Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "90"
Dátum Linka Poradie Vozidlo Atypická výprava
18.9.2019 90 2 ZV-858CM-
18.9.2019 90 1 ZV-349CN-
17.9.2019 90 2 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.9.2019 90 1 ZV-349CN-
16.9.2019 90 2 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.9.2019 90 1 ZV-718CR-
16.9.2019 90 1 ZV-349CN-
13.9.2019 90 2 ZV-860CM-
13.9.2019 90 1 ZV-349CN-
12.9.2019 90 2 ZV-860CM-
12.9.2019 90 1 ZV-349CN-
11.9.2019 90 2 ZV-860CM-
11.9.2019 90 1 ZV-349CN-
10.9.2019 90 2 ZV-858CM-
10.9.2019 90 1 ZV-349CN-
9.9.2019 90 2 ZV-858CM-
9.9.2019 90 1 ZV-349CN-
6.9.2019 90 2 ZV-858CM-
6.9.2019 90 1 ZV-349CN-
5.9.2019 90 2 ZV-858CM-
5.9.2019 90 1 ZV-349CN-
4.9.2019 90 2 ZV-858CM-
4.9.2019 90 1 ZV-349CN-
3.9.2019 90 2 ZV-860CM-
3.9.2019 90 1 ZV-349CN-
2.9.2019 90 2 ZV-860CM-
2.9.2019 90 1 ZV-349CN-
30.8.2019 90 2 ZV-736CN-
30.8.2019 90 1 ZV-349CN-
28.8.2019 90 2 ZV-736CN-
28.8.2019 90 1 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.8.2019 90 1 ZV-349CN-
27.8.2019 90 2 ZV-363CN-
27.8.2019 90 1 ZV-349CN-
26.8.2019 90 2 ZV-363CN-
26.8.2019 90 1 ZV-349CN-
23.8.2019 90 2 ZV-363CN-
23.8.2019 90 1 ZV-349CN-
22.8.2019 90 2 ZV-363CN-
22.8.2019 90 1 ZV-349CN-
21.8.2019 90 2 ZV-363CN-
21.8.2019 90 1 ZV-349CN-
20.8.2019 90 2 ZV-736CN-
20.8.2019 90 1 ZV-349CN-
19.8.2019 90 2 ZV-736CN-
19.8.2019 90 1 ZV-349CN-
16.8.2019 90 2 ZV-736CN-
16.8.2019 90 1 ZV-349CN-
15.8.2019 90 2 ZV-736CN-
15.8.2019 90 1 ZV-669CEnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.8.2019 90 2 ZV-736CN-
14.8.2019 90 1 ZV-349CN-
13.8.2019 90 2 ZV-363CN-
13.8.2019 90 1 ZV-349CN-
12.8.2019 90 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.8.2019 90 1 ZV-669CEnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.8.2019 90 2 ZV-363CN-
9.8.2019 90 1 ZV-349CN-
8.8.2019 90 2 ZV-363CN-
8.8.2019 90 1 ZV-669CEnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.8.2019 90 2 ZV-363CN-
7.8.2019 90 1 ZV-349CN-
6.8.2019 90 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.8.2019 90 1 ZV-349CN-
5.8.2019 90 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.8.2019 90 1 ZV-736CN-
2.8.2019 90 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.8.2019 90 1 ZV-349CN-
1.8.2019 90 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.8.2019 90 1 ZV-349CN-
31.7.2019 90 2 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
31.7.2019 90 1 ZV-349CN-
30.7.2019 90 2 ZV-675DN-
30.7.2019 90 1 ZV-349CN-
29.7.2019 90 2 ZV-675DN-
29.7.2019 90 1 ZV-349CN-
26.7.2019 90 2 ZV-675DN-
26.7.2019 90 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.7.2019 90 2 ZV-675DN-
25.7.2019 90 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.7.2019 90 2 ZV-675DN-
24.7.2019 90 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.7.2019 90 2 ZV-859DN-
23.7.2019 90 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.7.2019 90 2 ZV-859DN-
22.7.2019 90 1 ZV-349CN-
19.7.2019 90 2 ZV-859DN-
19.7.2019 90 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.7.2019 90 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.7.2019 90 2 ZV-859DN-
17.7.2019 90 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.7.2019 90 2 ZV-675DN-
16.7.2019 90 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.7.2019 90 2 ZV-675DN-
15.7.2019 90 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.7.2019 90 2 ZV-719CN-
12.7.2019 90 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.7.2019 90 2 ZV-675DN-
11.7.2019 90 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.7.2019 90 2 ZV-675DN-

Späť na aktuálnu výpravu

Nasledujúce ►


Vyhľadávanie

Dátum:.. - ..
Typ vozidla:
Evidenčné číslo:
Linka:
Poradie:
Poznámka: