Všetky odchody zo zastávky Botanická záhrada 9.5.2021

Linka Smer Odchod
N2 Košice, Podhradová 0:13
N2 Košice, Staničné námestie 3:44
N2 Košice, Podhradová 4:13
N2 Košice, Staničné námestie 4:24
7 Nad jazerom, Važecká 4:45
12 Šebastovce 4:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 4:51
19 Košice, Moskovská 5:03
7 Nad jazerom, Važecká 5:05
12 Podhradová 5:09
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:22
7 Nad jazerom, Važecká 5:25
12 Šebastovce 5:27
19 Košice, Moskovská 5:33
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:42
7 Nad jazerom, Važecká 5:45
12 Podhradová 5:49
19 Košice, Moskovská 5:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:02
7 Nad jazerom, Važecká 6:05
12 Šebastovce 6:07
19 Košice, Moskovská 6:13
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:22
7 Nad jazerom, Važecká 6:25
12 Podhradová 6:29
19 Košice, Moskovská 6:33
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:42
7 Nad jazerom, Važecká 6:45
12 Šebastovce 6:47
19 Košice, Moskovská 6:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:02
7 Nad jazerom, Važecká 7:05
12 Podhradová 7:09
19 Košice, Moskovská 7:13
12 Barca, Podnikateľská 7:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:22
7 Nad jazerom, Važecká 7:25
19 Košice, Moskovská 7:33
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:42
7 Nad jazerom, Važecká 7:45
12 Šebastovce 7:47
12 Podhradová 7:49
19 Košice, Moskovská 7:53
7 Nad jazerom, Važecká 8:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:02
19 Košice, Moskovská 8:16
12 Barca, Podnikateľská 8:18
7 Nad jazerom, Važecká 8:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:23
12 Podhradová 8:25
19 Košice, Moskovská 8:36
7 Nad jazerom, Važecká 8:42
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:43
12 Šebastovce 8:48
12 Podhradová 8:55
19 Košice, Moskovská 8:56
7 Nad jazerom, Važecká 9:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:03
19 Košice, Moskovská 9:16
12 Barca, Podnikateľská 9:18
7 Nad jazerom, Važecká 9:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:23
12 Podhradová 9:25
19 Košice, Moskovská 9:36
7 Nad jazerom, Važecká 9:42
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:43
12 Šebastovce 9:48
12 Podhradová 9:55
19 Košice, Moskovská 9:56
7 Nad jazerom, Važecká 10:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:03
19 Košice, Moskovská 10:16
12 Barca, Podnikateľská 10:18
7 Nad jazerom, Važecká 10:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:23
12 Podhradová 10:25
19 Košice, Moskovská 10:36
7 Nad jazerom, Važecká 10:42
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:43
12 Šebastovce 10:48
12 Podhradová 10:55
19 Košice, Moskovská 10:56
7 Nad jazerom, Važecká 11:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:03
19 Košice, Moskovská 11:16
12 Barca, Podnikateľská 11:18
7 Nad jazerom, Važecká 11:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:23
12 Podhradová 11:25
19 Košice, Moskovská 11:36
7 Nad jazerom, Važecká 11:42
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:43
12 Šebastovce 11:48
12 Podhradová 11:55
19 Košice, Moskovská 11:56
7 Nad jazerom, Važecká 12:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:03
19 Košice, Moskovská 12:16
12 Barca, Podnikateľská 12:18
7 Nad jazerom, Važecká 12:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:23
12 Podhradová 12:25
19 Košice, Moskovská 12:36
7 Nad jazerom, Važecká 12:42
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:43
12 Šebastovce 12:48
12 Podhradová 12:55
19 Košice, Moskovská 12:56
7 Nad jazerom, Važecká 13:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:03
Linka Smer Odchod
19 Košice, Moskovská 13:16
12 Barca, Podnikateľská 13:18
7 Nad jazerom, Važecká 13:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:23
12 Podhradová 13:25
19 Košice, Moskovská 13:36
7 Nad jazerom, Važecká 13:42
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:43
12 Šebastovce 13:48
12 Podhradová 13:55
19 Košice, Moskovská 13:56
7 Nad jazerom, Važecká 14:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:03
19 Košice, Moskovská 14:16
12 Barca, Podnikateľská 14:18
7 Nad jazerom, Važecká 14:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:23
12 Podhradová 14:25
19 Košice, Moskovská 14:36
7 Nad jazerom, Važecká 14:42
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:43
12 Šebastovce 14:48
12 Podhradová 14:55
19 Košice, Moskovská 14:56
7 Nad jazerom, Važecká 15:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:03
19 Košice, Moskovská 15:16
12 Barca, Podnikateľská 15:18
7 Nad jazerom, Važecká 15:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:23
12 Podhradová 15:25
19 Košice, Moskovská 15:36
7 Nad jazerom, Važecká 15:42
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:43
12 Šebastovce 15:48
12 Podhradová 15:55
19 Košice, Moskovská 15:56
7 Nad jazerom, Važecká 16:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:03
19 Košice, Moskovská 16:16
12 Barca, Podnikateľská 16:18
7 Nad jazerom, Važecká 16:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:23
12 Podhradová 16:25
19 Košice, Moskovská 16:36
7 Nad jazerom, Važecká 16:42
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:43
12 Šebastovce 16:48
12 Podhradová 16:55
19 Košice, Moskovská 16:56
7 Nad jazerom, Važecká 17:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:03
19 Košice, Moskovská 17:16
12 Barca, Podnikateľská 17:18
7 Nad jazerom, Važecká 17:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:23
12 Podhradová 17:25
19 Košice, Moskovská 17:36
7 Nad jazerom, Važecká 17:42
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:43
12 Šebastovce 17:48
12 Podhradová 17:55
19 Košice, Moskovská 17:56
7 Nad jazerom, Važecká 18:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:03
19 Košice, Moskovská 18:16
12 Šebastovce 18:18
7 Nad jazerom, Važecká 18:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:23
12 Podhradová 18:25
19 Košice, Moskovská 18:36
7 Nad jazerom, Važecká 18:42
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:43
12 Barca, Podnikateľská 18:48
12 Podhradová 18:55
19 Košice, Moskovská 18:56
7 Nad jazerom, Važecká 19:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:03
19 Košice, Moskovská 19:16
12 Šebastovce 19:18
7 Nad jazerom, Važecká 19:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:23
12 Podhradová 19:25
19 Košice, Moskovská 19:36
7 Nad jazerom, Važecká 19:42
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:43
12 Šebastovce 19:48
12 Podhradová 19:55
19 Košice, Moskovská 19:56
7 Nad jazerom, Važecká 20:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:03
19 Košice, Moskovská 20:16
12 Barca, Podnikateľská 20:18
7 Nad jazerom, Važecká 20:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:23
12 Podhradová 20:25
19 Košice, Moskovská 20:36
12 Šebastovce 20:48
12 Podhradová 20:55
19 Košice, Moskovská 20:56
12 Barca, Podnikateľská 21:17
12 Podhradová 21:23
12 Šebastovce 21:47
12 Podhradová 21:53
12 Šebastovce 22:17
12 Podhradová 22:23
12 Šebastovce 22:47
12 Podhradová 22:53
N2 Košice, Podhradová 23:23
N2 Košice, Staničné námestie 23:44