Všetky odchody zo zastávky Miestny úrad, KVP 14.5.2021

Linka Smer Odchod
N6 Košice, Starozagorská 0:12
N6 Staničné nám. 3:46
N6 Košice, Starozagorská 4:12
N6 Staničné nám. 4:21
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 4:35
71 Košice, Moskovská 4:37
19 Nad jazerom, Napájadlá 4:42
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 4:43
34 Košice, Starozagorská 4:47
71 Košice, Moskovská 4:47
RA4 Vstupný areál U. S. Steel 4:52
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 4:55
54 Košice, Starozagorská 4:56
RA4 Vstupný areál U. S. Steel 4:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:03
55 KVP, Moskovská 5:07
34 Košice, Starozagorská 5:07
71 Košice, Moskovská 5:07
36 KVP, Moskovská 5:09
19 Košice, Moskovská 5:11
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:11
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:13
54 Košice, Starozagorská 5:16
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 5:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:23
55 Lingov 5:24
55 KVP, Moskovská 5:27
34 Košice, Starozagorská 5:27
71 Košice, Moskovská 5:27
36 KVP, Moskovská 5:29
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:31
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:33
54 Košice, Starozagorská 5:36
19 Košice, Moskovská 5:41
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 5:41
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:43
55 Lingov 5:44
55 KVP, Moskovská 5:47
34 Košice, Starozagorská 5:47
71 Košice, Moskovská 5:47
36 KVP, Moskovská 5:49
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:51
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:53
54 Košice, Starozagorská 5:56
55 Lingov 5:59
71 Košice, Moskovská 6:00
19 Košice, Moskovská 6:01
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 6:01
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:03
55 KVP, Moskovská 6:07
34 Košice, Starozagorská 6:08
36 KVP, Moskovská 6:09
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:10
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:11
55 Lingov 6:15
71 Košice, Moskovská 6:15
RA4 Vstupný areál U. S. Steel 6:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:18
54 Košice, Starozagorská 6:19
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 6:21
19 Košice, Moskovská 6:24
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:25
55 KVP, Moskovská 6:29
34 Košice, Starozagorská 6:29
71 Košice, Moskovská 6:29
55 Lingov 6:30
36 KVP, Moskovská 6:31
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:33
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:40
19 Košice, Moskovská 6:40
54 Košice, Starozagorská 6:40
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 6:41
RA4 KVP, Starozagorská 6:42
71 Košice, Moskovská 6:43
55 Lingov 6:44
36 KVP, Moskovská 6:46
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:46
55 KVP, Moskovská 6:47
34 Košice, Starozagorská 6:49
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:51
RA4 KVP, Starozagorská 6:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:53
19 Košice, Moskovská 6:55
55 Lingov 6:56
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:57
36 KVP, Moskovská 6:58
71 Košice, Moskovská 6:58
54 Košice, Starozagorská 7:00
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 7:01
55 KVP, Moskovská 7:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:08
55 Lingov 7:08
19 Košice, Moskovská 7:10
34 Košice, Starozagorská 7:11
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:11
71 Košice, Moskovská 7:11
36 KVP, Moskovská 7:12
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:13
55 KVP, Moskovská 7:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:18
55 Lingov 7:20
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 7:21
54 Košice, Starozagorská 7:21
36 KVP, Moskovská 7:23
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:23
71 Košice, Moskovská 7:23
55 KVP, Moskovská 7:26
RA4 Vstupný areál U. S. Steel 7:26
19 Košice, Moskovská 7:27
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:28
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:31
55 Lingov 7:32
34 Košice, Starozagorská 7:32
36 KVP, Moskovská 7:33
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:33
71 Košice, Moskovská 7:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:38
55 KVP, Moskovská 7:38
19 Košice, Moskovská 7:38
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 7:41
36 KVP, Moskovská 7:43
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:43
54 Košice, Starozagorská 7:43
71 Košice, Moskovská 7:43
55 Lingov 7:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:48
19 Košice, Moskovská 7:48
55 KVP, Moskovská 7:50
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:51
34 Košice, Starozagorská 7:52
36 KVP, Moskovská 7:53
71 Košice, Moskovská 7:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:54
55 Lingov 7:56
19 Košice, Moskovská 7:58
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 8:01
55 KVP, Moskovská 8:02
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:03
54 Košice, Starozagorská 8:03
71 Košice, Moskovská 8:03
36 KVP, Moskovská 8:05
55 Lingov 8:08
19 Košice, Moskovská 8:08
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:09
34 Košice, Starozagorská 8:12
54 Vyšné Opátske, Gymnázium Opatovská 8:13
71 Košice, Moskovská 8:13
55 KVP, Moskovská 8:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:18
19 Košice, Moskovská 8:18
36 KVP, Moskovská 8:19
54 Košice, Starozagorská 8:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:24
55 Lingov 8:25
19 Košice, Moskovská 8:28
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 8:28
71 Košice, Moskovská 8:28
55 KVP, Moskovská 8:29
34 Košice, Starozagorská 8:32
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:33
36 KVP, Moskovská 8:34
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:39
54 Košice, Starozagorská 8:42
19 Košice, Moskovská 8:43
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 8:43
71 Košice, Moskovská 8:43
55 Tesco, Džungľa 8:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:48
36 KVP, Moskovská 8:49
55 KVP, Moskovská 8:49
34 Košice, Starozagorská 8:52
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:54
19 Košice, Moskovská 8:58
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 8:58
71 Košice, Moskovská 8:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:03
36 KVP, Moskovská 9:04
55 Tesco, Džungľa 9:05
55 KVP, Moskovská 9:09
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:09
34 Košice, Starozagorská 9:12
19 Košice, Moskovská 9:13
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 9:13
71 Košice, Moskovská 9:13
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:18
36 KVP, Moskovská 9:19
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:24
34 Košice, Starozagorská 9:27
19 Košice, Moskovská 9:28
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 9:28
71 Košice, Moskovská 9:28
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:33
36 KVP, Moskovská 9:34
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:39
34 Košice, Starozagorská 9:42
19 Košice, Moskovská 9:43
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 9:43
71 Košice, Moskovská 9:43
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:48
36 KVP, Moskovská 9:49
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:54
34 Košice, Starozagorská 9:57
19 Košice, Moskovská 9:58
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 9:58
71 Košice, Moskovská 9:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:03
36 KVP, Moskovská 10:04
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:09
34 Košice, Starozagorská 10:12
19 Košice, Moskovská 10:13
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 10:13
71 Košice, Moskovská 10:13
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:18
36 KVP, Moskovská 10:19
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:24
34 Košice, Starozagorská 10:27
19 Košice, Moskovská 10:28
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 10:28
71 Košice, Moskovská 10:28
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:33
36 KVP, Moskovská 10:34
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:39
34 Košice, Starozagorská 10:42
19 Košice, Moskovská 10:43
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 10:43
71 Košice, Moskovská 10:43
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:48
36 KVP, Moskovská 10:49
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:54
34 Košice, Starozagorská 10:57
19 Košice, Moskovská 10:58
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 10:58
71 Košice, Moskovská 10:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:03
36 KVP, Moskovská 11:04
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:09
34 Košice, Starozagorská 11:12
19 Košice, Moskovská 11:13
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 11:13
71 Košice, Moskovská 11:13
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:18
36 KVP, Moskovská 11:19
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:24
34 Košice, Starozagorská 11:27
19 Košice, Moskovská 11:28
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 11:28
71 Košice, Moskovská 11:28
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:33
36 KVP, Moskovská 11:34
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:39
34 Košice, Starozagorská 11:42
19 Košice, Moskovská 11:43
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 11:43
71 Košice, Moskovská 11:43
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:48
36 KVP, Moskovská 11:49
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:54
34 Košice, Starozagorská 11:57
19 Košice, Moskovská 11:58
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 11:58
71 Košice, Moskovská 11:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:03
36 KVP, Moskovská 12:04
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:09
34 Košice, Starozagorská 12:12
19 Košice, Moskovská 12:13
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 12:13
71 Košice, Moskovská 12:13
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:18
36 KVP, Moskovská 12:19
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:24
34 Košice, Starozagorská 12:27
19 Košice, Moskovská 12:28
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 12:28
71 Košice, Moskovská 12:28
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:33
36 KVP, Moskovská 12:34
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:39
34 Košice, Starozagorská 12:42
19 Košice, Moskovská 12:43
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 12:43
71 Košice, Moskovská 12:43
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:48
36 KVP, Moskovská 12:49
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:54
34 Košice, Starozagorská 12:57
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 12:57
19 Košice, Moskovská 12:58
71 Košice, Moskovská 12:58
RA4 Vstupný areál U. S. Steel 13:01
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:03
36 KVP, Moskovská 13:04
55 Lingov 13:08
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:09
34 Košice, Starozagorská 13:12
71 Košice, Moskovská 13:12
19 Košice, Moskovská 13:13
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 13:13
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:18
36 KVP, Moskovská 13:19
55 Lingov 13:23
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:24
71 Košice, Moskovská 13:24
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:26
34 Košice, Starozagorská 13:27
19 Košice, Moskovská 13:28
55 KVP, Moskovská 13:29
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:33
36 KVP, Moskovská 13:34
71 Košice, Moskovská 13:36
55 Lingov 13:38
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 13:38
54 Košice, Starozagorská 13:38
Linka Smer Odchod
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:39
19 Košice, Moskovská 13:43
55 KVP, Moskovská 13:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:48
71 Košice, Moskovská 13:48
36 KVP, Moskovská 13:49
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:50
34 Košice, Starozagorská 13:51
55 Lingov 13:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:53
19 Košice, Moskovská 13:58
55 KVP, Moskovská 13:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:00
71 Košice, Moskovská 14:00
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 14:02
54 Košice, Starozagorská 14:02
36 KVP, Moskovská 14:04
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:05
55 Lingov 14:08
19 Košice, Moskovská 14:10
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:12
71 Košice, Moskovská 14:12
55 KVP, Moskovská 14:14
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:14
34 Košice, Starozagorská 14:15
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:17
36 KVP, Moskovská 14:18
19 Košice, Moskovská 14:22
55 Lingov 14:23
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:24
71 Košice, Moskovská 14:24
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 14:26
54 Košice, Starozagorská 14:26
55 KVP, Moskovská 14:29
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:29
36 KVP, Moskovská 14:30
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:36
71 Košice, Moskovská 14:36
19 Košice, Moskovská 14:37
55 Lingov 14:38
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:38
RA4 KVP, Starozagorská 14:38
34 Košice, Starozagorská 14:39
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:41
36 KVP, Moskovská 14:42
RA4 KVP, Starozagorská 14:43
55 KVP, Moskovská 14:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:48
71 Košice, Moskovská 14:48
RA4 KVP, Starozagorská 14:48
19 Košice, Moskovská 14:49
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 14:50
54 Košice, Starozagorská 14:50
55 Lingov 14:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:53
RA4 KVP, Starozagorská 14:53
36 KVP, Moskovská 14:54
55 KVP, Moskovská 14:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:00
71 Košice, Moskovská 15:00
19 Košice, Moskovská 15:01
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:02
34 Košice, Starozagorská 15:03
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:05
36 KVP, Moskovská 15:06
55 Lingov 15:08
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:12
71 Košice, Moskovská 15:12
19 Košice, Moskovská 15:13
RA4 KVP, Starozagorská 15:13
55 KVP, Moskovská 15:14
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 15:14
54 Košice, Starozagorská 15:14
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:17
36 KVP, Moskovská 15:18
55 Lingov 15:23
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:24
71 Košice, Moskovská 15:24
19 Košice, Moskovská 15:25
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:26
34 Košice, Starozagorská 15:27
55 KVP, Moskovská 15:29
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:29
36 KVP, Moskovská 15:30
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:36
71 Košice, Moskovská 15:36
19 Košice, Moskovská 15:37
55 Lingov 15:38
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 15:38
54 Košice, Starozagorská 15:38
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:41
36 KVP, Moskovská 15:42
55 KVP, Moskovská 15:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:48
71 Košice, Moskovská 15:48
19 Košice, Moskovská 15:49
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:50
34 Košice, Starozagorská 15:51
55 Lingov 15:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:53
36 KVP, Moskovská 15:54
55 KVP, Moskovská 15:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:00
71 Košice, Moskovská 16:00
19 Košice, Moskovská 16:01
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 16:02
54 Košice, Starozagorská 16:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:05
36 KVP, Moskovská 16:06
55 Lingov 16:08
RA4 KVP, Starozagorská 16:08
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:12
71 Košice, Moskovská 16:12
19 Košice, Moskovská 16:13
55 KVP, Moskovská 16:14
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:14
34 Košice, Starozagorská 16:15
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:17
36 KVP, Moskovská 16:18
55 Lingov 16:23
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:24
71 Košice, Moskovská 16:24
19 Košice, Moskovská 16:25
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 16:26
54 Košice, Starozagorská 16:26
55 KVP, Moskovská 16:29
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:29
36 KVP, Moskovská 16:30
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:36
71 Košice, Moskovská 16:36
19 Košice, Moskovská 16:37
55 Lingov 16:38
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:38
34 Košice, Starozagorská 16:39
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:41
36 KVP, Moskovská 16:42
55 KVP, Moskovská 16:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:48
71 Košice, Moskovská 16:48
19 Košice, Moskovská 16:49
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 16:50
54 Košice, Starozagorská 16:50
55 Lingov 16:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:53
36 KVP, Moskovská 16:54
55 KVP, Moskovská 16:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:00
71 Košice, Moskovská 17:00
19 Košice, Moskovská 17:01
RA4 Vstupný areál U. S. Steel 17:01
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:02
34 Košice, Starozagorská 17:03
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:05
36 KVP, Moskovská 17:06
55 Lingov 17:08
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:12
19 Košice, Moskovská 17:13
71 Košice, Moskovská 17:13
55 KVP, Moskovská 17:14
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 17:14
54 Košice, Starozagorská 17:14
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:17
36 KVP, Moskovská 17:18
55 Lingov 17:23
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:24
19 Košice, Moskovská 17:25
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:26
34 Košice, Starozagorská 17:27
71 Košice, Moskovská 17:28
55 KVP, Moskovská 17:29
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:29
36 KVP, Moskovská 17:30
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:36
19 Košice, Moskovská 17:37
54 Košice, Starozagorská 17:38
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:41
36 KVP, Moskovská 17:42
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 17:43
71 Košice, Moskovská 17:43
55 KVP, Moskovská 17:44
55 Lingov 17:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:48
19 Košice, Moskovská 17:49
34 Košice, Starozagorská 17:51
36 KVP, Moskovská 17:54
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:54
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 17:58
71 Košice, Moskovská 17:58
19 Košice, Moskovská 18:01
54 Košice, Starozagorská 18:02
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:03
36 KVP, Moskovská 18:06
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:09
19 Košice, Moskovská 18:13
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 18:13
71 Košice, Moskovská 18:13
34 Košice, Starozagorská 18:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:18
36 KVP, Moskovská 18:19
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:24
34 Košice, Starozagorská 18:26
19 Košice, Moskovská 18:28
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 18:28
71 Košice, Moskovská 18:28
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:33
36 KVP, Moskovská 18:34
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:39
34 Košice, Starozagorská 18:41
19 Košice, Moskovská 18:43
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 18:43
71 Košice, Moskovská 18:43
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:48
36 KVP, Moskovská 18:49
RA4 KVP, Starozagorská 18:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:54
34 Košice, Starozagorská 18:55
19 Košice, Moskovská 18:58
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 18:58
71 Košice, Moskovská 18:58
36 KVP, Moskovská 19:04
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:04
34 Košice, Starozagorská 19:11
19 Košice, Moskovská 19:12
71 Košice, Moskovská 19:13
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:14
36 KVP, Moskovská 19:16
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 19:17
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:24
19 Košice, Moskovská 19:26
34 Košice, Starozagorská 19:31
71 Košice, Moskovská 19:31
36 KVP, Moskovská 19:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:34
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 19:37
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:44
19 Košice, Moskovská 19:44
34 Košice, Starozagorská 19:51
71 Košice, Moskovská 19:51
36 KVP, Moskovská 19:52
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:54
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 19:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:04
19 Košice, Moskovská 20:04
34 Košice, Starozagorská 20:11
71 Košice, Moskovská 20:11
36 KVP, Moskovská 20:12
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:14
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 20:17
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:24
19 Košice, Moskovská 20:24
34 Košice, Starozagorská 20:31
71 Košice, Moskovská 20:31
36 KVP, Moskovská 20:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:34
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 20:37
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:44
19 Košice, Moskovská 20:44
34 Košice, Starozagorská 20:51
71 Košice, Moskovská 20:51
36 KVP, Moskovská 20:52
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:54
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 20:57
RA4 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 21:01
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:03
19 Košice, Moskovská 21:04
34 Košice, Starozagorská 21:10
71 Košice, Moskovská 21:11
36 KVP, Moskovská 21:13
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:13
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 21:16
19 Košice, Moskovská 21:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:23
71 Košice, Moskovská 21:27
34 Košice, Starozagorská 21:29
36 KVP, Moskovská 21:31
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:33
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 21:35
19 Košice, Moskovská 21:41
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:43
71 Košice, Moskovská 21:47
34 Košice, Starozagorská 21:49
36 KVP, Moskovská 21:51
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:53
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 21:55
19 Košice, Moskovská 22:01
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:03
71 Košice, Moskovská 22:07
34 Košice, Starozagorská 22:09
36 KVP, Moskovská 22:11
19 Nad jazerom, Napájadlá 22:13
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 22:15
19 Košice, Moskovská 22:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:23
71 Košice, Moskovská 22:27
34 Košice, Starozagorská 22:29
36 KVP, Moskovská 22:31
19 Nad jazerom, Napájadlá 22:33
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 22:35
19 Košice, Moskovská 22:41
RA4 KVP, Starozagorská 22:42
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:43
71 Košice, Moskovská 22:47
34 Košice, Starozagorská 22:49
36 KVP, Moskovská 22:51
19 Košice, Staničné námestie 22:51
RA4 Košice, Starozagorská 22:52
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 22:55
71 Košice, Moskovská 23:07
19 Košice, Moskovská 23:09
36 KVP, Moskovská 23:11
34 Juh, OC Optima, dolný vstup 23:15
34 Košice, Starozagorská 23:19
N6 Košice, Starozagorská 23:22
N6 Staničné nám. 23:46