Schedules

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

Trams

Buses

Trolleybuses

Regional buses

Night lines

Trains

MHD Banská Bystrica

Trolleybuses

Buses

Regional buses

MHD Hlohovec

Buses

MHD Košice

Trams

Buses

Night lines

MHD Liptovský Mikuláš

Buses

MHD Nové Zámky

Buses

MHD Piešťany

Buses

MHD Poprad

Buses

MHD Považská Bystrica

Buses

MHD Prešov

Trolleybuses

Buses

Night lines

MHD Prievidza

Buses

MHD Ružomberok

Buses

MHD Senica

Buses

MHD Skalica

Buses

MHD Spišská Nová Ves

Buses

MHD Trenčín

Buses

MHD Trnava

Buses

MHD Zvolen

Buses

Regional buses

MHD Žilina

Trolleybuses

Buses

Buses for defined passengers only

Night lines

Buses and trolleybuses

Tatranské elektrické železnice

Cogwheel railway

Tatry electrical railway

Trains

  Examples: 1, 31+39, R1+R2+R3
  Type or search a stop name