Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "22"

DátumLinkaPoradieVozidloAtypická výprava
9.7.2020 22 1 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.7.2020 22 2 ZV-859DN-
9.7.2020 22 3 ZV-113DV-
9.7.2020 22 4 ZV-675DN-
9.7.2020 22 5 ZV-845DN-
8.7.2020 22 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.7.2020 22 2 ZV-859DN-
8.7.2020 22 3 ZV-113DV-
8.7.2020 22 4 ZV-675DN-
8.7.2020 22 5 ZV-845DN-
7.7.2020 22 1 ZV-363CN-
7.7.2020 22 2 ZV-675DN-
7.7.2020 22 3 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.7.2020 22 4 ZV-718CR-
7.7.2020 22 5 ZV-845DN-
6.7.2020 22 1 ZV-363CN-
6.7.2020 22 2 ZV-675DN-
6.7.2020 22 3 ZV-251CN-
6.7.2020 22 4 ZV-859DN-
6.7.2020 22 5 ZV-845DN-
5.7.2020 22 1 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.7.2020 22 2 ZV-859DN-
5.7.2020 22 3 ZV-113DV-
4.7.2020 22 1 ZV-736CN-
4.7.2020 22 2 ZV-859DN-
4.7.2020 22 3 ZV-113DV-
3.7.2020 22 1 ZV-363CN-
3.7.2020 22 2 ZV-675DN-
3.7.2020 22 3 ZV-344CN-
3.7.2020 22 4 ZV-859DN-
3.7.2020 22 5 ZV-845DN-
2.7.2020 22 1 ZV-363CN-
2.7.2020 22 2 ZV-675DN-
2.7.2020 22 3 ZV-344CN-
2.7.2020 22 4 ZV-859DN-
2.7.2020 22 5 ZV-845DN-
1.7.2020 22 1 ZV-363CN-
1.7.2020 22 2 ZV-675DN-
1.7.2020 22 3 ZV-344CN-
1.7.2020 22 4 ZV-859DN-
1.7.2020 22 5 ZV-845DN-
30.6.2020 22 1 ZV-859DN-
30.6.2020 22 2 ZV-113DV-
30.6.2020 22 3 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.6.2020 22 4 ZV-344CN-
30.6.2020 22 5 ZV-845DN-
29.6.2020 22 1 ZV-859DN-
29.6.2020 22 2 ZV-113DV-
29.6.2020 22 3 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.6.2020 22 4 ZV-344CN-
29.6.2020 22 5 ZV-845DN-
28.6.2020 22 1 ZV-859DN-
28.6.2020 22 2 ZV-344CN-
28.6.2020 22 3 ZV-103DN-
27.6.2020 22 1 ZV-675DN-
27.6.2020 22 2 ZV-344CN-
27.6.2020 22 3 ZV-103DN-
27.6.2020 22 3 ZV-719CN-
26.6.2020 22 1 ZV-859DN-
26.6.2020 22 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.6.2020 22 2 ZV-113DV-
26.6.2020 22 3 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.6.2020 22 4 ZV-344CN-
26.6.2020 22 5 ZV-845DN-
25.6.2020 22 1 ZV-859DN-
25.6.2020 22 1 ZV-858CM-
25.6.2020 22 2 ZV-113DV-
25.6.2020 22 3 ZV-354BI-
25.6.2020 22 4 ZV-344CN-
25.6.2020 22 5 ZV-845DN-
24.6.2020 22 1 ZV-859DN-
24.6.2020 22 2 ZV-113DV-
24.6.2020 22 3 ZV-858CM-
24.6.2020 22 4 ZV-344CN-
24.6.2020 22 5 ZV-845DN-
23.6.2020 22 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.6.2020 22 2 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.6.2020 22 3 ZV-160BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.6.2020 22 4 ZV-113DV-
23.6.2020 22 5 ZV-845DN-
22.6.2020 22 1 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.6.2020 22 2 ZV-344CN-
22.6.2020 22 3 ZV-103DN-
22.6.2020 22 4 ZV-113DV-
22.6.2020 22 5 ZV-845DN-
21.6.2020 22 1 ZV-859DN-
21.6.2020 22 2 ZV-113DV-
21.6.2020 22 3 ZV-354BI-
20.6.2020 22 1 ZV-859DN-
20.6.2020 22 2 ZV-113DV-
20.6.2020 22 3 ZV-719CN-
19.6.2020 22 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.6.2020 22 2 ZV-344CN-
19.6.2020 22 2 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.6.2020 22 3 ZV-735CN-
19.6.2020 22 4 ZV-113DV-
19.6.2020 22 5 ZV-845DN-
18.6.2020 22 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.6.2020 22 2 ZV-318BI-
18.6.2020 22 3 ZV-103DN-
18.6.2020 22 4 ZV-113DV-
18.6.2020 22 5 ZV-845DN-
17.6.2020 22 1 ZV-315BI-
17.6.2020 22 2 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.6.2020 22 3 ZV-103DN-
17.6.2020 22 4 ZV-113DV-
17.6.2020 22 5 ZV-845DN-
16.6.2020 22 1 ZV-859DN-
16.6.2020 22 2 ZV-113DV-
16.6.2020 22 3 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.6.2020 22 4 ZV-344CN-
16.6.2020 22 5 ZV-845DN-
15.6.2020 22 1 ZV-859DN-
15.6.2020 22 2 ZV-113DV-
15.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.6.2020 22 4 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.6.2020 22 5 ZV-845DN-
14.6.2020 22 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.6.2020 22 2 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.6.2020 22 3 ZV-103DN-
13.6.2020 22 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.6.2020 22 2 ZV-344CN-
13.6.2020 22 3 ZV-103DN-
12.6.2020 22 1 ZV-859DN-
12.6.2020 22 2 ZV-113DV-
12.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.6.2020 22 4 ZV-344CN-
12.6.2020 22 5 ZV-845DN-
11.6.2020 22 1 ZV-859DN-
11.6.2020 22 2 ZV-113DV-
11.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.6.2020 22 4 ZV-344CN-
11.6.2020 22 5 ZV-845DN-
10.6.2020 22 1 ZV-859DN-
10.6.2020 22 2 ZV-113DV-
10.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.6.2020 22 4 ZV-344CN-
10.6.2020 22 5 ZV-845DN-
9.6.2020 22 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.6.2020 22 2 ZV-344CN-
9.6.2020 22 3 ZV-103DN-
9.6.2020 22 4 ZV-113DV-
9.6.2020 22 5 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.6.2020 22 1 ZV-315BI-
8.6.2020 22 2 ZV-344CN-
8.6.2020 22 3 ZV-103DN-
8.6.2020 22 4 ZV-113DV-
8.6.2020 22 5 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.6.2020 22 5 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.6.2020 22 1 ZV-859DN-
7.6.2020 22 2 ZV-113DV-
7.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.6.2020 22 1 ZV-859DN-
6.6.2020 22 2 ZV-113DV-
6.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.6.2020 22 1 ZV-315BI-
5.6.2020 22 2 ZV-344CN-
5.6.2020 22 3 ZV-103DN-
5.6.2020 22 4 ZV-113DV-
5.6.2020 22 5 ZV-845DN-
4.6.2020 22 1 ZV-315BI-
4.6.2020 22 2 ZV-344CN-
4.6.2020 22 3 ZV-732CN-
4.6.2020 22 4 ZV-113DV-
4.6.2020 22 5 ZV-845DN-
3.6.2020 22 1 ZV-315BI-
3.6.2020 22 2 ZV-344CN-
3.6.2020 22 3 ZV-732CN-
3.6.2020 22 4 ZV-113DV-
3.6.2020 22 5 ZV-845DN-
2.6.2020 22 1 ZV-859DN-
2.6.2020 22 2 ZV-113DV-
2.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.6.2020 22 4 ZV-344CN-
2.6.2020 22 5 ZV-845DN-
1.6.2020 22 1 ZV-859DN-
1.6.2020 22 2 ZV-113DV-
1.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.6.2020 22 4 ZV-344CN-
1.6.2020 22 5 ZV-845DN-
31.5.2020 22 1 ZV-344CN-
31.5.2020 22 2 ZV-103DN-
31.5.2020 22 3 ZV-858CM-
30.5.2020 22 1 ZV-344CN-
30.5.2020 22 2 ZV-103DN-
30.5.2020 22 3 ZV-858CM-
29.5.2020 22 1 ZV-113DV-
29.5.2020 22 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.5.2020 22 3 ZV-860CM-
29.5.2020 22 4 ZV-103DN-
29.5.2020 22 5 ZV-845DN-
28.5.2020 22 1 ZV-113DV-
28.5.2020 22 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.5.2020 22 3 ZV-860CM-
28.5.2020 22 4 ZV-103DN-
28.5.2020 22 5 ZV-845DN-
27.5.2020 22 1 ZV-113DV-
27.5.2020 22 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.5.2020 22 3 ZV-860CM-
27.5.2020 22 4 ZV-103DN-
27.5.2020 22 5 ZV-845DN-
26.5.2020 22 1 ZV-344CN-
26.5.2020 22 2 ZV-103DN-
26.5.2020 22 3 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.5.2020 22 4 ZV-732CN-
26.5.2020 22 5 ZV-845DN-
25.5.2020 22 1 ZV-344CN-
25.5.2020 22 2 ZV-103DN-
25.5.2020 22 3 ZV-858CM-
25.5.2020 22 4 ZV-309BI-
25.5.2020 22 5 ZV-845DN-
24.5.2020 22 1 ZV-113DV-
24.5.2020 22 2 ZV-732CN-
24.5.2020 22 3 ZV-860CM-
23.5.2020 22 1 ZV-113DV-
23.5.2020 22 2 ZV-732CN-
23.5.2020 22 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.5.2020 22 3 ZV-860CM-
22.5.2020 22 1 ZV-344CN-
22.5.2020 22 2 ZV-103DN-
22.5.2020 22 3 ZV-858CM-
22.5.2020 22 4 ZV-314BI-
22.5.2020 22 5 ZV-845DN-
21.5.2020 22 1 ZV-344CN-
21.5.2020 22 2 ZV-103DN-
21.5.2020 22 3 ZV-858CM-
21.5.2020 22 4 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.5.2020 22 5 ZV-845DN-
20.5.2020 22 1 ZV-344CN-
20.5.2020 22 2 ZV-103DN-
20.5.2020 22 3 ZV-858CM-
20.5.2020 22 4 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.5.2020 22 5 ZV-845DN-
19.5.2020 22 1 ZV-113DV-
19.5.2020 22 2 ZV-732CN-
19.5.2020 22 3 ZV-860CM-
19.5.2020 22 4 ZV-103DN-
19.5.2020 22 5 ZV-845DN-
18.5.2020 22 1 ZV-113DV-
18.5.2020 22 2 ZV-735CN-
18.5.2020 22 3 ZV-860CM-
18.5.2020 22 4 ZV-103DN-
18.5.2020 22 5 ZV-845DN-
17.5.2020 22 1 ZV-344CN-
17.5.2020 22 2 ZV-103DN-
17.5.2020 22 3 ZV-858CM-
16.5.2020 22 1 ZV-344CN-
16.5.2020 22 2 ZV-103DN-
16.5.2020 22 3 ZV-858CM-
15.5.2020 22 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.5.2020 22 1 ZV-735CN-
15.5.2020 22 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.5.2020 22 2 ZV-732CN-
15.5.2020 22 3 ZV-860CM-
14.5.2020 22 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.5.2020 22 1 ZV-113DV-
14.5.2020 22 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.5.2020 22 2 ZV-732CN-
14.5.2020 22 3 ZV-860CM-
13.5.2020 22 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.5.2020 22 1 ZV-113DV-
13.5.2020 22 2 ZV-732CN-
13.5.2020 22 3 ZV-860CM-
12.5.2020 22 1 ZV-344CN-
12.5.2020 22 2 ZV-103DN-
12.5.2020 22 3 ZV-858CM-
11.5.2020 22 1 ZV-344CN-
11.5.2020 22 2 ZV-103DN-
11.5.2020 22 3 ZV-858CM-
10.5.2020 22 1 ZV-113DV-
10.5.2020 22 2 ZV-732CN-
10.5.2020 22 3 ZV-860CM-
9.5.2020 22 1 ZV-113DV-
9.5.2020 22 2 ZV-732CN-
9.5.2020 22 3 ZV-860CM-
8.5.2020 22 1 ZV-344CN-
8.5.2020 22 2 ZV-103DN-
8.5.2020 22 3 ZV-858CM-
7.5.2020 22 1 ZV-344CN-
7.5.2020 22 2 ZV-103DN-
7.5.2020 22 3 ZV-732CN-
6.5.2020 22 1 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.5.2020 22 1 ZV-349CN-
6.5.2020 22 2 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.5.2020 22 3 ZV-732CN-
5.5.2020 22 1 ZV-113DV-
5.5.2020 22 2 ZV-732CN-
5.5.2020 22 3 ZV-860CM-
4.5.2020 22 1 ZV-113DV-
4.5.2020 22 2 ZV-732CN-
4.5.2020 22 3 ZV-860CM-
3.5.2020 22 1 ZV-251CN-
3.5.2020 22 2 ZV-103DN-
3.5.2020 22 3 ZV-858CM-
2.5.2020 22 1 ZV-251CN-
2.5.2020 22 2 ZV-103DN-
2.5.2020 22 3 ZV-858CM-
1.5.2020 22 1 ZV-113DV-
1.5.2020 22 2 ZV-732CN-
1.5.2020 22 3 ZV-860CM-
30.4.2020 22 1 ZV-732CN-
30.4.2020 22 1 ZV-719CN-
30.4.2020 22 2 ZV-860CM-
30.4.2020 22 3 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.4.2020 22 1 ZV-732CN-
29.4.2020 22 1 ZV-719CN-
29.4.2020 22 2 ZV-860CM-
29.4.2020 22 3 ZV-736CN-
28.4.2020 22 1 ZV-103DN-
28.4.2020 22 2 ZV-858CM-
28.4.2020 22 2 ZV-719CN-
28.4.2020 22 3 ZV-363CN-
27.4.2020 22 1 ZV-103DN-
27.4.2020 22 2 ZV-858CM-
27.4.2020 22 2 ZV-719CN-
27.4.2020 22 3 ZV-363CN-
26.4.2020 22 1 ZV-732CN-
26.4.2020 22 2 ZV-860CM-
26.4.2020 22 3 ZV-349CN-
25.4.2020 22 1 ZV-732CN-
25.4.2020 22 2 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.4.2020 22 2 ZV-860CM-
25.4.2020 22 3 ZV-349CN-
24.4.2020 22 1 ZV-103DN-
24.4.2020 22 1 ZV-859DN-
24.4.2020 22 2 ZV-726CN-
24.4.2020 22 2 ZV-858CM-
24.4.2020 22 3 ZV-363CN-
23.4.2020 22 1 ZV-103DN-
23.4.2020 22 1 ZV-726CN-
23.4.2020 22 2 ZV-349CN-
23.4.2020 22 2 ZV-858CM-
23.4.2020 22 3 ZV-363CN-
22.4.2020 22 1 ZV-103DN-
22.4.2020 22 2 ZV-349CN-
22.4.2020 22 3 ZV-363CN-
21.4.2020 22 1 ZV-735CN-
21.4.2020 22 2 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.4.2020 22 2 ZV-349CN-
21.4.2020 22 3 ZV-736CN-
20.4.2020 22 1 ZV-732CN-
20.4.2020 22 2 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.4.2020 22 2 ZV-860CM-
20.4.2020 22 3 ZV-736CN-
20.4.2020 22 3 ZV-349CN-
19.4.2020 22 1 ZV-103DN-
19.4.2020 22 2 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.4.2020 22 2 ZV-858CM-
19.4.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.4.2020 22 3 ZV-363CN-
18.4.2020 22 1 ZV-103DN-
18.4.2020 22 2 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.4.2020 22 2 ZV-858CM-
18.4.2020 22 3 ZV-363CN-
17.4.2020 22 1 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.4.2020 22 2 ZV-361BI-
17.4.2020 22 2 ZV-860CM-
17.4.2020 22 3 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.4.2020 22 3 ZV-732CN-
17.4.2020 22 4 ZV-858CM-
17.4.2020 22 5 ZV-845DN-
16.4.2020 22 1 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.4.2020 22 2 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.4.2020 22 2 ZV-860CM-
16.4.2020 22 3 ZV-736CN-
16.4.2020 22 4 ZV-858CM-
16.4.2020 22 5 ZV-845DN-
15.4.2020 22 1 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.4.2020 22 2 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.4.2020 22 2 ZV-860CM-
15.4.2020 22 3 ZV-736CN-
15.4.2020 22 4 ZV-858CM-
15.4.2020 22 5 ZV-845DN-
14.4.2020 22 1 ZV-103DN-
14.4.2020 22 2 ZV-858CM-
14.4.2020 22 3 ZV-363CN-
14.4.2020 22 4 ZV-860CM-
14.4.2020 22 5 ZV-845DN-
13.4.2020 22 1 ZV-103DN-
13.4.2020 22 2 ZV-858CM-
13.4.2020 22 2 ZV-152DToslabená kapacita
13.4.2020 22 3 ZV-363CN-
12.4.2020 22 1 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.4.2020 22 2 ZV-860CM-
12.4.2020 22 2 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.4.2020 22 3 ZV-736CN-
11.4.2020 22 1 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.4.2020 22 2 ZV-860CM-
11.4.2020 22 2 ZV-356CEoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.4.2020 22 3 ZV-736CN-
10.4.2020 22 1 ZV-103DN-
10.4.2020 22 2 ZV-858CM-
10.4.2020 22 2 ZV-356CEoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.4.2020 22 3 ZV-363CN-
9.4.2020 22 1 ZV-103DN-
9.4.2020 22 2 ZV-858CM-
9.4.2020 22 3 ZV-363CN-
9.4.2020 22 4 ZV-860CM-
9.4.2020 22 5 ZV-845DN-
8.4.2020 22 1 ZV-103DN-
8.4.2020 22 2 ZV-858CM-
8.4.2020 22 3 ZV-363CN-
8.4.2020 22 4 ZV-860CM-
8.4.2020 22 5 ZV-845DN-
7.4.2020 22 1 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.4.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.4.2020 22 2 ZV-860CM-
7.4.2020 22 3 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.4.2020 22 3 ZV-159CAoslabená kapacita
7.4.2020 22 4 ZV-858CM-
7.4.2020 22 5 ZV-845DN-
6.4.2020 22 1 ZV-314BI-
6.4.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.4.2020 22 2 ZV-860CM-
6.4.2020 22 3 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.4.2020 22 3 ZV-723CN-
6.4.2020 22 4 ZV-858CM-
6.4.2020 22 5 ZV-845DN-
5.4.2020 22 1 ZV-103DN-
5.4.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.4.2020 22 2 ZV-858CM-
5.4.2020 22 3 ZV-363CN-
4.4.2020 22 1 ZV-103DN-
4.4.2020 22 2 ZV-858CM-
4.4.2020 22 3 ZV-363CN-
3.4.2020 22 1 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.4.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.4.2020 22 2 ZV-860CM-
3.4.2020 22 3 ZV-736CN-
3.4.2020 22 4 ZV-858CM-
3.4.2020 22 5 ZV-845DN-
2.4.2020 22 1 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.4.2020 22 1 ZV-159CAoslabená kapacita
2.4.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.4.2020 22 2 ZV-860CM-
2.4.2020 22 3 ZV-736CN-
2.4.2020 22 4 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.4.2020 22 5 ZV-845DN-
1.4.2020 22 1 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.4.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.4.2020 22 3 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.4.2020 22 4 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.4.2020 22 5 ZV-845DN-
31.3.2020 22 1 ZV-858CM-
31.3.2020 22 2 ZV-363CN-
31.3.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
31.3.2020 22 3 ZV-719CN-
31.3.2020 22 4 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
31.3.2020 22 5 ZV-845DN-
30.3.2020 22 1 ZV-858CM-
30.3.2020 22 2 ZV-363CN-
30.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.3.2020 22 3 ZV-719CN-
30.3.2020 22 4 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.3.2020 22 5 ZV-845DN-
29.3.2020 22 1 ZV-860CM-
29.3.2020 22 2 ZV-318BI-
29.3.2020 22 3 ZV-152DToslabená kapacita
29.3.2020 22 3 ZV-859DN-
28.3.2020 22 1 ZV-860CM-
28.3.2020 22 2 ZV-736CN-
28.3.2020 22 2 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.3.2020 22 3 ZV-859DN-
27.3.2020 22 1 ZV-858CM-
27.3.2020 22 2 ZV-172BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.3.2020 22 2 ZV-363CN-
27.3.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.3.2020 22 4 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.3.2020 22 5 ZV-723CN-
26.3.2020 22 1 ZV-858CM-
26.3.2020 22 2 ZV-363CN-
26.3.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.3.2020 22 4 ZV-318BI-
26.3.2020 22 5 ZV-723CN-
25.3.2020 22 1 ZV-858CM-
25.3.2020 22 2 ZV-363CN-
25.3.2020 22 3 ZV-308BI-
25.3.2020 22 4 ZV-735CN-
25.3.2020 22 5 ZV-723CN-
24.3.2020 22 1 ZV-860CM-
24.3.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.3.2020 22 2 ZV-735CN-
24.3.2020 22 3 ZV-859DN-
24.3.2020 22 4 ZV-363CN-
24.3.2020 22 5 ZV-723CN-
23.3.2020 22 1 ZV-860CM-
23.3.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.3.2020 22 2 ZV-735CN-
23.3.2020 22 3 ZV-358BIoslabená kapacita
23.3.2020 22 5 ZV-723CN-
23.3.2020 22 3/p ZV-859DN-
22.3.2020 22 1 ZV-858CM-
22.3.2020 22 2 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.3.2020 22 2 ZV-363CN-
22.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.3.2020 22 1 ZV-858CM-
21.3.2020 22 2 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.3.2020 22 2 ZV-363CN-
21.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.3.2020 22 1 ZV-860CM-
20.3.2020 22 2 ZV-251CN-
20.3.2020 22 3 ZV-859DN-
20.3.2020 22 4 ZV-363CN-
20.3.2020 22 5 ZV-845DN-
19.3.2020 22 1 ZV-860CM-
19.3.2020 22 2 ZV-251CN-
19.3.2020 22 3 ZV-859DN-
19.3.2020 22 4 ZV-363CN-
19.3.2020 22 5 ZV-845DN-
18.3.2020 22 1 ZV-860CM-
18.3.2020 22 2 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.3.2020 22 3 ZV-859DN-
18.3.2020 22 4 ZV-363CN-
18.3.2020 22 5 ZV-845DN-
17.3.2020 22 1 ZV-858CM-
17.3.2020 22 2 ZV-363CN-
17.3.2020 22 3 ZV-349CEoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.3.2020 22 4 ZV-719CN-
17.3.2020 22 5 ZV-845DN-
16.3.2020 22 1 ZV-858CM-
16.3.2020 22 2 ZV-363CN-
16.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.3.2020 22 4 ZV-318BI-
16.3.2020 22 5 ZV-845DN-
15.3.2020 22 1 ZV-860CM-
15.3.2020 22 2 ZV-318BI-
15.3.2020 22 3 ZV-859DN-
14.3.2020 22 1 ZV-860CM-
14.3.2020 22 2 ZV-318BI-
14.3.2020 22 3 ZV-859DN-
13.3.2020 22 1 ZV-669CE-
13.3.2020 22 2 ZV-363CN-
13.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.3.2020 22 4 ZV-318BI-
13.3.2020 22 5 ZV-084DV-
12.3.2020 22 1 ZV-669CE-
12.3.2020 22 2 ZV-363CN-
12.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.3.2020 22 4 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.3.2020 22 5 ZV-084DV-
11.3.2020 22 1 ZV-669CE-
11.3.2020 22 2 ZV-363CN-
11.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.3.2020 22 4 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.3.2020 22 5 ZV-084DV-
10.3.2020 22 1 ZV-860CM-
10.3.2020 22 2 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.3.2020 22 3 ZV-859DN-
10.3.2020 22 4 ZV-363CN-
10.3.2020 22 5 ZV-084DV-
9.3.2020 22 1 ZV-860CM-
9.3.2020 22 2 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.3.2020 22 3 ZV-859DN-
9.3.2020 22 4 ZV-363CN-
9.3.2020 22 5 ZV-084DV-
8.3.2020 22 1 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.3.2020 22 2 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.3.2020 22 2 ZV-363CN-
8.3.2020 22 3 ZV-675DN-
7.3.2020 22 1 ZV-354BI-
7.3.2020 22 2 ZV-859DN-
7.3.2020 22 3 ZV-675DN-
6.3.2020 22 1 ZV-860CM-
6.3.2020 22 2 ZV-318BI-
6.3.2020 22 3 ZV-859DN-
6.3.2020 22 4 ZV-363CN-
6.3.2020 22 5 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.3.2020 22 1 ZV-860CM-
5.3.2020 22 2 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.3.2020 22 3 ZV-859DN-
5.3.2020 22 4 ZV-363CN-
5.3.2020 22 5 ZV-103DN-
4.3.2020 22 1 ZV-860CM-
4.3.2020 22 2 ZV-318BI-
4.3.2020 22 3 ZV-859DN-
4.3.2020 22 4 ZV-363CN-
4.3.2020 22 5 ZV-314BI-
3.3.2020 22 1 ZV-858CM-
3.3.2020 22 2 ZV-363CN-
3.3.2020 22 3 ZV-675DN-
3.3.2020 22 4 ZV-736CN-
3.3.2020 22 5 nevypravený-
2.3.2020 22 1 ZV-858CM-
2.3.2020 22 2 ZV-363CN-
2.3.2020 22 3 ZV-675DN-
2.3.2020 22 4 ZV-736CN-
2.3.2020 22 5 ZV-845DN-
1.3.2020 22 1 ZV-860CM-
1.3.2020 22 2 ZV-736CN-
1.3.2020 22 3 ZV-859DN-
29.2.2020 22 1 ZV-736CN-
29.2.2020 22 2 ZV-859DN-
29.2.2020 22 3 ZV-113DV-
28.2.2020 22 1 ZV-363CN-
28.2.2020 22 2 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.2.2020 22 2 ZV-675DN-
28.2.2020 22 3 ZV-344CN-
28.2.2020 22 4 ZV-859DN-
28.2.2020 22 5 ZV-845DN-
27.2.2020 22 1 ZV-363CN-
27.2.2020 22 2 ZV-675DN-
27.2.2020 22 3 ZV-344CN-
27.2.2020 22 4 ZV-859DN-
27.2.2020 22 5 ZV-845DN-
26.2.2020 22 1 ZV-363CN-
26.2.2020 22 2 ZV-675DN-
26.2.2020 22 3 ZV-344CN-
26.2.2020 22 4 ZV-859DN-
26.2.2020 22 5 ZV-845DN-
25.2.2020 22 1 ZV-736CN-
25.2.2020 22 2 ZV-859DN-
25.2.2020 22 3 ZV-735CN-
25.2.2020 22 3 ZV-113DV-
25.2.2020 22 4 ZV-675DN-
25.2.2020 22 5 ZV-845DN-
24.2.2020 22 1 ZV-736CN-
24.2.2020 22 2 ZV-859DN-
24.2.2020 22 2 ZV-860CM-
24.2.2020 22 3 ZV-735CN-
24.2.2020 22 3 ZV-113DV-
24.2.2020 22 4 ZV-675DN-
24.2.2020 22 5 ZV-845DN-
23.2.2020 22 1 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.2.2020 22 2 ZV-675DN-
23.2.2020 22 3 ZV-344CN-
22.2.2020 22 1 ZV-363CN-
22.2.2020 22 2 ZV-675DN-
22.2.2020 22 3 ZV-344CN-
21.2.2020 22 1 ZV-736CN-
21.2.2020 22 2 ZV-859DN-
21.2.2020 22 3 ZV-113DV-
21.2.2020 22 4 ZV-675DN-
21.2.2020 22 5 ZV-845DN-
20.2.2020 22 1 ZV-736CN-
20.2.2020 22 1 ZV-113DV-
20.2.2020 22 2 ZV-859DN-
20.2.2020 22 4 ZV-675DN-
20.2.2020 22 5 ZV-845DN-
19.2.2020 22 1 ZV-736CN-
19.2.2020 22 1 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.2.2020 22 2 ZV-859DN-
19.2.2020 22 3 ZV-113DV-
19.2.2020 22 4 ZV-675DN-
19.2.2020 22 5 ZV-845DN-
18.2.2020 22 1 ZV-363CN-
18.2.2020 22 2 ZV-675DN-
18.2.2020 22 3 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.2.2020 22 4 ZV-859DN-
18.2.2020 22 5 ZV-845DN-
17.2.2020 22 1 ZV-363CN-
17.2.2020 22 2 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.2.2020 22 3 ZV-344CN-
17.2.2020 22 4 ZV-859DN-
17.2.2020 22 5 ZV-845DN-
16.2.2020 22 1 ZV-736CN-
16.2.2020 22 2 ZV-859DN-
16.2.2020 22 3 ZV-113DV-
15.2.2020 22 1 ZV-736CN-
15.2.2020 22 2 ZV-859DN-
15.2.2020 22 3 ZV-113DV-
14.2.2020 22 1 ZV-363CN-
14.2.2020 22 2 ZV-669CEnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.2.2020 22 2 ZV-675DN-
14.2.2020 22 3 ZV-344CN-
14.2.2020 22 4 ZV-859DN-
14.2.2020 22 5 ZV-845DN-
13.2.2020 22 1 ZV-363CN-
13.2.2020 22 2 ZV-675DN-
13.2.2020 22 3 ZV-344CN-
13.2.2020 22 4 ZV-859DN-
13.2.2020 22 5 ZV-845DN-
12.2.2020 22 1 ZV-363CN-
12.2.2020 22 2 ZV-675DN-
12.2.2020 22 3 ZV-344CN-
12.2.2020 22 4 ZV-859DN-
12.2.2020 22 5 ZV-845DN-
11.2.2020 22 1 ZV-736CN-
11.2.2020 22 2 ZV-859DN-
11.2.2020 22 3 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.2.2020 22 3 ZV-113DV-
11.2.2020 22 4 ZV-675DN-
11.2.2020 22 5 ZV-845DN-
10.2.2020 22 1 ZV-736CN-
10.2.2020 22 2 ZV-859DN-
10.2.2020 22 3 ZV-113DV-
10.2.2020 22 3 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.2.2020 22 4 ZV-675DN-
10.2.2020 22 5 ZV-845DN-
9.2.2020 22 1 ZV-363CN-
9.2.2020 22 2 ZV-675DN-
9.2.2020 22 3 ZV-344CN-
9.2.2020 22 3 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.2.2020 22 1 ZV-363CN-
8.2.2020 22 2 ZV-675DN-
8.2.2020 22 3 ZV-344CN-
7.2.2020 22 1 ZV-736CN-
7.2.2020 22 2 ZV-859DN-
7.2.2020 22 3 ZV-113DV-
7.2.2020 22 4 ZV-675DN-
7.2.2020 22 5 ZV-845DN-
6.2.2020 22 1 ZV-736CN-
6.2.2020 22 2 ZV-859DN-
6.2.2020 22 3 ZV-113DV-
6.2.2020 22 4 ZV-345CN-
6.2.2020 22 5 ZV-845DN-
5.2.2020 22 1 ZV-736CN-
5.2.2020 22 2 ZV-859DN-
5.2.2020 22 3 ZV-113DV-
5.2.2020 22 4 ZV-675DN-
5.2.2020 22 5 ZV-845DN-
4.2.2020 22 1 ZV-363CN-
4.2.2020 22 2 ZV-675DN-
4.2.2020 22 3 ZV-344CN-
4.2.2020 22 4 ZV-859DN-
4.2.2020 22 5 ZV-845DN-
3.2.2020 22 1 ZV-363CN-
3.2.2020 22 2 ZV-675DN-
3.2.2020 22 3 ZV-344CN-
3.2.2020 22 4 ZV-859DN-
3.2.2020 22 5 ZV-845DN-
2.2.2020 22 1 ZV-736CN-
2.2.2020 22 2 ZV-859DN-
2.2.2020 22 3 ZV-113DV-
1.2.2020 22 1 ZV-736CN-
1.2.2020 22 2 ZV-859DN-
1.2.2020 22 3 ZV-113DV-
31.1.2020 22 1 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
31.1.2020 22 2 ZV-344CN-
31.1.2020 22 3 ZV-103DN-
31.1.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
31.1.2020 22 4 ZV-113DV-
31.1.2020 22 5 ZV-845DN-
30.1.2020 22 1 ZV-669CEnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.1.2020 22 2 ZV-344CN-
30.1.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.1.2020 22 4 ZV-113DV-
30.1.2020 22 5 ZV-845DN-
30.1.2020 22 1/r ZV-675DN-
30.1.2020 22 3/p ZV-103DN-
29.1.2020 22 1 ZV-675DN-
29.1.2020 22 2 ZV-344CN-
29.1.2020 22 3 ZV-103DN-
29.1.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.1.2020 22 4 ZV-113DV-
29.1.2020 22 5 ZV-845DN-
28.1.2020 22 1 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.1.2020 22 2 ZV-113DV-
28.1.2020 22 3 ZV-852DN-
28.1.2020 22 4 ZV-344CN-
28.1.2020 22 5 ZV-845DN-
28.1.2020 22 1/r ZV-859DN-
27.1.2020 22 1 ZV-859DN-
27.1.2020 22 2 ZV-113DV-
27.1.2020 22 4 ZV-344CN-
27.1.2020 22 5 ZV-845DN-
26.1.2020 22 1 ZV-675DN-
26.1.2020 22 2 ZV-344CN-
26.1.2020 22 3 ZV-345CN-
26.1.2020 22 3/p ZV-103DN-
25.1.2020 22 1 ZV-675DN-
25.1.2020 22 2 ZV-344CN-
25.1.2020 22 3 ZV-103DN-
25.1.2020 22 3 ZV-345CN-
24.1.2020 22 1 ZV-345CN-
24.1.2020 22 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.1.2020 22 1 ZV-859DN-
24.1.2020 22 2 ZV-113DV-
24.1.2020 22 3 ZV-852DN-
24.1.2020 22 4 ZV-344CN-
24.1.2020 22 5 ZV-845DN-
23.1.2020 22 1 ZV-859DN-
23.1.2020 22 2 ZV-113DV-
23.1.2020 22 3 ZV-852DN-
23.1.2020 22 4 ZV-344CN-
23.1.2020 22 5 ZV-845DN-
22.1.2020 22 1 ZV-859DN-
22.1.2020 22 2 ZV-113DV-
22.1.2020 22 3 ZV-852DN-
22.1.2020 22 4 ZV-344CN-
22.1.2020 22 5 ZV-845DN-
21.1.2020 22 1 ZV-675DN-
21.1.2020 22 2 ZV-344CN-
21.1.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.1.2020 22 3 ZV-103DN-
21.1.2020 22 4 ZV-113DV-
21.1.2020 22 5 ZV-845DN-
20.1.2020 22 1 ZV-675DN-
20.1.2020 22 2 ZV-344CN-
20.1.2020 22 3 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.1.2020 22 3 ZV-103DN-
20.1.2020 22 4 ZV-113DV-
20.1.2020 22 5 ZV-845DN-
19.1.2020 22 1 ZV-859DN-
19.1.2020 22 2 ZV-113DV-
19.1.2020 22 3 ZV-852DN-
18.1.2020 22 1 ZV-859DN-
18.1.2020 22 2 ZV-113DV-
18.1.2020 22 3 ZV-852DN-
17.1.2020 22 1 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.1.2020 22 1 ZV-675DN-
17.1.2020 22 2 ZV-344CN-
17.1.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.1.2020 22 3 ZV-103DN-
17.1.2020 22 4 ZV-113DV-
17.1.2020 22 5 ZV-845DN-
16.1.2020 22 1 ZV-675DN-
16.1.2020 22 2 ZV-344CN-
16.1.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.1.2020 22 3 ZV-103DN-
16.1.2020 22 4 ZV-113DV-
16.1.2020 22 5 ZV-845DN-
15.1.2020 22 1 ZV-675DN-
15.1.2020 22 2 ZV-344CN-
15.1.2020 22 3 ZV-103DN-
15.1.2020 22 4 ZV-113DV-
15.1.2020 22 5 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.1.2020 22 1 ZV-859DN-
14.1.2020 22 2 ZV-113DV-
14.1.2020 22 3 ZV-852DN-
14.1.2020 22 4 ZV-344CN-
14.1.2020 22 5 ZV-845DN-
13.1.2020 22 1 ZV-859DN-
13.1.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.1.2020 22 2 ZV-113DV-
13.1.2020 22 3 ZV-852DN-
13.1.2020 22 4 ZV-344CN-
13.1.2020 22 5 ZV-845DN-
12.1.2020 22 1 ZV-845DN-
12.1.2020 22 2 ZV-344CN-
12.1.2020 22 3 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.1.2020 22 3 ZV-103DN-
12.1.2020 22 1/r ZV-675DN-
11.1.2020 22 1 ZV-845DN-
11.1.2020 22 1 ZV-675DN-
11.1.2020 22 2 ZV-344CN-
11.1.2020 22 3 ZV-103DN-
10.1.2020 22 1 ZV-859DN-
10.1.2020 22 2 ZV-113DV-
10.1.2020 22 3 ZV-852DN-
10.1.2020 22 4 ZV-669CEnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.1.2020 22 5 ZV-845DN-
9.1.2020 22 1 ZV-859DN-
9.1.2020 22 2 ZV-113DV-
9.1.2020 22 3 ZV-852DN-
9.1.2020 22 4 ZV-344CN-
9.1.2020 22 5 ZV-845DN-
8.1.2020 22 1 ZV-859DN-
8.1.2020 22 2 ZV-113DV-
8.1.2020 22 3 ZV-852DN-
8.1.2020 22 4 ZV-344CN-
8.1.2020 22 5 ZV-845DN-
7.1.2020 22 1 ZV-675DN-
7.1.2020 22 2 ZV-344CN-
7.1.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.1.2020 22 3 ZV-103DN-
7.1.2020 22 4 ZV-113DV-
7.1.2020 22 5 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.1.2020 22 1 ZV-675DN-
6.1.2020 22 2 ZV-344CN-
6.1.2020 22 3 nevypravený-
6.1.2020 22 3 ZV-103DN-
5.1.2020 22 1 ZV-859DN-
5.1.2020 22 2 ZV-113DV-
5.1.2020 22 3 ZV-852DN-
30.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.12.2019 22 2/r ZV-355BI-
27.12.2019 22 2 ZV-355BI-
26.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.12.2019 22 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.12.2019 22 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.12.2019 22 4 ZV-355BI-
18.12.2019 22 4 ZV-355BI-
16.12.2019 22 4 nevypravený-
12.12.2019 22 3 ZV-355BI-
11.12.2019 22 3 nevypravený-
3.12.2019 22 4 ZV-355BI-
3.12.2019 22 1/p ZV-362BI-
2.12.2019 22 1 ZV-362BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.10.2019 22 1 nevypravený-
21.10.2019 22 3 nevypravený-
26.8.2019 22 3 nevypravený-
9.4.2019 22 5 nevypravený-
21.11.2018 22 4 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.10.2018 22 4 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.9.2018 22 3 ZV-710CDoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.9.2018 22 5 nevypravený-
1.9.2018 22 1 ZV-711CD-
27.8.2018 22 5 ZV-167CAoslabená kapacita
17.5.2018 22 5 nevypravený-
16.2.2018 22 3 nevypravený-
12.2.2018 22 3 nevypravený-
30.12.2017 22 3 nevypravený-
17.12.2017 22 3 ZV-158CA-
16.12.2017 22 3 ZV-158CA-
10.12.2017 22 2 ZV-156CA-
9.12.2017 22 2 ZV-153CA-
4.12.2017 22 1 ZV-156CAoslabená kapacita
3.12.2017 22 1 ZV-154CA-
5.11.2017 22 3 ZV-158CA-
4.11.2017 22 3 ZV-158CA-
9.8.2017 22 1 nevypravený-
4.8.2017 22 5 nevypravený-
22.6.2017 22 1 nevypravený-
21.3.2017 22 1 nevypravený-
18.11.2016 22 4 nevypravený-
21.1.2016 22 4 nevypravený-
29.12.2015 22 4 nevypravený-
27.4.2015 22 5 nevypravený-
29.9.2014 22 5 nevypravený-
20.11.2013 22 3 nevypravený-
11.9.2013 22 4 ZV-xxxBInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.6.2013 22 5 nevypravený-
7.5.2013 22 2 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.5.2013 22 4 ZV-3xxBInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.4.2013 22 1 ZV-312BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.4.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.4.2013 22 3 ZV-312BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.4.2013 22 1 ZV-xxxBI-
5.4.2013 22 1 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.4.2013 22 1 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.4.2013 22 1 BB-997BSnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.3.2013 22 1 BB-997BSnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.3.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.3.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.3.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.3.2013 22 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.3.2013 22 3 ZV-316BI-
12.3.2013 22 1 ZV-312BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.3.2013 22 3 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.3.2013 22 1 ZV-305BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.2.2013 22 1 ZV-305BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.2.2013 22 2 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.2.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.2.2013 22 4 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.2.2013 22 3 BB-348BJ-
18.2.2013 22 4 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.2.2013 22 4 BB-997BSnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.2.2013 22 2 BB-997BSnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.2.2013 22 2 BB-997BSnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.2.2013 22 3 BB-993BCnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.1.2013 22 3 BB-993BC-
28.1.2013 22 3 BB-993BC-
24.1.2013 22 5 BB-993BC-
14.1.2013 22 BB-993BC-
10.1.2013 22 3 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.1.2013 22 1 BB-348BJ-
4.1.2013 22 1 BB-997BS-
3.1.2013 22 1 BB-348BJ-
3.1.2013 22 1 BB-997BS-
2.1.2013 22 1 BB-997BS-
28.12.2012 22 5 ZV-316BI-
27.12.2012 22 5 ZV-316BI-
18.12.2012 22 1 BB-348BJ-
6.12.2012 22 3 BB-348BJ-
5.12.2012 22 3 BB-348BJ-
3.12.2012 22 5 ZV-316BI-
29.11.2012 22 1 BB-348BJ-
27.11.2012 22 5 BB-993BC-
22.11.2012 22 2 BB-993BC-
20.11.2012 22 5 BB-993BC-
14.11.2012 22 5 BB-348BJ-
13.11.2012 22 2 BB-993BC-
12.11.2012 22 2 BB-993BC-
9.11.2012 22 2 BB-993BC-
8.11.2012 22 4 nevypravený-
5.11.2012 22 1 BB-348BJ-
4.5.2012 22 2 BB-716BE-
14.10.2011 22 1 PZ2124Y-
11.10.2011 22 4 PZ2124Y-
24.3.2011 22 2 4J0 4040-
23.3.2011 22 2 4J0 4040-
22.3.2011 22 4 4J0 4040-
21.3.2011 22 4 4J0 4040-
20.3.2011 22 2 4J0 4040-
19.3.2011 22 2 4J0 4040-
17.3.2011 22 4 4J0 4040-
16.3.2011 22 4 4J0 4040-
31.12.2005 22 1 BB-606BE-
30.12.2005 22 1 BB-712AO-
30.12.2005 22 4 BB-033BM-
29.12.2005 22 4 BB-033BM-
28.12.2005 22 4 BB-033BM-
27.12.2005 22 1 BB-606BE-
27.12.2005 22 2 BB-244AY-
27.12.2005 22 4 BB-033BM-
26.12.2005 22 1 BB-232BB-
26.12.2005 22 2 BB-606BE-
25.12.2005 22 1 BB-232BB-
25.12.2005 22 2 BB-026AV-
25.12.2005 22 3 BB-298AH-
24.12.2005 22 1 BB-026AV-
24.12.2005 22 2 BB-232BB-
24.12.2005 22 3 BB-298AH-
23.12.2005 22 1 BB-294BD-
Späť na aktuálnu výpravu

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka