Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy slovenských MHD

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE Line 10,8M20220 rokovRK-206CY1 ❄️
Iveco Crossway LE Line 12M20220 rokovTO-979FB, TO-981FB2 ❄️
Iveco Crossway LE 10,8M20211 rokDS-673HK1 ❄️
SOR CN 1220211 rokPN-693EA1 ❄️
SOR CN 10.520211 rokPN-763EA1 ❄️
Ford Transit IV20202 rokyDT-446BN1❄️
Isuzu Novo Citi Life20202 rokyHE-222CP, HE-388CP2 ❄️
Isuzu Citibus20202 rokyHE-413CP, HE-418CP2 ❄️
Iveco Crossway 10,8M20202 rokyZA-158JC1❄️
Rošero First FCLLI20193 rokyBL-571ZJ, BL-983ZG2 ❄️
Iveco Urbanway 12M20193 rokyHE-620CN, PO-384HA, PO-459HC, PO-519HC, PO-576HC5 ❄️
Iveco Feniksbus FBI 83 M20193 rokyMI-081EV1 ❄️
Iveco Crossway LE Line 10.8M20193 rokyTO-258EX, TO-730EX2 ❄️
SOR CN 10.520193 rokyVT-343CV1 ❄️
Rošero First FCLLI20184 rokyBL-449SD1 ❄️
Iveco Crealis 12M20184 rokyLC-530DC, LC-556DC2 ❄️
Iveco Urbanway 10,5M20184 rokyPD-830GL1 ❄️
Karsan Atak20184 rokyPP-273EA, PP-935EC2 ❄️
Iveco Crossway LE Line 10,8M20184 rokyRK-004CG, RK-919CF2 ❄️
Iveco Crossway 10,8M20184 rokyZA-765IA, ZA-773IA2❄️
Škoda Perun 26BB HE20175 rokovNZ-001GE1 ❄️
Iveco Crossway LE 12M20175 rokovNZ-008GE1 ❄️
Iveco Crossway LE City 10.8M20175 rokovNZ-049GE1 ❄️
Iveco Crossway LE 10.8M20175 rokovNZ-885GG1 ❄️
Rošero First FCLLI20166 rokovBL-431LL1 ❄️
Iveco Crossway LE City 12M20166 rokovKE-201KD1 ❄️
SOR BN 10.520166 rokovMI-331DY1 ❄️
SOR BN 1220166 rokovNR-565IJ1 ❄️
Iveco Crossway LE 12M20166 rokovNZ-633FT, NZ-651FT2 ❄️
Iveco Feniksbus FBI 83 M20166 rokovPU-089BS, PU-138BS, PU-249BS3 ❄️
Ford Transit Custom20157 rokovDT-816BD1❄️
Rošero First FCLEI20157 rokovMI-979EC1 ❄️
Iveco Urbanway 12M20157 rokovNZ-221GI1 ❄️
SOR BN 10.520157 rokovNZ-361FM1 ❄️
Mercedes-Benz Kutsenits City VII-HMK20148 rokovHE-449CO, MI-213FI2 ❄️
Irisbus Crossway LE Line 12M20139 rokovBL-410FF, BL-852FE, BL-892FD3 ❄️
SOR BNG 10.520139 rokovMI-691FM1
SOR BN 9.520139 rokovNZ-278EP, NZ-430EP2
Iveco First FCLLI20139 rokovRK-392BO1 ❄️
Irisbus Crossway LE 12M201210 rokovDS-123DZ, DS-764DZ, DS-772DZ3
SOR BNG 10.5201210 rokovMI-281FP, MI-307FO2
SOR BNG 12201210 rokovMI-920FP1
SOR BN 9.5201210 rokovNR-788GK1 ❄️
SOR CN 10.5201210 rokovRK-602BM1
Solaris Urbino 12/III201111 rokovNZ-062HY, NZ-219HY2 ❄️
BMC Hawk201111 rokovPD-762EA1 ❄️
Iveco Vehixel Cytios 34201111 rokovPP-425EZ1
Irisbus Citelis 12M CNG201111 rokovZV-014CJ, ZV-119CJ, ZV-131CJ, ZV-987CI, ZV-994CI5 ❄️
Irisbus Crossway LE Line 12M201012 rokovLC-101BX, LC-102BX, RS-163BT, RS-164BT4 ❄️
SOR CN 8.5201012 rokovPO-655DT, PO-656DT2
Ford Transit200913 rokovCA-734DJ1
Tedom C12 D200913 rokovLC-199CK1
SOR BN 10.5200913 rokovMI-041FM, MI-688EU, PD-354DI3
Iveco First FCLLI200913 rokovMI-077FM1
SOR BN 9.5200913 rokovMI-899FR1
Solaris Urbino 10/III200913 rokovPU-381CI, PU-452CI, PU-971CH3 ❄️
SOR CN 10.5200913 rokovRS-382BN1
Mercedes VDL Picardie200913 rokovRS-405BL1
Irisbus Crossway LE 12M200913 rokovZV-849BZ, ZV-850BZ, ZV-851BZ, ZV-852BZ, ZV-854BZ5
Irisbus Crossway LE 12M200814 rokovDS-872DF, ZA-518DV2
SOR BN 9.5200814 rokovMI-223EZ1
SOR BN 10.5200814 rokovMI-410EV, MI-566EY, MI-580FK, MI-658EZ4
Iveco Daily A50C15 Way200814 rokovMI-419EU1
Tedom C12 D200814 rokovPO-176DC, PO-178DC2
MAZ 206.068200814 rokovPU-343AX1
Irisbus Crossway LE City 12M200814 rokovRK-538BC1
Tedom Kronos 123 D200814 rokovRS-150BK1
SOR C 9.5200715 rokovHE-463CH1
SOR C 9.5200715 rokovPD-624CP, PD-846CO2❄️
SOR BN 9.5200715 rokovMI-008EY, MI-570EU2
SOR CN 12200715 rokovVT-915BA1
Irisbus Crossway 10,6M200715 rokovZA-520DJ, ZA-521DJ2
Iveco Daily200616 rokovLC-389BE, LC-504BE2
SOR BN 10.5200616 rokovPD-471CI1
SOR B 9.5200517 rokovMI-227FA, MI-752ET2
Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI200517 rokovMI-673EU1
SOR BN 9.5200517 rokovPD-936CA1
SOR C 9.5200418 rokovMI-432ED1
Durisotti Novibus / Renault Master200418 rokovMI-569EE1
SOR BN 12200418 rokovMI-794ES1
Karosa Citybus 12M200418 rokovPD-862BL1
Irisbus PS09D1 City bus 12M200418 rokovTO-099EX1
Durisotti Novibus / Renault Master200319 rokovHE-096CE, MI-767EE, MI-975EE3
Karosa B 952.1712200319 rokovMI-995CV1
Karosa C 934E.1351200022 rokovMI-134DFII1
SOR LC 7.5200022 rokovPP-489EC1
Volkswagen Transporter199923 rokovCA-189BD1
MAN NL 263199923 rokovSV-969BI1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Bánovce nad Bebravou18,0PD-862BL1
Bardejov7,4PO-176DC, PO-178DC, PO-384HA, PO-459HC, PO-519HC, PO-576HC, PO-655DT, PO-656DT9
Brezno13,0ZV-849BZ, ZV-850BZ, ZV-851BZ, ZV-852BZ, ZV-854BZ5
Čadca11,6CA-189BD, CA-734DJ, ZA-158JC, ZA-518DV, ZA-520DJ, ZA-521DJ, ZA-765IA, ZA-773IA9
Dolný Kubín6,8RK-004CG, RK-206CY, RK-392BO, RK-538BC, RK-602BM, RK-919CF6
Dunajská Streda10,0DS-772DZ, DS-872DF3
Galanta1,0DS-123DZ, DS-673HK1
Handlová15,7PD-624CP, PD-846CO, PD-936CA3
Hriňová4,5DT-446BN, DT-816BD2
Humenné8,9HE-096CE, HE-222CP, HE-388CP, HE-413CP, HE-418CP, HE-449CO, HE-463CH, HE-620CN, MI-566EY, MI-570EU, MI-688EU, MI-794ES8
Kežmarok4,0PP-935EC2
Komárno5,0NZ-278EP, NZ-430EP, PN-693EA, PN-763EA4
Levice7,2NZ-008GE, NZ-062HY, NZ-219HY, NZ-221GI, NZ-361FM, NZ-633FT, NZ-651FT, NZ-885GG8
Levoča0,0PP-273EA
Lučenec10,6LC-101BX, LC-102BX, LC-199CK, LC-389BE, LC-504BE, LC-530DC, LC-556DC5
Malacky6,0BL-410FF, BL-431LL, BL-852FE1
Michalovce14,1MI-008EY, MI-041FM, MI-081EV, MI-134DFII, MI-213FI, MI-227FA, MI-281FP, MI-307FO, MI-410EV, MI-419EU, MI-569EE, MI-580FK, MI-673EU, MI-691FM, MI-752ET, MI-767EE, MI-920FP, MI-975EE, MI-995CV17
Partizánske11,7PD-354DI, PD-471CI, PD-762EA, PD-830GL6
Pezinok9,0BL-892FD3
Púchov10,1PU-089BS, PU-138BS, PU-249BS, PU-343AX, PU-381CI, PU-452CI, PU-971CH7
Rimavská Sobota12,6RS-150BK, RS-163BT, RS-164BT, RS-382BN, RS-405BL7
Rožňava6,0KE-201KD1
Šaľa5,0NZ-001GE1
Senec3,3BL-449SD, BL-571ZJ, BL-983ZG3
Sereď0,0DS-764DZ
Snina23,0SV-969BI1
Stará Ľubovňa14,2MI-077FM, MI-223EZ, MI-432ED, MI-658EZ, MI-899FR8
Štúrovo5,0NZ-049GE1
Šurany6,0NR-565IJ1
Svit16,5PP-425EZ, PP-489EC2
Topoľčany4,8TO-099EX, TO-258EX, TO-730EX, TO-979FB, TO-981FB5
Trebišov6,5MI-331DY, MI-979EC2
Vranov nad Topľou9,0VT-343CV, VT-915BA2
Žiar nad Hronom11,0ZV-014CJ, ZV-119CJ, ZV-131CJ, ZV-987CI, ZV-994CI5
Zlaté Moravce10,0NR-788GK1

Výsledný sumár

Počet vozidiel140
Počet prevádzkových vozidiel140 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,1 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel119 (85,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel74 (52,9 %)

Súhrn

Počet vozidiel 140
Počet prevádzkových vozidiel 140 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 10,1 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 119 (85,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 74 (52,9 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo