Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "25"
Dátum Linka Poradie Vozidlo Atypická výprava
16.10.2019 25 6 ZV-344CN-
16.10.2019 25 5 ZV-723CN-
16.10.2019 25 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.10.2019 25 3 ZV-732CN-
16.10.2019 25 2 ZV-719CN-
16.10.2019 25 1 ZV-367BI-
15.10.2019 25 6 ZV-113DV-
15.10.2019 25 5 ZV-356CEoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.10.2019 25 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.10.2019 25 3 ZV-732CN-
15.10.2019 25 2 ZV-719CN-
15.10.2019 25 1 ZV-168BH-
14.10.2019 25 6 ZV-852DN-
14.10.2019 25 5 ZV-723CN-
14.10.2019 25 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.10.2019 25 3 ZV-732CN-
14.10.2019 25 2 ZV-719CN-
14.10.2019 25 1 ZV-168BH-
13.10.2019 25 1 ZV-852DN-
12.10.2019 25 1 ZV-852DN-
11.10.2019 25 6 ZV-852DN-
11.10.2019 25 5 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.10.2019 25 4 ZV-718CR-
11.10.2019 25 3 ZV-251CN-
11.10.2019 25 2 ZV-084DV-
11.10.2019 25 1 ZV-168BH-
10.10.2019 25 6 ZV-113DV-
10.10.2019 25 5 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.10.2019 25 4 ZV-718CR-
10.10.2019 25 3 ZV-251CN-
10.10.2019 25 2 ZV-084DV-
10.10.2019 25 1 ZV-168BH-
9.10.2019 25 6 ZV-113DV-
9.10.2019 25 5 ZV-318BI-
9.10.2019 25 4 ZV-718CR-
9.10.2019 25 3 ZV-251CN-
9.10.2019 25 2 ZV-084DV-
9.10.2019 25 1 ZV-168BH-
8.10.2019 25 6 ZV-344CN-
8.10.2019 25 5 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.10.2019 25 4 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.10.2019 25 3 ZV-251CN-
8.10.2019 25 2 ZV-084DV-
8.10.2019 25 1 ZV-367BI-
7.10.2019 25 6 ZV-344CN-
7.10.2019 25 5 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.10.2019 25 4 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.10.2019 25 3 ZV-251CN-
7.10.2019 25 2 ZV-084DV-
7.10.2019 25 1 ZV-367BI-
6.10.2019 25 1 ZV-103DN-
5.10.2019 25 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.10.2019 25 1 ZV-103DN-
4.10.2019 25 6 ZV-344CN-
4.10.2019 25 5 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.10.2019 25 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.10.2019 25 3 ZV-251CN-
4.10.2019 25 2 ZV-719CN-
4.10.2019 25 1 ZV-367BI-
3.10.2019 25 6 ZV-344CN-
3.10.2019 25 5 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.10.2019 25 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.10.2019 25 3 ZV-251CN-
3.10.2019 25 2 ZV-719CN-
3.10.2019 25 1 ZV-367BI-
2.10.2019 25 6 ZV-669CEnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.10.2019 25 5 nevypravený-
2.10.2019 25 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.10.2019 25 3 ZV-251CN-
2.10.2019 25 2 ZV-719CN-
2.10.2019 25 1 ZV-367BI-
1.10.2019 25 6 ZV-852DN-
1.10.2019 25 5 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.10.2019 25 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.10.2019 25 3 ZV-251CN-
1.10.2019 25 2 ZV-719CN-
1.10.2019 25 1 ZV-168BH-
30.9.2019 25 6 ZV-852DN-
30.9.2019 25 5 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.9.2019 25 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.9.2019 25 3 ZV-251CN-
30.9.2019 25 2 ZV-719CN-
30.9.2019 25 1 ZV-168BH-
29.9.2019 25 1 ZV-860CM-
28.9.2019 25 1 ZV-860CM-
27.9.2019 25 6 ZV-852DN-
27.9.2019 25 5 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.9.2019 25 4 ZV-718CR-
27.9.2019 25 3 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.9.2019 25 2 ZV-084DV-
27.9.2019 25 1 ZV-168BH-
26.9.2019 25 6 ZV-852DN-
26.9.2019 25 5 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.9.2019 25 4 ZV-718CR-
26.9.2019 25 3 ZV-251CN-
26.9.2019 25 2 ZV-084DV-
26.9.2019 25 1 ZV-168BH-
25.9.2019 25 6 ZV-852DN-
25.9.2019 25 5 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.9.2019 25 4 ZV-718CR-

Späť na aktuálnu výpravu

Nasledujúce ►


Vyhľadávanie

Dátum:.. - ..
Typ vozidla:
Evidenčné číslo:
Linka:
Poradie:
Poznámka: