Kam chcete cestovať?

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Ako hodnotíte čitateľnosť nových menších čísiel liniek na displejoch vozidiel v porovnaní s pôvodnými väčšími číslami?
#ZV-032CN,  6, Nové Kalište

Nové fotografie a materiály

Viac