26
Platí od 25.8.2021
Zastávka
Nemocnica Šaca
Kvetná
Šaca, námestie
Učňovská
Vstupný areál U. S. Steel

Smer jazdy

Vstupný areál U. S. Steel

Zastávka
Nemocnica Šaca
Kvetná
Šaca, námestie
Učňovská
Vstupný areál U. S. Steel

Smer jazdy

Nemocnica Šaca