Aktuálne výluky, zmeny a informácie

Zmena tarify (od 1.1.2020)

Ruší sa bezplatná preprava pre študentov, veková hranica pre kategóriu žiak sa posunie.

Viac

Neprehliadnite

Autobusy Karosa C 734 na Slovensku

Éra autobusov Karosa C 734, ktoré sa využívali vo všetkých typoch autobusovej dopravy na Slovensku, je na svojom konci.

Viac

Dlhodobé informácie

Bezplatná preprava MHD pre Žilinčanov od 62 rokov (od 1.12.2015)

Nárok na bezplatnú prepravu je podmienený trvalým pobytom v Žiline, bezdlžnosťou voči Mestu i DPMŽ, vlastníctvom čipovej karty a jej označením pri každom nástupe.

Viac

imhd.sk na sociálnych sieťach a v mobilných zariadeniach: