Zastávka Poliklinika KVP

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
19 Napájadlá
19 KVP, kláštor
34 KVP, kláštor
36 Moskovská
36 Madridská
54 KVP, kláštor
55 Moskovská
55 Lingov
71 KVP, kláštor
71 Lingov
N6 KVP, kláštor
N6 Staničné námestie
RA4 Starozagorská
Linka Smer
19 Napájadlá
19 KVP, kláštor
34 KVP, kláštor
36 Moskovská
36 Madridská
54 KVP, kláštor
55 Moskovská
55 Lingov
71 KVP, kláštor
71 Lingov
N6 KVP, kláštor
N6 Staničné námestie
RA4 Starozagorská

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
RA4 KVP, Starozagorská
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
19 KVP, kláštor
71 Lingov
34 KVP, kláštor
71 KVP, kláštor
RA4 KVP, Starozagorská
19 Nad jazerom, Napájadlá
36 KVP, Moskovská
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská