Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "22"

DátumLinkaPoradieVozidloAtypická výprava
16.1.2021 22 1 ZV-860CM-
16.1.2021 22 2 ZV-736CN-
16.1.2021 22 3 ZV-859DN-
15.1.2021 22 1 ZV-732CN-
15.1.2021 22 2 ZV-363CN-
15.1.2021 22 3 ZV-675DN-
15.1.2021 22 4 ZV-736CN-
15.1.2021 22 5 ZV-845DN-
14.1.2021 22 1 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.1.2021 22 2 ZV-363CN-
14.1.2021 22 3 ZV-675DN-
14.1.2021 22 4 ZV-736CN-
14.1.2021 22 5 ZV-845DN-
13.1.2021 22 1 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.1.2021 22 2 ZV-363CN-
13.1.2021 22 3 ZV-675DN-
13.1.2021 22 4 ZV-736CN-
13.1.2021 22 5 ZV-845DN-
12.1.2021 22 1 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.1.2021 22 2 ZV-736CN-
12.1.2021 22 3 ZV-859DN-
12.1.2021 22 4 ZV-363CN-
12.1.2021 22 5 ZV-845DN-
11.1.2021 22 1 ZV-364BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.1.2021 22 1 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.1.2021 22 2 ZV-736CN-
11.1.2021 22 3 ZV-859DN-
11.1.2021 22 4 ZV-363CN-
11.1.2021 22 5 ZV-845DN-
10.1.2021 22 1 ZV-190EH-
10.1.2021 22 2 ZV-168CA-
10.1.2021 22 3 ZV-189EH-
9.1.2021 22 1 ZV-190EH-
9.1.2021 22 2 ZV-168CA-
9.1.2021 22 3 ZV-189EH-
8.1.2021 22 1 ZV-251CN-
8.1.2021 22 2 ZV-736CN-
8.1.2021 22 3 ZV-859DN-
8.1.2021 22 4 ZV-363CN-
8.1.2021 22 5 ZV-845DN-
7.1.2021 22 1 ZV-732CN-
7.1.2021 22 2 ZV-736CN-
7.1.2021 22 3 ZV-859DN-
7.1.2021 22 4 ZV-363CN-
7.1.2021 22 5 ZV-845DN-
6.1.2021 22 1 ZV-360DT-
6.1.2021 22 3 ZV-152DT-
5.1.2021 22 1 ZV-718CR-
5.1.2021 22 2 ZV-363CN-
5.1.2021 22 3 ZV-675DN-
5.1.2021 22 4 ZV-736CN-
5.1.2021 22 5 ZV-845DN-
4.1.2021 22 1 ZV-732CN-
4.1.2021 22 1 ZV-162CAoslabená kapacita
4.1.2021 22 2 ZV-363CN-
4.1.2021 22 3 ZV-675DN-
4.1.2021 22 4 ZV-736CN-
4.1.2021 22 5 ZV-845DN-
3.1.2021 22 1 ZV-360DT-
3.1.2021 22 2 ZV-152DT-
3.1.2021 22 3 ZV-163CA-
2.1.2021 22 1 ZV-360DT-
2.1.2021 22 2 ZV-152DT-
2.1.2021 22 3 ZV-163CA-
1.1.2021 22 1 ZV-159CA-
1.1.2021 22 2 ZV-190EH-
1.1.2021 22 3 ZV-189EH-
31.12.2020 22 1 ZV-162CAoslabená kapacita
31.12.2020 22 1 ZV-736CN-
31.12.2020 22 2 ZV-675DN-
31.12.2020 22 3 ZV-344CN-
31.12.2020 22 4 ZV-859DN-
31.12.2020 22 5 ZV-845DN-
30.12.2020 22 1 ZV-363CN-
30.12.2020 22 2 ZV-675DN-
30.12.2020 22 3 ZV-344CN-
30.12.2020 22 4 ZV-859DN-
30.12.2020 22 5 ZV-845DN-
29.12.2020 22 1 ZV-736CN-
29.12.2020 22 2 ZV-859DN-
29.12.2020 22 3 ZV-719CN-
29.12.2020 22 4 ZV-675DN-
29.12.2020 22 5 ZV-845DN-
28.12.2020 22 1 ZV-736CN-
28.12.2020 22 2 ZV-363CN-
28.12.2020 22 2 ZV-084DV-
28.12.2020 22 3 ZV-719CN-
28.12.2020 22 4 ZV-675DN-
28.12.2020 22 5 ZV-845DN-
27.12.2020 22 1 ZV-189EHoslabená kapacita
27.12.2020 22 2 ZV-190EHoslabená kapacita
27.12.2020 22 3 ZV-159CAoslabená kapacita
26.12.2020 22 1 ZV-169CAoslabená kapacita
26.12.2020 22 2 ZV-190EHoslabená kapacita
26.12.2020 22 3 ZV-159CAoslabená kapacita
25.12.2020 22 1 ZV-152DT-
25.12.2020 22 2 ZV-633DT-
25.12.2020 22 3 ZV-360DT-
24.12.2020 22 1 ZV-163CA-
24.12.2020 22 2 ZV-633DT-
24.12.2020 22 3 ZV-360DT-
23.12.2020 22 1 ZV-736CN-
23.12.2020 22 2 ZV-859DN-
23.12.2020 22 3 ZV-719CN-
23.12.2020 22 4 ZV-675DN-
23.12.2020 22 5 ZV-845DN-
22.12.2020 22 1 ZV-363CN-
22.12.2020 22 2 ZV-675DN-
22.12.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.12.2020 22 3 ZV-084DV-
22.12.2020 22 4 ZV-859DN-
22.12.2020 22 5 ZV-845DN-
21.12.2020 22 1 ZV-363CN-
21.12.2020 22 2 ZV-675DN-
21.12.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.12.2020 22 3 ZV-723CN-
21.12.2020 22 4 ZV-859DN-
21.12.2020 22 5 ZV-845DN-
20.12.2020 22 1 ZV-736CN-
20.12.2020 22 2 ZV-859DN-
20.12.2020 22 3 ZV-719CN-
19.12.2020 22 1 ZV-736CN-
19.12.2020 22 2 ZV-859DN-
19.12.2020 22 3 ZV-719CN-
18.12.2020 22 1 ZV-363CN-
18.12.2020 22 2 ZV-675DN-
18.12.2020 22 3 ZV-344CN-
18.12.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.12.2020 22 4 ZV-859DN-
18.12.2020 22 5 ZV-845DN-
17.12.2020 22 1 ZV-363CN-
17.12.2020 22 2 nevypravený-
17.12.2020 22 2 ZV-675DN-
17.12.2020 22 3 ZV-344CN-
17.12.2020 22 4 ZV-859DN-
17.12.2020 22 5 ZV-845DN-
16.12.2020 22 1 ZV-363CN-
16.12.2020 22 2 ZV-675DN-
16.12.2020 22 3 ZV-344CN-
16.12.2020 22 3 ZV-160BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.12.2020 22 4 ZV-859DN-
16.12.2020 22 5 ZV-845DN-
15.12.2020 22 1 ZV-736CN-
15.12.2020 22 2 ZV-859DN-
15.12.2020 22 3 ZV-113DV-
15.12.2020 22 4 ZV-675DN-
15.12.2020 22 5 ZV-845DN-
14.12.2020 22 1 ZV-736CN-
14.12.2020 22 2 ZV-859DN-
14.12.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.12.2020 22 3 ZV-113DV-
14.12.2020 22 4 ZV-675DN-
14.12.2020 22 5 ZV-845DN-
13.12.2020 22 1 ZV-363CN-
13.12.2020 22 2 ZV-675DN-
13.12.2020 22 3 ZV-344CN-
12.12.2020 22 1 ZV-363CN-
12.12.2020 22 2 ZV-852DN-
12.12.2020 22 2 ZV-675DN-
12.12.2020 22 3 ZV-344CN-
12.12.2020 22 3 ZV-845DN-
11.12.2020 22 1 ZV-736CN-
11.12.2020 22 2 ZV-859DN-
11.12.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.12.2020 22 3 ZV-113DV-
11.12.2020 22 4 ZV-675DN-
11.12.2020 22 5 ZV-845DN-
10.12.2020 22 1 ZV-736CN-
10.12.2020 22 2 ZV-859DN-
10.12.2020 22 3 ZV-113DV-
10.12.2020 22 4 ZV-675DN-
10.12.2020 22 5 ZV-845DN-
9.12.2020 22 1 ZV-736CN-
9.12.2020 22 2 ZV-859DN-
9.12.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.12.2020 22 3 ZV-113DV-
9.12.2020 22 4 ZV-675DN-
9.12.2020 22 5 ZV-845DN-
8.12.2020 22 1 ZV-363CN-
8.12.2020 22 2 ZV-675DN-
8.12.2020 22 3 nevypravený-
8.12.2020 22 3 ZV-344CN-
8.12.2020 22 4 ZV-859DN-
8.12.2020 22 5 ZV-845DN-
7.12.2020 22 1 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.12.2020 22 1 ZV-363CN-
7.12.2020 22 2 ZV-675DN-
7.12.2020 22 3 ZV-344CN-
7.12.2020 22 4 ZV-859DN-
7.12.2020 22 5 ZV-845DN-
6.12.2020 22 1 ZV-736CN-
6.12.2020 22 2 ZV-859DN-
6.12.2020 22 3 ZV-113DV-
5.12.2020 22 1 ZV-736CN-
5.12.2020 22 1 ZV-103DN-
5.12.2020 22 2 ZV-113DV-
5.12.2020 22 2 ZV-859DN-
4.12.2020 22 1 ZV-363CN-
4.12.2020 22 2 ZV-675DN-
4.12.2020 22 3 ZV-344CN-
4.12.2020 22 4 ZV-859DN-
4.12.2020 22 5 ZV-845DN-
3.12.2020 22 1 ZV-363CN-
3.12.2020 22 2 ZV-675DN-
3.12.2020 22 3 ZV-344CN-
3.12.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.12.2020 22 4 ZV-859DN-
3.12.2020 22 5 ZV-845DN-
2.12.2020 22 1 ZV-363CN-
2.12.2020 22 2 ZV-675DN-
2.12.2020 22 2 ZV-172BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.12.2020 22 3 ZV-344CN-
2.12.2020 22 4 ZV-859DN-
2.12.2020 22 5 ZV-845DN-
1.12.2020 22 1 ZV-736CN-
1.12.2020 22 2 ZV-859DN-
1.12.2020 22 3 ZV-113DV-
1.12.2020 22 4 ZV-675DN-
1.12.2020 22 5 ZV-845DN-
30.11.2020 22 1 ZV-859DN-
30.11.2020 22 1 ZV-160BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.11.2020 22 2 ZV-113DV-
30.11.2020 22 3 ZV-852DN-
30.11.2020 22 4 ZV-344CN-
30.11.2020 22 5 ZV-845DN-
29.11.2020 22 1 ZV-675DN-
29.11.2020 22 2 ZV-344CN-
29.11.2020 22 3 ZV-103DN-
28.11.2020 22 1 ZV-675DN-
28.11.2020 22 2 ZV-344CN-
28.11.2020 22 3 ZV-103DN-
27.11.2020 22 1 ZV-859DN-
27.11.2020 22 2 ZV-113DV-
27.11.2020 22 3 ZV-852DN-
27.11.2020 22 4 ZV-344CN-
27.11.2020 22 5 ZV-845DN-
26.11.2020 22 1 ZV-859DN-
26.11.2020 22 2 ZV-113DV-
26.11.2020 22 3 ZV-172BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.11.2020 22 3 ZV-852DN-
26.11.2020 22 4 ZV-344CN-
26.11.2020 22 5 ZV-845DN-
25.11.2020 22 1 ZV-859DN-
25.11.2020 22 2 ZV-113DV-
25.11.2020 22 3 ZV-172BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.11.2020 22 3 ZV-852DN-
25.11.2020 22 4 ZV-344CN-
25.11.2020 22 5 ZV-845DN-
24.11.2020 22 1 ZV-675DN-
24.11.2020 22 2 ZV-669CEnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.11.2020 22 3 ZV-858CM-
24.11.2020 22 4 ZV-113DV-
24.11.2020 22 5 ZV-845DN-
