Súhrn informácií

Dočasná úprava premávky liniek 2325
Košice • 20.7.2018

Z dôvodu čerpania celopodnikových dovoleniek sa dočasne ruší po jednom spoji na a z každej zmeny.

Viac

imhd.sk na sociálnych sieťach a v mobilných zariadeniach: