Vzájomná použiteľnosť čipových kariet DPMŽ a SAD Žilina v systémoch mestskej a prímestskej dopravy od 1.6.2006

Na základe dohody medzi Dopravným podnikom mesta Žiliny, s.r.o. a Slovenskou autobusovou dopravou Žilina, a.s. sa stávajú dňom 1. júna 2006 čipové karty používané na MHD v Žiline (vydané DPMŽ, s.r.o.) a čipové karty používané na prímestskú autobusovú dopravu (vydané SAD Žilina, a.s.) ako elektronický nosič úplne rovnocenné.

  1. Držiteľ mestskej čipovej karty DPMŽ, s.r.o. môžu túto kartu po personifikácii a nabití v SAD Žilina a.s. používať aj ako elektronickú peňaženku na autobusových linkách SAD Žilina, a.s. podľa platnej tarify SAD Žilina, a.s.

  2. Držiteľ čipovej kary SAD Žilina, a.s. môže túto kartu po personifikácii a nabití v DPMŽ, s.r.o. používať aj ako predplatný lístok na MHD v Žiline podľa platnej tarify MHD v Žiline.


Ďalšie informácie podskytujú obaja dopravcovia.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.