Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: #ZV-357BI

DátumLinkaPoradieVozidloAtypická výprava
28.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.11.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.10.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.9.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.8.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.7.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.6.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.5.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.5.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.5.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.5.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.5.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.5.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.5.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.5.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.5.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.5.2020 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.2.2011 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.2.2011 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.5.2011 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.5.2011 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.12.2011 SKI Donovaly 1 ZV-357BI-
9.2.2012 97 ZV-357BI-
22.2.2012 90 ZV-357BI-
23.2.2012 35 ZV-357BI-
28.2.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.3.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.4.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.4.2012 ZV Pa) 1 ZV-357BI-
2.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.5.2012 ZV Pa) 1 ZV-357BI-
9.5.2012 ZV Pa) 1 ZV-357BI-
10.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.5.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.6.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.7.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.8.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.8.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.8.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.8.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.8.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.8.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.8.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.8.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.8.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.9.2012 41 1 ZV-357BI-
4.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.9.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.10.2012 26 1 ZV-357BI-
4.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.10.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.11.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.11.2012 24 1 ZV-357BIoslabená kapacita
3.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.12.2012 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.1.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.2.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.3.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.4.2013 Náhradná doprava 4 ZV-357BI-
12.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.4.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.5.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.6.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.6.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.6.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.6.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.6.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.6.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.6.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.7.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.7.2013 32 1 ZV-357BI-
10.7.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.7.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.7.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.7.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.7.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.7.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.7.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.7.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.7.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.8.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.8.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.8.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.8.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.8.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.8.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.8.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.8.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.8.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.8.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.9.2013 34 3 ZV-357BI-
23.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.9.2013 25 1 ZV-357BI-
28.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.9.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.10.2013 Zv (Pa) 1 ZV-357BI-
29.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.10.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.11.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.12.2013 23 2 ZV-357BI-
24.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.12.2013 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.1.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.2.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.3.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.3.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.3.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.3.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.3.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.3.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.3.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.3.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.3.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.3.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.4.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.5.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.6.2014 24 5 ZV-357BIoslabená kapacita
3.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.6.2014 CYKLOBUS 2 ZV-357BI-
9.6.2014 97 1 ZV-357BI-
10.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.6.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.7.2014 Cyklobus 2 ZV-357BI-
20.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.7.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.8.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.8.2014 26 1 ZV-357BI-
1.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.9.2014 25 1 ZV-357BI-
3.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.9.2014 24 1 ZV-357BIoslabená kapacita
11.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.9.2014 34 1 ZV-357BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.9.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.10.2014 24 5 ZV-357BIoslabená kapacita
16.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.10.2014 100 1 ZV-357BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.10.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.11.2014 23 2 ZV-357BI-
13.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.11.2014 24 3 ZV-357BI-
28.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.11.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.12.2014 SKI Králiky 1 ZV-357BI-
30.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.12.2014 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.1.2015 24 1 ZV-357BIoslabená kapacita
2.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.1.2015 97 1 ZV-357BI-
17.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.1.2015 25 5 ZV-357BIoslabená kapacita
26.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.1.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.2.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.3.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.3.2015 24 5 ZV-357BIoslabená kapacita
1.4.2015 24 5 ZV-357BIoslabená kapacita
2.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.4.2015 24 5 ZV-357BIoslabená kapacita
27.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.4.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.5.2015 100 1 ZV-357BIzvýšená kapacita
20.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.5.2015 25 6 ZV-357BIoslabená kapacita
25.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.5.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.6.2015 25 6 ZV-357BIoslabená kapacita
11.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.6.2015 24 4 ZV-357BIoslabená kapacita
12.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.6.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.7.2015 26 1 ZV-357BI-
8.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
18.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
19.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
20.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
21.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
22.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
23.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
24.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
25.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
26.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
27.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
29.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
30.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
31.7.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
1.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
2.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
3.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
4.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
5.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
6.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
7.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
8.8.2015 28 1 ZV-357BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
9.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
10.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
11.8.2015 34 2 ZV-357BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
12.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
13.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
14.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
15.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
16.8.2015 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
17.8.2015 22 1 ZV-357BIoslabená kapacita
Späť na aktuálnu výpravuVozidlo #ZV-357BI

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka