Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "24"

DátumLinkaPoradieVozidloAtypická výprava
29.10.2020 24 1 ZV-726CN-
29.10.2020 24 2 ZV-736CN-
29.10.2020 24 3 ZV-345CN-
29.10.2020 24 4 ZV-858CM-
29.10.2020 24 5 ZV-718CR-
28.10.2020 24 1 ZV-726CN-
28.10.2020 24 2 ZV-736CN-
28.10.2020 24 3 ZV-345CN-
28.10.2020 24 4 ZV-858CM-
28.10.2020 24 5 ZV-718CR-
27.10.2020 24 1 ZV-726CN-
27.10.2020 24 2 ZV-363CN-
27.10.2020 24 3 ZV-345CN-
27.10.2020 24 4 ZV-356CEoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.10.2020 24 5 ZV-718CR-
26.10.2020 24 1 ZV-726CN-
26.10.2020 24 2 ZV-363CN-
26.10.2020 24 3 ZV-345CN-
26.10.2020 24 4 ZV-113DV-
26.10.2020 24 5 ZV-718CR-
25.10.2020 24 1 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.10.2020 24 2 ZV-452DT-
24.10.2020 24 1 ZV-736CN-
24.10.2020 24 1 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.10.2020 24 2 ZV-452DT-
23.10.2020 24 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.10.2020 24 1 ZV-726CN-
23.10.2020 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.10.2020 24 3 ZV-084DV-
23.10.2020 24 4 ZV-860CM-
23.10.2020 24 5 ZV-718CR-
22.10.2020 24 1 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.10.2020 24 1 ZV-726CN-
22.10.2020 24 2 ZV-363CN-
22.10.2020 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.10.2020 24 3 ZV-084DV-
22.10.2020 24 4 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.10.2020 24 5 ZV-735CN-
21.10.2020 24 1 ZV-726CN-
21.10.2020 24 2 ZV-363CN-
21.10.2020 24 3 ZV-084DV-
21.10.2020 24 4 ZV-860CM-
21.10.2020 24 5 ZV-735CN-
20.10.2020 24 1 ZV-726CN-
20.10.2020 24 2 ZV-736CN-
20.10.2020 24 3 ZV-084DV-
20.10.2020 24 4 ZV-858CM-
20.10.2020 24 5 ZV-735CN-
19.10.2020 24 1 ZV-726CN-
19.10.2020 24 2 ZV-736CN-
19.10.2020 24 3 ZV-084DV-
19.10.2020 24 4 ZV-858CM-
19.10.2020 24 5 ZV-735CN-
18.10.2020 24 1 ZV-363CN-
18.10.2020 24 2 ZV-360DT-
17.10.2020 24 1 ZV-363CN-
17.10.2020 24 1 ZV-845DN-
17.10.2020 24 2 ZV-360DT-
16.10.2020 24 1 ZV-726CN-
16.10.2020 24 2 ZV-736CN-
16.10.2020 24 3 ZV-345CN-
16.10.2020 24 4 ZV-858CM-
16.10.2020 24 5 ZV-718CR-
15.10.2020 24 1 ZV-726CN-
15.10.2020 24 1 ZV-344CN-
15.10.2020 24 2 ZV-736CN-
15.10.2020 24 3 ZV-345CN-
15.10.2020 24 4 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.10.2020 24 5 ZV-718CR-
14.10.2020 24 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.10.2020 24 1 ZV-726CN-
14.10.2020 24 2 ZV-736CN-
14.10.2020 24 3 ZV-345CN-
14.10.2020 24 4 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.10.2020 24 5 ZV-718CR-
13.10.2020 24 1 ZV-726CN-
13.10.2020 24 2 ZV-363CN-
13.10.2020 24 3 ZV-345CN-
13.10.2020 24 4 ZV-113DV-
13.10.2020 24 5 ZV-718CR-
12.10.2020 24 1 ZV-726CN-
12.10.2020 24 2 ZV-172BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.10.2020 24 2 ZV-363CN-
12.10.2020 24 3 ZV-345CN-
12.10.2020 24 4 ZV-860CM-
12.10.2020 24 5 ZV-718CR-
11.10.2020 24 1 ZV-736CN-
11.10.2020 24 2 ZV-452DT-
10.10.2020 24 1 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.10.2020 24 1 ZV-736CN-
10.10.2020 24 2 ZV-452DT-
9.10.2020 24 1 ZV-726CN-
9.10.2020 24 2 ZV-363CN-
9.10.2020 24 3 ZV-084DV-
9.10.2020 24 4 ZV-860CM-
9.10.2020 24 5 ZV-735CN-
8.10.2020 24 1 ZV-726CN-
8.10.2020 24 2 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.10.2020 24 2 ZV-363CN-
8.10.2020 24 3 ZV-084DV-
8.10.2020 24 4 ZV-172BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.10.2020 24 5 ZV-718CR-
7.10.2020 24 1 ZV-726CN-
7.10.2020 24 2 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.10.2020 24 3 ZV-084DV-
7.10.2020 24 4 ZV-860CM-
7.10.2020 24 5 ZV-735CN-
6.10.2020 24 1 ZV-726CN-
6.10.2020 24 2 ZV-736CN-
6.10.2020 24 3 ZV-084DV-
6.10.2020 24 4 ZV-858CM-
6.10.2020 24 5 ZV-735CN-
5.10.2020 24 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.10.2020 24 1 ZV-726CN-
5.10.2020 24 2 ZV-736CN-
5.10.2020 24 3 ZV-084DV-
5.10.2020 24 4 ZV-858CM-
5.10.2020 24 5 ZV-735CN-
4.10.2020 24 1 ZV-865CMoslabená kapacita
4.10.2020 24 1 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.10.2020 24 2 ZV-360DT-
3.10.2020 24 1 ZV-160BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.10.2020 24 2 ZV-360DT-
2.10.2020 24 1 ZV-363CN-
2.10.2020 24 2 ZV-736CN-
2.10.2020 24 3 ZV-345CN-
2.10.2020 24 4 ZV-858CM-
2.10.2020 24 5 ZV-718CR-
1.10.2020 24 1 ZV-363CN-
1.10.2020 24 1 ZV-365BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.10.2020 24 2 ZV-736CN-
1.10.2020 24 3 ZV-345CN-
1.10.2020 24 4 ZV-858CM-
1.10.2020 24 5 ZV-718CR-
30.9.2020 24 1 ZV-726CN-
30.9.2020 24 2 ZV-166BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.9.2020 24 2 ZV-859DN-
30.9.2020 24 3 ZV-345CN-
30.9.2020 24 4 ZV-363CN-
30.9.2020 24 5 ZV-718CR-
29.9.2020 24 1 ZV-726CN-
29.9.2020 24 2 ZV-675DN-
29.9.2020 24 3 ZV-345CN-
29.9.2020 24 4 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.9.2020 24 5 ZV-718CR-
28.9.2020 24 1 ZV-726CN-
28.9.2020 24 2 ZV-675DN-
28.9.2020 24 3 ZV-345CN-
28.9.2020 24 4 ZV-736CN-
28.9.2020 24 5 ZV-718CR-
27.9.2020 24 1 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.9.2020 24 1 ZV-859DN-
27.9.2020 24 2 ZV-634DT-
26.9.2020 24 1 ZV-166BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.9.2020 24 1 ZV-859DN-
26.9.2020 24 2 ZV-159CA-
26.9.2020 24 2 ZV-634DT-
25.9.2020 24 1 ZV-726CN-
25.9.2020 24 2 ZV-675DN-
25.9.2020 24 3 ZV-859DN-
25.9.2020 24 4 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.9.2020 24 5 ZV-735CN-
24.9.2020 24 1 ZV-726CN-
24.9.2020 24 2 ZV-675DN-
24.9.2020 24 3 ZV-084DV-
24.9.2020 24 4 ZV-736CN-
24.9.2020 24 5 ZV-735CN-
23.9.2020 24 1 ZV-726CN-
23.9.2020 24 2 ZV-675DN-
23.9.2020 24 3 ZV-084DV-
23.9.2020 24 4 ZV-736CN-
23.9.2020 24 5 ZV-735CN-
22.9.2020 24 1 ZV-726CN-
22.9.2020 24 2 ZV-859DN-
22.9.2020 24 3 ZV-084DV-
22.9.2020 24 4 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.9.2020 24 5 ZV-735CN-
21.9.2020 24 1 ZV-726CN-
21.9.2020 24 2 ZV-859DN-
21.9.2020 24 3 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.9.2020 24 4 ZV-363CN-
21.9.2020 24 5 ZV-735CN-
20.9.2020 24 1 ZV-675DN-
20.9.2020 24 2 ZV-360DT-
19.9.2020 24 1 nevypravený-
19.9.2020 24 1 ZV-675DN-
19.9.2020 24 2 ZV-360DT-
18.9.2020 24 1 ZV-726CN-
18.9.2020 24 2 ZV-859DN-
18.9.2020 24 3 ZV-345CN-
18.9.2020 24 4 ZV-363CN-
18.9.2020 24 5 ZV-718CR-
17.9.2020 24 1 ZV-726CN-
17.9.2020 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.9.2020 24 2 ZV-859DN-
17.9.2020 24 3 ZV-345CN-
17.9.2020 24 4 ZV-363CN-
17.9.2020 24 5 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.9.2020 24 1 ZV-726CN-
16.9.2020 24 2 ZV-859DN-
16.9.2020 24 3 ZV-345CN-
16.9.2020 24 4 ZV-363CN-
16.9.2020 24 5 ZV-718CR-
15.9.2020 24 1 ZV-349CEoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.9.2020 24 1 ZV-675DN-
15.9.2020 24 2 ZV-360DT-
14.9.2020 24 1 ZV-726CN-
14.9.2020 24 2 ZV-675DN-
14.9.2020 24 3 ZV-345CN-
14.9.2020 24 4 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.9.2020 24 5 ZV-718CR-
13.9.2020 24 1 ZV-159CAoslabená kapacita
13.9.2020 24 1 ZV-859DN-
13.9.2020 24 2 ZV-166BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.9.2020 24 1 ZV-173BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.9.2020 24 1 ZV-859DN-
12.9.2020 24 2 ZV-452DT-
11.9.2020 24 1 ZV-726CN-
11.9.2020 24 2 ZV-675DN-
11.9.2020 24 3 ZV-084DV-
11.9.2020 24 4 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.9.2020 24 5 ZV-735CN-
10.9.2020 24 1 ZV-726CN-
10.9.2020 24 2 ZV-675DN-
10.9.2020 24 3 ZV-084DV-
10.9.2020 24 4 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.9.2020 24 5 ZV-735CN-
9.9.2020 24 1 ZV-726CN-
9.9.2020 24 2 ZV-675DN-
9.9.2020 24 3 ZV-084DV-
9.9.2020 24 4 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.9.2020 24 5 ZV-735CN-
8.9.2020 24 1 ZV-726CN-
8.9.2020 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.9.2020 24 2 ZV-709CDoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.9.2020 24 3 ZV-084DV-
8.9.2020 24 4 ZV-363CN-
8.9.2020 24 5 ZV-735CN-
7.9.2020 24 1 ZV-726CN-
7.9.2020 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.9.2020 24 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.9.2020 24 3 ZV-084DV-
7.9.2020 24 4 ZV-363CN-
7.9.2020 24 5 ZV-735CN-
6.9.2020 24 1 ZV-675DN-
6.9.2020 24 2 ZV-360DT-
5.9.2020 24 1 ZV-675DN-
5.9.2020 24 2 ZV-360DT-
4.9.2020 24 1 ZV-726CN-
4.9.2020 24 2 ZV-859DN-
4.9.2020 24 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.9.2020 24 3 ZV-345CN-
4.9.2020 24 4 ZV-363CN-
4.9.2020 24 5 ZV-718CR-
3.9.2020 24 1 ZV-726CN-
3.9.2020 24 2 ZV-859DN-
3.9.2020 24 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.9.2020 24 3 ZV-345CN-
3.9.2020 24 4 ZV-363CN-
3.9.2020 24 5 ZV-718CR-
2.9.2020 24 1 ZV-726CN-
2.9.2020 24 2 ZV-859DN-
2.9.2020 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.9.2020 24 3 ZV-345CN-
2.9.2020 24 4 ZV-363CN-
2.9.2020 24 5 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.9.2020 24 1 ZV-675DN-
1.9.2020 24 2 ZV-360DT-
31.8.2020 24 1 ZV-726CN-
31.8.2020 24 2 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
31.8.2020 24 4 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.8.2020 24 1 ZV-173BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.8.2020 24 1 ZV-113DV-
30.8.2020 24 2 ZV-452DT-
29.8.2020 24 1 ZV-719CN-
29.8.2020 24 1 ZV-113DV-
29.8.2020 24 2 ZV-452DT-
28.8.2020 24 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.8.2020 24 2 ZV-344CN-
28.8.2020 24 4 ZV-859DN-
27.8.2020 24 1 ZV-726CN-
27.8.2020 24 1 ZV-084DV-
27.8.2020 24 2 ZV-344CN-
27.8.2020 24 4 ZV-859DN-
26.8.2020 24 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.8.2020 24 2 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.8.2020 24 4 ZV-859DN-
25.8.2020 24 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.8.2020 24 2 ZV-113DV-
25.8.2020 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.8.2020 24 4 ZV-675DN-
24.8.2020 24 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.8.2020 24 2 ZV-113DV-
24.8.2020 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.8.2020 24 4 ZV-675DN-
23.8.2020 24 1 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.8.2020 24 2 ZV-360DT-
22.8.2020 24 1 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.8.2020 24 2 ZV-360DT-
21.8.2020 24 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.8.2020 24 1 ZV-726CN-
21.8.2020 24 2 ZV-113DV-
21.8.2020 24 2 ZV-719CN-
21.8.2020 24 4 ZV-675DN-
20.8.2020 24 1 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.8.2020 24 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.8.2020 24 2 ZV-113DV-
20.8.2020 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.8.2020 24 4 ZV-675DN-
19.8.2020 24 1 ZV-726CN-
19.8.2020 24 2 ZV-113DV-
19.8.2020 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.8.2020 24 4 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.8.2020 24 1 ZV-726CN-
18.8.2020 24 2 ZV-344CN-
18.8.2020 24 4 ZV-859DN-
17.8.2020 24 1 ZV-726CN-
17.8.2020 24 2 ZV-344CN-
17.8.2020 24 4 ZV-859DN-
16.8.2020 24 1 ZV-113DV-
16.8.2020 24 1 ZV-173BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.8.2020 24 2 ZV-452DT-
15.8.2020 24 1 ZV-113DV-
15.8.2020 24 1 ZV-858CM-
15.8.2020 24 2 ZV-452DT-
15.8.2020 24 2 ZV-309BIzvýšená kapacita
14.8.2020 24 1 ZV-726CN-
14.8.2020 24 2 ZV-344CN-
14.8.2020 24 4 ZV-859DN-
13.8.2020 24 1 ZV-726CN-
13.8.2020 24 2 ZV-344CN-
13.8.2020 24 4 ZV-859DN-
12.8.2020 24 1 ZV-726CN-
12.8.2020 24 2 ZV-344CN-
12.8.2020 24 4 ZV-859DN-
11.8.2020 24 1 ZV-726CN-
11.8.2020 24 2 ZV-113DV-
11.8.2020 24 4 ZV-675DN-
10.8.2020 24 1 ZV-726CN-
10.8.2020 24 2 ZV-113DV-
10.8.2020 24 4 ZV-735CN-
9.8.2020 24 1 ZV-344CN-
9.8.2020 24 2 ZV-360DT-
8.8.2020 24 1 ZV-344CN-
8.8.2020 24 2 ZV-360DT-
7.8.2020 24 1 ZV-726CN-
7.8.2020 24 2 ZV-113DV-
7.8.2020 24 2 ZV-675DN-
7.8.2020 24 4 ZV-735CN-
6.8.2020 24 1 ZV-726CN-
6.8.2020 24 2 ZV-113DV-
6.8.2020 24 2 ZV-103DN-
6.8.2020 24 4 ZV-675DN-
5.8.2020 24 1 ZV-726CN-
5.8.2020 24 2 ZV-113DV-
5.8.2020 24 2 ZV-735CN-
5.8.2020 24 4 ZV-675DN-
4.8.2020 24 1 ZV-726CN-
4.8.2020 24 2 ZV-344CN-
4.8.2020 24 4 ZV-859DN-
3.8.2020 24 1 ZV-726CN-
3.8.2020 24 2 ZV-344CN-
3.8.2020 24 2 ZV-852DN-
3.8.2020 24 4 ZV-859DN-
2.8.2020 24 1 ZV-113DV-
2.8.2020 24 2 ZV-452DT-
1.8.2020 24 1 ZV-113DV-
1.8.2020 24 2 ZV-452DT-
31.7.2020 24 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
31.7.2020 24 2 ZV-103DN-
31.7.2020 24 4 ZV-113DV-
30.7.2020 24 1 ZV-726CN-
30.7.2020 24 2 ZV-103DN-
30.7.2020 24 4 ZV-723CN-
29.7.2020 24 1 ZV-726CN-
29.7.2020 24 2 ZV-103DN-
29.7.2020 24 4 ZV-113DV-
28.7.2020 24 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.7.2020 24 2 ZV-852DN-
28.7.2020 24 4 ZV-344CN-
27.7.2020 24 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.7.2020 24 2 ZV-852DN-
27.7.2020 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.7.2020 24 4 ZV-735CN-
26.7.2020 24 1 ZV-719CN-
26.7.2020 24 2 ZV-360DT-
25.7.2020 24 1 ZV-719CN-
25.7.2020 24 2 ZV-360DT-
24.7.2020 24 1 ZV-726CN-
24.7.2020 24 1 ZV-349CN-
24.7.2020 24 2 ZV-852DN-
24.7.2020 24 4 ZV-723CN-
23.7.2020 24 1 ZV-726CN-
23.7.2020 24 2 ZV-852DN-
23.7.2020 24 4 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.7.2020 24 1 ZV-726CN-
22.7.2020 24 2 ZV-852DN-
22.7.2020 24 4 ZV-344CN-
21.7.2020 24 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.7.2020 24 2 ZV-103DN-
21.7.2020 24 4 ZV-113DV-
20.7.2020 24 1 ZV-726CN-
20.7.2020 24 2 ZV-103DN-
20.7.2020 24 4 ZV-113DV-
19.7.2020 24 1 ZV-852DN-
19.7.2020 24 2 ZV-452DT-
18.7.2020 24 1 ZV-852DN-
18.7.2020 24 2 ZV-452DT-
17.7.2020 24 1 ZV-726CN-
17.7.2020 24 2 ZV-103DN-
17.7.2020 24 4 ZV-113DV-
16.7.2020 24 1 ZV-726CN-
16.7.2020 24 2 ZV-103DN-
16.7.2020 24 4 ZV-735CN-
15.7.2020 24 1 ZV-726CN-
15.7.2020 24 2 ZV-345CN-
15.7.2020 24 2 ZV-103DN-
15.7.2020 24 4 ZV-169BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.7.2020 24 1 ZV-726CN-
14.7.2020 24 2 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.7.2020 24 4 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.7.2020 24 1 ZV-726CN-
13.7.2020 24 2 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.7.2020 24 4 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.7.2020 24 1 ZV-103DN-
12.7.2020 24 1 ZV-173BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.7.2020 24 2 ZV-360DT-
11.7.2020 24 1 ZV-103DN-
11.7.2020 24 2 ZV-360DT-
10.7.2020 24 1 ZV-726CN-
10.7.2020 24 2 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.7.2020 24 4 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.7.2020 24 1 ZV-726CN-
9.7.2020 24 2 ZV-719CN-
9.7.2020 24 4 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.7.2020 24 1 ZV-726CN-
8.7.2020 24 2 ZV-719CN-
8.7.2020 24 4 ZV-344CN-
8.7.2020 24 4 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.7.2020 24 1 ZV-726CN-
7.7.2020 24 2 ZV-103DN-
7.7.2020 24 4 ZV-113DV-
6.7.2020 24 1 ZV-726CN-
6.7.2020 24 2 ZV-103DN-
6.7.2020 24 4 ZV-113DV-
5.7.2020 24 1 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.7.2020 24 2 ZV-452DT-
4.7.2020 24 1 ZV-354BI-
4.7.2020 24 2 ZV-452DT-
3.7.2020 24 1 ZV-726CN-
3.7.2020 24 2 ZV-103DN-
3.7.2020 24 4 ZV-113DV-
2.7.2020 24 1 ZV-726CN-
2.7.2020 24 2 ZV-103DN-
2.7.2020 24 4 ZV-113DV-
1.7.2020 24 1 ZV-726CN-
1.7.2020 24 2 ZV-103DN-
1.7.2020 24 4 ZV-113DV-
30.6.2020 24 1 ZV-726CN-
30.6.2020 24 2 ZV-860CM-
30.6.2020 24 3 ZV-084DV-
30.6.2020 24 4 ZV-103DN-
30.6.2020 24 5 ZV-735CN-
29.6.2020 24 1 ZV-726CN-
29.6.2020 24 1 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.6.2020 24 2 ZV-860CM-
29.6.2020 24 3 ZV-084DV-
29.6.2020 24 4 ZV-103DN-
29.6.2020 24 5 ZV-735CN-
28.6.2020 24 1 ZV-735CN-
28.6.2020 24 2 ZV-360DT-
27.6.2020 24 1 ZV-858CM-
27.6.2020 24 1 ZV-735CN-
27.6.2020 24 2 ZV-360DT-
26.6.2020 24 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.6.2020 24 2 ZV-860CM-
26.6.2020 24 3 ZV-309BI-
26.6.2020 24 4 ZV-349CEoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.6.2020 24 5 ZV-718CR-
25.6.2020 24 1 ZV-726CN-
25.6.2020 24 2 ZV-860CM-
25.6.2020 24 3 ZV-309BI-
25.6.2020 24 4 ZV-103DN-
25.6.2020 24 5 ZV-718CR-
24.6.2020 24 1 ZV-726CN-
24.6.2020 24 2 ZV-860CM-
24.6.2020 24 3 ZV-309BI-
24.6.2020 24 4 ZV-103DN-
24.6.2020 24 5 ZV-718CR-
23.6.2020 24 1 ZV-726CN-
23.6.2020 24 2 ZV-858CM-
23.6.2020 24 3 ZV-309BI-
23.6.2020 24 4 ZV-169BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.6.2020 24 5 ZV-718CR-
22.6.2020 24 1 ZV-726CN-
22.6.2020 24 2 ZV-858CM-
22.6.2020 24 3 ZV-309BI-
22.6.2020 24 4 ZV-084DV-
22.6.2020 24 5 ZV-718CR-
21.6.2020 24 1 ZV-860CM-
21.6.2020 24 2 ZV-452DT-
20.6.2020 24 1 ZV-860CM-
20.6.2020 24 2 ZV-452DT-
19.6.2020 24 1 ZV-726CN-
19.6.2020 24 2 ZV-858CM-
19.6.2020 24 3 ZV-084DV-
19.6.2020 24 4 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.6.2020 24 5 ZV-735CN-
18.6.2020 24 1 ZV-726CN-
18.6.2020 24 2 ZV-858CM-
18.6.2020 24 3 ZV-084DV-
18.6.2020 24 4 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.6.2020 24 5 ZV-735CN-
17.6.2020 24 1 ZV-726CN-
17.6.2020 24 2 ZV-858CM-
17.6.2020 24 3 ZV-084DV-
17.6.2020 24 4 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.6.2020 24 5 ZV-735CN-
16.6.2020 24 1 ZV-726CN-
16.6.2020 24 2 ZV-860CM-
16.6.2020 24 3 ZV-084DV-
16.6.2020 24 4 ZV-103DN-
16.6.2020 24 5 ZV-735CN-
15.6.2020 24 1 ZV-726CN-
15.6.2020 24 2 ZV-860CM-
15.6.2020 24 3 ZV-084DV-
15.6.2020 24 4 ZV-103DN-
15.6.2020 24 5 ZV-735CN-
14.6.2020 24 1 ZV-719CN-
14.6.2020 24 2 ZV-360DT-
13.6.2020 24 1 ZV-726CN-
13.6.2020 24 2 ZV-360DT-
12.6.2020 24 1 ZV-726CN-
12.6.2020 24 2 ZV-860CM-
12.6.2020 24 3 ZV-309BI-
12.6.2020 24 4 ZV-103DN-
12.6.2020 24 5 ZV-718CR-
11.6.2020 24 1 ZV-726CN-
11.6.2020 24 2 ZV-860CM-
11.6.2020 24 3 ZV-309BI-
11.6.2020 24 4 ZV-103DN-
11.6.2020 24 5 ZV-718CR-
10.6.2020 24 1 ZV-726CN-
10.6.2020 24 2 ZV-858CM-
10.6.2020 24 2 ZV-860CM-
10.6.2020 24 3 ZV-309BI-
10.6.2020 24 4 ZV-103DN-
10.6.2020 24 5 ZV-718CR-
9.6.2020 24 1 ZV-726CN-
9.6.2020 24 2 ZV-858CM-
9.6.2020 24 2 ZV-361BIoslabená kapacita
9.6.2020 24 3 ZV-845DN-
9.6.2020 24 4 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.6.2020 24 5 ZV-718CR-
8.6.2020 24 1 ZV-726CN-
8.6.2020 24 2 ZV-858CM-
8.6.2020 24 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.6.2020 24 3 ZV-845DN-
8.6.2020 24 4 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.6.2020 24 5 ZV-718CR-
7.6.2020 24 1 ZV-860CM-
7.6.2020 24 2 ZV-452DT-
6.6.2020 24 1 ZV-860CM-
6.6.2020 24 2 ZV-452DT-
5.6.2020 24 1 ZV-726CN-
5.6.2020 24 2 ZV-858CM-
5.6.2020 24 3 ZV-084DV-
5.6.2020 24 4 ZV-736CN-
5.6.2020 24 5 ZV-735CN-
4.6.2020 24 1 ZV-726CN-
4.6.2020 24 2 ZV-858CM-
4.6.2020 24 3 ZV-084DV-
4.6.2020 24 4 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.6.2020 24 5 ZV-735CN-
3.6.2020 24 1 ZV-726CN-
3.6.2020 24 2 ZV-858CM-
3.6.2020 24 3 ZV-084DV-
3.6.2020 24 4 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.6.2020 24 5 ZV-735CN-
2.6.2020 24 1 ZV-726CN-
2.6.2020 24 2 ZV-860CM-
2.6.2020 24 3 ZV-084DV-
2.6.2020 24 4 ZV-103DN-
2.6.2020 24 5 ZV-735CN-
1.6.2020 24 1 ZV-726CN-
1.6.2020 24 2 ZV-860CM-
1.6.2020 24 3 ZV-084DV-
1.6.2020 24 4 ZV-103DN-
1.6.2020 24 5 ZV-735CN-
31.5.2020 24 1 ZV-363CN-
31.5.2020 24 2 ZV-360DT-
30.5.2020 24 1 ZV-363CN-
30.5.2020 24 2 ZV-360DT-
29.5.2020 24 1 ZV-726CN-
29.5.2020 24 2 ZV-736CN-
29.5.2020 24 4 ZV-858CM-
28.5.2020 24 1 ZV-726CN-
28.5.2020 24 2 ZV-736CN-
28.5.2020 24 4 ZV-858CM-
27.5.2020 24 1 ZV-726CN-
27.5.2020 24 2 ZV-736CN-
27.5.2020 24 4 ZV-858CM-
26.5.2020 24 1 ZV-726CN-
26.5.2020 24 2 ZV-363CN-
26.5.2020 24 4 ZV-113DV-
25.5.2020 24 1 ZV-726CN-
25.5.2020 24 2 ZV-363CN-
25.5.2020 24 2 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.5.2020 24 4 ZV-860CM-
24.5.2020 24 1 ZV-736CN-
24.5.2020 24 2 ZV-452DT-
23.5.2020 24 1 ZV-165BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.5.2020 24 1 ZV-736CN-
23.5.2020 24 2 ZV-452DT-
22.5.2020 24 1 ZV-726CN-
22.5.2020 24 2 ZV-363CN-
22.5.2020 24 4 ZV-860CM-
21.5.2020 24 1 ZV-726CN-
21.5.2020 24 2 ZV-363CN-
21.5.2020 24 4 ZV-860CM-
20.5.2020 24 1 ZV-726CN-
20.5.2020 24 1 ZV-735CN-
20.5.2020 24 2 ZV-363CN-
20.5.2020 24 4 ZV-860CM-
19.5.2020 24 1 ZV-726CN-
19.5.2020 24 2 ZV-736CN-
19.5.2020 24 4 ZV-858CM-
18.5.2020 24 1 ZV-726CN-
18.5.2020 24 2 ZV-736CN-
18.5.2020 24 4 ZV-858CM-
17.5.2020 24 1 ZV-363CN-
17.5.2020 24 1 ZV-173BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.5.2020 24 2 ZV-360DT-
16.5.2020 24 1 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.5.2020 24 1 ZV-718CR-
16.5.2020 24 2 ZV-360DT-
15.5.2020 24 1 ZV-736CN-
15.5.2020 24 2 ZV-452DT-
14.5.2020 24 1 ZV-736CN-
14.5.2020 24 2 ZV-452DT-
14.5.2020 24 2 ZV-360DT-
13.5.2020 24 1 ZV-735CN-
13.5.2020 24 1 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.5.2020 24 2 ZV-452DT-
13.5.2020 24 2 ZV-360DT-
12.5.2020 24 1 ZV-363CN-
12.5.2020 24 2 ZV-360DT-
11.5.2020 24 1 ZV-363CN-
11.5.2020 24 2 ZV-360DT-
10.5.2020 24 1 ZV-718CR-
10.5.2020 24 2 ZV-452DT-
9.5.2020 24 1 ZV-718CR-
9.5.2020 24 2 ZV-452DT-
8.5.2020 24 1 ZV-363CN-
8.5.2020 24 1 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.5.2020 24 2 ZV-360DT-
7.5.2020 24 1 ZV-363CN-
7.5.2020 24 2 ZV-360DT-
7.5.2020 24 2 ZV-172BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.5.2020 24 1 ZV-363CN-
6.5.2020 24 2 ZV-172BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.5.2020 24 2 ZV-163CA-
5.5.2020 24 1 ZV-718CR-
5.5.2020 24 2 ZV-452DT-
4.5.2020 24 1 ZV-718CR-
4.5.2020 24 2 ZV-452DT-
4.5.2020 24 2 ZV-172BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.5.2020 24 1 ZV-363CN-
3.5.2020 24 2 ZV-163CA-
2.5.2020 24 1 ZV-363CN-
2.5.2020 24 2 ZV-163CA-
1.5.2020 24 1 ZV-345CN-
1.5.2020 24 2 ZV-452DT-
30.4.2020 24 1 ZV-859DN-
30.4.2020 24 2 ZV-452DT-
29.4.2020 24 1 ZV-859DN-
29.4.2020 24 2 ZV-452DT-
28.4.2020 24 1 ZV-726CN-
28.4.2020 24 2 ZV-365BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.4.2020 24 2 ZV-360DT-
27.4.2020 24 1 ZV-726CN-
27.4.2020 24 2 ZV-360DT-
26.4.2020 24 1 ZV-859DN-
26.4.2020 24 2 ZV-452DT-
25.4.2020 24 1 ZV-859DN-
25.4.2020 24 2 ZV-452DT-
24.4.2020 24 1 nevypravený-
5.4.2020 24 1 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.4.2020 24 1 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.1.2020 24 1 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.1.2020 24 1 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.1.2020 24 4 ZV-366BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.1.2020 24 4 ZV-366BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.1.2020 24 3 ZV-366BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.1.2020 24 3 ZV-366BIoslabená kapacita
13.1.2020 24 3 ZV-366BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.1.2020 24 1 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.1.2020 24 1 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.1.2020 24 2 nevypravený-
3.1.2020 24 2 ZV-366BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
2.1.2020 24 2 nevypravený-
2.1.2020 24 2 ZV-366BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
31.12.2019 24 2/p ZV-366BI-
20.12.2019 24 1 nevypravený-
19.12.2019 24 1 nevypravený-
4.12.2019 24 4 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.11.2019 24 2 nevypravený-
19.7.2019 24 1 nevypravený-
18.3.2019 24 5 nevypravený-
1.3.2019 24 4 nevypravený-
10.2.2019 24 2 nevypravený-
28.1.2019 24 2 nevypravený-
22.1.2019 24 1 nevypravený-
22.1.2019 24 2 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.1.2019 24 2 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.1.2019 24 2 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.1.2019 24 2 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.1.2019 24 2 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.1.2019 24 1 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.1.2019 24 1 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.1.2019 24 2 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.12.2018 24 2 ZV-356BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.10.2018 24 2 ZV-710CDnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.9.2018 24 2 ZV-167CA-
29.9.2018 24 2 ZV-167CA-
16.9.2018 24 2 ZV-168CA-
15.9.2018 24 2 ZV-168CA-
9.9.2018 24 2 ZV-167CA-
8.9.2018 24 2 ZV-167CA-
2.9.2018 24 2 ZV-168CA-
1.9.2018 24 2 ZV-168CA-
26.8.2018 24 2 ZV-167CA-
25.8.2018 24 2 ZV-167CA-
19.8.2018 24 2 ZV-167CA-
18.8.2018 24 2 ZV-168CA-
18.8.2018 24 2 ZV-167CA-
31.7.2018 24 2 ZV-711CDoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.6.2018 24 2 nevypravený-
12.5.2018 24 1 nevypravený-
17.3.2018 24 1 nevypravený-
16.3.2018 24 1 nevypravený-
12.3.2018 24 2 nevypravený-
13.2.2018 24 2 nevypravený-
25.1.2018 24 2 nevypravený-
7.1.2018 24 1 nevypravený-
29.12.2017 24 4 nevypravený-
18.12.2017 24 1 nevypravený-
18.12.2017 24 4 ZV-158CAoslabená kapacita
17.12.2017 24 2 ZV-157CA-
18.11.2017 24 2 nevypravený-
16.11.2017 24 2 nevypravený-
18.10.2017 24 2 nevypravený-
30.8.2017 24 2 nevypravený-
30.6.2017 24 2 ZV-842ALoslabená kapacita
30.6.2017 24 2 nevypravený-
29.6.2017 24 2 ZV-842ALoslabená kapacita
29.6.2017 24 2 nevypravený-
4.5.2017 24 5 nevypravený-
25.4.2017 24 2 nevypravený-
10.4.2017 24 3 nevypravený-
3.4.2017 24 3 nevypravený-
4.9.2016 24 1 nevypravený-
18.11.2015 24 3 nevypravený-
11.6.2015 24 1 nevypravený-
20.4.2015 24 3 nevypravený-
3.3.2015 24 1 nevypravený-
9.9.2014 24 2 nevypravený-
23.6.2014 24 1 nevypravený-
7.6.2013 24 5 BB-993BC-
5.6.2013 24 5 BB-993BC-
4.6.2013 24 5 BB-993BC-
31.5.2013 24 5 BB-993BC-
29.5.2013 24 5 BB-993BC-
21.5.2013 24 5 BB-997BS-
15.5.2013 24 5 ZV-316BI-
14.5.2013 24 5 ZV-316BI-
10.5.2013 24 5 ZV-316BI-
18.4.2013 24 2 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.4.2013 24 4 ZV-305BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.4.2013 24 1 ZV-305BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.4.2013 24 1 ZV-305BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.4.2013 24 1 ZV-305BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.4.2013 24 1 ZV-305BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.4.2013 24 4 ZV-312BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.4.2013 24 1 BB-997BSnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.4.2013 24 2 BB-352BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.4.2013 24 2 BB-352BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.3.2013 24 2 BB-xxxBx-
25.3.2013 24 2 ZV-312BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.3.2013 24 2 BB-997BSnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.3.2013 24 2 BB-997BSnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.3.2013 24 2 BB-997BSnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.3.2013 24 2 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.2.2013 24 1 ZV-312BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.2.2013 24 1 ZV-312BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.2.2013 24 1 ZV-312BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.2.2013 24 2 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.2.2013 24 5 BB-352BJ-
13.2.2013 24 2 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.2.2013 24 1 BB-352BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.1.2013 24 1 BB-993BC-
7.1.2013 24 4 BB-348BJ-
4.1.2013 24 1 BB-352BJ-
3.1.2013 24 1 BB-352BJ-
2.1.2013 24 1 BB-352BJ-
28.12.2012 24 2 ZV-312BI-
27.12.2012 24 2 ZV-312BI-
21.12.2012 24 1 BB-352BJ-
21.12.2012 24 2 ZV-312BI-
21.12.2012 24 5 BB-997BS-
20.12.2012 24 1 BB-352BJ-
20.12.2012 24 2 ZV-312BI-
19.12.2012 24 1 BB-352BJ-
19.12.2012 24 2 ZV-312BI-
19.12.2012 24 5 BB-997BS-
18.12.2012 24 2 ZV-312BI-
17.12.2012 24 2 ZV-312BI-
17.12.2012 24 5 BB-997BS-
13.12.2012 24 2 ZV-312BI-
13.12.2012 24 5 BB-997BS-
12.12.2012 24 2 ZV-312BI-
12.12.2012 24 5 BB-997BS-
11.12.2012 24 2 ZV-312BI-
11.12.2012 24 5 BB-997BS-
10.12.2012 24 1 BB-348BJ-
10.12.2012 24 2 ZV-312BI-
10.12.2012 24 5 BB-997BS-
7.12.2012 24 1 BB-352BJ-
7.12.2012 24 1 BB-348BJ-
7.12.2012 24 5 BB-997BS-
6.12.2012 24 1 BB-352BJ-
5.12.2012 24 1 BB-352BJ-
5.12.2012 24 2 ZV-312BI-
5.12.2012 24 5 BB-997BS-
3.12.2012 24 2 ZV-312BI-
3.12.2012 24 5 BB-997BS-
27.11.2012 24 1 BB-352BJ-
26.11.2012 24 1 BB-352BJ-
23.11.2012 24 1 BB-352BJ-
23.11.2012 24 2 ZV-312BI-
23.11.2012 24 5 BB-997BS-
22.11.2012 24 1 BB-352BJ-
22.11.2012 24 5 BB-997BS-
21.11.2012 24 1 BB-352BJ-
21.11.2012 24 2 ZV-312BI-
21.11.2012 24 5 BB-997BS-
20.11.2012 24 2 ZV-312BI-
20.11.2012 24 4 BB-348BJ-
20.11.2012 24 5 BB-997BS-
15.11.2012 24 2 ZV-312BI-
13.11.2012 24 2 ZV-312BI-
12.11.2012 24 2 ZV-312BI-
9.11.2012 24 2 ZV-312BI-
9.11.2012 24 4 BB-348BJ-
8.11.2012 24 2 ZV-312BI-
19.10.2012 24 5 BB-716BE-
18.10.2012 24 5 BB-716BE-
16.10.2012 24 5 BB-716BE-
15.10.2012 24 5 BB-716BE-
26.5.2012 24 2 nevypravený-
4.4.2012 24 1 BB-716BE-
3.4.2012 24 4 BB-716BE-
1.3.2012 24 2r BB-716BE-
16.10.2011 24 1 PZ2124Y-
15.10.2011 24 1 PZ2124Y-
28.4.2011 24 1 ZV-489BC-
31.1.2011 24 1 ZV-489BC-
10.1.2011 24 1 ZV-489BC-
1.1.2005 24 1 BB-612BE-
31.12.2004 24 3 BB-597AJ-
30.12.2004 24 4 BB-815AF-
27.12.2004 24 2 BB-868BAoslabená kapacita
26.12.2004 24 3 BB-597AJ-
25.12.2004 24 3 BB-597AJ-
24.12.2004 24 3 BB-597AJ-
5.12.2004 24 3 BB-516AI-
2.12.2004 24 2 BB-815AF-
2.12.2004 24 4 BB-035BM-
1.12.2004 24 3 BB-035BM-
29.11.2004 24 1 BB-715BE-
20.11.2004 24 2 BB-612BE-
14.11.2004 24 3 BB-516AI-
3.11.2004 24 3 BB-035BM-
1.11.2004 24 1 BB-815AF-
1.11.2004 24 2 BB-839AKzvýšená kapacita
29.10.2004 24 3 BB-815AF-
24.10.2004 24 3 BB-516AI-
21.10.2004 24 3 BB-035BM-
18.10.2004 24 4 BB-815AF-
17.10.2004 24 3 BB-516AI-
15.10.2004 24 1 BB-715BE-
13.10.2004 24 1 BB-715BE-
22.9.2004 24 4 BB-035BM-
21.9.2004 24 1 BB-715BE-
21.9.2004 24 3 BB-035BM-
12.9.2004 24 1 BB-715BE-
2.9.2004 24 3 BB-815AF-
31.8.2004 24 2 BB-241AY-
7.8.2004 24 2 BB-839AK-
3.8.2004 24 2 BCA 05-32-
30.7.2004 24 2 BB-241AY-
30.6.2004 24 3 BCA 05-31-
24.6.2004 24 3 BB-815AF-
22.6.2004 24 3 BB-815AF-
15.6.2004 24 4 BCA 05-59-
7.6.2004 24 2 BB-244AY-
3.6.2004 24 3 BCA 05-59-
17.5.2004 24 3 BCA 05-59-
10.5.2004 24 3 BCA 05-31-
22.4.2004 24 2 BB-815AF-
8.4.2004 24 4 BB-815AF-
4.3.2004 24 4 BCA 10-40-
25.2.2004 24 3 BCA 05-31-
14.2.2004 24 2 BB-612BE-
11.2.2004 24 4 BB-086AI-
1.2.2004 24 1 BB-598AJ-
16.1.2004 24 2 BB-244AY-
8.1.2004 24 1 BB-815AF-
26.12.2003 24 1 BC 40-97-
22.12.2003 24 3 BB-008AG-
5.12.2003 24 3 BCA 05-31-
27.11.2003 24 3 BB-008AG-
26.11.2003 24 3 BB-008AG-
22.11.2003 24 2 BB-612BE-
14.11.2003 24 3 BC 99-92-
10.11.2003 24 2 BB-244AY-
10.11.2003 24 4 BB-917AF-
4.11.2003 24 2 BB-244AY-
15.10.2003 24 3 BCA 10-40-
15.10.2003 24 4 BCA 26-02-
14.10.2003 24 3 BCA 10-40-
9.10.2003 24 3 BCA 05-31-
1.10.2003 24 1 BB-008AG-
24.9.2003 24 3 BCA 10-40-
24.9.2003 24 4 BB-241AY-
11.9.2003 24 3 BB-244AR-
4.9.2003 24 4 BB-244AR-
26.8.2003 24 4 BB-917AF-
19.8.2003 24 4 BB-008AG-
13.8.2003 24 1 BB-008AG-
11.8.2003 24 3 BB-839AK-
3.8.2003 24 2 BB-612BE-
1.8.2003 24 4 BCA 05-31-
29.7.2003 24 2 BCA 26-03-
25.7.2003 24 3 BC 93-79-
21.7.2003 24 2 BB-086AI-
21.7.2003 24 3 BC 93-79-
21.7.2003 24 4 BB-244AY-
8.7.2003 24 3 BC 93-79-
6.7.2003 24 2 BB-612BE-
1.7.2003 24 4 BC 93-79-
30.6.2003 24 1 BC 93-79-
26.6.2003 24 1 BC 93-79-
13.6.2003 24 1 BC 99-92-
7.5.2003 24 3 BB-281AG-
15.4.2003 24 1 BC 93-79-
9.4.2003 24 1 BC 93-79-
28.3.2003 24 1 BB-712AO-
27.3.2003 24 1 BB-712AO-
18.3.2003 24 1 BC 93-79-
12.3.2003 24 3 BCA 26-02-
24.2.2003 24 1 BC 93-79-
5.2.2003 24 2 BB-008AG-
21.1.2003 24 4 BC 99-92-
23.12.2002 24 2 BB-839AK-
13.12.2002 24 1 BC 99-51-
8.12.2002 24 1 BB-712AO-
2.12.2002 24 2 BC 93-79-
2.12.2002 24 3 BCA 26-02-
29.11.2002 24 2 BCA 08-43-
28.11.2002 24 2 BCA 08-43-
12.11.2002 24 1 BC 93-79-
11.11.2002 24 3 BCA 26-02-
1.11.2002 24 1 BC 93-79-
29.10.2002 24 2 BCA 08-43-
24.10.2002 24 1 BB-712AO-
23.10.2002 24 1 BC 93-79-
22.10.2002 24 2 BCA 08-43-
17.10.2002 24 1 BC 93-79-
15.10.2002 24 3 BCA 26-02-
14.10.2002 24 1 BB-712AO-
11.10.2002 24 1 BB-712AO-
11.10.2002 24 4 BCA 08-43-
9.10.2002 24 1 BC 93-79-
8.10.2002 24 1 BB-712AO-
3.10.2002 24 1 BC 93-79-
1.10.2002 24 4 BCA 08-43-
30.9.2002 24 2 BCA 08-43-
25.9.2002 24 2 BCA 08-43-
19.9.2002 24 1 BC 93-79-
17.9.2002 24 1 BC 93-79-
16.9.2002 24 1 BB-712AO-
6.9.2002 24 1 BC 99-51-
6.9.2002 24 2 BCA 08-43-
15.8.2002 24 1 BB-917AF-
24.7.2002 24 2 BCA 26-02-
12.7.2002 24 2 BCA 26-02-
8.7.2002 24 4 BCA 22-49-
11.6.2002 24 2 BCA 08-43-
31.5.2002 24 2 BCA 08-43-
Späť na aktuálnu výpravu

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka