Predĺženie vybraných spojov linky 26 do lokality Na Stráni (od 21.4.2024)

Bystrická MHD sa po dlhých rokoch rozšíri do novej lokality.

Od 21. apríla 2024 budú vybrané spoje linky 26 v špičkách pracovných dní premávať z Internátnej ulice po predĺženej trase cez Zelenú a Nezábudkovú ulicu na novú konečnú zastávku Na Stráni. Spolu bude túto novú rezidenčnú lokalitu obsluhovať 10 párov spojov.

Na predĺženej trase autobusy obojsmerne obslúžia aj novú zastávku Zelená situovanú na Zelenej ulici neďaleko vyústenia Slnečnej ulice. Túto zastávku budú môcť cestujúci využiť aj ako náhradu za zastávku Internátna, ktorú predĺžené spoje nebudú obsluhovať.

Ostatné spoje linky 26 budú naďalej končiť na zastávke Internátna.

K rovnakému dátumu príde aj k drobnej zmene na linke 34, na ktorej sa posúva posledný večerný spoj zo Železničnej stanice do Podlavíc z 22:22 na 22:30.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: slovak2018 #9:
Väčšinou sa dnes už používa termín "hybridný" či "parciálny trolejbus.😃
Reakcia na: Žilinský Karosák #8:
Termín duobus používa aj dopravca a aj mesto v zmluve. Tento termín je bežne používaný, neviem čo je na to divné.
Reakcia na: Pavol P #4:
To sa ešte nájde niekto, kto v roku 2024 používa slovo "duobus"?😅
Reakcia na: Peter S #6:
asi na to nie je pripravené trolejové vedenie.
Ak je to realizovateľné, tak mám návrh: Nech autobusy č. 26 a trolejbusy č. 7 odbáčajú na súčasnú konečnú zástavku na Internátnej ulici nie prvou odbočkou, ale druhou, o pár metrov vyššie (tak povediac do protismeru) a autobusy č. 26 by potom mohli pokračovať ďalej cez Zelené ulicu na Nezábudkovú, Na Stráni. Späť by išli tou istou trasou.
Reakcia na: S499.1023 #2:
Je zrejmé že si v obraze ...
Keby mesto malo záujem, stavebnými úpravami, by sa umožnilo odbočiť autobusom a trolejbusom smerom na Zelenú ulicu,t.j. umožnilo by sa "predĺženie" aj trolejbusovej linky č. 7 prostredníctvom "nasadenia" duobusov (pozn. DPMBB má 3 ks duobusov, ktoré už 6 rokov nevyužíva na tento účel!) viď link...
Podľa tohto videa https://www.ta3.com/clanok/118055/cestujuci-v-banskej-bystrici-budu-moct-coskoro-vyuzivat-duobusy zo dňa 5.1.2018,
by sme už mohli mať v roku 2024 (pozn. po vyše šiestich rokoch!) zriadenú aspoň jednu linku, tak ako to sľuboval pán viceprimátor v tomto videu z roku 2018.
Sme piate najväčšie mesto v Slovenskej republike, pevne verím, že takú bežnú vec ako je jednoduché naprojektovanie stavebných úprav na odbočenie autobusov a trolejbusov zvládne toto mesto. Toto mesto nebolo schopné od jesene 2004, kedy sa naposledy spustila prevádzka novej "krátkej" cca 400 metrovej trolejbusovej trate k TESCU "novovybudovať" ani jeden meter trolejbusovej trate!!! a to prešlo 20 rokov od tohto "400 metrového" krátkeho rozšírenia trolejbusovej trate.
Reakcia na: Peter D #1:
NIMBY, v tomto prípade NIMFY.
Napriek tomu že chápem potrebu predĺženia linky, absolútne nechápem dôvod zrušenia zastávky Internátna pre konkrétne spoje a ako predseda SVB a NP Zelený dom nesúhlasím s tým, aby bola posunutá priamo pred bytový dom na Zelenej ulici. Nielen že to spôsobí závažný problém v doprave, ale výrazne to zhorší komfort bývania obyvateľov bytového domu na Zelenej ulici. Zastávku bude tvoriť iba chodník, v tesnej blízkosti bytového domu, bez prístrešku, lavičky ... S úzkym chodníkom susedí súkromný pozemok, ktorý je dlhoročne udržiavaný spoločenstvom bytového domu, čo zjavne Mestu BB neprekáža a počíta s tým, že jeho využívanie máme ako obyvatelia domu akceptovať. Tak isto nikomu neprekáža, že zastávka sa nachádza priamo nad miestom hlavného vodovodu, ktorý bol v priebehu posledných 10 rokov opravovaný minimálne 5x, pričom došlo k rozkopávke cesty a chodníka vždy na niekoľko týždňov. To už nehovorím o tom, že zastávka je od pôvodnej zastávky na Internátnej vzdialená min. 200 metrov, čo je pre starších spoluobčanov neúnosné. Prečo nedošlo k úprave výjazdu zo zastávky Internátna smerom na Zelenú, na to Mesto BB odpoveď doposiaľ nedalo.