Cestovné lístky MHD Banská Bystrica


Jednorazové cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti
Dopravnou kartou
Základné cestovné
 • osoby staršie ako 15 rokov
1,00 € 0,50 € *
Zľavnené cestovné
 • dieťa po dovŕšení 6. roku do dovŕšenia 15. roku
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
0,50 € 0,30 € *
Cestovné pre občanov nad 70 rokov 0,50 € 0,15 € *
Cestovné pre dôchodcov nad 62 rokov
0,50 € 0,30 € *
Cestovné pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S, sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S 0,50 € 0,15 € *
Cestovné pre darcov krvi - držiteľov zlatej Janského plakety - 0,15 € *
Bezplatné cestovné
 • deti do dovŕšenia 6. roku veku
 • detský kočík s dieťaťom s dieťaťom alebo dieťa v baby vaku
 • príslušníci Mestskej polície Mesta Banská Bystrica v uniforme
 • osoby poverené výkonom štátneho odborného dozoru podľa zákonov č. 56/2012 a 513/2009 Z. z.
 • sudcovia Ústavného súdu podľa zákona č. 120/1993 Z. z.
 • držiteľ preukazu ŤZP na invalidnom vozíku
 • držiteľ preukazu ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeden jeho sprievodca
 • nevidiaca osoba s preukazom ZŤP-S s poznámkou „nevidiaci-blind" a jeden jeho sprievodca alebo vodiaci pes
 • cestovná batožina do rozmeru 30 x 50 x 60 cm (napr. batohy, školské tašky, kufríky, atď.)
 • prvý kus cestovnej batožiny s rozmermi väčšími ako  30 x 50 x 60 cm alebo úzke predmety s dĺžkou nad 150  cm (napr. jeden pár lyží s palicami) alebo predmety  v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5 x 80 x 100 cm;  druhý a ďalší kus prepravovanej batožiny sa spoplatňuje v zmysle cenníka cestovného a dovozného
0,00 € 0,00 €
Dovozné za batožinu, psa (zviera) bez schránky a detský kočík bez dieťaťa
 • batožina väčšia ako 30 x 50 x 60 cm
 • predmety úzkeho tvaru dlhšie ako 150 cm
 • predmety tvaru dosky väčšie ako 5 x 80 x 100 cm
0,70 € 0,50 €

*) Pri prvom prestupe do 45 minút je druhá jazda pri platbe dopravnou kartou za 0,10 €.

Jednorazové cestovné lístky (JCL) sú určené na cestovanie neobmedzený počet za sebou idúcich zastávok v jednom vozidle v jednom smere (v zmysle cestovného poriadku) bez obmedzenia času. Tarifné výnimky v prípade priebežných konečných sú uvedené v cestovných poriadkoch. Pri platbe v hotovosti sa JCL kupujú len u vodiča, pri platbe dopravnou kartou samoobslužne pri označených dverách (prvé a druhé dvere). Pri prestupe si treba kúpiť nový lístok.

Dopravné (čipové) karty umožňujú nahrať na kartu finančný obnos a používajú sa ako platobné karty vo vozidlách. Umožňujú kúpiť lístok pre jednu, alebo viac osôb (hromadný lístok) a automaticky rozpoznajú prestup do 45 minút. V tom prípade sa odráta z kreditu cena za prestup 0,10 €. Zľava na prestup platí len pri cestách v rámci MHD.

Pri kúpe zľavneného lístka je treba nárok na zľavu preukazovať vodičovi podľa ustanovení tarify.


Časové predplatné lístky

Typ / Platnosť 30 dní 90 dní
Základný 20 € 55 €
Zľavnený
12 € 33 €

Predplatné časové lístky (PCL) sú na neobmedzený počet ciest počas platnosti PCL. Kupujú sa iba na dopravnú kartu na predajnom mieste dopravcu. Po nástupe do vozidla je cestujúci povinný priložiť kartu s platným PCL k čítaciemu zariadeniu a vytlačiť evidenčný lístok. Kúpa PCL sa oplatí pri dennom využívaní MHD. Cena mesačného PCL zodpovedá 40-násobku JCL z dopravnej karty.


SMS lístky

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
45 minút 0,90 € prázdna SMS na číslo 1133
24 hodín 3,60 € SMS s textom den alebo 24 na číslo 1133

Zľavnené SMS lístky sa neposkytujú.

Základné informácie o SMS lístkoch:

 • Cestujúci môže do vozidla MHD nastúpiť až s prijatou spätnou správou s SMS lístkom, ktorá by mala prísť do cca 1,5 minúty od odoslania správy.
 • S SMS lístkom je možné počas jeho platnosti neobmedzene prestupovať. Nastupovať do vozidiel s SMS lístkom je možné len cez prvé a druhé dvere.
 • SMS lístky je možné zakúpiť len pre telefónne čísla slovenských mobilných operátorov.
 • Z jedného mobilného zariadenia je možné zakúpiť SMS lístky aj pre spolucestujúcich (viacnásobným odoslaním príslušnej SMS).
 • Dodatočné preukázanie sa platným SMS lístkom v prípade, ak ho nebolo možné pri kontrole z technických príčin ukázať (vybitie telefónu, porucha telefónu), je možné do 15 kalendárnych dní na predajnom mieste dopravcu. V takom prípade je cestujúci povinný zaplatiť manipulačný poplatok 10 €.

