21 Hlavná stanica
Linka Smer
20 Tesco Lamač; Dúbravka, Žatevná
20 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5
21 Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
21 Autobusová stanica
23 Devínska Nová Ves, Mláka
23 Lamač
25 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5
25 Autobusová stanica
26 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
26 Dúbravka, Pri kríži
29 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 cez Devín
29 Staré Mesto, Nové SND
92 Vozovňa Petržalka
92 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 cez Opletalova, VW5
260 Gajary; Malacky
260 Opletalova, VW5; Autobusová stanica
N21 Hlavná stanica