SMS lístok

Od pondelka 15. februára 2010 zavádza Dopravný podnik mesta Žiliny predaj SMS cestovného lístka. Cestujúcim sa tak popri doterajších možnostiach platby cestovného za jednu cestu otvára nová možnosť zaplatiť za cestu trolejbusom alebo autobusom mestskej dopravy bezhotovostne, zaslaním SMS správy z mobilného telefónu.

Podmienky zakúpenia a použitia SMS cestovného lístka podrobne upravuje Článok XV. Tarify MHD v Žiline:

 1. Predaj elektronického cestovného lístka zakúpeného mobilným komunikačným zariadením (MKZ) vo forme SMS (ďalej len SMS cestovný lístok) sa realizuje v spolupráci s agregátorom a mobilnými operátormi v rozsahu licencií NBS udelených mobilným operátorom.
 2. Cestujúci má pri výbere cestovného lístka alternatívne možnosti voľby a výberom SMS cestovného lístka pristupuje dobrovoľne na podmienky jeho použitia a kontroly platnosti.
 3. Cena SMS cestovného lístka je 1,00 € vrátane DPH. Zľavnený cestovný lístok sa vo forme SMS neposkytuje.
 4. Časová platnosť SMS cestovného lístka je 60 min. a platí len v čase, na ktorý bol vystavený.
 5. SMS cestovný lístok je prestupný a platí na všetkých linkách MHD v Žiline.
 6. SMS cestovný lístok je možné použiť aj ako dovozné na prepravu psa. Časová platnosť SMS cestovného lístka je 60 min. a platí v čase, na ktorý bol vystavený.
 7. Cestujúci je povinný nastúpiť do vozidla už s prijatým platným SMS cestovným lístkom na MKZ. Pri kontrole tarifného vybavenia je cestujúci povinný predložiť na výzvu revízora alebo inej poverenej osobe SMS cestovný lístok a reálnym spôsobom umožniť overenie jeho platnosti. Zakúpením SMS cestovného lístka cestujúci súhlasí s tým, že k overeniu platnosti tohto cestovného lístka predloží k nahliadnutiu revízorovi alebo inej oprávnenej osobe MKZ pre overenie všetkých prijatých dát SMS cestovného lístka (t.j. nielen samotného textu prijatej SMS správy, ale tiež aj ostatných detailov). Zároveň cestujúci poskytne pri kontrole tarifného vybavenia potrebnú súčinnosť k overeniu platnosti SMS cestovného lístka. Ak cestujúci nesplní tieto podmienky alebo časť z nich, je pri kontrole tarifného vybavenia považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.
 8. SMS cestovný lístok je neplatný, ak:
  • kód SMS cestovného lístka je neplatný,
  • uplynula doba jeho platnosti,
  • nebol zaslaný priamo zmluvným distribútorom SMS cestovných lístkov,
  • bol upravovaný, prepisovaný alebo preposlaný z iného MKZ,
  • z dôvodov na strane cestujúceho nie je možné overiť jeho platnosť.
 9. SMS cestovný lístok nebude doručený, ak:
  • nebudú vyhovujúce podmienky na realizáciu služby,
  • platba za SMS cestovný lístok prekročí výšku limitu na predplatenej karte,
  • je MSISDN zákazníka zaradené do skupiny, podľa kritérií mobilného operátora, ktorým nie je umožnené využívať službu SMS platby,
  • celkový finančný objem transakcií uskutočnených v rámci jedného zúčtovacieho obdobia, pre jedno telefónne číslo prekročil 118,50 € v rámci systému Služieb SMS platby.
 10. Dopravca a mobilní operátori si vyhradzujú právo odmietnuť predaj SMS cestovného lístka v prípade hrubého porušenia tarifných podmienok a postupu pri predaji SMS cestovného lístka.
 11. Dodatočné preukázanie sa SMS cestovným lístkom sa neakceptuje.
 12. Postup pri nákupe SMS cestovného lístka je nasledovný:
  • Prázdnu SMS je potrebné odoslať na telefónne číslo: 1155
  • Približne do dvoch minút bude spätne zaslaný SMS cestovný lístok. Tento časový údaj je iba orientačný. Na displeji MKZ sa zobrazí SMS cestovný lístok v nasledovnom tvare:
   DPMŽ, s.r.o.
   Prestupný CL 1,00 EUR 
   Konverzný kurz: 30,1260 Sk/EUR
   Platnosť:
   Od dátum čas do čas: od 23-10-2008 11,10 do 12,10 hod
   Kontrolný kód: rw5i2pcfdy
 13. Informácie o službe je možné získať:
  • na www.dpmz.sk
  • e-mail: smslistok@dpmz.sk
  • zaslaním SMS v tvare INFO na č. 1155. Následne budú doručené info SMS. Cena za INFO SMS je 0,08 EUR.
 14. Daňový doklad je možné vytlačiť z internetového portálu www.dpmz.sk. Cestujúcemu je umožnený, prostredníctvom zadania telefónneho čísla použitého na nákup SMS cestovného lístka a overovacieho kódu, prístup do systému, ktorý obsahuje kompletný zoznam vydaných SMS cestovných lístkov pre dané telefónne číslo. Potvrdením výberu SMS cestovného lístka alebo daného časového obdobia sa zobrazí elektronický daňový doklad, s možnosťou tento si vytlačiť.
 15. Z jedného MKZ je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero SMS cestovných lístkov, na mobilné komunikačné zariadenie bude zaslaných toľko SMS cestovných lístkov koľkokrát bola zaslaná prázdna SMS na tel. č. 1155.
 16. Pri kontrole revízorom je cestujúci povinný preukázať sa všetkými platnými SMS cestovnými lístkami a označiť osoby, pre ktoré sú určené SMS cestovné lístky. Pokiaľ tak neurobí, bude sa označená osoba považovať za cestujúceho bez platného cestovného lístka (v zmysle ods. 9 a 10 tohto článku).
 17. Pre použitie SMS cestovného lístka sa ďalej primerane použijú ustanovenia Prepravného poriadku MHD v Žiline a ostatné ustanovenia tejto tarify.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.