Mesto Košice schválilo NFP na rekonštrukciu Vozovne Bardejovská

Mesto Košice schválilo nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Vozovne Bardejovská, projekt sa tak dostáva do finálnej fázy pred podpisom zmluvy.

Mesto Košice podpísalo súhlas pre Dopravný podnik mesta Košice na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – 1. etapa“ s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pôvodná zákazka sa na pokyn rezortu časom rozdelila na stavebnú a technologickú časť.

Ministerstvo schválilo uplynulý mesiac, že celkové oprávnené výdavky na realizáciu stavebnej časti projektu modernizácie môžu dosiahnuť 23,47 mil. eur. Mesto Košice sa prostredníctvom DPMK bude na jeho spolufinancovaní podieľať vo výške 5 percent, a to sumou 1,173 mil. eur. Zvyšných 95 percent budú tvoriť zdroje z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, teda zdroje Európskej únie.

Podľa slov generálneho riaditeľa DPMK Vladimíra Padyšáka sa dopravný podnik značne priblížil k dlhoočakávanej rekonštrukcii električkovej vozovne. "Obnova vozidlového parku električiek si vyžiadala aj potrebnú rekonštrukciu, ktorá skvalitní dennú údržbu električiek, zaistí úsporu finančných prostriedkov a takisto zlepší pracovné podmienky ako i bezpečnosť našich zamestnancov, ktorí vykonávajú každodennú údržbu električiek pre zaistenie kvalitnej a bezpečnej dopravy cestujúcej verejnosti v Košiciach,“ uviedol generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.

Z poskytnutých financií sa v rámci tejto I. etapy zrekonštruuje po takmer 60 rokoch svojej prevádzky električková vozovňa na Bardejovskej ulici. Práce budú pozostávať napr. z modernizácie koľajiska, trolejového vedenia či ovládania a ohrevu výhybiek. Mesto Košice uvažuje aj o ďalšej etape rekonštrukcie tej časti depa, kde sa uskutočňujú kontrolné prehliadky električiek, na ktoré by takisto chcelo uchádzať o zdroje z eurofondov. DPMK na rekonštrukciu svojho električkového depa vyhlásil verejné obstarávanie, z ktorého po vyhodnotení šiestich ponúk vzišiel úspešný uchádzač. Zmluva s víťazom obstarávania zatiaľ nebola uzavretá, ak sa tak stane, po prevzatí stavby musia byť všetky práce ukončené do 22 mesiacov.

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček rovnako podpísal aj súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy s košickou spoločnosťou MÚRCASS, ktorá so svojou ponukou uspela spomedzi dvoch uchádzačov vo verejnom obstarávaní na projekt „Modernizácia dopravného dispečingu – II. etapa“. V oblasti tejto technologickej časti modernizácie košickej MHD pribudne hromadná digitálna sieť rádiostaníc pre riadenie jej električkovej trakcie. Do polroka od podpísania zmluvy bude môcť DPMK v rámci novej siete využívať 125 rádiostaníc vrátane príslušnej infraštruktúry určené pre električky, technologické a dispečerské vozidlá.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.