Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "100"

DátumLinkaPoradieVozidloAtypická výprava
31.10.2020 100 1 ZV-166CA-
30.10.2020 100 1 ZV-166CA-
29.10.2020 100 1 ZV-166CA-
28.10.2020 100 1 ZV-166CA-
27.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
26.10.2020 100 1 ZV-119CJ-
25.10.2020 100 1 ZV-119CJ-
24.10.2020 100 1 ZV-119CJ-
23.10.2020 100 1 ZV-119CJ-
22.10.2020 100 1 ZV-119CJ-
21.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
20.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
19.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
18.10.2020 100 1 ZV-119CJ-
17.10.2020 100 1 ZV-119CJ-
16.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
15.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
14.10.2020 100 1 ZV-358BIzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.10.2020 100 1 ZV-349CEzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
12.10.2020 100 1 ZV-349CEzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.10.2020 100 1 ZV-119CJ-
10.10.2020 100 1 ZV-119CJ-
9.10.2020 100 1 ZV-172BHzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
7.10.2020 100 1 ZV-160BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
6.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
5.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
4.10.2020 100 1 ZV-119CJ-
3.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
2.10.2020 100 1 ZV-119CJ-
1.10.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
30.9.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
29.9.2020 100 1 ZV-166BHzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.9.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
27.9.2020 100 1 ZV-119CJ-
26.9.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
25.9.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
24.9.2020 100 1 ZV-166CA-
23.9.2020 100 1 ZV-166CA-
22.9.2020 100 1 ZV-166CA-
21.9.2020 100 1 ZV-166CA-
20.9.2020 100 1 ZV-166CA-
19.9.2020 100 1 ZV-166CA-
18.9.2020 100 1 ZV-166CA-
17.9.2020 100 1 ZV-166CA-
16.9.2020 100 1 ZV-166CA-
15.9.2020 100 1 ZV-166CA-
14.9.2020 100 1 ZV-166CA-
13.9.2020 100 1 ZV-166CA-
12.9.2020 100 1 ZV-166CA-
11.9.2020 100 1 ZV-166CA-
10.9.2020 100 1 ZV-166CA-
9.9.2020 100 1 ZV-166CA-
8.9.2020 100 1 ZV-166CA-
7.9.2020 100 1 ZV-166CA-
6.9.2020 100 1 ZV-166CA-
5.9.2020 100 1 ZV-166CA-
4.9.2020 100 1 ZV-166CA-
3.9.2020 100 1 ZV-165BHzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.9.2020 100 1 ZV-166CA-
2.9.2020 100 1 ZV-165BHzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.9.2020 100 1 ZV-166CA-
31.8.2020 100 1 ZV-166CA-
30.8.2020 100 1 ZV-166CA-
29.8.2020 100 1 ZV-166CA-
28.8.2020 100 1 ZV-166CA-
27.8.2020 100 1 ZV-166CA-
26.8.2020 100 1 ZV-166CA-
25.8.2020 100 1 ZV-166CA-
24.8.2020 100 1 ZV-166CA-
23.8.2020 100 1 ZV-166CA-
22.8.2020 100 1 ZV-166CA-
21.8.2020 100 1 ZV-166CA-
20.8.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
19.8.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
18.8.2020 100 1 ZV-166CA-
17.8.2020 100 1 ZV-166CA-
16.8.2020 100 1 ZV-159CAzvýšená kapacita
15.8.2020 100 1 ZV-166CA-
14.8.2020 100 1 ZV-166CA-
13.8.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
12.8.2020 100 1 ZV-119CJzvýšená kapacita
11.8.2020 100 1 ZV-159CAzvýšená kapacita
10.8.2020 100 1 ZV-166CA-
9.8.2020 100 1 ZV-166CA-
8.8.2020 100 1 ZV-166CA-
7.8.2020 100 1 ZV-166CA-
6.8.2020 100 1 ZV-166CA-
5.8.2020 100 1 ZV-166CA-
4.8.2020 100 1 ZV-166CA-
3.8.2020 100 1 ZV-166CA-
2.8.2020 100 1 ZV-166CA-
1.8.2020 100 1 ZV-166CA-
31.7.2020 100 1 ZV-166CA-
30.7.2020 100 1 ZV-166CA-
29.7.2020 100 1 ZV-166CA-
28.7.2020 100 1 ZV-166CA-
27.7.2020 100 1 ZV-166CA-
26.7.2020 100 1 ZV-166CA-
25.7.2020 100 1 ZV-166CA-
