Zastávka Havlíčkova

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
1 Važecká
2 Staničné námestie
6 Staničné námestie
14 Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce
14 Horný Bankov; Jahodná, chata
R3 Vstupný areál U. S. Steel
Linka Smer
1 Važecká
2 Staničné námestie
6 Staničné námestie
14 Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce
14 Horný Bankov; Jahodná, chata
R3 Vstupný areál U. S. Steel

Najbližšie odchody