Zastávka Hálkova

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
1 Hlinská
1 Kvačalova, DPMŽ
6 Dubeň, obchodné centrum; Matice slovenskej
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
7 Stodolova
16 Stodolova
21 Chlmecká
21 Bánová, Colnica
22 Bytčica
22 Brodno
26 Kamenná, PRIUS
26 Rosinská, Výskumný ústav výpočtovej techniky
27 Zástranie, Stará dedina
29 Dolná
29 Žilinská Lehota
50 Stodolova
50 Železničná stanica
67 Vodné dielo
67 Stodolova
Linka Smer
1 Hlinská
1 Kvačalova, DPMŽ
6 Dubeň, obchodné centrum; Matice slovenskej
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
7 Stodolova
16 Stodolova
21 Chlmecká
21 Bánová, Colnica
22 Bytčica
22 Brodno
26 Kamenná, PRIUS
26 Rosinská, Výskumný ústav výpočtovej techniky
27 Zástranie, Stará dedina
29 Dolná
29 Žilinská Lehota
50 Stodolova
50 Železničná stanica
67 Vodné dielo
67 Stodolova

Najbližšie odchody