24.7.2020 100 1 ZV-166CA-
23.7.2020 100 1 ZV-166CA-
22.7.2020 100 1 ZV-166CA-
21.7.2020 100 1 ZV-166CA-
20.7.2020 100 1 ZV-166CA-
19.7.2020 100 1 ZV-166CA-
18.7.2020 100 1 ZV-166CA-
17.7.2020 100 1 ZV-166CA-
16.7.2020 100 1 ZV-166CA-
15.7.2020 100 1 ZV-166CA-
14.7.2020 100 1 ZV-119CJ-
13.7.2020 100 1 ZV-166CA-
12.7.2020 100 1 ZV-166CA-
11.7.2020 100 1 ZV-166CA-
10.7.2020 100 1 ZV-166CA-
9.7.2020 100 1 ZV-166CA-
8.7.2020 100 1 ZV-166CA-
7.7.2020 100 1 ZV-166CA-
6.7.2020 100 1 ZV-166CA-
5.7.2020 100 1 ZV-166CA-
4.7.2020 100 1 ZV-166CA-
3.7.2020 100 1 ZV-166CA-
2.7.2020 100 1 ZV-166CA-
1.7.2020 100 1 ZV-166CA-
30.6.2020 100 1 ZV-166CA-
29.6.2020 100 1 ZV-166CA-
28.6.2020 100 1 ZV-166CA-
27.6.2020 100 1 ZV-166CA-
26.6.2020 100 1 ZV-166CA-
25.6.2020 100 1 ZV-166CA-
24.6.2020 100 1 ZV-166CA-
23.6.2020 100 1 ZV-166CA-
22.6.2020 100 1 ZV-166CA-
21.6.2020 100 1 ZV-166CA-
20.6.2020 100 1 ZV-166CA-
19.6.2020 100 1 ZV-166CA-
18.6.2020 100 1 ZV-166CA-
17.6.2020 100 1 ZV-166CA-
16.6.2020 100 1 ZV-361BIzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.6.2020 100 1 ZV-361BIzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.6.2020 100 1 ZV-169CAzvýšená kapacita
13.6.2020 100 1 ZV-169CAzvýšená kapacita
12.6.2020 100 1 ZV-166CA-
12.6.2020 100 1 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.6.2020 100 1 ZV-166CA-
10.6.2020 100 1 ZV-166CA-
9.6.2020 100 1 ZV-166CA-
8.6.2020 100 1 ZV-166CA-
7.6.2020 100 1 ZV-166CA-
6.6.2020 100 1 ZV-166CA-
5.6.2020 100 1 ZV-166CA-
4.6.2020 100 1 ZV-361BIzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.6.2020 100 1 ZV-166CA-
2.6.2020 100 1 ZV-166CA-
1.6.2020 100 1 ZV-166CA-
31.5.2020 100 1 ZV-166CA-
30.5.2020 100 1 ZV-166CA-
29.5.2020 100 1 ZV-166CA-
28.5.2020 100 1 ZV-159CAzvýšená kapacita
27.5.2020 100 1 ZV-166CA-
26.5.2020 100 1 ZV-166CA-
25.5.2020 100 1 ZV-166CA-
24.5.2020 100 1 ZV-166CA-
23.5.2020 100 1 ZV-166CA-
22.5.2020 100 1 ZV-166CA-
21.5.2020 100 1 ZV-166CA-
20.5.2020 100 1 ZV-166CA-
19.5.2020 100 1 ZV-166CA-
18.5.2020 100 1 ZV-169CAzvýšená kapacita
17.5.2020 100 1 ZV-166CA-
16.5.2020 100 1 ZV-166CA-
15.5.2020 100 1 ZV-166CA-
14.5.2020 100 1 ZV-166CA-
13.5.2020 100 1 ZV-166CA-
12.5.2020 100 1 ZV-166CA-
11.5.2020 100 1 ZV-014CJzvýšená kapacita
10.5.2020 100 1 ZV-014CJzvýšená kapacita
9.5.2020 100 1 ZV-014CJzvýšená kapacita
8.5.2020 100 1 ZV-014CJzvýšená kapacita
7.5.2020 100 1 ZV-166CA-
6.5.2020 100 1 ZV-166CA-
5.5.2020 100 1 ZV-166CA-
4.5.2020 100 1 ZV-166CA-
3.5.2020 100 1 ZV-166CA-
2.5.2020 100 1 ZV-166CA-
1.5.2020 100 1 ZV-166CA-
30.4.2020 100 1 ZV-166CA-
29.4.2020 100 1 ZV-166CA-
28.4.2020 100 1 ZV-166CA-
27.4.2020 100 1 ZV-166CA-
26.4.2020 100 1 ZV-166CA-
25.4.2020 100 1 ZV-166CA-
9.10.2018 100 1 ZV-162CAzvýšená kapacita
8.10.2018 100 1 ZV-162CAzvýšená kapacita
4.10.2018 100 1 ZV-162CAzvýšená kapacita
1.10.2018 100 1 ZV-710CDzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.9.2018 100 1 ZV-710CDzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.9.2018 100 1 ZV-710CDzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.9.2018 100 1 ZV-710CDzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.9.2018 100 1 ZV-710CDzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.9.2018 100 1 ZV-710CDzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.9.2018 100 1 ZV-710CDzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.9.2018 100 1 ZV-710CDzvýšená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.9.2018 100 1 ZV-165CAzvýšená kapacita
22.9.2018 100 1 ZV-165CAzvýšená kapacita
21.9.2018 100 1 ZV-162CAzvýšená kapacita
20.9.2018 100 1 ZV-162CAzvýšená kapacita
17.8.2016 100 1 nevypravený-
6.9.2015 100 1 nevypravený-
7.9.2014 100 1 nevypravený-
30.12.2004 100 1 BB-516AI-
28.12.2004 100 1 BB-516AI-
23.12.2004 100 1 BB-516AI-
17.12.2004 100 1 BB-516AI-
15.12.2004 100 1 BB-516AI-
14.12.2004 100 1 BB-266BS-
16.11.2004 100 1 BB-266BS-
8.11.2004 100 1 BB-266BS-
5.11.2004 100 1 BB-266BS-
27.10.2004 100 1 BCA 17-59-
2.9.2004 100 1 BB-213AT-
26.4.2004 100 1 BCA 17-59-
14.11.2003 100 1 BB-213AT-
24.9.2003 100 1 BCA 17-59-
11.9.2003 100 1 BCA 17-59-
28.8.2003 100 1 BB-213AT-
15.7.2003 100 1 BCA 17-59-
15.8.2002 100 1 BCA 17-57-
6.9.2001 100 1 BCA 17-57-
8.2.2001 100 1 BCA 17-59-
12.5.2000 100 1 BCA 08-62-
29.10.1999 100 1 BC 56-94zvýšená kapacita
31.5.1999 100 1 BCA 17-59-
27.11.1998 100 1 BCA 17-59-
14.11.1998 100 1 BCA 17-59-
24.8.1998 100 1 BCA 14-69zvýšená kapacita
13.8.1998 100 1 BCA 17-59-
5.6.1998 100 1 BCA 17-59-
19.6.1997 100 1 BCA 17-59-
26.4.1997 100 1 BCA 17-59-
21.1.1997 100 1 BCA 17-59-
2.9.1994 100 1 BCA 17-59-
2.9.1994 100 2 BCA 17-57-
28.10.2000 100 1 BB-284AT-
27.3.2001 100 1 BB-512AT-
5.10.2004 100 1 BB-091AG-
6.10.2004 100 1 BB-091AG-
8.10.2004 100 1 BB-091AG-
11.10.2004 100 1 BB-091AG-
14.10.2004 100 1 BB-091AG-
15.10.2004 100 1 BB-091AG-
20.10.2004 100 1 BB-091AG-
22.10.2004 100 1 BB-091AG-
28.10.2004 100 1 BB-091AG-
10.11.2004 100 1 BB-877AF-
1.3.2012 100 1 ZV-166CA-
2.3.2012 100 1 ZV-153CA-
5.3.2012 100 1 ZV-166CA-
6.3.2012 100 1 ZV-166CA-
8.3.2012 100 1 ZV-166CA-
12.3.2012 100 1 ZV-166CA-
23.3.2012 100 1 ZV-166CA-
26.3.2012 100 1 ZV-166CA-
30.3.2012 100 1 ZV-166CA-
6.4.2012 100 1 ZV-166CA-
9.4.2012 100 1 ZV-166CA-
10.4.2012 100 1 ZV-166CA-
14.4.2012 100 1 ZV-166CA-
18.4.2012 100 1 ZV-166CA-
20.4.2012 100 1 ZV-166CA-
25.4.2012 100 1 ZV-166CA-
26.4.2012 100 1 ZV-166CA-
27.4.2012 100 1 ZV-166CA-
30.4.2012 100 1 ZV-166CA-
4.5.2012 100 1 ZV-166CA-
5.5.2012 100 1 ZV-166CA-
6.5.2012 100 1 ZV-165CAzvýšená kapacita
7.5.2012 100 1 ZV-162CAzvýšená kapacita
8.5.2012 100 1 ZV-166CA-
9.5.2012 100 1 ZV-166CA-
10.5.2012 100 1 ZV-166CA-
11.5.2012 100 1 ZV-166CA-
12.5.2012 100 1 ZV-166CA-
15.5.2012 100 1 ZV-166CA-
20.5.2012 100 1 ZV-166CA-
21.5.2012 100 1 ZV-166CA-
22.5.2012 100 1 ZV-166CA-
23.5.2012 100 1 ZV-154CAzvýšená kapacita
24.5.2012 100 1 ZV-166CA-
25.5.2012 100 1 ZV-166CA-
26.5.2012 100 1 ZV-166CA-
27.5.2012 100 1 ZV-166CA-
28.5.2012 100 1 ZV-166CA-
29.5.2012 100 1 ZV-166CA-
1.6.2012 100 1 ZV-166CA-
2.6.2012 100 1 ZV-166CA-
3.6.2012 100 1 ZV-166CA-
4.6.2012 100 1 ZV-166CA-
5.6.2012 100 1 ZV-166CA-
6.6.2012 100 1 ZV-166CA-
9.6.2012 100 1 ZV-166CA-
11.6.2012 100 1 ZV-166CA-
15.6.2012 100 1 ZV-166CA-
19.6.2012 100 1 ZV-166CA-
20.6.2012 100 1 ZV-166CA-
21.6.2012 100 1 ZV-166CA-
24.6.2012 100 1 ZV-166CA-
26.6.2012 100 1 ZV-166CA-
27.6.2012 100 1 ZV-166CA-
1.7.2012 100 1 ZV-166CA-
2.7.2012 100 1 ZV-166CA-
3.7.2012 100 1 ZV-166CA-
3.7.2012 100 1 ZV-163CA-
3.7.2012 100 1 ZV-162CA-
6.7.2012 100 1 ZV-166CA-
9.7.2012 100 1 ZV-166CA-
10.7.2012 100 1 ZV-166CA-
11.7.2012 100 1 ZV-166CA-
12.7.2012 100 1 ZV-166CA-
13.7.2012 100 1 ZV-166CA-
14.7.2012 100 1 ZV-153CAzvýšená kapacita
15.7.2012 100 1 ZV-153CAzvýšená kapacita
16.7.2012 100 1 ZV-166CA-
17.7.2012 100 1 ZV-166CA-
18.7.2012 100 1 ZV-166CA-
21.7.2012 100 1 ZV-166CA-
22.7.2012 100 1 ZV-166CA-
23.7.2012 100 1 ZV-166CA-
24.7.2012 100 1 ZV-166CA-
25.7.2012 100 1 ZV-166CA-
26.7.2012 100 1 ZV-166CA-
27.7.2012 100 1 ZV-166CA-
30.7.2012 100 1 ZV-166CA-
31.7.2012 100 1 ZV-166CA-
1.8.2012 100 1 ZV-166CA-
2.8.2012 100 1 ZV-166CA-
3.8.2012 100 1 ZV-166CA-
4.8.2012 100 1 ZV-166CA-
6.8.2012 100 1 ZV-166CA-
7.8.2012 100 1 ZV-166CA-
13.8.2012 100 1 ZV-166CA-
14.8.2012 100 1 ZV-166CA-
15.8.2012 100 1 ZV-153CAzvýšená kapacita
20.8.2012 100 1 ZV-166CA-
21.8.2012 100 1 ZV-168CAzvýšená kapacita
23.8.2012 100 1 ZV-166CA-
24.8.2012 100 1 ZV-166CA-
29.8.2012 100 1 ZV-159CAzvýšená kapacita
30.8.2012 100 1 ZV-169CAzvýšená kapacita
31.8.2012 100 1 ZV-157CAzvýšená kapacita
1.9.2012 100 1 ZV-162CAzvýšená kapacita
3.9.2012 100 1 ZV-166CA-
4.9.2012 100 1 ZV-166CA-
5.9.2012 100 1 ZV-166CA-
6.9.2012 100 1 ZV-166CA-
9.9.2012 100 1 ZV-166CA-
10.9.2012 100 1 ZV-166CA-
11.9.2012 100 1 ZV-166CA-
12.9.2012 100 1 ZV-166CA-
14.9.2012 100 1 ZV-166CA-
17.9.2012 100 1 ZV-166CA-
19.9.2012 100 1 ZV-166CA-
21.9.2012 100 1 ZV-166CA-
23.9.2012 100 1 ZV-166CA-
24.9.2012 100 1 ZV-166CA-
25.9.2012 100 1 ZV-166CA-
26.9.2012 100 1 ZV-166CA-
27.9.2012 100 1 ZV-166CA-
28.9.2012 100 1 ZV-166CA-
1.10.2012 100 1 ZV-166CA-
3.10.2012 100 1 ZV-166CA-
4.10.2012 100 1 ZV-166CA-
6.10.2012 100 1 ZV-166CA-
8.10.2012 100 1 ZV-166CA-
9.10.2012 100 1 ZV-166CA-
10.10.2012 100 1 ZV-166CA-
11.10.2012 100 1 ZV-166CA-
12.10.2012 100 1 ZV-166CA-
12.10.2012 100 1 ZV-164BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.10.2012 100 1 ZV-166CA-
15.10.2012 100 1 ZV-166CA-
16.10.2012 100 1 ZV-166CA-
17.10.2012 100 1 ZV-166CA-
20.10.2012 100 1 ZV-166CA-
22.10.2012 100 1 ZV-166CA-
26.10.2012 100 1 ZV-166CA-
27.10.2012 100 1 ZV-166CA-
29.10.2012 100 1 ZV-166CA-
2.11.2012 100 1 ZV-166CA-
6.11.2012 100 1 ZV-166CA-
9.11.2012 100 1 ZV-166CA-
11.11.2012 100 1 ZV-166CA-
14.11.2012 100 1 ZV-166CA-
15.11.2012 100 1 ZV-166CA-
19.11.2012 100 1 ZV-166CA-
21.11.2012 100 1 ZV-166CA-
2.12.2012 100 1 ZV-166CA-
7.12.2012 100 1 ZV-166CA-
10.12.2012 100 1 ZV-166CA-
12.12.2012 100 1 ZV-166CA-
13.12.2012 100 1 ZV-166CA-
14.12.2012 100 1 ZV-166CA-
15.12.2012 100 1 ZV-166CA-
20.12.2012 100 1 ZV-166CA-
21.12.2012 100 1 ZV-166CA-
22.12.2012 100 1 ZV-166CA-
23.12.2012 100 1 ZV-166CA-
25.12.2012 100 1 ZV-166CA-
26.12.2012 100 1 ZV-166CA-
27.12.2012 100 1 ZV-166CA-
28.12.2012 100 1 ZV-166CA-
31.12.2012 100 1 ZV-166CA-
1.1.2013 100 1 ZV-166CA-
3.1.2013 100 1 ZV-166CA-
8.1.2013 100 1 ZV-166CA-
10.1.2013 100 1 ZV-166CA-
11.1.2013 100 1 ZV-168CAzvýšená kapacita
15.1.2013 100 1 ZV-166CA-
18.1.2013 100 1 ZV-166CA-
21.1.2013 100 1 ZV-166CA-
22.1.2013 100 1 ZV-166CA-
23.1.2013 100 1 ZV-166CA-
25.1.2013 100 1 ZV-166CA-
28.1.2013 100 1 ZV-166CA-
30.1.2013 100 1 ZV-166CA-
31.1.2013 100 1 ZV-166CA-
1.2.2013 100 1 ZV-166CA-
4.2.2013 100 1 ZV-166CA-
5.2.2013 100 1 ZV-166CA-
6.2.2013 100 1 ZV-166CA-
7.2.2013 100 1 ZV-166CA-
8.2.2013 100 1 ZV-166CA-
9.2.2013 100 1 ZV-166CA-
13.2.2013 100 1 ZV-166CA-
15.2.2013 100 1 ZV-166CA-
18.2.2013 100 1 ZV-166CA-
19.2.2013 100 1 ZV-160BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.2.2013 100 1 ZV-166CA-
22.2.2013 100 1 ZV-166CA-
25.2.2013 100 1 ZV-158CAzvýšená kapacita
26.2.2013 100 1 ZV-166CA-
28.2.2013 100 1 ZV-166CA-
1.3.2013 100 1 ZV-163CAzvýšená kapacita
3.3.2013 100 1 ZV-166CA-
4.3.2013 100 1 ZV-166CA-
5.3.2013 100 1 ZV-166CA-
6.3.2013 100 1 ZV-166CA-
8.3.2013 100 1 ZV-166CA-
11.3.2013 100 1 ZV-166CA-
12.3.2013 100 1 ZV-166CA-
13.3.2013 100 1 ZV-166CA-
14.3.2013 100 1 ZV-166CA-
15.3.2013 100 1 ZV-166CA-
18.3.2013 100 1 ZV-166CA-
19.3.2013 100 1 ZV-166CA-
21.3.2013 100 1 ZV-166CA-
26.3.2013 100 1 ZV-166CA-
27.3.2013 100 1 ZV-166CA-
28.3.2013 100 1 ZV-166CA-
29.3.2013 100 1 ZV-166CA-
2.4.2013 100 1 ZV-153CAzvýšená kapacita
4.4.2013 100 1 ZV-166CA-
5.4.2013 100 1 ZV-166CA-
12.4.2013 100 1 ZV-166CA-
13.4.2013 100 1 ZV-166CA-
14.4.2013 100 1 ZV-166CA-
15.4.2013 100 1 ZV-166CA-
16.4.2013 100 1 ZV-166CA-
19.4.2013 100 1 ZV-166CA-
20.4.2013 100 1 ZV-166CA-
22.4.2013 100 1 ZV-166CA-
23.4.2013 100 1 ZV-166CA-
24.4.2013 100 1 ZV-166CA-
25.4.2013 100 1 ZV-166CA-
26.4.2013 100 1 ZV-166CA-
27.4.2013 100 1 ZV-166CA-
2.5.2013 100 1 ZV-166CA-
3.5.2013 100 1 ZV-166CA-
4.5.2013 100 1 ZV-166CA-
