Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy slovenských MHD

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Feniksbus FBI 83 M2019 (?)1 rokMI-081EV1 ❄️
Iveco Urbanway 12M20191 rokPO-384HA, PO-459HC, PO-519HC, PO-576HC4 ❄️
SOR CN 10.520191 rokVT-343CV1 ❄️
Irisbus First FCLLI20182 rokyBL-449SD1 ❄️
Iveco Crealis 12M20182 rokyLC-530DC, LC-556DC2 ❄️
Iveco Urbanway 10,5M20182 rokyPD-830GL1 ❄️
Karsan Atak20182 rokyPP-273EA, PP-935EC2 ❄️
Iveco Crossway LE 10,8M20182 rokyRK-004CG, RK-919CF2 ❄️
Iveco Crossway 10,8M20182 rokyZA-765IA, ZA-773IA2❄️
Škoda Perun 26BB HE20173 rokyNZ-001GE1 ❄️
Iveco Crossway LE 12M20173 rokyNZ-008GE1 ❄️
Iveco Crossway LE 10.8M20173 rokyNZ-049GE, NZ-885GG2 ❄️
Iveco Crossway LE 12M20164 rokyKE-201KD, NZ-633FT, NZ-651FT3 ❄️
SOR BN 10.520164 rokyMI-331DY1 ❄️
SOR BN 1220164 rokyNR-565IJ1 ❄️
Iveco Feniksbus FBI 83 M20164 rokyPU-089BS, PU-138BS, PU-249BS3 ❄️
Iveco First FCLEI20155 rokovMI-979EC1 ❄️
Iveco Urbanway 12M20155 rokovNZ-221GI1 ❄️
SOR BN 10.520155 rokovNZ-361FM1 ❄️
Irisbus First FCLLI20137 rokovBL-798RC1 ❄️
SOR BN 9.520137 rokovNZ-278EP, NZ-430EP2
Irisbus First20137 rokovRK-392BO1 ❄️
Irisbus First FSLI20128 rokovBL-485CU, BL-486CU2 ❄️
Irisbus Crossway LE 12M20128 rokovDS-123DZ, DS-764DZ, DS-772DZ3
BMC Hawk20119 rokovPD-762EA1 ❄️
SOR CN 8.5201010 rokovPO-655DT, PO-656DT2
Irisbus Crossway LE 12M201010 rokovRS-163BT1 ❄️
Tedom C12 D200911 rokovLC-199CK1
Irisbus Crossway LE 12M200911 rokovNZ-852DO, NZ-853DO, ZV-849BZ, ZV-850BZ, ZV-851BZ, ZV-852BZ, ZV-854BZ7
SOR BN 10.5200911 rokovPD-354DI1
Novoplan PMC-12.04200911 rokovPP-522CG1
SOR CN 10.5200911 rokovRS-382BN1
Irisbus Citelis 12M CNG200911 rokovZV-153CA, ZV-154CA, ZV-156CA, ZV-157CA, ZV-158CA5
Irisbus Crossway LE 12M200812 rokovDS-872DF, RK-538BC, ZA-518DV3
Tedom C12 D200812 rokovLC-345BN, LC-346BN, PO-176DC, PO-178DC4
SOR BN 10.5200812 rokovMI-410EV, MI-566EY2
Iveco Daily A50C15 Way200812 rokovMI-419EU1
Ikarus HB 122200812 rokovNZ-688CY1❄️
MAZ 206.068200812 rokovPU-342AX, PU-343AX, PU-621AX3
Tedom Kronos 123 D200812 rokovRS-150BK1
Irisbus Crossway LE City 12M200812 rokovZA-457DX, ZA-458DX, ZA-459DX, ZA-460DX, ZA-461DX, ZA-519DV, ZA-520DV, ZA-526DV, ZA-527DV, ZA-528DV, ZA-529DV, ZA-530DV, ZA-533DV, ZA-534DV, ZA-536DV, ZA-537DV, ZA-538DV, ZA-539DV, ZA-546DV, ZA-547DV, ZA-548DV, ZA-549DV, ZA-649DV, ZA-650DV24
Irisbus PS09D1 Citelis 12M200812 rokovZA-673DK, ZA-674DK, ZA-675DK3
SOR C 9.5200713 rokovHE-463CH1
SOR C 9.5200713 rokovPD-624CP, PD-846CO2❄️
SOR BN 9.5200713 rokovMI-008EY, MI-570EU2
Tedom C12 D200713 rokovPO-860DD1
SOR C 10.5200713 rokovRK-111AY1
Irisbus Crossway 10,6M200713 rokovTN-983CL1❄️
Irisbus Crossway 10,6M200713 rokovZA-520DJ, ZA-521DJ2
SOR CN 12200713 rokovVT-915BA1
Tedom Kronos 123 D200614 rokovLC-352BJ, LC-354BJ, LC-431BJ, PO-203CS4
Iveco Daily200614 rokovLC-389BE, LC-504BE2
Karosa B 951E.1713200614 rokovMI-613EA1
SOR BN 10.5200614 rokovPD-471CI1
Tedom C12 D200614 rokovRS-374BG1
Irisbus PS09D1 Citelis 12M200614 rokovZA-165CU, ZA-166CU, ZA-167CU, ZA-168CU, ZA-661CX, ZA-662CX, ZA-663CX, ZA-664CX8
Karosa B 952E.1716200614 rokovZA-306CP, ZA-307CP, ZA-310CP, ZA-572CX, ZA-573CX, ZA-734CP6
Irisbus F15 Midway 9.7M200614 rokovZA-735CP1
Karosa B 951E.1713200515 rokovHE-016CE1
SOR B 9.5200515 rokovHE-582CD, MI-227FA2
SOR C 9.5200515 rokovHE-835CD, MI-093ET, MI-845EC3
Van Hool New A330200515 rokovNR-367FE, NR-369FE2 ❄️
SOR BN 9.5200515 rokovPD-936CA1
Irisbus PS09D1 Citelis 12M200515 rokovZA-077CO, ZA-081CO, ZA-082CO3
Karosa B 952E.1716200515 rokovZA-983CN1
Durisotti Novibus / Renault Master200416 rokovMI-569EE1
SOR BN 12200416 rokovMI-794ES1
Vehixel Cytios 2 / Renault Master200416 rokovMI-883DL1
Renault Citybus 12M200416 rokovPD-862BL1
Karosa B 952E.1718200416 rokovZA-246CG1
Renault Master Durisotti200317 rokovHE-096CE1
Karosa B 952.1714200317 rokovMI-713CTII1
Durisotti Novibus / Renault Master200317 rokovMI-975EE1
Karosa B 952.1712200317 rokovMI-995CV1
Van Hool New A330200317 rokovNR-368FE, NR-380FE2 ❄️
Van Hool New A330200317 rokovPU-202BF, PU-228BF, PU-284BF3
SOR LH 10.5200317 rokovNZ-260BK1❄️
Karosa C 954.1360200218 rokovDS-136BF1
SOR C 10.5200218 rokovNZ-941EU1
SOR C 9.5200119 rokovHE-025CE1
Karosa B 932E.1688200119 rokovHE-620CD1
Asia AM825 Combi200020 rokovCA-549BS1
Karosa B 932E.1688200020 rokovMI-028DP1
Karosa C 934E.1351200020 rokovMI-134DFII1
MAN A21 Lion's City NL263199921 rokovSV-969BI1
Karosa B 932.1678199822 rokovZH-012AD1
Karosa B 932.1676199723 rokovMI-672DI1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Bánovce nad Bebravou16,0PD-862BL1
Bardejov9,4PO-176DC, PO-178DC, PO-203CS, PO-384HA, PO-459HC, PO-519HC, PO-576HC, PO-655DT, PO-656DT, PO-860DD15
Brezno11,0ZV-849BZ, ZV-850BZ, ZV-851BZ, ZV-852BZ, ZV-854BZ7
Čadca10,8CA-549BS, ZA-518DV, ZA-520DJ, ZA-521DJ, ZA-572CX, ZA-765IA, ZA-773IA8
Dolný Kubín6,0RK-004CG, RK-111AY, RK-392BO, RK-538BC, RK-919CF4
Dunajská Streda8,0DS-772DZ, DS-872DF3
Galanta18,0DS-123DZ, DS-136BF1
Handlová13,7PD-624CP, PD-846CO, PD-936CA3
Humenné14,9HE-016CE, HE-025CE, HE-096CE, HE-463CH, HE-582CD, HE-620CD, HE-835CD, MI-566EY, MI-570EU, MI-794ES10
Kežmarok2,0PP-935EC2
Komárno12,2NZ-260BK, NZ-278EP, NZ-430EP, NZ-688CY, NZ-941EU5
Levice3,9NZ-008GE, NZ-221GI, NZ-361FM, NZ-633FT, NZ-651FT, NZ-852DO, NZ-853DO, NZ-885GG8
Levoča11,0PP-522CG1
Lučenec8,6LC-199CK, LC-345BN, LC-346BN, LC-352BJ, LC-354BJ, LC-389BE, LC-431BJ, LC-504BE, LC-530DC, LC-556DC5
Martin13,0ZA-077CO, ZA-081CO, ZA-082CO, ZA-165CU, ZA-166CU, ZA-167CU, ZA-168CU, ZA-246CG, ZA-306CP, ZA-307CP, ZA-310CP, ZA-457DX, ZA-458DX, ZA-459DX, ZA-460DX, ZA-461DX, ZA-519DV, ZA-520DV, ZA-526DV, ZA-527DV, ZA-528DV, ZA-529DV, ZA-530DV, ZA-533DV, ZA-534DV, ZA-536DV, ZA-537DV, ZA-538DV, ZA-539DV, ZA-546DV, ZA-547DV, ZA-548DV, ZA-549DV, ZA-573CX, ZA-649DV, ZA-650DV, ZA-661CX, ZA-662CX, ZA-663CX, ZA-664CX, ZA-673DK, ZA-674DK, ZA-675DK, ZA-734CP, ZA-735CP, ZA-983CN47
Michalovce15,5MI-008EY, MI-028DP, MI-081EV, MI-093ET, MI-134DFII, MI-227FA, MI-410EV, MI-419EU, MI-569EE, MI-613EA, MI-672DI, MI-713CTII, MI-845EC, MI-883DL, MI-975EE, MI-995CV16
Nové Mesto nad Váhom13,0TN-983CL1
Partizánske9,0PD-354DI, PD-471CI, PD-762EA, PD-830GL4
Púchov11,0PU-089BS, PU-138BS, PU-202BF, PU-228BF, PU-249BS, PU-284BF, PU-342AX, PU-343AX, PU-621AX9
Rimavská Sobota11,8RS-150BK, RS-163BT, RS-374BG, RS-382BN4
Rožňava0,0KE-201KD
Šaľa3,0NZ-001GE1
Senec6,2BL-449SD, BL-485CU, BL-486CU, BL-798RC4
Sereď0,0DS-764DZ
Snina21,0SV-969BI1
Štúrovo0,0NZ-049GE
Šurany4,0NR-565IJ1
Svit0,0PP-273EA
Topoľčany16,0NR-368FE, NR-369FE, NR-380FE4
Trebišov4,5MI-331DY, MI-979EC2
Vranov nad Topľou7,0VT-343CV, VT-915BA2
Žiar nad Hronom12,8ZH-012AD, ZV-153CA, ZV-154CA, ZV-156CA, ZV-157CA, ZV-158CA6
Zlaté Moravce0,0NR-367FE

Výsledný sumár

Počet vozidiel175
Počet prevádzkových vozidiel175 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel11,4 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel135 (77,1 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel46 (26,3 %)

Súhrn

Počet vozidiel 175
Počet prevádzkových vozidiel 175 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 11,4 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 135 (77,1 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 46 (26,3 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo