Preprava bicyklov a kolobežiek v prostriedkoch hromadnej osobnej dopravy

Preprava bicyklov a kolobežiek, ktoré nie je možné rozložiť, je v prostriedkoch žilinskej MHD podľa Prepravného poriadku DPMŽ zakázaná.

V regionálnych autobusoch SAD Žilina je preprava bicyklov umožnená len v spojoch, ktoré sú v cestovnom poriadku označené symbolom bicykla. Ich preprava je upravená Prepravným poriadkom pre pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu následne:

 • preprava bicyklov je obmedzená na 24 bicyklov na cyklovleku, resp. 6 bicyklov na cyklonosiči,
 • na cyklonosiči je obmedzená váha jedného bicykla na 20 kg,
 • cestujúci má možnosť zabezpečiť bicykel na cyklovleku, resp. cyklonosiči proti krádeži, ak tak cestujúci neučiní, dopravca nezodpovedá za prípadnú krádež bicykla,
 • jeden cestujúci môže prepravovať len jeden bicykel,
 • preprava samostatného bicykla nie je povolená,
 • pri preprave cyklobusom sú prednostne prijatí cestujúci, ktorí majú zakúpené cestovné + miestenku + dovozné bicykla v predpredaji, potom cestujúci s bicyklom a následne ostatní cestujúci,
 • dovozné za bicykel činí 0,50 €,
 • nástup a výstup s bicyklom je možný len na vybraných zastávkach, ktoré sú označené v cestovnom poriadku,
 • postup pri cestovaní s bicyklom je nasledovný:
  • pri nástupe cestujúci nahlási vodičovi, že cestuje s bicyklom a zakúpi si cestovný lístok a dovozné,
  • vodič s prípadnou pomocou cestujúceho následne umiestni bicykel na cyklovlek, resp. cyklonosič,
  • cestujúci z bicykla demontuje cenné veci, ktoré sú ľahko demontovateľné (v prípade prepravy elektrobicykla dopravca odporúča aj demontáž akumulátoru),
  • pri vystupovaní cestujúci upozorní vodiča, že vystupuje s bicyklom,
  • bezprostredne po vyzdvihnutí bicykla z cyklovleku, resp. cyklonosiču je cestujúci povinný skontrolovať stav bicykla a prípadné poškodenie nahlásiť vodičovi.

V regionálnych vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko sa preprava bicyklov riadi jej Prepravným poriadkom. Cena lístka pre bicykel na jednu cestu je 1,50 € (ZSSK, dostupný aj vo forme SMS lístka zaslaním písmena X na číslo 2255) a v ponuke sú aj výhodné predplatné lístky na viac dní.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.