5.5.2013 100 1 ZV-166CA-
6.5.2013 100 1 ZV-166CA-
7.5.2013 100 1 ZV-166CA-
8.5.2013 100 1 ZV-166CA-
9.5.2013 100 1 ZV-166CA-
10.5.2013 100 1 ZV-166CA-
11.5.2013 100 1 ZV-166CA-
15.5.2013 100 1 ZV-166CA-
22.5.2013 100 1 ZV-166CA-
23.5.2013 100 1 ZV-166CA-
24.5.2013 100 1 ZV-166CA-
31.5.2013 100 1 ZV-166CA-
4.6.2013 100 1 ZV-166CA-
6.6.2013 100 1 ZV-166CA-
7.6.2013 100 1 ZV-164CAzvýšená kapacita
11.6.2013 100 1 ZV-166CA-
12.6.2013 100 1 ZV-166CA-
13.6.2013 100 1 ZV-166CA-
16.6.2013 100 1 ZV-166CA-
17.6.2013 100 1 ZV-166CA-
18.6.2013 100 1 ZV-166CA-
26.6.2013 100 1 ZV-166CA-
27.6.2013 100 1 ZV-166CA-
28.6.2013 100 1 ZV-163CA-
28.6.2013 100 1 ZV-166CA-
29.6.2013 100 1 ZV-166CA-
30.6.2013 100 1 ZV-166CA-
1.7.2013 100 1 ZV-166CA-
3.7.2013 100 1 ZV-166CA-
5.7.2013 100 1 ZV-166CA-
6.7.2013 100 1 ZV-166CA-
8.7.2013 100 1 ZV-166CA-
9.7.2013 100 1 ZV-166CA-
11.7.2013 100 1 ZV-166CA-
12.7.2013 100 1 ZV-166CA-
13.7.2013 100 1 ZV-166CA-
14.7.2013 100 1 ZV-166CA-
16.7.2013 100 1 ZV-166CA-
20.7.2013 100 1 ZV-166CA-
21.7.2013 100 1 ZV-166CA-
23.7.2013 100 1 ZV-166CA-
25.7.2013 100 1 ZV-166CA-
26.7.2013 100 1 ZV-166CA-
27.7.2013 100 1 ZV-156CAzvýšená kapacita
29.7.2013 100 1 ZV-166CA-
30.7.2013 100 1 ZV-166CA-
31.7.2013 100 1 ZV-166CA-
1.8.2013 100 1 ZV-153CAzvýšená kapacita
2.8.2013 100 1 ZV-168CAzvýšená kapacita
5.8.2013 100 1 ZV-166CA-
6.8.2013 100 1 ZV-166CA-
8.8.2013 100 1 ZV-166CA-
9.8.2013 100 1 ZV-166CA-
10.8.2013 100 1 ZV-166CA-
11.8.2013 100 1 ZV-166CA-
12.8.2013 100 1 ZV-166CA-
13.8.2013 100 1 ZV-166CA-
14.8.2013 100 1 ZV-166CA-
15.8.2013 100 1 ZV-166CA-
16.8.2013 100 1 ZV-153CAzvýšená kapacita
17.8.2013 100 1 ZV-166CA-
18.8.2013 100 1 ZV-166CA-
21.8.2013 100 1 ZV-166CA-
23.8.2013 100 1 ZV-166CA-
24.8.2013 100 1 ZV-166CA-
25.8.2013 100 1 ZV-153CAzvýšená kapacita
26.8.2013 100 1 ZV-162CAzvýšená kapacita
27.8.2013 100 1 ZV-166CA-
29.8.2013 100 1 ZV-166CA-
30.8.2013 100 1 ZV-166CA-
31.8.2013 100 1 ZV-166CA-
2.9.2013 100 1 ZV-166CA-
3.9.2013 100 1 ZV-166CA-
4.9.2013 100 1 ZV-166CA-
6.9.2013 100 1 ZV-166CA-
8.9.2013 100 1 ZV-166CA-
9.9.2013 100 1 ZV-166CA-
10.9.2013 100 1 ZV-157CA-
11.9.2013 100 1 ZV-166CA-
12.9.2013 100 1 ZV-157CA-
14.9.2013 100 1 ZV-157CAzvýšená kapacita
16.9.2013 100 1 ZV-163CAzvýšená kapacita
17.9.2013 100 1 ZV-163CAzvýšená kapacita
19.9.2013 100 1 ZV-166CA-
20.9.2013 100 1 ZV-166CA-
21.9.2013 100 1 ZV-166CA-
22.9.2013 100 1 ZV-166BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.9.2013 100 1 ZV-166CA-
26.9.2013 100 1 ZV-166CA-
27.9.2013 100 1 ZV-166CA-
30.9.2013 100 1 ZV-166CA-
1.10.2013 100 1 ZV-166CA-
2.10.2013 100 1 ZV-166CA-
3.10.2013 100 1 ZV-166CA-
7.10.2013 100 1 ZV-166CA-
10.10.2013 100 1 ZV-166CA-
11.10.2013 100 1 ZV-166CA-
12.10.2013 100 1 ZV-166CA-
12.10.2013 100 1 ZV-172BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.10.2013 100 1 ZV-166CA-
17.10.2013 100 1 ZV-154CAzvýšená kapacita
23.10.2013 100 1 ZV-166CA-
24.10.2013 100 1 ZV-166CA-
26.10.2013 100 1 ZV-166CA-
28.10.2013 100 1 ZV-166CA-
29.10.2013 100 1 ZV-166CA-
31.10.2013 100 1 ZV-166CA-
2.11.2013 100 1 ZV-166CA-
4.11.2013 100 1 ZV-166CA-
5.11.2013 100 1 ZV-166CA-
7.11.2013 100 1 ZV-166CA-
14.11.2013 100 1 ZV-166CA-
18.11.2013 100 1 ZV-166CA-
19.11.2013 100 1 ZV-166CA-
22.11.2013 100 1 ZV-166CA-
23.11.2013 100 1 ZV-166CA-
26.11.2013 100 1 ZV-166CA-
27.11.2013 100 1 ZV-166CA-
28.11.2013 100 1 ZV-166CA-
29.11.2013 100 1 ZV-166CA-
30.11.2013 100 1 ZV-166CA-
2.12.2013 100 1 ZV-166CA-
3.12.2013 100 1 ZV-170CA-
4.12.2013 100 1 ZV-160BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.12.2013 100 1 ZV-166CA-
6.12.2013 100 1 ZV-166CA-
9.12.2013 100 1 ZV-166CA-
10.12.2013 100 1 ZV-166CA-
11.12.2013 100 1 ZV-166CA-
12.12.2013 100 1 ZV-166CA-
13.12.2013 100 1 ZV-166CA-
16.12.2013 100 1 ZV-159CAzvýšená kapacita
17.12.2013 100 1 ZV-159CAzvýšená kapacita
20.12.2013 100 1 ZV-166CA-
23.12.2013 100 1 ZV-166CA-
25.12.2013 100 1 ZV-166CA-
26.12.2013 100 1 ZV-166CA-
27.12.2013 100 1 ZV-166CA-
28.12.2013 100 1 ZV-166CA-
1.1.2014 100 1 ZV-166CA-
3.1.2014 100 1 ZV-166CA-
7.1.2014 100 1 ZV-166CA-
8.1.2014 100 1 ZV-166CA-
10.1.2014 100 1 ZV-166CA-
12.1.2014 100 1 ZV-166CA-
13.1.2014 100 1 ZV-166CA-
14.1.2014 100 1 ZV-170CAzvýšená kapacita
21.1.2014 100 1 ZV-166CA-
24.1.2014 100 1 ZV-166CA-
1.2.2014 100 1 ZV-166CA-
3.2.2014 100 1 ZV-163CAzvýšená kapacita
6.2.2014 100 1 ZV-166CA-
7.2.2014 100 1 ZV-166CA-
8.2.2014 100 1 ZV-166CA-
10.2.2014 100 1 ZV-166CA-
11.2.2014 100 1 ZV-166CA-
13.2.2014 100 1 ZV-166CA-
15.2.2014 100 1 ZV-166CA-
17.2.2014 100 1 ZV-166CA-
18.2.2014 100 1 ZV-166CA-
24.2.2014 100 1 ZV-166CA-
25.2.2014 100 1 ZV-166CA-
3.3.2014 100 1 ZV-166CA-
5.3.2014 100 1 ZV-166CA-
6.3.2014 100 1 ZV-166CA-
7.3.2014 100 1 ZV-166CA-
9.3.2014 100 1 ZV-166CA-
10.3.2014 100 1 ZV-166CA-
11.3.2014 100 1 ZV-160BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.3.2014 100 1 ZV-166CA-
14.3.2014 100 1 ZV-166CA-
15.3.2014 100 1 ZV-166CA-
17.3.2014 100 1 ZV-166CA-
18.3.2014 100 1 ZV-166CA-
24.3.2014 100 1 ZV-166CA-
25.3.2014 100 1 ZV-166CA-
27.3.2014 100 1 ZV-166CA-
29.3.2014 100 1 ZV-166CA-
1.4.2014 100 1 ZV-166CA-
2.4.2014 100 1 ZV-166CA-
3.4.2014 100 1 ZV-166CA-
4.4.2014 100 1 ZV-166CA-
7.4.2014 100 1 ZV-166CA-
8.4.2014 100 1 ZV-166CA-
9.4.2014 100 1 ZV-166CA-
10.4.2014 100 1 ZV-166CA-
12.4.2014 100 1 ZV-166CA-
13.4.2014 100 1 ZV-166CA-
15.4.2014 100 1 ZV-166CA-
17.4.2014 100 1 ZV-154CAzvýšená kapacita
18.4.2014 100 1 ZV-166CA-
21.4.2014 100 1 ZV-166CA-
23.4.2014 100 1 ZV-166CA-
1.5.2014 100 1 ZV-166CA-
5.5.2014 100 1 ZV-166CA-
6.5.2014 100 1 ZV-361BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.5.2014 100 1 ZV-361BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.5.2014 100 1 ZV-166CA-
13.5.2014 100 1 ZV-166CA-
15.5.2014 100 1 ZV-166CA-
19.5.2014 100 1 ZV-166CA-
21.5.2014 100 1 ZV-166CA-
22.5.2014 100 1 ZV-166CA-
23.5.2014 100 1 ZV-166CA-
24.5.2014 100 1 ZV-166CA-
25.5.2014 100 1 ZV-166CA-
27.5.2014 100 1 ZV-166CA-
28.5.2014 100 1 ZV-166CA-
2.6.2014 100 1 ZV-166CA-
3.6.2014 100 1 ZV-169BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.6.2014 100 1 ZV-166CA-
5.6.2014 100 1 ZV-166CA-
9.6.2014 100 1 ZV-166CA-
11.6.2014 100 1 ZV-166CA-
12.6.2014 100 1 ZV-166CA-
14.6.2014 100 1 ZV-166CA-
15.6.2014 100 1 ZV-166CA-
16.6.2014 100 1 ZV-166CA-
17.6.2014 100 1 ZV-166CA-
18.6.2014 100 1 ZV-166CA-
19.6.2014 100 1 ZV-166CA-
24.6.2014 100 1 ZV-166CA-
26.6.2014 100 1 ZV-166CA-
29.6.2014 100 1 ZV-166CA-
30.6.2014 100 1 ZV-166CA-
1.7.2014 100 1 ZV-154CAzvýšená kapacita
2.7.2014 100 1 ZV-166CA-
3.7.2014 100 1 ZV-166CA-
4.7.2014 100 1 ZV-159CAzvýšená kapacita
7.7.2014 100 1 ZV-166CA-
8.7.2014 100 1 ZV-366BIzvýšená kapacita
9.7.2014 100 1 ZV-166CA-
10.7.2014 100 1 ZV-166CA-
11.7.2014 100 1 ZV-166CA-
12.7.2014 100 1 ZV-166CA-
13.7.2014 100 1 ZV-166CA-
14.7.2014 100 1 ZV-166CA-
15.7.2014 100 1 ZV-166CA-
16.7.2014 100 1 ZV-166CA-
17.7.2014 100 1 ZV-166CA-
19.7.2014 100 1 ZV-166CA-
20.7.2014 100 1 ZV-166CA-
21.7.2014 100 1 ZV-166CA-
22.7.2014 100 1 ZV-166CA-
23.7.2014 100 1 ZV-167CAzvýšená kapacita
24.7.2014 100 1 ZV-166CA-
25.7.2014 100 1 ZV-166CA-
26.7.2014 100 1 ZV-166CA-
28.7.2014 100 1 ZV-166CA-
29.7.2014 100 1 ZV-166CA-
30.7.2014 100 1 ZV-166CA-
31.7.2014 100 1 ZV-166CA-
3.8.2014 100 1 ZV-166CA-
4.8.2014 100 1 ZV-166CA-
5.8.2014 100 1 ZV-166CA-
6.8.2014 100 1 ZV-166CA-
7.8.2014 100 1 ZV-166CA-
8.8.2014 100 1 ZV-166CA-
15.8.2014 100 1 ZV-166CA-
16.8.2014 100 1 ZV-166CA-
17.8.2014 100 1 ZV-166CA-
18.8.2014 100 1 ZV-166CA-
19.8.2014 100 1 ZV-166CA-
22.8.2014 100 1 ZV-166CA-
23.8.2014 100 1 ZV-166CA-
25.8.2014 100 1 ZV-166CA-
26.8.2014 100 1 ZV-166CA-
27.8.2014 100 1 ZV-166CA-
28.8.2014 100 1 ZV-166CA-
29.8.2014 100 1 ZV-166CA-
31.8.2014 100 1 ZV-166CA-
1.9.2014 100 1 ZV-166CA-
2.9.2014 100 1 ZV-166CA-
3.9.2014 100 1 ZV-166CA-
4.9.2014 100 1 ZV-166CA-
5.9.2014 100 1 ZV-166CA-
6.9.2014 100 1 ZV-166CA-
8.9.2014 100 1 ZV-166CA-
9.9.2014 100 1 ZV-166CA-
10.9.2014 100 1 ZV-166CA-
11.9.2014 100 1 ZV-166CA-
12.9.2014 100 1 ZV-166CA-
13.9.2014 100 1 ZV-166CA-
14.9.2014 100 1 ZV-166CA-
15.9.2014 100 1 ZV-166CA-
16.9.2014 100 1 ZV-166CA-
20.9.2014 100 1 ZV-166CA-
21.9.2014 100 1 ZV-166CA-
24.9.2014 100 1 ZV-166CA-
25.9.2014 100 1 ZV-166CA-
26.9.2014 100 1 ZV-166CA-
29.9.2014 100 1 ZV-166CA-
1.10.2014 100 1 ZV-166CA-
3.10.2014 100 1 ZV-166CA-
4.10.2014 100 1 ZV-166CA-
5.10.2014 100 1 ZV-166CA-
6.10.2014 100 1 ZV-166CA-
7.10.2014 100 1 ZV-166CA-
8.10.2014 100 1 ZV-166CA-
9.10.2014 100 1 ZV-166CA-
12.10.2014 100 1 ZV-166CA-
13.10.2014 100 1 ZV-166CA-
14.10.2014 100 1 ZV-166CA-
15.10.2014 100 1 ZV-166CA-
16.10.2014 100 1 ZV-166CA-
17.10.2014 100 1 ZV-166CA-
18.10.2014 100 1 ZV-166CA-
20.10.2014 100 1 ZV-166CA-
21.10.2014 100 1 ZV-166CA-
22.10.2014 100 1 ZV-166CA-
23.10.2014 100 1 ZV-166CA-
24.10.2014 100 1 ZV-166CA-
25.10.2014 100 1 ZV-166CA-
26.10.2014 100 1 ZV-166CA-
27.10.2014 100 1 ZV-166CA-
28.10.2014 100 1 ZV-357BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.10.2014 100 1 ZV-166CA-
30.10.2014 100 1 ZV-166CA-
31.10.2014 100 1 ZV-166CA-
2.11.2014 100 1 ZV-166CA-
3.11.2014 100 1 ZV-166CA-
4.11.2014 100 1 ZV-166CA-
5.11.2014 100 1 ZV-166CA-
7.11.2014 100 1 ZV-166CA-
12.11.2014 100 1 ZV-166CA-
14.11.2014 100 1 ZV-166CA-
15.11.2014 100 1 ZV-166CA-
16.11.2014 100 1 ZV-166CA-
17.11.2014 100 1 ZV-166CA-
18.11.2014 100 1 ZV-166CA-
19.11.2014 100 1 ZV-166CA-
21.11.2014 100 1 ZV-166CA-
22.11.2014 100 1 ZV-166CA-
23.11.2014 100 1 ZV-166CA-
24.11.2014 100 1 ZV-166CA-
25.11.2014 100 1 ZV-166CA-
26.11.2014 100 1 ZV-166CA-
27.11.2014 100 1 ZV-166CA-
28.11.2014 100 1 ZV-166CA-
29.11.2014 100 1 ZV-166CA-
30.11.2014 100 1 ZV-165CAzvýšená kapacita
1.12.2014 100 1 ZV-166CA-
2.12.2014 100 1 ZV-157CA-
5.12.2014 100 1 ZV-166CA-
6.12.2014 100 1 ZV-166CA-
7.12.2014 100 1 ZV-166CA-
8.12.2014 100 1 ZV-166CA-
9.12.2014 100 1 ZV-166CA-
10.12.2014 100 1 ZV-166CA-
11.12.2014 100 1 ZV-166CA-
12.12.2014 100 1 ZV-166CA-
13.12.2014 100 1 ZV-166CA-
14.12.2014 100 1 ZV-166CA-
15.12.2014 100 1 ZV-166CA-
16.12.2014 100 1 ZV-166CA-
17.12.2014 100 1 ZV-166CA-
18.12.2014 100 1 ZV-169BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.12.2014 100 1 ZV-166CA-
21.12.2014 100 1 ZV-166CA-
22.12.2014 100 1 ZV-166CA-
23.12.2014 100 1 ZV-166CA-
24.12.2014 100 1 ZV-166CA-
25.12.2014 100 1 ZV-166CA-
26.12.2014 100 1 ZV-166CA-
27.12.2014 100 1 ZV-166CA-
29.12.2014 100 1 ZV-166CA-
30.12.2014 100 1 ZV-166CA-
31.12.2014 100 1 ZV-166CA-
2.1.2015 100 1 ZV-166CA-
3.1.2015 100 1 ZV-166CA-
4.1.2015 100 1 ZV-166CA-
5.1.2015 100 1 ZV-166CA-
6.1.2015 100 1 ZV-166CA-
7.1.2015 100 1 ZV-166CA-
8.1.2015 100 1 ZV-166CA-
9.1.2015 100 1 ZV-166CA-
11.1.2015 100 1 ZV-156CAzvýšená kapacita
12.1.2015 100 1 ZV-159CAzvýšená kapacita
13.1.2015 100 1 ZV-166CA-
14.1.2015 100 1 ZV-166CA-
15.1.2015 100 1 ZV-166CA-
16.1.2015 100 1 ZV-166CA-
17.1.2015 100 1 ZV-166CA-
18.1.2015 100 1 ZV-166CA-
19.1.2015 100 1 ZV-166CA-
20.1.2015 100 1 ZV-166CA-
21.1.2015 100 1 ZV-166CA-
22.1.2015 100 1 ZV-166CA-
23.1.2015 100 1 ZV-166CA-
30.1.2015 100 1 ZV-166CA-
1.2.2015 100 1 ZV-166CA-
2.2.2015 100 1 ZV-362BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.2.2015 100 1 ZV-166CA-
5.2.2015 100 1 ZV-166CA-
6.2.2015 100 1 ZV-166CA-
7.2.2015 100 1 ZV-166CA-
8.2.2015 100 1 ZV-166CA-
9.2.2015 100 1 ZV-166CA-
10.2.2015 100 1 ZV-166CA-
11.2.2015 100 1 ZV-166CA-
12.2.2015 100 1 ZV-361BIzvýšená kapacita
13.2.2015 100 1 ZV-166CA-
14.2.2015 100 1 ZV-166CA-
15.2.2015 100 1 ZV-166CA-
16.2.2015 100 1 ZV-166CA-
17.2.2015 100 1 ZV-166CA-
18.2.2015 100 1 ZV-166CA-
19.2.2015 100 1 ZV-166CA-
20.2.2015 100 1 ZV-166CA-
22.2.2015 100 1 ZV-166CA-
23.2.2015 100 1 ZV-166CA-
24.2.2015 100 1 ZV-166CA-
26.2.2015 100 1 ZV-166CA-
27.2.2015 100 1 ZV-166CA-
28.2.2015 100 1 ZV-166CA-
1.3.2015 100 1 ZV-166CA-
2.3.2015 100 1 ZV-166CA-
3.3.2015 100 1 ZV-166CA-
4.3.2015 100 1 ZV-166CA-
6.3.2015 100 1 ZV-166CA-
7.3.2015 100 1 ZV-166CA-
9.3.2015 100 1 ZV-166CA-
11.3.2015 100 1 ZV-166CA-
12.3.2015 100 1 ZV-166CA-
13.3.2015 100 1 ZV-166CA-
14.3.2015 100 1 ZV-166CA-
15.3.2015 100 1 ZV-166CA-
16.3.2015 100 1 ZV-166CA-
17.3.2015 100 1 ZV-166CA-
18.3.2015 100 1 ZV-166CA-
19.3.2015 100 1 ZV-166CA-
20.3.2015 100 1 ZV-166CA-
22.3.2015 100 1 ZV-166CA-
23.3.2015 100 1 ZV-166CA-
24.3.2015 100 1 ZV-166CA-
26.3.2015 100 1 ZV-166CA-
27.3.2015 100 1 ZV-166CA-
28.3.2015 100 1 ZV-166CA-
29.3.2015 100 1 ZV-166CA-
30.3.2015 100 1 ZV-166CA-
31.3.2015 100 1 ZV-166CA-
1.4.2015 100 1 ZV-166CA-
2.4.2015 100 1 ZV-166CA-
3.4.2015 100 1 ZV-156CAzvýšená kapacita
4.4.2015 100 1 ZV-156CAzvýšená kapacita
5.4.2015 100 1 ZV-362BIzvýšená kapacita
6.4.2015 100 1 ZV-166CA-
7.4.2015 100 1 ZV-154CAzvýšená kapacita
8.4.2015 100 1 ZV-166CA-
9.4.2015 100 1 ZV-166CA-
10.4.2015 100 1 ZV-166CA-
11.4.2015 100 1 ZV-166CA-
12.4.2015 100 1 ZV-166CA-
13.4.2015 100 1 ZV-166CA-
14.4.2015 100 1 ZV-362BIzvýšená kapacita
15.4.2015 100 1 ZV-166CA-
16.4.2015 100 1 ZV-166CA-
17.4.2015 100 1 ZV-166CA-
18.4.2015 100 1 ZV-166CA-
19.4.2015 100 1 ZV-166CA-
20.4.2015 100 1 ZV-166CA-
21.4.2015 100 1 ZV-166CA-
22.4.2015 100 1 ZV-172BHzvýšená kapacita
23.4.2015 100 1 ZV-166CA-
24.4.2015 100 1 ZV-166CA-
25.4.2015 100 1 ZV-166CA-
26.4.2015 100 1 ZV-166CA-
27.4.2015 100 1 ZV-166CA-
28.4.2015 100 1 ZV-166CA-
29.4.2015 100 1 ZV-166CA-
30.4.2015 100 1 ZV-166CA-
6.5.2015 100 1 ZV-166CA-
11.5.2015 100 1 ZV-166CA-
12.5.2015 100 1 ZV-166CA-
13.5.2015 100 1 ZV-166CA-
14.5.2015 100 1 ZV-166CA-
15.5.2015 100 1 ZV-166CA-
16.5.2015 100 1 ZV-166CA-
18.5.2015 100 1 ZV-166CA-
19.5.2015 100 1 ZV-357BIzvýšená kapacita
20.5.2015 100 1 ZV-166CA-
21.5.2015 100 1 ZV-166CA-
22.5.2015 100 1 ZV-166CA-
23.5.2015 100 1 ZV-166CA-
25.5.2015 100 1 ZV-166CA-
26.5.2015 100 1 ZV-166CA-
27.5.2015 100 1 ZV-166CA-
28.5.2015 100 1 ZV-166CA-
29.5.2015 100 1 ZV-166CA-
30.5.2015 100 1 ZV-166CA-
1.6.2015 100 1 ZV-166CA-
2.6.2015 100 1 ZV-166CA-
3.6.2015 100 1 ZV-166CA-
4.6.2015 100 1 ZV-166CA-
5.6.2015 100 1 ZV-166CA-
8.6.2015 100 1 ZV-166CA-
9.6.2015 100 1 ZV-166CA-
10.6.2015 100 1 ZV-166CA-
11.6.2015 100 1 ZV-166CA-
12.6.2015 100 1 ZV-166CA-
13.6.2015 100 1 ZV-166CA-
16.6.2015 100 1 ZV-166CA-
17.6.2015 100 1 ZV-166CA-
18.6.2015 100 1 ZV-166CA-
19.6.2015 100 1 ZV-166CA-
20.6.2015 100 1 ZV-166CA-
22.6.2015 100 1 ZV-166CA-
23.6.2015 100 1 ZV-166CA-
24.6.2015 100 1 ZV-166CA-
26.6.2015 100 1 ZV-166CA-
27.6.2015 100 1 ZV-165CAzvýšená kapacita
30.6.2015 100 1 ZV-166BHzvýšená kapacita
1.7.2015 100 1 ZV-153CAzvýšená kapacita
2.7.2015 100 1 ZV-153CAzvýšená kapacita
3.7.2015 100 1 ZV-166BHzvýšená kapacita
5.7.2015 100 1 ZV-154CAzvýšená kapacita
6.7.2015 100 1 ZV-172BHzvýšená kapacita
8.7.2015 100 1 ZV-166BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.7.2015 100 1 ZV-158CAzvýšená kapacita
Späť na aktuálnu výpravu

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka