Prehľad udalostí v MHD v roku 2015
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Na prelome rokov už tradične prinášame zhrnutie toho, čo sa v uplynulom roku udialo v mestskej hromadnej doprave

Na prelome rokov už tradične prinášame zhrnutie toho, čo sa v uplynulom roku udialo v mestskej hromadnej doprave. Rok 2015 bol bohatý na rôzne výluky, či zmeny. Zhrnieme si teda to najdôležitejšie ešte raz.

Linkové vedenie a organizácia dopravy

1. januára 2015 došlo k zmene intervalov na nočných linkách. Na linkách N1 N2 a N71 bol zavedený jednotný hodinový interval. Okrem toho sa zrušilo zachádzanie spojov liniek 2020L na Heringeš. Obsluhu tejto časti odvtedy zabezpečuje už len linka 32, ktorá bola zároveň predĺžená až do Košickej Novej vsi.

Hneď na to, 2. januára, sa začala ďalšia z etáp rekonštrukcií električkových tratí. Uzavrela sa trať na Hviezdoslavovej ulici a Námestie Maratónu mieru. Električkové linky 6 9 a R3 boli skrátené, autobusové linky prechádzajúce uzatvoreným úsekom boli presmerované na obchádzkové trasy. Zavedená bola náhradná autobusová linka X9.

1. februára sa začala aj rekonštrukcia električkovej trate na Štúrovej ulici. Medzi križovatkou s Kuzmányho a križovatkou s Moyzesovou ulicou bola doprava vylúčená, všetky autobusové linky premávali obchádzkou cez Kukučínovu ulicu. Z tohto dôvodu začali byť na trolejbusové linky vypravované už len autobusy. Autobusové linky začali zastavovať na zastávke Krajský súd aj v smere do centra, vybrané linky zastavovali aj na električkových zastávkach Zimný štadión a Idanská. Linka 6 bola skrátena po zastávku Idanská a ako náhrada bola zavedená autobusová linka X6. Linky R1 a R5 boli zrušené.

Už o dva týždne nasledovala ďalšia etapa, 15. februára bola uzatvorená aj zvyšná časť Štúrovej spolu s traťou na Staničné námestie. Linky 3 a 4 boli skrátené po Námestie osloboditeľov, autobusové linky boli presmerované obchádzkou cez Rooseveltovu a Timonovu ulicu, kde bola zriadená dočasná zastávka Dom umenia. Linka 31 bola skrátená po Námestie osloboditeľov, na výmenu bola do Myslavy predĺžená linka 32.

8. marca bolo uzatvorené aj obratisko autobusov na Staničnom námestí. Linky, ktoré na stanicu prichádzali zo zo Štefánikovej zo stanice pokračovali jednosmerným okruhom cez Svätoplukovu, pre ostatné linky prichádzajúce od Senného trhu bola zriadená dočasná zastávka pred vstupom do obratiska.

Kvôli začiatku rekonštrukcie ďalších električkových uzlov sa od 3. mája 2015 opäť rozšíril rozsah výluky električkovej dopravy. Uzatvorili sa trate na Triede SNP a Ulici Československej armády. Zrušené boli linky 6 R3 R6 a R7. Linka 9 bola skrátená po Idanskú a linka R1 po zastávku SOŠ automobilová. Obsluhu Terasy prebrali autobusové linky X6 X9 doplnené posilovými spojmi na linke R4. Linky 19 a 22 už v smere do centra nezachádzali k Technickej univerzite. Kvôli začiatku prác na obratisku Havlíčkova a uzavretiu koľajového prejazdu na ceste do Čermeľa bola na linke 14 zriadená obchádzková trasa cez ulicu Za štadiónom.

10. mája sa začala rekonštrukcia trate na Bardejovskej ulici, autobusové linky boli preto presmerované cez Moldavskú a Popradskú, v jednom smere po Bardejovskej premávala iba linka X6.

Od 31. mája boli uzatvorené ulice Galenova a Poštová, pre autobusové linky tak pribudli nové obchádzky cez Šrobárovu a Dr. Kostlivého.

4. júna bola zavedená nová nočná linka N23 ako prípoj k nočným príletom lietadiel.

Jedna z najťažších etáp výluk sa začala 5. júla 2015. Kvôli uzavretiu vstupu na železničnú stanicu v smere od krytej plavárne a podjazdu pri Jakabovom paláci bola časť liniek presmerovaná do areálu autobusovej stanice spoločnosti Eurobus. Linky zo severnej časti mesta na stanicu premávali jednosmerným okruhom cez Svätoplukovu a okolo stanice na Štefánikovu. Z dôvodu neprejazdnosti križovatky na ulici Profifašistických bojovníkov boli autobusové linky v smere na Štúrovu ulicu presmerované na južnú stranu Námestia osloboditeľov na znovuotvorenú Štúrovu ulicu. Zriadená bola dočasná linka 70, linka 19 bola rozdelená na dve vetvy a linka 17 skrátená po stanicu. Linka 71 v smere na Furču premávala odklonom cez Prešovskú, linky 16 a 25 cez Moyzesovu. Linka 13 bola v rámci tejto zmeny definitívne zrušená. V rámci tejto etapy už premávali väčšími či menšími obchádzkami takmer všetky mestské linky.

Od 19. júla bola opäť sprejazdnená Štúrova a Poštová a uzatvoril sa prejazd prejazd Moyzesova – Hviezdoslavova, dotknuté linky tak opäť menili svoje trasy. Trasa linky 22 bola presmerovaná cez Watsonovu.

Od 9. augusta 2015 bol uzatvorený koľajový prejazd na križovatke Štúrova – Južná trieda, autobusové linky preto premávali obchádzkou cez Fejovu. V ten istý deň bol opäť sprejazdnený podjazd pri Jakabovom paláci, linky 16 25 a 71 sa vrátili na svoju pôvodnú trasu cez Štefánikovu ulicu, prevádzka linky 70 bola ukončená.

Od 1. septembra bola zriadená linka 17B ako východná vetva skrátenej linky 17, ktorá dovtedy premávala iba na západnej polovici trasy. Linka 30 bola presmerovaná cez zastávku Ryba a trasa linky 52 bola odklonená na Južné nábrežie.

27. septembra bolo opäť sprejazdnené Námestie Maratónu mieru. Zrušené boli dlhodobé obchádzky prechádzajúcich autobusových liniek. Linka 17 navyše začala zachádzať na Michalovskú.

2. októbra bola sprejazdnená križovatka na Protifašistických bojovníkov a úsek Senný trh - Námestie osloboditeľov - Štúrova. Autobusové linky sa v tomto úseku vrátili do pôvodných trás, dočasná zastávka Nám. osloboditeľov na Rooseveltovej a Dom umenia na Timonovej boli definitívne zrušené.

19. októbra 2015 bola obnovená premávka autobusovej dopravy na obratisku Staničné námestie. Linky premávajúce alebo zachádzajúce na stanicu sa vrátili do svojich pôvodných trás, na linkách 17 a 19 boli zrušené vetvy A a B. Zachádzky do areálu Eurobusu boli ukončené. Od 25.10. začala linka 19 premávať opäť obojsmerne cez Letnú a Zimnú ulicu.

Kvôli rekonštrukcii Polianskej ulice linka 16 v smere z Podhradovej od 20.10 do 2.11. neobsluhovala zastávku Polianska, premávala odklonom cez Kavečiansku cestu.

1. novembra bola obnovená premávka autobusových liniek jazdiacich cez Bardejovskú ulicu, najprv len v smere z Luníka VIII, od 4. novembra obojsmerne. Zastávky Alejová, školy bola zároveň premenovaná na Alejová, gymnázium.

10. novembra sa na linke 28 zaviedla celodenná a celotýždenná prevádzka.

14. decembra bola spustená električková doprava na Triede SNP, Bardejovskej, Amfiteátri a Ulici Boženy Němcovej. Električkové linky premávali v rovnakom v rozsahu ako počas výluky vo februári 2015, podobne aj autobusové linky náhradnej dopravy. 20. decembra 2015 bola po 505 dňoch napokon spustená električková doprava na všetkých tratiach bez obmedzení. Zrušené boli linky X6 X7 a X9.

Spolu s rekonštruovanými električkovými traťami bola v roku 2015 dokončená aj nová meniareň pri krytej plavárni, ktorá nahradila dosluhujúcu meniareň "C" z 50. rokov minulého storočia. Modernizovaný bol aj centrálny dispečing na Bardejovskej ulici.

Vozidlový park

Autobusy 

Vozidlový park autobusov bol masívne obnovený v roku 2014, v roku 2015 preto nebol zaradený žiadny nový autobus. Začiatkom roka boli na vyradenie odstavené Karosy B 932 #5220 a 5227. Posledný "vysokopodlažný" autobus Karosa B 952E #5244 bol v decembri preradený výlučne na linky objednávkovej vnútropodnikovej dopravy v U. S. Steel, výprava autobusových liniek v mestskej hromadnej doprave je tak od tohto momentu 100% nízkopodlažná.

Električky

Dopravný podnik v máji v rámci opcie objednal ďalších 5 električiek Vario LF2+. Do októbra ich bolo dodaných celkom 33, všetky boli v priebehu roka postupne zaradené do premávky.

Začiatkom roka bolo z dôvodu prebytočnosti z prevádzky dočasne odstavených niekoľko električiek typu T3. 18 električiek bolo ponúknutých na odpredaj. Niekoľko súprav T3 bolo počas výluk mimoriadne spriahnutých zadnými čelami k sebe, tieto súpravy "PX" vypomáhali v časoch, kedy boli vo výprave potrebné najmä obojsmerné električky, a počet električiek KT8D5 už nepostačoval. Kvôli výlukám vyše pol roka takmer vôbec nepremávali električky typov T3, T6 a Vario LF.

Trolejbusy

V súvislosti s výlukou na Štúrovej bola odstavená aj prevádzka trolejbusov. Do ulíc vyšli naposledy v piatok 30. januára 2015, na linkách boli v plnom rozsahu nahradené autobusmi. Začiatkom roka prebiehala aj súťaž na 3 nové trolejbusy, ktoré sa ani na tretí pokus vysúťažiť nepodarilo, verejné obstarávanie bolo v marci zrušené. Budúcnosť tohto typu dopravy je v Košiciach stále neistá.

Kompenzácie

Od júla do októbra mohli cestujúci kvôli výlukám v košickej MHD dočasne cestovať za výhodnejšie ceny. Niektorým typom jednorazových lístkov a predplatných lístkov bola predĺžená doba platnosti, v pondelky a piatky mohli cestujúci s vodičským a technickým preukazom cestovať bezplatne.

Držiteľom mestských kariet bola predĺžená ich platnosť z 3 na 5 rokov.

Počas Európskeho týždňa mobility bolo pre držiteľov vodičského preukazu cestovanie MHD bezplatné.

Verejné obstarávania

V septembri dopravný podnik vypísal súťaž na 30 elektrobusov. Súťaž vyhrala spoločnosť SOR, neskôr bol schválený  nákup 9 kusov, zatiaľ však nie je jasné, akým spôsobom bude tento nákup financovaný.

Koncom roka bola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa projektu Modernizácia električkových tratí v meste Košice (MET) za 88,2 milióna eur. Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo začatie projektovej prípravy projektu "Modernizácia električkových tratí 2", ktorý priamo nadviaže na predchádzajúce projekty obnovy tratí.

Verejné obstarávanie na 3 nové trolejbusy, ktoré bolo vyhlásené začiatkom roka bolo v marci rovnako ako dva predošlé súťaže zrušené z dôvodu, že sa do súťaže neprihlásil žiaden uchádzač.


1.1.2016
-tbus-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.