Zastávka Staničné námestie

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
2 Havlíčkova
3 Važecká
5 Obchodné centrum Optima
6 Nám. Maratónu mieru
10 Obchodné centrum Optima; Luník VIII
10 Madridská
15 Obchodné centrum Cassovia
15 Exnárova
16 Obchodné centrum Cassovia; Staničné námestie
16 Podhradová
17 Lingov
17 Luník VIII
19 Napájadlá
19 KVP, kláštor
21 Prekladisko hotových výrobkov
23 Letisko
24 Spaľovňa
27 Madridská
29 Zoologická záhrada; Kavečany
30 Ryba
30 Pri hati
33 Krematórium
57 Botanická záhrada
N1 Madridská
N2 Podhradová
N3 Nemocnica Šaca
N4 Ryba
N5 Lingov
N6 KVP, kláštor
N7 Važecká
R1 Vstupný areál U. S. Steel
Linka Smer
2 Havlíčkova
3 Važecká
5 Obchodné centrum Optima
6 Nám. Maratónu mieru
10 Obchodné centrum Optima; Luník VIII
10 Madridská
15 Obchodné centrum Cassovia
15 Exnárova
16 Obchodné centrum Cassovia; Staničné námestie
16 Podhradová
17 Lingov
17 Luník VIII
19 Napájadlá
19 KVP, kláštor
21 Prekladisko hotových výrobkov
23 Letisko
24 Spaľovňa
27 Madridská
29 Zoologická záhrada; Kavečany
30 Ryba
30 Pri hati
33 Krematórium
57 Botanická záhrada
N1 Madridská
N2 Podhradová
N3 Nemocnica Šaca
N4 Ryba
N5 Lingov
N6 KVP, kláštor
N7 Važecká
R1 Vstupný areál U. S. Steel

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
R1 Vstupný areál U. S. Steel
2 Sever, Havlíčkova
R1 Vstupný areál U. S. Steel
17 Luník VIII
29 Kavečany
19 KVP, kláštor
16 Podhradová
3 Nad jazerom, Važecká
19 Nad jazerom, Napájadlá
6 Nám. Maratónu mieru
17 Lingov
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
16 OC Cassovia
R1 Vstupný areál U. S. Steel
23 Faurecia
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel
2 Sever, Havlíčkova
23 Faurecia
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel
16 Podhradová
23 Faurecia
6 Nám. Maratónu mieru
3 Nad jazerom, Važecká
R1 Vstupný areál U. S. Steel
17 Luník VIII
30 Juh, Ryba
23 Faurecia
29 Kavečany
19 KVP, kláštor
24 Spaľovňa
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
17 Lingov
16 OC Cassovia
23 Letisko
19 Nad jazerom, Napájadlá
2 Sever, Havlíčkova
6 Nám. Maratónu mieru
30 Pri hati
16 Podhradová
17 Luník VIII
3 Nad jazerom, Važecká
19 KVP, kláštor
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
17 Lingov
16 OC Cassovia
6 Nám. Maratónu mieru
19 Nad jazerom, Napájadlá
2 Sever, Havlíčkova
R1 Vstupný areál U. S. Steel
17 Luník VIII
30 Juh, Ryba
29 Kavečany
16 Podhradová
3 Nad jazerom, Važecká
6 Nám. Maratónu mieru
30 Pri hati
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
17 Lingov
19 KVP, kláštor
16 OC Cassovia
2 Sever, Havlíčkova
19 Nad jazerom, Napájadlá
29 Zoo
R1 Vstupný areál U. S. Steel
16 OC Cassovia
16 Podhradová
6 Nám. Maratónu mieru
3 Nad jazerom, Važecká
R1 Vstupný areál U. S. Steel
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
17 Luník VIII
19 KVP, kláštor
30 Juh, Ryba
16 OC Cassovia
2 Sever, Havlíčkova
17 Lingov
23 Letisko
19 Nad jazerom, Napájadlá
6 Nám. Maratónu mieru
30 Pri hati
29 Zoo
24 Spaľovňa
3 Nad jazerom, Važecká
16 OC Cassovia
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
2 Sever, Havlíčkova
17 Luník VIII
6 Nám. Maratónu mieru
19 Nad jazerom, Napájadlá
16 OC Cassovia
17 Lingov
16 Podhradová
3 Nad jazerom, Važecká
R1 Vstupný areál U. S. Steel
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
30 Juh, Ryba
6 Nám. Maratónu mieru
2 Sever, Havlíčkova