Žilinský kraj obstaráva nového dopravcu na Liptove a Orave

Víťaz súťaže by mal zabezpečovať dopravu v regiónoch po dobu desiatich rokov.

Žilinský kraj obstaráva nového dopravcu pre regióny Liptov a Orava, súčasnému dopravcovi ARRIVA Liorbus totiž končí zmluva v priebehu roku 2022. Zákazka je rozdelená na dve časti, zvlášť pre každý región. Predmetom oboch častí zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme vo verejnej osobnej autobusovej doprave vrátane správy označníkov, predpredajných miest či participácie na integrácii dopravy v Žilinskom kraji. V súvislosti s plánovanou integráciou verejnej dopravy si objednávateľ stanovuje aj presné cestovné poriadky vozidiel vrátane obehov. Asi najväčšou zmenou oproti súčasnosti je zavedenie taktových cestových poriadkov na prakticky všetkých linkách v dotknutých oblastiach. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 8. februára 2021 o 10. hodine.


Podmienky pre uchádzačov

Objednávateľ si okrem štandardných podmienok, ako je bezúhonnosť či prítomnosť aspoň jedného vedúceho dopravy dáva za podmienku aj konkrétnu úroveň technickej spôsobilosti, a to:

 • uchádzač, ktorý sa uchádza o región Liptova musí preukázať, že v priebehu posledných troch rokov prevádzkoval výkony autobusovej dopravy v celkovom súhrnnom rozsahu aspoň 2-milióny kilometrov;
 • uchádzač, ktorý sa uchádza o región Oravy musí preukázať, že v priebehu posledných troch rokov prevádzkoval výkony autobusovej dopravy v celkovom súhrnnom rozsahu aspoň 3-milióny kilometrov.

Technické a prevádzkové štandardy

Nový dopravca bude musieť dodržiavať technické a prevádzkové štandardy, ktoré budú priamo zakotvené v podmienkach prevádzkovania dopravy v kraji. V porovnaní so súčasným stavom sú štandardy pomerne prísne, kladú si však za cieľ zvyšovať úroveň poskytovaných služieb.

Štandardy zastávok

Každá zastávka, či trvalá alebo dočasná musí byť označená označníkom s jednotným vizuálom naprieč všetkými zastávkami. Označník sa musí skladať zo zastávkového stĺpika, zastávkovej tabule, ktorá musí obsahovať:

 • cestovný poriadok v zastávkovom formáte,
 • výňatok z tarify pre príslušnú zónu,
 • QR kód s odkazom na web IDŽK,
 • tarifnú schému,
 • informačný oznam – leták podľa potreby,

 a zastávkovej hlavy, ktorá musí obsahovať:

 • značku zastávky,
 • názov zastávky,
 • číslo tarifnej zóny,
 • logo integrovanej dopravy,
 • dodatkovú tabuľku podľa potreby (zastávka na znamenie).

Štandardy vozidiel

Všetky vozidlá, ktorými bude uchádzač zabezpečovať dopravu musia byť zaregistrované u integrátora. Pre každú časť zákazky je stanovený požadovaný počet vozidiel podľa jednotlivých kategórií, všetky turnusy majú tiež vyznačenú požadovanú kategóriu vozidla vrátane informácie, či sú spoje na danom turnuse garantovane nízkopodlažné. Celkovo je rozlišovaných 5 kategórií vozidiel a 3 kategórie prípojných zariadení:

Typ vozidla Minimálna kapacita sediacich Minimálna dĺžka
Maxibus (vysokokapacitné vozidlo) 60 15 m a viac
Veľkokapacitné vozidlo 45 12 m - 14,99 m
Štandardné vozidlo 35 10,5 m - 11,99 m
Nízkokapacitné vozidlo 18 8,0 m - 10,49 m
Mikrobus 8 Menej ako 7,99 m
Typ prípojného vozidla Minimálna kapacita sediacich
Cyklobusový vozík 20 stojanov na bicykle
Cyklobusový nosič 5 stojanov na bicykle
Závesná skriňa 20 párov lyží

Záložné vozidlá a nízkopodlažnosť

Od uchádzača sa tiež vyžadujú okrem základných vozidiel, ktoré zabezpečia výkony podľa objednaných kilometrov aj záložné vozidlá, ktoré musia byť schopné okamžite nahradiť kmeňové autobusy. Počet záložných vozidiel je stanovený na 8% z celkového počtu kmeňových vozidiel. Vzhľadom na značne členitý terén v istých častiach súťažených regiónov je maximálny počet nízkopodlažných vozidiel stanovený na 70% z celkového počtu vozidiel.


