Zastávka Hálkova

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
1 Mostná
1 Kvačalova, DPMŽ
6 Matice slovenskej; Atrium Dubeň
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
7 Stodolova
16 Hurbanova
16 Stodolova
21 Chlmecká; Hurbanova
21 Bánová, Colnica
22 Bytčica
22 Brodno; Železničná stanica
26 Kamenná, PRIUS
26 Rosinská, VÚVT
27 Zástranie, Stará dedina
29 Dolná; Železničná stanica
29 Žilinská Lehota
50 Stodolova
67 Vodné dielo
67 Stodolova
Linka Smer
1 Mostná
1 Kvačalova, DPMŽ
6 Matice slovenskej; Atrium Dubeň
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
7 Stodolova
16 Hurbanova
16 Stodolova
21 Chlmecká; Hurbanova
21 Bánová, Colnica
22 Bytčica
22 Brodno; Železničná stanica
26 Kamenná, PRIUS
26 Rosinská, VÚVT
27 Zástranie, Stará dedina
29 Dolná; Železničná stanica
29 Žilinská Lehota
50 Stodolova
67 Vodné dielo
67 Stodolova

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
21 Chlmecká
29 Železničná stanica
6 Atrium Dubeň
16 Stodolova
26 Kamenná, PRIUS
16 Hurbanova
21 Bánová, Colnica
67 Vodné dielo
6 Stodolova
29 Žilinská Lehota
6 Atrium Dubeň
27 Zástranie, Stará dedina
22 Železničná stanica
16 Stodolova
7 Stodolova
26 Rosinská, VÚVT
16 Hurbanova
21 Bytčianska
6 Stodolova
21 Bánová, Colnica
7 Sv. Cyrila a Metoda
26 Kamenná, PRIUS
6 Matice slovenskej
16 Stodolova
22 Bytčica
16 Hurbanova
6 Stodolova
21 Bytčianska
21 Bánová, Colnica
29 Dolná
6 Atrium Dubeň
16 Stodolova
67 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
6 Atrium Dubeň
27 Hurbanova
16 Stodolova
21 Bytčianska
7 Stodolova
21 Námestie.Sv. J. Bosca
26 Rosinská, VÚVT
22 Brodno
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
29 Žilinská Lehota
6 Matice slovenskej
22 Bytčica
6 Stodolova
21 Bánová, Colnica
21 Bytčianska
67 Vodné dielo
6 Atrium Dubeň
6 Stodolova
7 Stodolova
21 Bytčianska
22 Bytčica
22 Brodno
6 Atrium Dubeň
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
29 Železničná stanica
67 Stodolova
6 Matice slovenskej
6 Stodolova
21 Námestie.Sv. J. Bosca
22 Bytčica
22 Železničná stanica
6 Stodolova
6 Matice slovenskej
21 Bytčianska
7 Stodolova
6 Stodolova
22 Brodno
29 Žilinská Lehota
6 Matice slovenskej
7 Sv. Cyrila a Metoda
21 Bánová, Colnica
22 Bytčica
6 Stodolova
6 Matice slovenskej
22 Brodno
29 Železničná stanica
21 Bytčianska
6 Stodolova
6 Matice slovenskej
7 Stodolova
6 Stodolova
21 Bánová, Colnica
22 Bytčica
26 Kamenná, PRIUS
1 Kvačalova, DPMŽ
6 Matice slovenskej
6 Stodolova
6 Matice slovenskej
21 Bytčianska
22 Brodno
26 Železničná stanica
6 Stodolova
27 Zástranie, Stará dedina

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo