Informácie › Vyhľadávanie

Študentské linky 557 (4.9. - 4.12.2011)

Užitočné informácie

Premávka posilovej linky 5 zo Staničného nám. k internátu Jedlíkova (TUKE) Premávka posilovej linky 57 zo Staničného nám. k internátom Medická (UPJŠ) a Boženy Němcovej (TUKE) Odchody

Zastávky na znamenie a dopytové otváranie dverí

Užitočné informácie

V košickej MHD sú niektoré autobusové a električkové zastávky charakteru na znamenie, čo znamená, že vozidlo na nich zastaví, len ak na nej niekto nastupuje alebo vystupuje.

Preprava bicyklov v prostriedkoch MHD

Užitočné informácie

Preprava bicyklov a kolobežiek vo vozidlách MHD   preprava bicyklov a kolobežiek na linkách MHD je možná na všetkých linkách MHD počas voľných dní celodenne, pre prepravu bicykla

Preprava zvierat v MHD

Užitočné informácie

Vo vozidlách MHD je povolená preprava drobných zvierat len v prípade, ak sú umiestnené v klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom a neznepríjemňujú prepravu ostatným cestujúcim.

Bezbariérová doprava

Užitočné informácie

Premávka nízkopodlažných vozidiel Podmienky prepravy cestujúcich s preukazom ŤZP / ŤZP-S Preprava invalidného vozíka vo vozidlách MHD Premávka nízkopodlažných vozidiel Na väčšine

Sprievodca nočnou dopravou ,

Užitočné informácie

Premávka celodenných liniek v noci Prevažná väčšina celodenných liniek má posledné odchody z konečnej zastávky okolo 22:30 - 23:00. Prvé ranné spoje začínajú premávať až od 04:30,

Pokuty (do 31.12.2012)

Cestovné lístky

Prepravná kontrola Sankcie a úhrady Prepravná kontrola Aké sú právomoci prepravných kontrolórov? Kontrolór (revízor) je oprávnený dávať cestujúcim pokyny a príkazy k zaisteniu

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do