Current fleet

Buses

Type Manufactured Age # Quantity Notes
Ford Transit IV20201 yearDT-446BN1❄️
Iveco Crossway 10,8M20201 yearZA-158JC1❄️
Iveco Urbanway 12M20192 yearsHE-620CN, PO-384HA, PO-459HC, PO-519HC, PO-576HC5 ❄️
Iveco Feniksbus FBI 83 M20192 yearsMI-081EV1 ❄️
SOR CN 10.520192 yearsVT-343CV1 ❄️
Irisbus First FCLLI20183 yearsBL-449SD1 ❄️
Iveco Crealis 12M20183 yearsLC-530DC, LC-556DC2 ❄️
Iveco Urbanway 10,5M20183 yearsPD-830GL1 ❄️
Karsan Atak20183 yearsPP-273EA, PP-935EC2 ❄️
Iveco Crossway LE Line 10,8M20183 yearsRK-004CG, RK-919CF2 ❄️
Iveco Crossway 10,8M20183 yearsZA-765IA, ZA-773IA2❄️
Škoda Perun 26BB HE20174 yearsNZ-001GE1 ❄️
Iveco Crossway LE 12M20174 yearsNZ-008GE1 ❄️
Iveco Crossway LE City 10.8M20174 yearsNZ-049GE1 ❄️
Iveco Crossway LE 10.8M20174 yearsNZ-885GG1 ❄️
Iveco Crossway LE City 12M20165 yearsKE-201KD1 ❄️
SOR BN 10.520165 yearsMI-331DY1 ❄️
SOR BN 1220165 yearsNR-565IJ1 ❄️
Iveco Crossway LE 12M20165 yearsNZ-633FT, NZ-651FT2 ❄️
Iveco Feniksbus FBI 83 M20165 yearsPU-089BS, PU-138BS, PU-249BS3 ❄️
Rošero First FCLEI20156 yearsMI-979EC1 ❄️
Iveco Urbanway 12M20156 yearsNZ-221GI1 ❄️
SOR BN 10.520156 yearsNZ-361FM1 ❄️
Mercedes-Benz Kutsenits City VII-HMK20147 yearsHE-449CO1 ❄️
Troliga Bus Pegasus20147 yearsPP-655DB1
Irisbus First FCLLI20138 yearsBL-798RC1 ❄️
SOR BN 9.520138 yearsNZ-278EP, NZ-430EP2
Troliga Bus Fenix20138 yearsPP-926CX1
Iveco First FCLLI20138 yearsRK-392BO1 ❄️
Irisbus First FSLI20129 yearsBL-486CU1 ❄️
Irisbus Crossway LE 12M20129 yearsDS-123DZ, DS-764DZ, DS-772DZ3
SOR BN 9.520129 yearsNR-788GK1 ❄️
BMC Hawk201110 yearsPD-762EA1 ❄️
Irisbus Crossway LE Line 12M201011 yearsLC-101BX, LC-102BX, RS-163BT, RS-164BT4 ❄️
SOR CN 8.5201011 yearsPO-655DT, PO-656DT2
Ford Transit200912 yearsCA-734DJ1
Tedom C12 D200912 yearsLC-199CK1
SOR BN 10.5200912 yearsMI-688EU, PD-354DI2
Irisbus Crossway LE 12M200912 yearsNZ-852DO, NZ-853DO, ZV-849BZ, ZV-850BZ, ZV-851BZ, ZV-852BZ, ZV-854BZ7
Novoplan PMC-12.04200912 yearsPP-522CG1
SOR CN 10.5200912 yearsRS-382BN1
Mercedes VDL Picardie200912 yearsRS-405BL1
Irisbus Crossway 10,6M200912 yearsZA-661EE1❄️
Irisbus Citelis 12M CNG200912 yearsZV-153CA, ZV-154CA, ZV-156CA, ZV-157CA, ZV-158CA5
Irisbus Crossway LE 12M200813 yearsDS-872DF, ZA-518DV2
SOR BN 9.5200813 yearsMI-223EZ1
SOR BN 10.5200813 yearsMI-410EV, MI-566EY, MI-658EZ3
Iveco Daily A50C15 Way200813 yearsMI-419EU1
Irisbus Crossway 12M200813 yearsNZ-064DG, NZ-068DG2
Tedom C12 D200813 yearsPO-176DC, PO-178DC2
MAZ 206.068200813 yearsPU-342AX, PU-343AX, PU-621AX3
Irisbus Crossway LE City 12M200813 yearsRK-538BC, ZA-457DX, ZA-458DX, ZA-459DX, ZA-460DX, ZA-461DX, ZA-519DV, ZA-520DV, ZA-526DV, ZA-527DV, ZA-528DV, ZA-529DV, ZA-530DV, ZA-533DV, ZA-534DV, ZA-536DV, ZA-537DV, ZA-538DV, ZA-539DV, ZA-546DV, ZA-547DV, ZA-548DV, ZA-549DV, ZA-649DV, ZA-650DV25
Tedom Kronos 123 D200813 yearsRS-150BK1
Irisbus PS09D1 Citelis 12M200813 yearsZA-673DK, ZA-674DK, ZA-675DK3
SOR C 9.5200714 yearsHE-463CH1
SOR C 9.5200714 yearsPD-624CP, PD-846CO2❄️
SOR BN 9.5200714 yearsMI-008EY, MI-570EU2
SOR C 10.5200714 yearsRK-111AY1
Irisbus Crossway 10,6M200714 yearsTN-983CL1❄️
Irisbus Crossway 10,6M200714 yearsZA-520DJ, ZA-521DJ2
SOR CN 12200714 yearsVT-915BA1
Iveco Daily200615 yearsLC-389BE, LC-504BE2
SOR BN 10.5200615 yearsPD-471CI1
Tedom Kronos 123 D200615 yearsPO-203CS1
Irisbus PS09D1 Citelis 12M200615 yearsZA-165CU, ZA-166CU, ZA-167CU, ZA-168CU, ZA-661CX, ZA-662CX, ZA-663CX, ZA-664CX8
Karosa B 952E.1716200615 yearsZA-306CP, ZA-307CP, ZA-310CP, ZA-573CX, ZA-734CP5
Karosa B 951E.1713200516 yearsHE-016CE1
SOR B 9.5200516 yearsHE-582CD, MI-227FA, MI-752ET3
SOR C 9.5200516 yearsHE-835CD, MI-093ET, MI-845EC3
Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI200516 yearsMI-673EU1
SOR BN 9.5200516 yearsPD-936CA1
Irisbus PS09D1 Citelis 12M200516 yearsTO-178EX, ZA-077CO, ZA-081CO, ZA-082CO4
Karosa B 952E.1716200516 yearsZA-983CN1
SOR C 9.5200417 yearsMI-432ED1
Durisotti Novibus / Renault Master200417 yearsMI-569EE1
SOR BN 12200417 yearsMI-794ES1
Vehixel Cytios 2 / Renault Master200417 yearsMI-883DL1
Karosa Citybus 12M200417 yearsPD-862BL1
Irisbus PS09D1 City bus 12M200417 yearsTO-099EX1
Karosa B 952E.1718200417 yearsZA-246CG1
Renault Master Durisotti200318 yearsHE-096CE1
Karosa C 954.1360200318 yearsMI-608DYII1
Karosa B 952.1714200318 yearsMI-713CTII1
Durisotti Novibus / Renault Master II200318 yearsMI-767EE1
Durisotti Novibus / Renault Master200318 yearsMI-975EE1
Karosa B 952.1712200318 yearsMI-995CV1
SOR LH 10.5200318 yearsNZ-260BK1❄️
Van Hool New A330200318 yearsPU-202BF, PU-284BF2
Van Hool New A330200318 yearsPU-228BF1 ❄️
Karosa C 954.1360200219 yearsDS-136BF1
SOR C 10.5200219 yearsNZ-941EU1
Karosa B 932E.1688200120 yearsHE-620CD1
Karosa C 934E.1351200021 yearsMI-134DFII1
Karosa B 932E.1688200021 yearsMI-028DP1
Volkswagen Transporter199922 yearsCA-189BD1
Karosa C 934E.1351199922 yearsMI-099DV1
MAN NL 263199922 yearsSV-969BI1
Karosa B 932.1678199823 yearsZH-012AD1
Iveco Crossway LE Line 10.8M(?)TO-258EX, TO-730EX2 ❄️

Summary for vehicles in service

Type Average age [years] # Number of vehicles in service
Bánovce nad Bebravou17,0PD-862BL1
Bardejov7,3PO-176DC, PO-178DC, PO-203CS, PO-384HA, PO-459HC, PO-519HC, PO-576HC, PO-655DT, PO-656DT10
Brezno12,0ZV-849BZ, ZV-850BZ, ZV-851BZ, ZV-852BZ, ZV-854BZ7
Čadca10,6CA-189BD, CA-734DJ, ZA-158JC, ZA-518DV, ZA-520DJ, ZA-521DJ, ZA-765IA, ZA-773IA9
Dolný Kubín7,0RK-004CG, RK-111AY, RK-392BO, RK-538BC, RK-919CF4
Dunajská Streda9,0DS-772DZ, DS-872DF3
Galanta19,0DS-123DZ, DS-136BF1
Handlová14,7PD-624CP, PD-846CO, PD-936CA3
Hriňová1,0DT-446BN1
Humenné15,3HE-016CE, HE-096CE, HE-449CO, HE-463CH, HE-582CD, HE-620CD, HE-620CN, MI-566EY, MI-570EU, MI-608DYII, MI-688EU, MI-794ES9
Kežmarok3,0PP-935EC2
Komárno13,2NZ-064DG, NZ-068DG, NZ-260BK, NZ-278EP, NZ-430EP, NZ-941EU6
Levice5,0NZ-008GE, NZ-221GI, NZ-361FM, NZ-633FT, NZ-651FT, NZ-852DO, NZ-853DO, NZ-885GG6
Levoča9,0PP-522CG, PP-655DB, PP-926CX3
Lučenec9,6LC-101BX, LC-102BX, LC-199CK, LC-389BE, LC-504BE, LC-530DC, LC-556DC5
Martin13,9ZA-077CO, ZA-081CO, ZA-082CO, ZA-165CU, ZA-166CU, ZA-167CU, ZA-168CU, ZA-246CG, ZA-306CP, ZA-307CP, ZA-310CP, ZA-457DX, ZA-458DX, ZA-459DX, ZA-460DX, ZA-461DX, ZA-519DV, ZA-520DV, ZA-526DV, ZA-527DV, ZA-528DV, ZA-529DV, ZA-530DV, ZA-533DV, ZA-534DV, ZA-536DV, ZA-537DV, ZA-538DV, ZA-539DV, ZA-546DV, ZA-547DV, ZA-548DV, ZA-549DV, ZA-573CX, ZA-649DV, ZA-650DV, ZA-661CX, ZA-661EE, ZA-662CX, ZA-663CX, ZA-664CX, ZA-673DK, ZA-674DK, ZA-675DK, ZA-734CP, ZA-983CN48
Michalovce16,1HE-835CD, MI-008EY, MI-028DP, MI-081EV, MI-093ET, MI-134DFII, MI-227FA, MI-410EV, MI-419EU, MI-569EE, MI-673EU, MI-713CTII, MI-752ET, MI-845EC, MI-883DL, MI-975EE, MI-995CV16
Nové Mesto nad Váhom14,0TN-983CL1
Partizánske10,4PD-354DI, PD-471CI, PD-762EA, PD-830GL5
Púchov12,0PU-089BS, PU-138BS, PU-202BF, PU-228BF, PU-249BS, PU-284BF, PU-342AX, PU-343AX, PU-621AX9
Rimavská Sobota11,6RS-150BK, RS-163BT, RS-164BT, RS-382BN, RS-405BL7
Rožňava5,0KE-201KD1
Šaľa4,0NZ-001GE1
Senec6,7BL-449SD, BL-486CU, BL-798RC3
Sereď0,0DS-764DZ
Snina22,0SV-969BI1
Stará Ľubovňa15,6MI-099DV, MI-223EZ, MI-432ED, MI-658EZ, MI-767EE7
Štúrovo4,0NZ-049GE1
Šurany5,0NR-565IJ1
Svit0,0PP-273EA
Topoľčany17,0TO-099EX, TO-178EX1
Trebišov5,5MI-331DY, MI-979EC2
Vranov nad Topľou8,0VT-343CV, VT-915BA2
Žiar nad Hronom13,8ZH-012AD, ZV-153CA, ZV-154CA, ZV-156CA, ZV-157CA, ZV-158CA6
Zlaté Moravce9,0NR-788GK1

Summary

Number of vehicles185
Number of vehicles in service185 (100,0 %)
Average age of vehicles in service12,1 years
Number of low-floor vehicles in service138 (74,6 %)
Number of air-conditioned vehicles in service52 (28,1 %)

Total

Number of vehicles 185
Number of vehicles in service 185 (100,0 %)
Average age of vehicles in service 12,1 years
Total number of low-floor vehicles in service 138 (74,6 %)
Total number of air-conditioned vehicles in service 52 (28,1 %)

Legend

❄️ air-conditioned vehicle
 low-floor vehicle