Košická integrovaná doprava

V súčasnosti je projekt novej košickej integrovanej dopravy - KORID (Košická osobná regionálna integrovaná doprava) v štádiu príprav. V minulosti, v rokoch 1999 - 2004, bol prevádzkovaný KIDS (Košický integrovaný dopravný systém), avšak z dôvodu nepredĺženia zmlúv medzi DPMK, ŽSR a SAD Košice (dnes eurobus, a. s.) postupne zanikol.

KORID - Košická osobná regionálna integrovaná doprava

Ciele projektu

Hlavným cieľom je vytvorenie integrovaného dopravného systému v Košickom kraji, ktorý by, vďaka zjednoteniu tarify a skoordinovaniu cestovných poriadkov všetkých druhov hromadných dopráv, zrýchlil a zvýšil kvalitu prepravy tak, aby sa stala konkurencieschopnejšia individuálnej automobilovej doprave. Za cieľ si tiež kladie podporu zvýšenia konkurencieschopnosti, zamestnanosti a cestovného ruchu v regióne a v neposlednom rade zlepšenie životného prostredia. To všetko chce dosiahnuť skvalitnenie a koordináciu ponúk prepravných výkonov jednotlivých účastníkov IDS a skvalitnením poskytovaných služieb verejnej dopravy aj vďaka finančným prostriedkom z európskych fondov.

Princípy

Pri rozvoji integrovaného dopravného systému v Košickom samosprávnom kraji a v meste Košice by sa mali uplatňovať tieto princípy integrácie:

 • optimalizácia MHD v Košiciach,
 • koordinácia autobusových liniek prímestskej dopravy v koncových termináloch koľajovej mestskej dopravy,
 • vytvorenie systému regionálnej železničnej dopravy,
 • optimalizácia dopravnej obsluhy pozdĺž hlavných železničných trás,
 • vytvorenie nadväzujúcich liniek kapacitnej autobusovej dopravy,
 • využitie nízkokapacitných autobusov.

Rozsah projektu KORID

KORID má postupne ovplyvniť dopravu na celom území Košického kraja a aj spojenia Košice - Prešov. To však vyvolá aj potrebu k výstavby infraštruktúry pre tento systém:

 • terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto,
 • elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto,
 • výstavba električkovej (& tram-train) trate Nám. Maratónu mieru - Terminál Sever s napojením na železničnú trať,
 • rekonštrukcia a úprava električkovej trate Nám. Maratónu mieru - Staničné námestie pre prevádzku vozidiel tram-train s výstavbou spojky medzi obratiskom Staničné nám. a železničnou traťou v priestore žel. stanice Košice,
 • výstavba električkovej (& tram-train) trate Terminál Sever - Sídlisko Ťahanovce,
 • terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Trebišov.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Keby sa tu nekradlo vo veľkom, tak IDS už mohol byť dávno vybudovaný. ?
No číta sa to dobre ,ale myslím si,že by toto malo fungovať na celom Slovensku a nie len v určitých krajoch. A hlavne si myslím,že keby sa Slovensko nerozkrádalo,tak ako sa rozkrádalo,tak to môhlo fungovať už dávno. ?