Zastávka Hlinská

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
1 Kvačalova, DPMŽ
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
5 Fatranská
7 Sv. Cyrila a Metoda
7 Stodolova
14 Fatranská
20 Fatranská
50 Stodolova
50 Železničná stanica
67 Vodné dielo
67 Stodolova
Linka Smer
1 Kvačalova, DPMŽ
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
5 Fatranská
7 Sv. Cyrila a Metoda
7 Stodolova
14 Fatranská
20 Fatranská
50 Stodolova
50 Železničná stanica
67 Vodné dielo
67 Stodolova

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
50 Železničná stanica
50 Železničná stanica
14 Fatranská
7 Stodolova
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Fatranská
20 Fatranská
7 Sv. Cyrila a Metoda
1 Kvačalova, DPMŽ
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
14 Fatranská
7 Stodolova
4 Matice slovenskej
14 Fatranská
5 Fatranská
7 Sv. Cyrila a Metoda
4 Matice slovenskej
7 Stodolova
14 Fatranská
20 Fatranská
5 Jaseňová
4 Matice slovenskej
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Fatranská
7 Sv. Cyrila a Metoda
14 Fatranská
7 Stodolova
20 Fatranská
1 Kvačalova, DPMŽ
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Fatranská
14 Fatranská
7 Sv. Cyrila a Metoda
4 Matice slovenskej
7 Stodolova
20 Fatranská
14 Fatranská
5 Jaseňová
4 Matice slovenskej
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Fatranská
20 Fatranská
7 Sv. Cyrila a Metoda
14 Fatranská
67 Vodné dielo
7 Stodolova
1 Kvačalova, DPMŽ
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Fatranská
14 Fatranská
7 Stodolova
4 Matice slovenskej
20 Fatranská
5 Jaseňová
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Fatranská
7 Sv. Cyrila a Metoda
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Fatranská
20 Spanyolova, nemocnica
1 Kvačalova, DPMŽ
67 Vodné dielo
14 Fatranská
7 Stodolova
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Fatranská
20 Fatranská
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
67 Stodolova
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Fatranská
1 Kvačalova, DPMŽ
7 Sv. Cyrila a Metoda
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Jaseňová
14 Fatranská
4 Matice slovenskej
5 Fatranská