Vyskúšajte pripravované
Ceny a typy lístkov

Predajne

Tarifa

Dokladom o zaplatení služieb v MHD je platný cestovný lístok.

Základné tarifné zásady sú:

 • cestovné a dovozné sa platí mimo vozidla MHD,
 • tarifná sadzba je výkonová a člení sa na:
  • základnú (neobmedzený počet po sebe idúcich zastávok v jednom spoji bez prestupu),
  • jednopásmovú (do 5 ľubovoľných po sebe idúcich zastávok v jednom spoji bez prestupu),
   • informáciu cestujúci získa na každej zastávke MHD z vývesného cestovného poriadku, kde je vyznačená nástupná zastávka a od nej vyznačené 1. pásmo alebo z informácie na internetovej stránke DPMŽ a iMHD,
 • prestupná tarifa je pri použití vybraných jednorazových cestovných lístkov a čipovej karty,
 • tarifná sadzba určuje výšku cestovného (za prepravu osôb) a dovozného (za prepravu príručných batožín alebo zvierat),
 • predplatné lístky majú formu čipovej karty.

Bezplatná preprava

Nárok na bezplatnú prepravu bez ďalších podmienok majú deti do dovŕšenia 6 rokov, sprievodca ZŤP-S, invalidný vozík, vodiaci pes, kočík s dieťaťom do dovŕšenia 6 rokov.

Cestujúci nad 70 rokov môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:

 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ s predplatným lístkom 70.
Cestujúci od 62 do 70 rokov môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:
 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • bezdlžnosť voči Mestu Žilina i DPMŽ,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na bezplatnú prepravu,
 • označenie si čipovej karty bezprostredne po nástupe do vozidla MHD.

Cestujúci vo veku od 6 do 16 rokov (žiaci) môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:

 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na bezplatnú prepravu,
 • označenie si čipovej karty bezprostredne po nástupe do vozidla MHD.

Bezdlžnosť voči Mestu i DPMŽ je overovaná priamo v predajných miestach dopravcu (Hlinkovo nám., Mestský úrad).

Jednorazové cestovné lístky

Jednorazové cestovné lístky sú určené predovšetkým obyvateľom mesta, ktorí využívajú služby MHD len zriedka a pre návštevníkov mesta.
Jednorazové cestovné lístky sú v papierovej podobe a ich predaj je zabezpečený na predajných miestach DPMŽ, v automatoch na zastávkach a tiež v zmluvnej predajnej sieti – novinových stánkoch. V prípade potreby je možné zakúpiť si cestovný lístok aj v doplnkovom predaji u vodiča, avšak v takomto prípade je cena vyššia. V prípade, že do cieľa cesty nepôjdete priamou linkou, je vhodné využiť prestupný cestovný lístok. S týmto lístkom je možné cestovať ľubovoľný počet zastávok s maximálne jedným prestupom. Podmienkou však je, že prestúpiť možno len do vozidla inej linky a čas medzi označením v prvom a označením v druhom vozidle nesmie prekročiť 30 minút.

Cena sa odvíja od typu lístka:

Jednorazové cestovné lístky N e p r e s t u p n ý Prestupný
jednopásmový
základný
základný u vodiča
nočný spoj
základný
Základné cestovné

- dospelá osoba alebo mladistvý0,55 €0,65 

1,20 €

1,20 €0,80 €
Zľavnené cestovné

- deti a žiaci do 15. roku veku
- študenti do 26. roku veku
- dôchodcovia
- osoby s ťažkým zdravotným postihnutím - držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S
- držitelia ZJP a DJP0,35 €0,45 €
-
-0,55 €

Ak so sebou prepravujete psa, batožinu s rozmermi väčšími ako 30 x 40 x 60 cm alebo prázdny detský kočík, je potrebné zaplatiť dovozné vo forme dovozného lístka.

Dovozné lístky Batožina Pes Kombinovaný
dospelá osoba + batožina
Dovozné0,35 €0,65 €

0,80 €

Po nástupe do vozidla je potrebné si na cestovnom lístku v označovači vyznačiť jeho použitie. Označovače sa nachádzajú na prídržných tyčiach pri dverách. Cestovný lístok sa vkladá do označovača v smere šípky, farebnou stranou hore. Označenie lístka je automatické a trvá cca 1 sekundu. Po označení sa ozve krátke pípnutie a rozsvieti sa červená kontrolka/kontrolky. Označovač na cestovný lístok vytlačí nasledovné údaje:

Turistický 24-hodinový cestovný lístok platí 24 hodín od označenia a počas tejto doby je možné ho využiť na neobmedzený počet ciest. Je tak vhodný pre každého cestujúceho bez nároku na zľavu, ktorý počas dňa absolvuje viac ako 3 cesty. Turistický 24-hodinový cestovný lístok sa, pokiaľ je na ňom už uvedená platnosť, vo vozidle neoznačuje.

Turtistické lístky 24-hodinový
Jednotné cestovné

2,00 €

Predplatné cestovné lístky

Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelných používateľov MHD. Platí na určený počet ciest v rámci časového obdobia, na ktoré bol vydaný.
Predplatné lístky sa predávajú na čipovú kartu, ktorú si je možné vybaviť na predajných miestach DPMŽ. Jej cena je 3,32 €. Pri vybavovaní je potrebné si priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz a v prípade uplatňovania nároku na zľavnené cestovné aj príslušné potvrdenie. Študenti si môžu predplatný lístok zakúpiť aj na kartu ISIC s čipom staršieho typu (Mifare Standard).
Predaj časového lístka spočíva v zapísaní informácie o počte zakúpených ciest a dobe platnosti lístka na čipovú kartu. Pri nástupe do vozidla je potrebné priložiť kartu k snímaciemu zariadeniu, ktoré odráta príslušnú jazdu z karty. Úspešné odrátanie označovač signalizuje jedným krátkymi pípnutím. Akákoľvek iná zvuková signalizáciu znamená buď vyčerpaný počet ciest, alebo poškodenú kartu a cestovný lístok tak nie je platný! 

 

 

 

 

 

 

V ponuke je široká škála predplatných lístkov, každý si teda môže vybrať počet ciest, ktorý je preňho najvýhodnejší.

KLASIK 2 - predplatný základný lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
20
11,00 €
0,55 €
30
40
16,00 €
0,40 €
30
120
43,00 €
0,36 €
90

 

KLASIK 1 - predplatný jednopásmový lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
20
9,00 €
0,45 €
30
40
14,00 €
0,35 €
30
60
18,00 €
0,30 €
30
120
35,00 €
0,29 €
90
180
48,00 €
0,27 €
90

 

KLASIK EXTRA - predplatný lístok na neobmedzený počet ciest

Počet ciest Cena Platnosť v dňoch
neobmedzený
20,00 €
30
neobmedzený
53,00 €
90

 

JUNIOR 2, ŠTUDENT 2, SENIOR 2 - predplatný zľavnený základný lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
20
8,00 €
0,40 €
30
40
11,00 €
0,28 €
30
120
29,00 €
0,24 €
90

 

JUNIOR 1, ŠTUDENT 1, SENIOR 1 - predplatný zľavnený jednopásmový lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
20
6,00 €
0,30 €
30
40
9,00 €
0,23 €
30
60
12,00 €
0,20 €
30
120
23,00 €
0,19 €
90
180
31,00 €
0,17 €
90

 

JUNIOR EXTRA, ŠTUDENT EXTRA, SENIOR EXTRA - predplatný zľavnený lístok na neobmedzený počet ciest

Počet ciest Cena Platnosť v dňoch
neobmedzený
14,00 €
30
neobmedzený
38,00 €
90

 

ZŤP - predplatný zľavnený lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
30
1,00 €
0,03 €
180
90
3,00 €
0,03 €
180
180
6,00 €
0,03 €
180

 

Predplatné lístky platia aj na nočných spojoch. Maximálna doba platnosti zobrazovaná na označovačoch v dopravných prostriedkoch je 127 dní. Toto zobrazované číslo však nijako neovplyvňuje ich skutočnú platnosť. Nevyužité cesty si možno pri všetkých druhoch predplatných lístkov previesť do ďalšieho obdobia. Podmienkou je však zakúpenie nových ciest (či už v menšom alebo väčšom počte) najneskôr do konca ich platnosti. Ak tak neurobíte, neminuté cesty Vám prepadnú. Celkový počet predplatených ciest na čipovej karte je najviac 250. Toto ustanovenie neplatí pre ZŤP, ZŤP-S – kde je umožnený presun nevyčerpaných predplatených ciest podľa potreby cestujúceho maximálne do konca kalendárneho roka.

Ak patríte k cestujúcim, ktorí absolvujú do mesiaca menej ako 20 ciest a aj napriek tomu by ste chceli cestovať lacnejšie môžete tiež využiť ponuku Elektronických prenosných lístkov. Tieto sú predávané len na čipovú kartu, ktorá však nie je viazaná na konkrétneho používateľa, a tak je umožnené využívať cesty ktorejkoľvek osobe, ktorá má túto čipovú kartu so sebou. V praxi si tak môže rodina, ktorej členovia využívajú služby MHD len príležitostne, vybaviť takúto kartu a zakúpiť si požadovaný druh elektronického lístka. Podľa potreby si ju potom môže vziať so sebou ktorýkoľvek člen domácnosti. Oproti papierovým lístkom tak možno ušetriť na jednej ceste až 0,10 €.

Druh Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
základný
40
22,00 €
0,55 €
180
jednopásmový
40
19,00 €
0,48 €
180

 


1.1.2020
-Valec, Vladimír, Majo,Jur@j-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.