Výprava ku dňu 9.8.2017 (streda)

Linka Vozidlá Poznámka
13018/1, 3005/2, 3011/3, 3019/4, 3102/5
23020/1, 3003/2, 3010/3
33004/1, 3015/2, 3009/2a, 3008/3

3/2 - od 13:48 nahradený 3009

63014/1, 3013/2, 3103/2a, 3001/3, 3016/4

6/2 - od 11:04 nahradený 3103

6/2 - od 16:27 do 16:50 hradený vozom 3017 (z 7/2)

73006/1, 3017/2, 3007/3

7/2 - od 15:07 do 16:30 hradený ZV 1007

20ZV-158CA/1?, ZV-153CA/2?
22nevypravený/1p, ZV-736CN/1r, ZV-345CN/2, ZV-355BI/3?, ZV-315BI/4, ZV-710CD/5

22/1 - od 13:27 do 18:08 hradený ZV ZV-357BI, od 19:07 do konca služby hradený ZV ZV-359BI

23ZV-362BI/1?, ZV-168BH/2?
24ZV-726CN/1, ZV-723CN/2, ZV-352BI/4
25ZV-367BI/1?, ZV-309BI/2, ZV-251CN/3, ZV-314BI/4, ZV-318BI/6
26ZV-164BH/1, ZV-363CN/2, ZV-735CN/3

26/1 - od 9:06 do 12:21 hradený ZV ZV-711CD

26/2 - od 14:26 do 14:55 hradený ZV ZV-359BI

28ZV-157CA/1?, ZV-364BI/2, ZV-170CA/3
32ZV-173BH/1
33ZV-156CA/1?
34ZV-154CA/1?, ZV-163CA/2?, ZV-358BI/3, ZV-356BI/4?

34/1 - od 7:22 do 8:11 hradený ZV ZV-357BI

41ZV-162CA/1?
42ZV-164CA/1?
43ZV-168CA/1?, ZV-167CA/2?
51ZV-441CM/1?, ZV-124CJ/2?, ZV-862CM/3?
54ZV-014CJ/1?, ZV-117CJ/2?
55ZV-041CN/1, ZV-119CJ/2?, ZV-987CI/3?, ZV-055CN/4
56ZV-131CJ/1?, ZV-865CM/2?
63ZV-994CI/1?
80ZV-165CA/1
90ZV-349CN/1, ZV-169CA/2?
97ZV-365BI/1
100ZV-166CA/1
NZV3004/1, BB-359CK/2
ZV (Kr)1007/1
ZV (Pa)ZV-357BI/1, ZV-359BI/2p, ZV-711CD/2r

Poznámky

  • Nedodržaná štruktúra výpravy:
    • nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť (4)
    • oslabená kapacita (1)
    • zvýšená kapacita (2)
  • Počet zaznamenaných poradí: 74, z toho nevypravené poradia: 1 (1,4 %)
  • Počet zaznamenaných vozidiel: 75

Nevypravené poradia

Linka Počet poradí Nevypravené poradia Podiel nevypravených
22 1 1 100 %

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka