Cestovné poriadky

Bezplatná doprava

Regionálne autobusy

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

Električky

Trolejbusy

Autobusy

Vlaky

Regionálne autobusy

Nočné linky

Integrovaný dopravný systém v Žilinskom kraji

Trolejbusy

Autobusy

Vlaky

Nočné linky

KIA Slovakia

Autobusy pre vymedzený okruh cestujúcich

MHD Banská Bystrica

Trolejbusy

Autobusy

Regionálne autobusy

MHD Bánovce nad Bebravou

Autobusy

1

MHD Dolný Kubín

Autobusy

MHD Handlová

Autobusy

MHD Hlohovec

Autobusy

MHD Košice

Električky

Autobusy

Nočné linky

MHD Liptovský Mikuláš

Autobusy

MHD Martin

Autobusy

Autobusy pre vymedzený okruh cestujúcich

9

MHD Nové Zámky

Autobusy

MHD Partizánske

Autobusy

MHD Piešťany

Autobusy

MHD Poprad

Autobusy

MHD Považská Bystrica

Autobusy

MHD Prešov

Trolejbusy

Autobusy

Nočné linky

MHD Prievidza

Autobusy

MHD Ružomberok

Autobusy

MHD Senica

Autobusy

MHD Skalica

Autobusy

MHD Spišská Nová Ves

Autobusy

MHD Trenčín

Autobusy

MHD Trnava

Autobusy

MHD Zvolen

Autobusy

Regionálne autobusy

SAD Poprad (regio)

Regionálne autobusy

Tatranské elektrické železnice

Tatranská elektrická železnica

Ozubnicová železnica

Vlaky

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Vlaky

  Príklady: 1, 31+39, R1+R2+R3
  Napíšte alebo vyhľadajte názov zastávky