IDS Východ súťaží dodávateľa mobilnej aplikácie

Aplikácia bude zákazníkom poskytovať plné služby od vyhľadania spojenia až po nákup cestovných lístkov či správu elektronickej peňaženky.

Organizátor integrovaného dopravného systému na východnom Slovensku, spoločnosť IDS Východ, s. r. o. vyhlásila v utorok 9. marca 2021 verejné obstarávanie na dodávku softvérového riešenia pre mobilnú aplikáciu IDS Východ. Súčasťou zákazky má byť okrem samotného softvérového riešenia aj poskytovanie aktualizácií, servisu, infraštruktúry či technickej podpory aplikácie počas 48 mesiacov od odovzdania diela.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 22. marcom 2021, predpokladaná hodnota zákazky je 207 040 € bez DPH. Obstarávateľ plánuje financovať projekt z vlastných zdrojov, jediným vyhodnocovacím kritériom má byť celková zmluvná cena bez DPH.

Technická špecifikácia

Mobilná aplikácia by mala pozostávať zo štyroch samostatných modulov:

Jadro centrálny modul pre organizátora, dopravcov a cestujúcich
Vyhľadávač spojení vyhľadávanie dopravných spojení
Užívateľská príručka operačné systémy iOS / Android
Hodnotenie dopravy hodnotenie kvality dopravy a kultúry cestovania

Jednotlivé moduly by mali byť jednoducho, samostatne a nezávisle riešené. Obstarávateľ žiada zabezpečiť bezproblémovú prevádzku minimálne počas prvých 48 mesiacov, dodávateľ bude musieť priebežne opravovať nahlasované chyby, komunikovať s obstarávateľom a byť súčinný pri riešení kritických chýb, teda poskytovať plný rozsah podpory a aplikáciu priebežne udržiavať a aktualizovať. Požiadavkou je tiež dodanie dokladov a zdrojových kódov mobilnej aplikácie pre bezproblémové zabezpečenie chodu aplikácie aj po uplynutí doby 48 mesiacov. Aplikácia má byť vyhotovená v modernom, responzívnom dizajne v súlade s Logomanuálom IDS Východ.

Jadro
 • API rozhranie na komunikáciu s ostatnými modulmi a aplikáciami,
 • databázový server,
 • platobná brána pre nákup CL cez elektronickú peňaženku / na báze dynamického QR kódu
 • admin rozhranie pre potreby obstarávateľa.
Vyhľadávač spojení
 • mobilný vyhľadávač spojení:
  • uprednostňuje preddefinované trasy, prestupné uzly, zobrazuje meškania a garantované prestupy,
  • pracuje v móde spoje IDS Východ / všetky spoje,
  • variantné vyhľadanie spojenia na základe:
   • zadanej zastávky,
   • miesta na mape,
   • podľa aktuálnej polohy,
   • ľubovoľnej kombinácie horeuvedených.
 • webový vyhľadávač spojení,
 • navigácia na zastávku a medzi zastávkami.
Užívateľská príručka
 • informácie o doprave,
 • cestovné poriadky,
 • možnosti kúpy CL,
 • správy pre cestujúcich
 • vyhľadávanie spojení,
 • registráciu a prihlásenie užívateľa.
Hodnotenie dopravy
 • hodnotenie prepravy:
  • správanie vodiča,
  • vydávanie CL,
  • čistota vozidla,
  • teplota vo vozidle,
  • funkčnosť klimatizácie,
  • funkčnosť wi-fi,
  • kvalita vzduchu,
  • hluk, vibrácie,
  • interiérová výbava,
  • priestorový komfort,
  • správanie spolucestujúcich,
 • hodnotenie zastávky:
  • informácie na zastávke,
  • vybavenie zastávky,
  • čistota zastávky,
  • technický stav zastávky,
  • bezpečnosť zastávky,
  • dostupnosť zastávky,
  • iné druhy dopravy (Park and Ride, Kiss and Ride, Bike and Ride).

Kompletná technická špecifikácie je k dispozícii na webovom sídle ÚVO a na webovom portáli e-lena.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.