23.11.2020 22 1 ZV-675DN-
23.11.2020 22 2 ZV-344CN-
23.11.2020 22 3 ZV-103DN-
23.11.2020 22 4 ZV-113DV-
23.11.2020 22 5 ZV-845DN-
22.11.2020 22 1 ZV-859DN-
22.11.2020 22 2 ZV-113DV-
22.11.2020 22 3 ZV-845DN-
22.11.2020 22 3 ZV-852DN-
21.11.2020 22 1 ZV-859DN-
21.11.2020 22 2 ZV-113DV-
21.11.2020 22 3 ZV-852DN-
20.11.2020 22 1 ZV-675DN-
20.11.2020 22 2 ZV-344CN-
20.11.2020 22 3 ZV-858CM-
20.11.2020 22 4 ZV-113DV-
20.11.2020 22 5 ZV-845DN-
19.11.2020 22 1 ZV-675DN-
19.11.2020 22 2 ZV-344CN-
19.11.2020 22 3 ZV-345CN-
19.11.2020 22 4 ZV-113DV-
19.11.2020 22 5 ZV-845DN-
18.11.2020 22 1 ZV-675DN-
18.11.2020 22 1 ZV-172BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.11.2020 22 2 ZV-344CN-
18.11.2020 22 3 ZV-345CN-
18.11.2020 22 4 ZV-113DV-
18.11.2020 22 5 ZV-845DN-
17.11.2020 22 1 ZV-859DN-
17.11.2020 22 2 ZV-113DV-
17.11.2020 22 3 ZV-852DN-
16.11.2020 22 1 ZV-859DN-
16.11.2020 22 2 ZV-113DV-
16.11.2020 22 3 ZV-852DN-
16.11.2020 22 4 ZV-344CN-
16.11.2020 22 5 ZV-845DN-
15.11.2020 22 1 ZV-675DN-
15.11.2020 22 2 ZV-344CN-
15.11.2020 22 3 ZV-162CAoslabená kapacita
15.11.2020 22 3 ZV-736CN-
14.11.2020 22 1 ZV-675DN-
14.11.2020 22 1 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.11.2020 22 2 ZV-344CN-
14.11.2020 22 2 ZV-173BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.11.2020 22 3 ZV-162CAoslabená kapacita
13.11.2020 22 1 ZV-859DN-
13.11.2020 22 2 ZV-113DV-
13.11.2020 22 2 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.11.2020 22 3 ZV-852DN-
13.11.2020 22 4 ZV-344CN-
13.11.2020 22 5 ZV-845DN-
12.11.2020 22 1 ZV-859DN-
12.11.2020 22 2 ZV-113DV-
12.11.2020 22 3 ZV-852DN-
12.11.2020 22 4 ZV-344CN-
12.11.2020 22 5 ZV-845DN-
11.11.2020 22 1 ZV-859DN-
11.11.2020 22 2 ZV-113DV-
11.11.2020 22 3 ZV-852DN-
11.11.2020 22 4 ZV-344CN-
11.11.2020 22 5 ZV-845DN-
10.11.2020 22 1 ZV-675DN-
10.11.2020 22 2 ZV-344CN-
10.11.2020 22 3 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.11.2020 22 3 ZV-103DN-
10.11.2020 22 4 ZV-113DV-
10.11.2020 22 5 ZV-845DN-
9.11.2020 22 1 ZV-675DN-
9.11.2020 22 2 ZV-344CN-
9.11.2020 22 3 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.11.2020 22 4 ZV-113DV-
9.11.2020 22 5 ZV-845DN-
8.11.2020 22 1 ZV-859DN-
8.11.2020 22 2 ZV-113DV-
8.11.2020 22 3 ZV-852DN-
8.11.2020 22 3 ZV-172BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.11.2020 22 1 ZV-859DN-
7.11.2020 22 2 ZV-113DV-
7.11.2020 22 3 ZV-852DN-
6.11.2020 22 1 ZV-675DN-
6.11.2020 22 2 ZV-344CN-
6.11.2020 22 3 ZV-172BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.11.2020 22 3 ZV-103DN-
6.11.2020 22 4 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.11.2020 22 5 ZV-845DN-
5.11.2020 22 1 ZV-675DN-
5.11.2020 22 2 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.11.2020 22 2 ZV-344CN-
5.11.2020 22 3 ZV-172BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.11.2020 22 3 ZV-723CN-
5.11.2020 22 4 ZV-113DV-
5.11.2020 22 5 ZV-845DN-
4.11.2020 22 1 ZV-675DN-
4.11.2020 22 2 ZV-344CN-
4.11.2020 22 3 ZV-172BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.11.2020 22 3 ZV-723CN-
4.11.2020 22 4 ZV-113DV-
4.11.2020 22 5 ZV-845DN-
3.11.2020 22 1 ZV-859DN-
3.11.2020 22 2 ZV-113DV-
3.11.2020 22 3 ZV-852DN-
3.11.2020 22 4 ZV-344CN-
3.11.2020 22 5 ZV-845DN-
2.11.2020 22 1 ZV-859DN-
2.11.2020 22 2 ZV-113DV-
2.11.2020 22 3 ZV-852DN-
2.11.2020 22 4 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.11.2020 22 5 ZV-845DN-
1.11.2020 22 1 ZV-675DN-
1.11.2020 22 2 ZV-344CN-
1.11.2020 22 2 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.11.2020 22 3 ZV-723CN-
31.10.2020 22 1 ZV-344CN-
31.10.2020 22 2 ZV-723CN-
31.10.2020 22 3 ZV-858CM-
30.10.2020 22 1 ZV-113DV-
30.10.2020 22 2 ZV-852DN-
30.10.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.10.2020 22 3 ZV-860CM-
30.10.2020 22 4 ZV-723CN-
30.10.2020 22 5 ZV-845DN-
29.10.2020 22 1 ZV-113DV-
29.10.2020 22 2 ZV-852DN-
29.10.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.10.2020 22 3 ZV-860CM-
29.10.2020 22 4 ZV-344CN-
29.10.2020 22 5 ZV-845DN-
28.10.2020 22 1 ZV-113DV-
28.10.2020 22 2 ZV-852DN-
28.10.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.10.2020 22 3 ZV-860CM-
28.10.2020 22 4 ZV-735CN-
28.10.2020 22 5 ZV-845DN-
27.10.2020 22 1 ZV-344CN-
27.10.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.10.2020 22 2 ZV-723CN-
27.10.2020 22 3 ZV-858CM-
27.10.2020 22 4 ZV-113DV-
27.10.2020 22 5 ZV-845DN-
26.10.2020 22 1 ZV-344CN-
26.10.2020 22 2 ZV-669CEnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.10.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.10.2020 22 3 ZV-858CM-
26.10.2020 22 4 ZV-852DN-
26.10.2020 22 5 ZV-845DN-
25.10.2020 22 1 ZV-113DV-
25.10.2020 22 2 ZV-852DN-
25.10.2020 22 3 ZV-860CM-
24.10.2020 22 1 ZV-113DV-
24.10.2020 22 2 ZV-852DN-
24.10.2020 22 3 ZV-860CM-
24.10.2020 22 3/p ZV-358BI-
23.10.2020 22 1 ZV-344CN-
23.10.2020 22 2 ZV-723CN-
23.10.2020 22 3 ZV-858CM-
23.10.2020 22 4 ZV-852DN-
23.10.2020 22 5 ZV-845DN-
22.10.2020 22 1 ZV-344CN-
22.10.2020 22 2 ZV-723CN-
22.10.2020 22 3 ZV-858CM-
22.10.2020 22 4 ZV-113DV-
22.10.2020 22 5 ZV-845DN-
21.10.2020 22 1 ZV-344CN-
21.10.2020 22 2 ZV-723CN-
21.10.2020 22 3 ZV-858CM-
21.10.2020 22 4 ZV-113DV-
21.10.2020 22 5 ZV-845DN-
20.10.2020 22 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.10.2020 22 1 ZV-113DV-
20.10.2020 22 2 ZV-852DN-
20.10.2020 22 3 ZV-860CM-
20.10.2020 22 4 ZV-723CN-
20.10.2020 22 5 ZV-845DN-
19.10.2020 22 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.10.2020 22 1 ZV-113DV-
19.10.2020 22 2 ZV-852DN-
19.10.2020 22 3 ZV-860CM-
19.10.2020 22 4 ZV-103DN-
19.10.2020 22 5 ZV-845DN-
18.10.2020 22 1 ZV-344CN-
18.10.2020 22 2 ZV-723CN-
18.10.2020 22 3 ZV-858CM-
17.10.2020 22 1 ZV-344CN-
17.10.2020 22 2 ZV-723CN-
17.10.2020 22 2 ZV-363CN-
17.10.2020 22 3 ZV-858CM-
16.10.2020 22 1 ZV-113DV-
16.10.2020 22 2 ZV-852DN-
16.10.2020 22 3 ZV-860CM-
16.10.2020 22 4 ZV-723CN-
16.10.2020 22 5 ZV-845DN-
15.10.2020 22 1 ZV-113DV-
15.10.2020 22 2 ZV-852DN-
15.10.2020 22 3 ZV-860CM-
15.10.2020 22 4 ZV-723CN-
15.10.2020 22 4 ZV-103DN-
15.10.2020 22 5 ZV-845DN-
14.10.2020 22 1 ZV-113DV-
14.10.2020 22 2 ZV-852DN-
14.10.2020 22 3 ZV-860CM-
14.10.2020 22 4 ZV-103DN-
14.10.2020 22 5 ZV-845DN-
13.10.2020 22 1 ZV-344CN-
13.10.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.10.2020 22 2 ZV-723CN-
13.10.2020 22 3 ZV-858CM-
13.10.2020 22 4 ZV-852DN-
13.10.2020 22 5 ZV-845DN-
12.10.2020 22 1 ZV-344CN-
12.10.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.10.2020 22 2 ZV-723CN-
12.10.2020 22 3 ZV-858CM-
12.10.2020 22 4 ZV-113DV-
12.10.2020 22 5 ZV-845DN-
11.10.2020 22 1 ZV-113DV-
11.10.2020 22 2 ZV-852DN-
11.10.2020 22 3 ZV-860CM-
10.10.2020 22 1 ZV-113DV-
10.10.2020 22 2 ZV-852DN-
10.10.2020 22 3 ZV-860CM-
9.10.2020 22 1 ZV-344CN-
9.10.2020 22 2 ZV-852DN-
9.10.2020 22 2 ZV-723CN-
9.10.2020 22 3 ZV-858CM-
9.10.2020 22 4 ZV-113DV-
9.10.2020 22 5 ZV-845DN-
8.10.2020 22 1 ZV-344CN-
8.10.2020 22 2 ZV-723CN-
8.10.2020 22 3 ZV-858CM-
8.10.2020 22 4 ZV-852DN-
8.10.2020 22 5 ZV-845DN-
7.10.2020 22 1 ZV-344CN-
7.10.2020 22 2 ZV-723CN-
7.10.2020 22 3 ZV-858CM-
7.10.2020 22 4 ZV-852DN-
7.10.2020 22 5 ZV-845DN-
6.10.2020 22 1 ZV-113DV-
6.10.2020 22 2 ZV-852DN-
6.10.2020 22 3 ZV-860CM-
6.10.2020 22 4 ZV-723CN-
6.10.2020 22 5 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.10.2020 22 1 ZV-113DV-
5.10.2020 22 2 ZV-852DN-
5.10.2020 22 3 ZV-860CM-
5.10.2020 22 4 ZV-723CN-
5.10.2020 22 5 ZV-845DN-
4.10.2020 22 1 ZV-344CN-
4.10.2020 22 2 ZV-723CN-
4.10.2020 22 3 ZV-858CM-
3.10.2020 22 1 ZV-344CN-
3.10.2020 22 2 ZV-723CN-
3.10.2020 22 3 ZV-858CM-
2.10.2020 22 1 ZV-113DV-
2.10.2020 22 2 ZV-852DN-
2.10.2020 22 3 ZV-860CM-
2.10.2020 22 4 ZV-723CN-
2.10.2020 22 5 ZV-845DN-
1.10.2020 22 1 ZV-113DV-
1.10.2020 22 2 ZV-852DN-
1.10.2020 22 3 ZV-860CM-
1.10.2020 22 4 ZV-723CN-
1.10.2020 22 5 ZV-845DN-
30.9.2020 22 1 ZV-852DN-
30.9.2020 22 2 ZV-860CM-
30.9.2020 22 3 ZV-736CN-
30.9.2020 22 4 ZV-858CM-
30.9.2020 22 5 ZV-845DN-
29.9.2020 22 1 ZV-103DN-
29.9.2020 22 1 ZV-723CN-
29.9.2020 22 2 ZV-858CM-
29.9.2020 22 3 ZV-363CN-
29.9.2020 22 4 ZV-860CM-
29.9.2020 22 5 ZV-845DN-
28.9.2020 22 1 ZV-103DN-
28.9.2020 22 2 ZV-858CM-
28.9.2020 22 3 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.9.2020 22 4 ZV-860CM-
28.9.2020 22 5 ZV-845DN-
28.9.2020 22 3/r ZV-363CN-
27.9.2020 22 1 ZV-852DN-
27.9.2020 22 2 ZV-860CM-
27.9.2020 22 3 ZV-736CN-
27.9.2020 22 3 ZV-675DN-
26.9.2020 22 1 ZV-852DN-
26.9.2020 22 2 ZV-860CM-
26.9.2020 22 3 ZV-736CN-
26.9.2020 22 3 ZV-675DN-
25.9.2020 22 1 ZV-103DN-
25.9.2020 22 2 ZV-858CM-
25.9.2020 22 3 ZV-363CN-
25.9.2020 22 4 ZV-860CM-
25.9.2020 22 5 ZV-845DN-
24.9.2020 22 1 ZV-103DN-
24.9.2020 22 2 ZV-858CM-
24.9.2020 22 3 ZV-363CN-
24.9.2020 22 4 ZV-860CM-
24.9.2020 22 5 ZV-845DN-
23.9.2020 22 1 ZV-103DN-
23.9.2020 22 2 ZV-858CM-
23.9.2020 22 3 ZV-363CN-
23.9.2020 22 4 ZV-860CM-
23.9.2020 22 5 ZV-845DN-
22.9.2020 22 1 ZV-852DN-
22.9.2020 22 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.9.2020 22 2 ZV-860CM-
22.9.2020 22 3 ZV-736CN-
22.9.2020 22 4 ZV-858CM-
22.9.2020 22 5 ZV-845DN-
21.9.2020 22 1 ZV-852DN-
21.9.2020 22 2 ZV-860CM-
21.9.2020 22 3 ZV-736CN-
21.9.2020 22 4 ZV-858CM-
21.9.2020 22 5 ZV-845DN-
20.9.2020 22 1 ZV-103DN-
20.9.2020 22 2 ZV-858CM-
20.9.2020 22 3 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.9.2020 22 3 ZV-363CN-
19.9.2020 22 1 ZV-103DN-
19.9.2020 22 2 ZV-858CM-
19.9.2020 22 3 ZV-363CN-
18.9.2020 22 1 ZV-852DN-
18.9.2020 22 2 ZV-860CM-
18.9.2020 22 3 ZV-736CN-
18.9.2020 22 4 ZV-858CM-
18.9.2020 22 5 ZV-845DN-
17.9.2020 22 1 ZV-852DN-
17.9.2020 22 2 ZV-860CM-
17.9.2020 22 3 ZV-736CN-
17.9.2020 22 3 ZV-723CN-
17.9.2020 22 4 ZV-858CM-
17.9.2020 22 5 ZV-845DN-
16.9.2020 22 1 ZV-852DN-
16.9.2020 22 2 ZV-860CM-
16.9.2020 22 2 ZV-723CN-
16.9.2020 22 3 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.9.2020 22 4 ZV-858CM-
16.9.2020 22 5 ZV-845DN-
15.9.2020 22 1 ZV-103DN-
15.9.2020 22 2 ZV-858CM-
15.9.2020 22 3 ZV-363CN-
14.9.2020 22 1 ZV-113DV-
14.9.2020 22 2 ZV-858CM-
14.9.2020 22 3 ZV-363CN-
14.9.2020 22 4 ZV-860CM-
14.9.2020 22 5 ZV-349CN-
13.9.2020 22 1 ZV-852DN-
13.9.2020 22 2 ZV-860CM-
13.9.2020 22 3 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.9.2020 22 1 ZV-852DN-
12.9.2020 22 2 ZV-860CM-
12.9.2020 22 3 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.9.2020 22 1 ZV-103DN-
11.9.2020 22 2 ZV-858CM-
11.9.2020 22 3 ZV-363CN-
11.9.2020 22 4 ZV-860CM-
11.9.2020 22 5 ZV-845DN-
10.9.2020 22 1 ZV-103DN-
10.9.2020 22 2 ZV-858CM-
10.9.2020 22 3 ZV-363CN-
10.9.2020 22 4 ZV-860CM-
10.9.2020 22 5 ZV-845DN-
9.9.2020 22 1 ZV-103DN-
9.9.2020 22 2 ZV-858CM-
9.9.2020 22 3 ZV-363CN-
9.9.2020 22 4 ZV-860CM-
9.9.2020 22 5 ZV-845DN-
8.9.2020 22 1 ZV-103DN-
8.9.2020 22 2 ZV-860CM-
8.9.2020 22 3 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.9.2020 22 4 ZV-858CM-
8.9.2020 22 5 ZV-845DN-
7.9.2020 22 1 ZV-852DN-
7.9.2020 22 2 ZV-860CM-
7.9.2020 22 3 ZV-736CN-
7.9.2020 22 4 ZV-858CM-
7.9.2020 22 5 ZV-845DN-
6.9.2020 22 1 ZV-103DN-
6.9.2020 22 2 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.9.2020 22 3 ZV-363CN-
5.9.2020 22 1 ZV-103DN-
5.9.2020 22 2 ZV-858CM-
5.9.2020 22 3 ZV-363CN-
4.9.2020 22 1 ZV-852DN-
4.9.2020 22 2 ZV-860CM-
4.9.2020 22 3 ZV-736CN-
4.9.2020 22 3 ZV-344CN-
4.9.2020 22 4 ZV-858CM-
4.9.2020 22 5 ZV-845DN-
3.9.2020 22 1 ZV-852DN-
3.9.2020 22 2 ZV-860CM-
3.9.2020 22 3 ZV-736CN-
3.9.2020 22 4 ZV-858CM-
3.9.2020 22 5 ZV-845DN-
2.9.2020 22 1 ZV-852DN-
2.9.2020 22 2 ZV-860CM-
2.9.2020 22 3 ZV-736CN-
2.9.2020 22 4 ZV-858CM-
2.9.2020 22 5 ZV-845DN-
1.9.2020 22 1 ZV-103DN-
1.9.2020 22 2 ZV-718CR-
1.9.2020 22 2 ZV-858CM-
1.9.2020 22 3 ZV-363CN-
31.8.2020 22 1 ZV-718CR-
31.8.2020 22 2 ZV-363CN-
31.8.2020 22 3 ZV-675DN-
31.8.2020 22 4 ZV-736CN-
31.8.2020 22 5 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.8.2020 22 1 ZV-860CM-
30.8.2020 22 2 ZV-736CN-
30.8.2020 22 3 ZV-859DN-
29.8.2020 22 1 ZV-860CM-
29.8.2020 22 2 ZV-736CN-
29.8.2020 22 3 ZV-859DN-
28.8.2020 22 1 ZV-718CR-
28.8.2020 22 2 ZV-363CN-
28.8.2020 22 3 ZV-675DN-
28.8.2020 22 4 ZV-723CN-
28.8.2020 22 5 ZV-845DN-
27.8.2020 22 1 ZV-718CR-
27.8.2020 22 2 ZV-363CN-
27.8.2020 22 3 ZV-675DN-
27.8.2020 22 4 ZV-736CN-
27.8.2020 22 5 ZV-845DN-
26.8.2020 22 1 ZV-718CR-
26.8.2020 22 2 ZV-084DV-
26.8.2020 22 2 ZV-363CN-
26.8.2020 22 3 ZV-349CEoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.8.2020 22 3 ZV-675DN-
26.8.2020 22 4 ZV-736CN-
26.8.2020 22 5 ZV-845DN-
25.8.2020 22 1 ZV-860CM-
25.8.2020 22 2 ZV-736CN-
25.8.2020 22 3 ZV-859DN-
25.8.2020 22 4 ZV-363CN-
25.8.2020 22 5 ZV-845DN-
24.8.2020 22 1 ZV-860CM-
24.8.2020 22 2 ZV-736CN-
24.8.2020 22 3 ZV-859DN-
24.8.2020 22 4 ZV-363CN-
24.8.2020 22 5 ZV-845DN-
23.8.2020 22 1 ZV-718CR-
23.8.2020 22 2 ZV-363CN-
23.8.2020 22 3 ZV-675DN-
22.8.2020 22 1 ZV-718CR-
22.8.2020 22 2 ZV-363CN-
22.8.2020 22 3 ZV-675DN-
21.8.2020 22 1 ZV-860CM-
21.8.2020 22 2 ZV-736CN-
21.8.2020 22 3 ZV-859DN-
21.8.2020 22 4 ZV-363CN-
21.8.2020 22 5 ZV-845DN-
20.8.2020 22 1 ZV-860CM-
20.8.2020 22 2 ZV-736CN-
20.8.2020 22 3 ZV-859DN-
20.8.2020 22 4 ZV-363CN-
20.8.2020 22 5 ZV-845DN-
19.8.2020 22 1 ZV-860CM-
19.8.2020 22 2 ZV-736CN-
19.8.2020 22 3 ZV-859DN-
19.8.2020 22 4 ZV-363CN-
19.8.2020 22 5 ZV-845DN-
18.8.2020 22 1 ZV-858CM-
18.8.2020 22 2 ZV-363CN-
18.8.2020 22 3 ZV-675DN-
18.8.2020 22 4 ZV-736CN-
18.8.2020 22 5 ZV-845DN-
17.8.2020 22 1 ZV-858CM-
17.8.2020 22 2 ZV-363CN-
17.8.2020 22 3 ZV-675DN-
17.8.2020 22 3 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.8.2020 22 4 ZV-736CN-
17.8.2020 22 5 ZV-718CR-
16.8.2020 22 1 ZV-860CM-
16.8.2020 22 2 ZV-736CN-
16.8.2020 22 3 ZV-859DN-
15.8.2020 22 1 ZV-860CM-
15.8.2020 22 2 ZV-736CN-
15.8.2020 22 3 ZV-859DN-
14.8.2020 22 1 ZV-858CM-
14.8.2020 22 2 ZV-363CN-
14.8.2020 22 3 ZV-675DN-
14.8.2020 22 4 ZV-736CN-
14.8.2020 22 5 ZV-845DN-
13.8.2020 22 1 ZV-858CM-
13.8.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.8.2020 22 2 ZV-363CN-
13.8.2020 22 3 ZV-675DN-
13.8.2020 22 3 ZV-719CN-
13.8.2020 22 4 ZV-736CN-
13.8.2020 22 5 ZV-845DN-
12.8.2020 22 1 ZV-858CM-
12.8.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.8.2020 22 2 ZV-363CN-
12.8.2020 22 3 ZV-675DN-
12.8.2020 22 4 ZV-736CN-
12.8.2020 22 5 ZV-845DN-
11.8.2020 22 1 ZV-860CM-
11.8.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.8.2020 22 2 ZV-736CN-
11.8.2020 22 3 ZV-859DN-
11.8.2020 22 4 ZV-363CN-
11.8.2020 22 5 ZV-845DN-
10.8.2020 22 1 ZV-860CM-
10.8.2020 22 2 ZV-344CN-
10.8.2020 22 2 ZV-736CN-
10.8.2020 22 3 ZV-859DN-
10.8.2020 22 3 ZV-166BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.8.2020 22 4 ZV-363CN-
10.8.2020 22 5 ZV-845DN-
9.8.2020 22 1 ZV-858CM-
9.8.2020 22 1 ZV-429CDoslabená kapacita
9.8.2020 22 2 ZV-363CN-
9.8.2020 22 3 ZV-675DN-
9.8.2020 22 3 ZV-164BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.8.2020 22 1 ZV-858CM-
8.8.2020 22 1 ZV-732CN-
8.8.2020 22 2 ZV-363CN-
8.8.2020 22 3 ZV-719CN-
8.8.2020 22 3/p ZV-675DN-
7.8.2020 22 1 ZV-860CM-
7.8.2020 22 2 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.8.2020 22 3 ZV-859DN-
7.8.2020 22 4 ZV-736CN-
7.8.2020 22 5 ZV-845DN-
6.8.2020 22 1 ZV-860CM-
6.8.2020 22 2 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.8.2020 22 2 ZV-736CN-
6.8.2020 22 3 ZV-859DN-
6.8.2020 22 3 nevypravený-
6.8.2020 22 4 ZV-363CN-
6.8.2020 22 5 ZV-845DN-
5.8.2020 22 1 ZV-860CM-
5.8.2020 22 2 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.8.2020 22 2 ZV-736CN-
5.8.2020 22 3 ZV-859DN-
5.8.2020 22 4 ZV-363CN-
5.8.2020 22 5 ZV-845DN-
4.8.2020 22 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.8.2020 22 2 ZV-363CN-
4.8.2020 22 3 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.8.2020 22 3 ZV-675DN-
4.8.2020 22 4 ZV-719CN-
4.8.2020 22 5 ZV-845DN-
3.8.2020 22 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.8.2020 22 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.8.2020 22 2 ZV-363CN-
3.8.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.8.2020 22 3 ZV-675DN-
3.8.2020 22 4 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.8.2020 22 5 ZV-845DN-
2.8.2020 22 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.8.2020 22 2 ZV-736CN-
2.8.2020 22 3 ZV-859DN-
1.8.2020 22 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.8.2020 22 2 ZV-736CN-
1.8.2020 22 3 ZV-859DN-
31.7.2020 22 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
31.7.2020 22 1 ZV-363CN-
31.7.2020 22 2 ZV-675DN-
31.7.2020 22 3 ZV-723CN-
31.7.2020 22 4 ZV-859DN-
31.7.2020 22 5 ZV-845DN-
30.7.2020 22 1 ZV-363CN-
30.7.2020 22 2 ZV-675DN-
30.7.2020 22 3 ZV-344CN-
30.7.2020 22 3 ZV-113DV-
30.7.2020 22 4 ZV-859DN-
30.7.2020 22 5 ZV-845DN-
29.7.2020 22 1 ZV-363CN-
29.7.2020 22 2 ZV-675DN-
29.7.2020 22 3 ZV-344CN-
29.7.2020 22 4 ZV-859DN-
29.7.2020 22 5 ZV-845DN-
28.7.2020 22 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.7.2020 22 1 ZV-736CN-
28.7.2020 22 2 ZV-859DN-
28.7.2020 22 2 ZV-735CN-
28.7.2020 22 3 ZV-113DV-
28.7.2020 22 4 ZV-675DN-
28.7.2020 22 5 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.7.2020 22 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.7.2020 22 1 ZV-736CN-
27.7.2020 22 2 ZV-859DN-
27.7.2020 22 3 ZV-113DV-
27.7.2020 22 4 ZV-675DN-
27.7.2020 22 5 ZV-845DN-
26.7.2020 22 1 ZV-363CN-
26.7.2020 22 2 ZV-675DN-
26.7.2020 22 3 ZV-344CN-
26.7.2020 22 3 ZV-736CN-
25.7.2020 22 1 ZV-363CN-
25.7.2020 22 2 ZV-675DN-
25.7.2020 22 3 ZV-344CN-
24.7.2020 22 1 ZV-736CN-
24.7.2020 22 2 ZV-859DN-
24.7.2020 22 3 ZV-113DV-
24.7.2020 22 4 ZV-675DN-
24.7.2020 22 5 ZV-845DN-
23.7.2020 22 1 ZV-718CR-
23.7.2020 22 1 ZV-736CN-
23.7.2020 22 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.7.2020 22 2 ZV-859DN-
23.7.2020 22 3 ZV-113DV-
23.7.2020 22 4 ZV-675DN-
23.7.2020 22 5 ZV-845DN-
22.7.2020 22 1 ZV-736CN-
22.7.2020 22 2 ZV-859DN-
22.7.2020 22 3 ZV-113DV-
22.7.2020 22 4 ZV-675DN-
22.7.2020 22 5 ZV-845DN-
21.7.2020 22 1 ZV-363CN-
21.7.2020 22 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.7.2020 22 2 ZV-675DN-
21.7.2020 22 3 ZV-344CN-
21.7.2020 22 4 ZV-859DN-
21.7.2020 22 5 ZV-845DN-
20.7.2020 22 1 ZV-363CN-
20.7.2020 22 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.7.2020 22 2 ZV-675DN-
20.7.2020 22 3 ZV-344CN-
20.7.2020 22 4 ZV-859DN-
20.7.2020 22 5 ZV-845DN-
19.7.2020 22 1 ZV-736CN-
19.7.2020 22 2 ZV-859DN-
19.7.2020 22 3 ZV-113DV-
18.7.2020 22 1 ZV-736CN-
18.7.2020 22 2 ZV-859DN-
18.7.2020 22 3 ZV-113DV-
17.7.2020 22 1 ZV-363CN-
17.7.2020 22 2 ZV-675DN-
17.7.2020 22 3 ZV-315BI-
17.7.2020 22 4 ZV-859DN-
17.7.2020 22 5 ZV-845DN-
16.7.2020 22 1 ZV-363CN-
16.7.2020 22 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.7.2020 22 2 ZV-675DN-
16.7.2020 22 3 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.7.2020 22 4 ZV-859DN-
16.7.2020 22 5 ZV-845DN-
15.7.2020 22 1 ZV-363CN-
15.7.2020 22 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.7.2020 22 2 ZV-675DN-
15.7.2020 22 3 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.7.2020 22 4 ZV-859DN-
15.7.2020 22 5 ZV-845DN-
15.7.2020 22 2/p ZV-845DN-
14.7.2020 22 1 ZV-736CN-
14.7.2020 22 2 ZV-859DN-
14.7.2020 22 3 ZV-723CN-
14.7.2020 22 4 ZV-675DN-
14.7.2020 22 5 ZV-845DN-
14.7.2020 22 3/p ZV-113DV-
13.7.2020 22 1 ZV-732CN-
13.7.2020 22 2 ZV-859DN-
13.7.2020 22 3 ZV-113DV-
13.7.2020 22 3 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.7.2020 22 4 ZV-675DN-
13.7.2020 22 5 ZV-845DN-
12.7.2020 22 1 ZV-363CN-
12.7.2020 22 2 ZV-675DN-
12.7.2020 22 3 ZV-719CN-
11.7.2020 22 1 ZV-363CN-
11.7.2020 22 2 ZV-675DN-
11.7.2020 22 3 ZV-719CN-
10.7.2020 22 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.7.2020 22 1 ZV-736CN-
10.7.2020 22 2 ZV-859DN-
10.7.2020 22 3 ZV-113DV-
10.7.2020 22 4 ZV-675DN-
10.7.2020 22 5 ZV-845DN-
9.7.2020 22 3 nevypravený-
18.6.2020 22 3 nevypravený-
16.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.3.2020 22 5 nevypravený-
20.1.2020 22 3 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.1.2020 22 3 nevypravený-
30.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.12.2019 22 2/r ZV-355BI-
27.12.2019 22 2 ZV-355BI-
26.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.12.2019 22 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.12.2019 22 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.12.2019 22 4 ZV-355BI-
18.12.2019 22 4 ZV-355BI-
16.12.2019 22 4 nevypravený-
12.12.2019 22 3 ZV-355BI-
11.12.2019 22 3 nevypravený-
3.12.2019 22 4 ZV-355BI-
3.12.2019 22 1/p ZV-362BI-
2.12.2019 22 1 ZV-362BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.10.2019 22 1 nevypravený-
21.10.2019 22 3 nevypravený-
26.8.2019 22 3 nevypravený-
9.4.2019 22 5 nevypravený-
21.11.2018 22 4 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.10.2018 22 4 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.9.2018 22 3 ZV-710CDoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.9.2018 22 5 nevypravený-
1.9.2018 22 1 ZV-711CD-
17.5.2018 22 5 nevypravený-
16.2.2018 22 3 nevypravený-
12.2.2018 22 3 nevypravený-
30.12.2017 22 3 nevypravený-
17.12.2017 22 3 ZV-158CA-
16.12.2017 22 3 ZV-158CA-
10.12.2017 22 2 ZV-156CA-
9.12.2017 22 2 ZV-153CA-
4.12.2017 22 1 ZV-156CAoslabená kapacita
3.12.2017 22 1 ZV-154CA-
5.11.2017 22 3 ZV-158CA-
4.11.2017 22 3 ZV-158CA-
9.8.2017 22 1 nevypravený-
4.8.2017 22 5 nevypravený-
22.6.2017 22 1 nevypravený-
21.3.2017 22 1 nevypravený-
18.11.2016 22 4 nevypravený-
21.1.2016 22 4 nevypravený-
29.12.2015 22 4 nevypravený-
27.4.2015 22 5 nevypravený-
29.9.2014 22 5 nevypravený-
20.11.2013 22 3 nevypravený-
11.9.2013 22 4 ZV-xxxBInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.6.2013 22 5 nevypravený-
7.5.2013 22 2 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.5.2013 22 4 ZV-3xxBInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.4.2013 22 1 ZV-312BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.4.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.4.2013 22 3 ZV-312BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.4.2013 22 1 ZV-xxxBI-
5.4.2013 22 1 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.4.2013 22 1 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.4.2013 22 1 BB-997BSnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.3.2013 22 1 BB-997BSnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.3.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.3.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.3.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
Späť na aktuálnu výpravu

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka