Mestská doprava

Prechod na virtuálne dopravné karty v MHD Banská Bystrica (do 30.9.2024)

Mestská doprava

Dopravca SAD Zvolen informoval, že prechádza na nový systém virtuálnych dopravných kariet, čo si vyžaduje úpravu už vydaných plastových dopravných kariet, ktoré cestujúci používajú v MHD Banská Bystrica.

Ukončenie výluky na linke 43 (od 29.3.2024)

Mestská doprava

Od 29. marca 2024 je po ukončení rekonštrukcie cesty opäť obnovená pôvodná trasa linky 43 v Uľanke.

Premávka MHD počas veľkonočných prázdnin a sviatkov (28.3. – 2.4.2024)

Mestská doprava

Počas veľkonočných školských prázdnin v dňoch 28. marca a 2. apríla 2024 (štvrtok, utorok) budú linky 2 3 5 24 25 27 34 41 80 a 90 premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň školských prázdnin.

Úprava premávky MHD Banská Bystrica počas jarných prázdnin (19. – 23.2.2024)

Mestská doprava

Počas jarných školských prázdnin od 19. do 23. februára 2024 budú linky MHD v Banskej Bystrici premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň školských prázdnin.

Obmedzenie MHD počas bežeckého podujatia (6.1.2024 17:15 – 18:15)

Mestská doprava

Z dôvodu konania bežeckého podujatia budú v sobotu 6. januára 2024 v čase cca medzi 17:15 a 18:15 zmenené niektoré spoje liniek 24 25 33 34 a 35.

Premávka MHD počas vianočných prázdnin a sviatkov (23.12.2023 – 6.1.2024)

Mestská doprava

Počas zimných školských prázdnin budú linky MHD premávať v pracovné dni podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.

Zmeny v MHD počas Radvanského jarmoku (8. – 10.9.2023)

Mestská doprava

Z dôvodu konania Radvanského jarmoku nebude od 8. do 10. septembra 2023 linkou 100 obsluhovaná zastávka Nám. Štefana Moysesa.

Dočasná zmena premávky linky 43 v Uľanke (od 22.8.2023)

Mestská doprava

Pre opravu cesty premáva linka 43 od 22. augusta 2023 v Uľanke upravenou trasou.

Zmena obsluhy zastávky Zvolenská cesta, juh (od 22.8.2023)

Mestská doprava

Pre rekonštrukciu cesty je od 22. augusta 2023 do ukončenia stavebných prác zastávka Zvolenská cesta, juh v smere do Kremničky pre linky 22 a 90  dočasne zrušená.

Výluka liniek MHD na Zvolenskej ceste (14. – 20.8.2023)

Mestská doprava

Mesto Banská Bystrica informovalo, že od 14. do 20. augusta 2023 denne v čase medzi 7:00 a 17:00 bude pre stavbu cyklomosta uzatvorená časť Zvolenskej cesty a most ponad rieku Hron.

Úprava premávky MHD počas letných prázdnin (1.7. – 31.8.2023)

Mestská doprava

Počas letných školských prázdnin v období od 1. júla do 31. augusta 2023 budú linky MHD v Banskej Bystrici premávať v prázdninovom režime.

Obmedzenia v MHD počas Banskobystrického maratónu (3.6.2023 13:20 – 23:59)

Mestská doprava

Počas konania Banskobystrického maratónu bude už tradične výrazne obmedzená premávka MHD v meste.

Premávka MHD počas veľkonočných prázdnin a sviatkov (6. – 11.4.2023)

Mestská doprava

Počas veľkonočných prázdnin a sviatkov od štvrtka 6. apríla do utorka 11. apríla 2023 bude premávka MHD upravená nasledovne: štvrtok 6. apríla 2023 (Zelený štvrtok): cestovný poriadok platný pre

Úprava premávky MHD Banská Bystrica počas jarných prázdnin (27.2. – 3.3.2023)

Mestská doprava

Počas jarných prázdnin bude MHD premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov.

Premávka liniek MHD na prelome rokov (23.12.2022 – 6.1.2023)

Mestská doprava

Počas zimných školských prázdnin budú linky MHD premávať v pracovné dni podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.

Zmeny cestovných poriadkov MHD (od 11.12.2022)

Mestská doprava

S účinnosťou od 11. decembra 2022 sa menia cestovné poriadky nasledovných autobusových liniek MHD Banská Bystrica:

Zmena zastávky Tajovského, park v smere do centra (od 1.12.2022)

Mestská doprava

Od 1. decembra 2022 je zastávka Tajovského, park natrvalo presunutá do novej polohy cca 300 metrov pred jej pôvodnú polohu (pred začiatkom parku).

Výluka autobusových liniek na Tajovského a J. Kráľa (8.10.2022 09:00 – 23:59)

Mestská doprava

Pre asfaltovanie križovatky ulíc Tajovského a Janka Kráľa v sobotu 8. októbra 2022 v čase medzi 9:00 a 23:59 budú linky 24 25 27 33 34 35 36 a prímestské autobusy premávať po obchádzkových trasách.

Dočasné neobsluhovanie zastávok Stará Sásová, Hlboká a Garbanka (od 12.9.2022)

Mestská doprava

Pre opravu cesty sú od 12. septembra 2022 dočasne bez náhrady zrušené zastávky Stará Sásová, Hlboká a Garbanka pre linky 29 80 100.

Výluky MHD počas cyklistických pretekov (24. – 26.7.2022)

Mestská doprava

Pre konanie cyklistických pretekov budú v nedeľu 24. júla medzi 12:00 a 16:00 a v utorok 26. júla 2022 v časoch 10:00 - 14:00 a 15:00 - 19:00 uzatvorené pre dopravu viaceré ulice v meste.

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do
V kategórii