Š1
Platí od 9.10.2020
Zastávka
Spoločenský pavilón
Garáž Hornádska

Smer jazdy

Spoločenský pavilón

Smer jazdy

Garáž Hornádska

Zastávka
Spoločenský pavilón
Garáž Hornádska