Všetky odchody zo zastávky Slnečné námestie 22.6.2021

Linka Smer Odchod
50 Žilina, Stodolova 0:32
50 Žilina, Železničná stanica 0:44
50 Žilina, Stodolova 1:47
50 Žilina, Železničná stanica 1:59
50 Žilina, Stodolova 3:27
50 Žilina, Železničná stanica 3:44
6 Žilina, Matice slovenskej 4:51
16 Žilina, Železničná stanica 5:04
6 Žilina, Matice slovenskej 5:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 5:16
16 Žilina, Železničná stanica 5:21
6 Žilina, Matice slovenskej 5:26
7 Žilina, Stodolova 5:29
6 Žilina, Stodolova 5:34
16 Žilina, Železničná stanica 5:36
16 Žilina, Stodolova 5:36
6 Žilina, Matice slovenskej 5:41
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 5:46
6 Žilina, Stodolova 5:49
16 Žilina, Železničná stanica 5:51
16 Žilina, Stodolova 5:53
7 Žilina, Stodolova 5:54
6 Žilina, Matice slovenskej 5:56
6 Žilina, Stodolova 6:04
16 Žilina, Železničná stanica 6:06
16 Žilina, Stodolova 6:08
6 Žilina, Matice slovenskej 6:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 6:16
6 Žilina, Stodolova 6:19
16 Žilina, Železničná stanica 6:21
7 Žilina, Stodolova 6:22
16 Žilina, Stodolova 6:23
6 Žilina, Matice slovenskej 6:26
6 Žilina, Stodolova 6:34
16 Žilina, Železničná stanica 6:36
16 Žilina, Stodolova 6:38
6 Žilina, Matice slovenskej 6:41
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 6:46
6 Žilina, Stodolova 6:49
16 Žilina, Železničná stanica 6:51
7 Žilina, Stodolova 6:52
16 Žilina, Stodolova 6:53
6 Žilina, Matice slovenskej 6:56
6 Žilina, Stodolova 7:04
16 Žilina, Železničná stanica 7:06
16 Žilina, Stodolova 7:08
6 Žilina, Matice slovenskej 7:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 7:16
6 Žilina, Stodolova 7:19
16 Žilina, Železničná stanica 7:21
7 Žilina, Stodolova 7:22
16 Žilina, Stodolova 7:23
6 Žilina, Matice slovenskej 7:26
6 Žilina, Stodolova 7:34
16 Žilina, Železničná stanica 7:36
16 Žilina, Stodolova 7:38
6 Žilina, Matice slovenskej 7:41
6 Žilina, Stodolova 7:49
16 Žilina, Železničná stanica 7:51
7 Žilina, Stodolova 7:52
16 Žilina, Stodolova 7:53
6 Žilina, Matice slovenskej 7:56
6 Žilina, Stodolova 8:04
16 Žilina, Stodolova 8:08
6 Žilina, Matice slovenskej 8:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 8:16
6 Žilina, Stodolova 8:19
7 Žilina, Stodolova 8:22
16 Žilina, Stodolova 8:23
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 8:26
6 Žilina, Stodolova 8:34
6 Žilina, Matice slovenskej 8:41
6 Žilina, Stodolova 8:49
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 8:56
6 Žilina, Stodolova 9:04
6 Žilina, Matice slovenskej 9:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 9:16
6 Žilina, Stodolova 9:19
7 Žilina, Stodolova 9:22
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 9:26
6 Žilina, Stodolova 9:34
6 Žilina, Matice slovenskej 9:41
6 Žilina, Stodolova 9:49
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 9:56
6 Žilina, Stodolova 10:04
6 Žilina, Matice slovenskej 10:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 10:16
6 Žilina, Stodolova 10:19
7 Žilina, Stodolova 10:22
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 10:26
6 Žilina, Stodolova 10:34
6 Žilina, Matice slovenskej 10:41
6 Žilina, Stodolova 10:49
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 10:56
6 Žilina, Stodolova 11:04
6 Žilina, Matice slovenskej 11:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 11:16
6 Žilina, Stodolova 11:19
7 Žilina, Stodolova 11:22
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 11:26
6 Žilina, Stodolova 11:34
6 Žilina, Matice slovenskej 11:41
6 Žilina, Stodolova 11:49
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 11:56
6 Žilina, Stodolova 12:04
6 Žilina, Matice slovenskej 12:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 12:16
6 Žilina, Stodolova 12:19
7 Žilina, Stodolova 12:22
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 12:26
6 Žilina, Stodolova 12:34
6 Žilina, Matice slovenskej 12:41
6 Žilina, Stodolova 12:49
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 12:56
6 Žilina, Stodolova 13:04
16 Žilina, Železničná stanica 13:06
6 Žilina, Matice slovenskej 13:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 13:16
6 Žilina, Stodolova 13:19
16 Žilina, Železničná stanica 13:21
7 Žilina, Stodolova 13:22
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 13:26
Linka Smer Odchod
6 Žilina, Stodolova 13:34
16 Žilina, Železničná stanica 13:36
16 Žilina, Stodolova 13:38
6 Žilina, Matice slovenskej 13:41
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 13:46
6 Žilina, Stodolova 13:49
16 Žilina, Železničná stanica 13:51
16 Žilina, Stodolova 13:53
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 13:56
7 Žilina, Stodolova 14:02
6 Žilina, Stodolova 14:04
16 Žilina, Železničná stanica 14:06
16 Žilina, Stodolova 14:08
6 Žilina, Matice slovenskej 14:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 14:16
6 Žilina, Stodolova 14:19
16 Žilina, Železničná stanica 14:21
7 Žilina, Stodolova 14:22
16 Žilina, Stodolova 14:23
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 14:26
6 Žilina, Stodolova 14:34
16 Žilina, Železničná stanica 14:36
16 Žilina, Stodolova 14:38
6 Žilina, Matice slovenskej 14:41
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 14:46
6 Žilina, Stodolova 14:49
16 Žilina, Železničná stanica 14:51
7 Žilina, Stodolova 14:52
16 Žilina, Stodolova 14:53
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 14:56
6 Žilina, Stodolova 15:04
16 Žilina, Železničná stanica 15:06
16 Žilina, Stodolova 15:08
6 Žilina, Matice slovenskej 15:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 15:16
6 Žilina, Stodolova 15:19
16 Žilina, Železničná stanica 15:21
7 Žilina, Stodolova 15:22
16 Žilina, Stodolova 15:23
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 15:26
6 Žilina, Stodolova 15:34
16 Žilina, Železničná stanica 15:36
16 Žilina, Stodolova 15:38
6 Žilina, Matice slovenskej 15:41
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 15:46
6 Žilina, Stodolova 15:49
16 Žilina, Železničná stanica 15:51
7 Žilina, Stodolova 15:52
16 Žilina, Stodolova 15:53
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 15:56
6 Žilina, Stodolova 16:04
16 Žilina, Železničná stanica 16:06
16 Žilina, Stodolova 16:08
6 Žilina, Matice slovenskej 16:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 16:16
6 Žilina, Stodolova 16:19
16 Žilina, Železničná stanica 16:21
7 Žilina, Stodolova 16:22
16 Žilina, Stodolova 16:23
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 16:26
6 Žilina, Stodolova 16:34
16 Žilina, Železničná stanica 16:36
16 Žilina, Stodolova 16:38
6 Žilina, Matice slovenskej 16:41
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 16:46
6 Žilina, Stodolova 16:49
16 Žilina, Železničná stanica 16:51
7 Žilina, Stodolova 16:52
16 Žilina, Stodolova 16:53
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 16:56
6 Žilina, Stodolova 17:04
16 Žilina, Stodolova 17:08
6 Žilina, Matice slovenskej 17:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 17:16
6 Žilina, Stodolova 17:19
7 Žilina, Stodolova 17:22
16 Žilina, Stodolova 17:23
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 17:26
6 Žilina, Stodolova 17:34
6 Žilina, Matice slovenskej 17:41
6 Žilina, Stodolova 17:49
7 Žilina, Stodolova 17:52
6 Žilina, Matice slovenskej 17:56
6 Žilina, Stodolova 18:04
6 Žilina, Matice slovenskej 18:11
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 18:16
6 Žilina, Stodolova 18:19
7 Žilina, Stodolova 18:22
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 18:26
6 Žilina, Stodolova 18:34
6 Žilina, Matice slovenskej 18:46
6 Žilina, Stodolova 18:53
6 Žilina, Matice slovenskej 19:06
6 Žilina, Stodolova 19:13
7 Žilina, Stodolova 19:20
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 19:26
6 Žilina, Stodolova 19:33
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 19:36
6 Žilina, Matice slovenskej 19:46
6 Žilina, Stodolova 19:53
6 Žilina, Matice slovenskej 20:06
6 Žilina, Stodolova 20:13
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 20:26
6 Žilina, Stodolova 20:33
7 Žilina, Stodolova 20:35
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 20:36
6 Žilina, Matice slovenskej 20:46
6 Žilina, Stodolova 20:53
6 Žilina, Matice slovenskej 21:06
6 Žilina, Stodolova 21:13
6 Žilina, Matice slovenskej 21:26
6 Žilina, Stodolova 21:33
7 Žilina, Stodolova 21:35
6 Žilina, Matice slovenskej 21:46
6 Žilina, Stodolova 21:53
6 Žilina, Matice slovenskej 22:03
6 Žilina, Stodolova 22:13
6 Žilina, Stodolova 22:28
6 Žilina, Stodolova 22:48
50 Žilina, Stodolova 23:22
50 Žilina, Železničná stanica 23:29