Pri kontrole cestovných lístkov je potrebné ukázať revízorovi správu v mobilnom telefóne (upozorňujeme, že v prípade vybitého telefónu je cestujúci považovaný za cestujúceho cez cestovného lístka). Táto správa musí byť doručená od poskytovateľa služby, nemôže teda ísť o preposlanú SMS od iného účastníka. Prostredníctvom príslušnej stránky poskytovateľa služby je možné na základe telefónneho čísla a overovacieho kódu vytlačiť daňový doklad.


Elektronické lístky v mobilnej aplikácii CVAK

Časová platnosť Základné cestovné  
45 minút 0,70 €  
24 hodín 2,80 €  

Mobilná aplikácia CVAK umožňuje cestovanie za podobných podmienok ako SMS lístok. Základný lístok platí 45 minút od zakúpenia, 24-hodinový lístok platí 24 hodín od začiatku platnosti cestovného lístka. Platnosť elektronického cestovného lístka je oneskorená o 45 sekúnd od zakúpenia. Na vyzvanie je cestujúci povinný sa preukázať platným elektronickým lístkom vodičovi, alebo pracovníkovi prepravnej kontroly dopravcu. Do vozidla je možné nastúpiť len s platným potvrdením.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného cestovného lístka, resp. preukazu na zľavu je nasledovná:

 • 25 € pri zaplatení vo vozidle, alebo v prípade maloletých cestujúcich do 15 rokov pri úhrade do 7 kalendárnych dní v dopravnej kancelárii,
 • 50 € pri zaplatení do 30 kalendárnych dní v dopravnej kancelárii,
 • 100 € (stonásobok základného nezľavneného cestovného) po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov.

Ak má cestujúci platný predplatný časový lístok, ale nemôže sa pri kontrole preukázať evidenčným cestovným lístkom, musí zaplatiť manipulačný poplatok 10 €. V prípade, ak si cestujúci zabudne platný preukaz na zľavu, môže ho dodatočne preukázať na predajnom mieste dopravcu do 30 dní. V takom prípade tiež zaplatí manipulačný poplatok 10 €. Za rovnakých podmienok je možné dodatočne preukázať cestovný lístok z daného spoja, ak sa ním cestujúci nemohol preukázať pri kontrole. V prípade elektronického lístka (SMS, CVAK) je lehota na dodatočné preukázanie skrátená na 15 kalendárnych dní.

Za zneužitie neprenosnej dopravnej karty je sankčná úhrada stonásobok základného nezľavneného cestovného. V prípade zámerného pozmeňovania obsahu a pri falšovaní elektronického lístka je sankčná úhrada až 300 €.


Predajné miesto

Predajné miesto dopravcu SAD Zvolen, a.s. sa nachádza na Autobusovej stanici Banská Bystrica (Terminal SC). Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú dopravnú kartu alebo preukaz na zľavu, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, alebo zakúpiť predplatný časový lístok. Tiež je tu možná úhrada pokuty za porušenie tarifných a prepravných podmienok. Na autobusovej stanici sa nachádza aj dopravná kancelária Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, ktorá od februára 2024 zabezpečuje iba vrátenie zostatku kreditu z dopravnej karty.

Deň Pracovná doba
Pondelok - piatok
7:00 - 17:00, obedná prestávka 12:30 - 13:00 (DPMBB)
8:00 - 17:00 (SAD Zvolen)

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Môžem sa spýtať, že na základe čoho sa tento článok aktualizoval? Lebo od 1.1.2021 boli niektoré položky iné....
prečo deti musia priložiť kartu v autobuse keď oni ešte nie sú dospelí.
Prečo nemôžu oni mať lístky zadarmo?
Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ohľadom toho, že keď si zabudnem kartičku na mhd kde mám študentskú zľavu, či je možné si zakúpiť študentský lístok a preukázať sa vlakovou kartičkou.
Ďakujem.
Reakcia na: S499.1023 #3:
Nie, nieco starsie.
Reakcia na: Kami #2:
Čo máš Aligátora 😁?
Reakcia na: petik #1:
V nadpisoch som dal dopredu aj CVAK. Nechal som tam aj nazov.

Ci je aplikacia dostupna kazdemu, to si nie som celkom isty. Mne je napr. nedostupna. 😛
Chcel by som navrhnúť, aby boli elektronické lístky zobrazené hneď na začiatku, ešte pred cestovnými lístkami zakúpenými u vodiča.
V dnešnej dobe by to už mala byť prvá voľba pre každého, kto nemá archaickú čipovú kartu.
Tiež by som do nadpisu neuvádzal, názov mobilnej aplikácie (stačí do textu), aby bolo jasné, že je to hlavná možnosť dostupná každému.

Predaj u vodiča by som potom považoval len za doplnkový predaj, čomu zodpovedá aj výrazne vyššia cena [o 42% oproti elektronickému].