Cestovné poriadky

Trolejbusy

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy

Kombinované linky

  Príklady: 1, 31+39, R1+R2+R3
  Napíšte alebo vyhľadajte názov zastávky