Vek vozidiel

Priemerný vek žiadneho vozidla nesmie presiahnuť 12 rokov od prvej evidencie. V prípade, že vozidlo prekročí stanovenú vekovú hranicu, môže ho dopravca používať do konca kalendárneho roka. Pri nedodržaní vekového stropu bude dopravca sankcionovaný 10-tisíc € za každý mesiac a vozidlo.


Výbava vozidiel

Všetky vozidlá musia byť v jednotnom farebnom prevedení v súlade so schváleným dizajnmanuálom kraja a obsahovať prvky podľa pravidiel používania farebného logotypu. Nové vozidlá musia byť vybavené USB nabíjačkami, počet nabíjacích portov musí byť minimálne 20% z kapacity sediacich. K povinnej výbave všetkých vozidiel tiež patrí:

 • predný informačný panel na celú šírku vozidla,
 • bočný informačný panel,
 • zadný informačný panel s číslom linky,
 • vnútorný informačný panel zobrazujúci priebeh trasy a dopravné informácie,
 • WiFi pripojenie,
 • akustický informačný systém,
 • klimatizácia.

Štandardy komplexného vybavenia cestujúcich

Dopravca bude mať povinnosť zabezpečiť predaj cestovných dokladov:

 • vo vozidle u vodiča,
 • v zákazníckych centrách,
 • cez e-shop,
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Zákaznícke centrá dopravcu musia byť zriaďované v priestoroch autobusových alebo železničných staníc, prípadne v iných dôstojných priestoroch, napríklad na úradoch alebo v obchodných centrách.


Štandardy dopravnej prevádzky

Dopravca musí zabezpečiť:

 • včasný odchod spoja z východiskovej zastávky (do jednej minúty od pravidelného odchodu),
 • včasné odchody spoja z nácestných zastávok (bez vonkajších vplyvov do troch minút meškania),
 • zabrániť predčasným odchodom z akejkoľvek zastávky (dopravca je sankcionovaný sumou 500 €).

1. časť – Liptov

Prvá časť zákazky pozostáva z dopravnej obsluhy v regióne Liptova. Predpokladaná hodnota tejto časti zákazky je 82 717 223,00 € bez DPH ročne za 4 231 060 kilometrov. Dokopy je vyžadovaných 66 vozidiel, z toho:

 • 39 štandardných (aspoň 11 nízkopodlažných),
 • 27 veľkokapacitných (všetky nízkopodlažné).

Z celkového počtu 66 vozidiel by malo 39 pripadnúť obehom v blízkosti Liptovského Mikuláša a 27 vozidiel obehom v okolí Ružomberka.


2. časť – Orava

Druhá časť zákazky pozostáva z dopravnej obsluhy v regióne Oravy. Predpokladaná hodnota tejto časti zákazky je 120 806 762,00 € bez DPH ročne za 6 179 374 kilometrov. Dokopy je vyžadovaných 47 vozidiel, z toho:

 • 3 nízkokapacitné,
 • 23 štandardných (aspoň 7 nízkopodlažných),
 • 21 veľkokapacitných (všetky nízkopodlažné).

Z celkového počtu 47 vozidiel by malo 25 pripadnúť obehom v okolí Dolného Kubína a 22 vozidiel obehom v okolí Trstenej.

Súťaže do budúcna

Hoci platnosť zmlúv so SAD Žilina v zvyšných regiónoch Žilinského kraja končí neskôr, môžeme sa na základe k súťaži zverejných dokumentov domnievať, že v budúcnosti sa bude dopravná obslužnosť súťažiť na tri časti, konkrétne v súboroch Horné Považie, Kysuce a Turiec. Vzhľadom na to, že prvá súťaž na výkony vo verejnom záujme sa týka regiónov Liptov a Orava, je možné očakávať od IDŽK opačné poradie pri integrácii. Cieľom v týchto dvoch regiónoch je plne prevádzkovo a tarifne integrovať všetky železničné linky, regionálne autobusové linky a prevádzky MHD v jednotlivých mestách. 


 

Prílohy

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Petto #1:
Prosím ťa, rozumieš vôbec rozdielu medzi MHD a PAL?
LM dostal nove Sory a od 2022 dostane zase nieco nove ? 🙂