Zastávka Obchodná

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
1 Kvačalova, DPMŽ
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
5 Fatranská
6 Matice slovenskej
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
7 Stodolova
14 Fatranská
20 Fatranská
20 Bytčica
50 Stodolova
50 Železničná stanica
Linka Smer
1 Kvačalova, DPMŽ
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
5 Fatranská
6 Matice slovenskej
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
7 Stodolova
14 Fatranská
20 Fatranská
20 Bytčica
50 Stodolova
50 Železničná stanica

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
50 Železničná stanica
50 Stodolova
50 Železničná stanica
50 Stodolova
50 Železničná stanica
50 Železničná stanica
4 Matice slovenskej
7 Stodolova
20 Bytčica
6 Stodolova
4 Matice slovenskej
1 Kvačalova, DPMŽ
6 Matice slovenskej
14 Fatranská
5 Jaseňová
7 Stodolova
6 Stodolova
4 Matice slovenskej
1 Matice slovenskej
20 Bytčica
14 Fatranská
20 Fatranská
5 Fatranská
1 Fatranská
4 Matice slovenskej
7 Sv. Cyrila a Metoda
6 Matice slovenskej
7 Stodolova
20 Bytčica
6 Stodolova
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
6 Matice slovenskej
14 Fatranská
5 Fatranská
7 Sv. Cyrila a Metoda
4 Matice slovenskej
20 Fatranská
7 Stodolova
1 Kvačalova, DPMŽ
6 Stodolova
5 Jaseňová
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
20 Bytčica
5 Fatranská
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
7 Sv. Cyrila a Metoda
6 Matice slovenskej
20 Fatranská
7 Stodolova
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
6 Stodolova
20 Bytčica
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
6 Matice slovenskej
5 Fatranská
7 Sv. Cyrila a Metoda
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
6 Stodolova
20 Fatranská
7 Stodolova
1 Kvačalova, DPMŽ
5 Jaseňová
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
20 Bytčica
5 Fatranská
20 Fatranská
14 Fatranská
7 Sv. Cyrila a Metoda
4 Matice slovenskej
6 Matice slovenskej
7 Stodolova
14 Fatranská
5 Jaseňová
6 Stodolova
4 Matice slovenskej
6 Matice slovenskej
14 Fatranská
5 Fatranská
4 Matice slovenskej
6 Stodolova
20 Fatranská
14 Fatranská
5 Jaseňová
6 Matice slovenskej
4 Matice slovenskej
20 Bytčica
6 Stodolova
14 Fatranská
5 Fatranská
1 Kvačalova, DPMŽ