Téma: Nočné linky

Nočné linky patria k neodmysliteľnej súčasti väčšiny väčších miest. V Žiline začali jazdiť v roku 1970, odvtedy došlo k zmenám len niekoľkokrát. Ako by mohla vyzerať budúcnosť nočnej dopravy v Žiline?

Pohľad do histórie

Žilinské nočné linky vyrazili prvýkrát do ulíc v roku 1970, kedy bola prvýkrát v histórii zriadená nočná linka 50 v trase vtedajšej okružnej linkek 16B z centra na Hliny. Po začatí výstavby sídliska Vlčince v roku 1973 došlo k prvej zmene trasovania nočnej linky, kedy cestou z Hlín do centra boli niektoré spoje presmerované práve cez čerstvo sa rozrastajúce sídlisko. V súvislosti s pomaly končiacou sa výstavbou sídliska Vlčince došlo v roku 1979 k zmene smeru okruhu nočnej linky, teda začala jazdiť z centra najprv na Vlčince a následne cez Hliny naspäť do centra. Nasledujúcich deväť rokov sa trasa nočnej linky nemenila, nakoľko bolo sídlisko Solinky stále vo výstavbe a očakávala sa veľká reorganizácia linkového vedenia.

Ku komplexnej reorganizácii linkového vedenia a k zmene koncepcie dopravy došlo v roku 1988. Po zredukovaní pôvodných 35 liniek na 15 bola zriadená aj nočná linka 50 v novej trase, ktorá premávala okružne od Železničnej stanice cez Vlčince, Bôrik, Solinky a Hliny. Na linku bolo nasadzované jedno vozidlo a jazdila počas celej noci v 30-minútovom intervale. Impulzom pre ďalšiu zmenu v nočnej doprave bola výstavba nového sídliska Hájik v roku 1995. Okrem presmerovania denných liniek 6 a 30 bola zriadená aj druhá nočná linka 51 jazdiaca po trase od Železničnej stanice cez Závodie, Hájik, Kvačalovu a Bratislavskú ulicu.

Nočná doprava vydržala v takejto podobe až do 1. septembra 2008, kedy boli obe linky zlúčené do jednej, označenej ako linka 50 na trase od Železničnej stanice cez Vlčince, Solinky, Hliny, Rajeckú ulicu a Závodie na Hájik. K drobnej zmene ešte došlo o pár mesiacov neskôr, 1. apríla 2009, kedy bola linka v smere na Hájik presmerovaná zo Saleziánskej a Rajeckej ulice cez Políciu a Hálkovu. Linku 50 poznáme v takejto podobe až do dnešných dní.


Trasy nočných liniek

Linka 50 (1970 – 1973)

50 Hlavné nádražie - Sedliacky sad - Hollého - Hollého, ZDŠ - Evanjelický kostol - Jilemnického námestie - Námestie požiarnikov - Tehelňa - Kasárne - Stavomontáže - Elektrovod - Váhostav - Internáty Vysokej školy dopravnej - Učilište ERZ - Bulvár - Nemocnica - Dom odborov - 1. mája - Hlavné nádražie

Linka 50 (1973 – 1979)

50 Železničná stanica - Sedliacky sad - Hollého - Hollého, ZDŠ - Evanjelický kostol - Jilemnického námestie - Námestie požiarnikov - Tehelňa - Kasárne - Stavomontáže - Elektrovod - Váhostav - Internáty Vysokej školy dopravnej - Učilište ERZ - Bulvár - Nemocnica (- Krytá plaváreň - Internát Vojenskej fakulty Vysokej školy dopravnej - Vlčince - Vlčince, rázcestie - ČSAD - Považské chemické závody) - Štátne lesy - Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej - Železničná stanica

Linka 50 (1979 - 1988)

50 Železničná stanica - Štátne lesy - Hlboká cesta - ČSAD - Vlčince I - Vlčince III, otočka - Vlčince II - Vlčince, blok H - Vlčince IV - Krytá plaváreň - Slobodáreň - Kamélia - TJ Stavbár - Zdravotné stredisko - Jaseňová - Limbová - Smreková - Váhostav - Junior - Internáty Vysokej školy dopravnej - Učilište ERZ - Komenského, Revolučné odborové hnutie - Kino Úsvit - PRIOR - Železničná stanica

Linka 50 (1988 – 1992)

50 Železničná stanica - Červenej armády - Košická - Ľudových milícií - Obchodná - Sovietskych partizánov - Poštová - Nemocnica - Tajovského - Tulipánová - Nerudova - Jaseňová - Limbová - Smreková - Poľná - Wolkerova - Mostná - Veľká okružná - Marxa a Engelsa - Železničná stanica

Linka 50 (1992 – 31.8.2008)

50 Železničná stanica - Predmestská - Košická, TESCO hypermarket - Sv. Cyrila a Metoda - Obchodná - Matice slovenskej - Obchodná - Poštová - Nemocnica - Tajovského - Tulipánová - Rudnayova - Jaseňová - Limbová - Smreková - Poľná - Hlinská - Mostná - Veľká okružná - Hurbanova - Železničná stanica

Linka 51 (1995 – 31.8.2008)

51 Železničná stanica - Hurbanova - Veľká okružná - Hálkova - Závodská - Závodského - Žitná - Hôrecká - Mateja Bela - Slnečné námestie - Stodolova - Kvačalova, DPMŽ - Cestárska - Bratislavská - Hollého - Veľká okružná - Štúrovo námestie - Štefánikovo námestie - Železničná stanica

Linka 50 (1.9.2008 – 31.3.2009)

50

Železničná stanica - Predmestská - Košická, TESCO hypermarket - Sv. Cyrila a Metoda - Obchodná - Matice slovenskej - Fatranská - Pod hájom - Jaseňová - Limbová - Smreková - Poľná - Hlinská - Závodského - Žitná - Hôrecká - Mateja Bela - Slnečné námestie - Stodolova
Stodolova - Slnečné námestie - Mateja Bela - Hôrecká - Žitná - Závodského - Smreková - Limbová - Jaseňová - Pod hájom - Fatranská - Matice slovenskej - Obchodná - Sv. Cyrila a Metoda - Poštová - Spanyolova, nemocnica - Železničná stanica

Linka 50 (1.4.2009 – súčasnosť)

50

Železničná stanica - Predmestská - Košická, TESCO hypermarket - Sv. Cyrila a Metoda - Obchodná - Matice slovenskej - Fatranská - Pod hájom - Jaseňová - Limbová - Smreková - Poľná - Hlinská - Mostná - Polícia - Hálkova - Závodského - Žitná - Hôrecká - Mateja Bela - Slnečné námestie - Stodolova
Stodolova - Slnečné námestie - Mateja Bela - Hôrecká - Žitná - Závodského - Mostná - Hlinská - Poľná - Smreková - Limbová - Jaseňová - Pod hájom - Fatranská - Matice slovenskej - Obchodná - Sv. Cyrila a Metoda - Poštová - Spanyolova, nemocnica - Železničná stanica

Problémy súčasnej nočnej dopravy

Cestovný poriadok linky 50 sa „dedí“ už vyše desať rokov bez väčších zmien či posunov spojov. V súčasnosti preto dochádza k situácii, že väčšina spojov odíde zhruba 5 minút pred príchodom vlaku, prípadne odchádza zarovno s vlakom, čo môže byť kľúčovým faktorom nízkej obsadenosti.

Ďalším vytýčeným problémom je krajne nevhodná trasa nočnej linky najmä pre cestujúcich z Hlín, Závodia či Hájika, ktorým sa vďaka trase cez všetky južné sídliská neúmerne predlžuje cestovná doba. Rovnako môžeme považovať za problém aj značnú nesystémovosť v zastavovaní na zastávkach, kedy sa vynechávajú dôležité zastávky ako Štefánikovo námestie, Vysokoškolákov či Závodská, prípadne v smere do centra zastávky Hálkova, Polícia a Komenského, ktoré by potenciálne mohli zdvojnásobiť ponuku spojov v smere na Solinky z centra.


Potenciál nočnej dopravy

V európskych podmienkach zvykne nočná doprava slúžiť najmä k odvozu pracujúcich, ktorí pracujú do neskorých večerných hodín či k odvozu zábavychtivých ľudí. Nakoľko sa dopravná obslužnosť zvykne robiť „na kľúč“, je potrebné si uvedomiť, že to, čo z veľkej časti živí nočnú dopravu vo väčšine miest, v Žiline až na pár výnimiek prakticky neexistuje – bary, kluby, „nočný život“. Na druhú stranu tu existuje významný zdroj nočných cestujúcich, ktorým je železnica.

Vďaka polohe mesta Žilina tu zastavujú všetky nočné vlaky, či vnútroštátne alebo medzinárodné uprostred noci. Aj keď sa objemy vystupujúcich a nastupujúcich cestujúcich ani zďaleka nepribližujú tým denným, stále sa jedná o nezanedbateľné množstvo cestujúcich, ktorí potrebujú cestovať skoro ráno, prípadne sa vracajú neskoro večer. Preto je vhodné nastaviť časovú polohu nočných spojov práve na návoz alebo odvoz cestujúcich od vlakov a na vlaky. Títo cestujúci sú v súčasnosti odkázaní na individuálnu automobilovú dopravu či inú alternatívu ako je taxi či zdieľané bicykle a kolobežky.

Prehľad vlakov (GVD 2020/2021)

  • RR 717 Považan - 22:37 z Bratislavy hlavnej stanice;
  • RJ 1020 RegioJet - 0:32 z Košíc, 0:44 do Prahy hlavního nádraží;
  • EN 442 Slovakia - 1:26 z Humenného, 1:41 do Prahy hlavního nádraží;
  • R 615 Tatran Zemplín - 1:27 z Bratislavy hlavnej stanice, 1:31 do Humenného;
  • EC 1248 LEO Express - 2:34 z Košíc, 2:38 do Prahy hlavního nádraží;
  • RJ 1021 RegioJet - 2:49 z Prahy hlavního nádraží, 2:50 do Košíc;
  • R 614 Tatran Zemplín - 2:58 z Humenného, 3:07 do Bratislavy hlavnej stanice;
  • RR 702 Považan - 4:23 do Bratislavy hlavnej stanice;
  • EN 443 Slovakia - 4:17 z Prahy hlavního nádraží, 4:36 do Humenného.

Návrh nočných liniek

50 Železničná stanica - Štefánikovo námestie - Spanyolova, nemocnica - Vysokoškolákov, plaváreň - Poštová - Sv. Cyrila a Metoda - Obchodná - Matice slovenskej - Fatranská - Žilinská univerzita - Pod hájom - Jaseňová - Limbová - Smreková - Centrálna - Pod hájom - Žilinská univerzita - Fatranská - Matice slovenskej - Obchodná - Sv. Cyrila a Metoda - Poštová - Vysokoškolákov, plaváreň - Spanyolova, nemocnica - Veľká okružná, AUPARK - Polícia - Hurbanova - Železničná stanica
51 Železničná stanica - Hurbanova - Polícia - Komenského - Mostná - Hlinská - Poľná - Kamenná, obchodné centrum - Kamenná, domáce potreby - Námestie Sv. Jána Bosca - Oslobodenia - Jedľová - Žitná - Závodského - Krížna - Pod vinicou - Stodolova - Slnečné námestie - Mateja Bela - Hôrecká - Bánovská cesta - Poľná - Hlinská - Mostná - Veľká okružná, AUPARK - Štefánikovo námestie - Železničná stanica

Linka 50 je navrhnutá na rýchlu obsluhu najväčších sídlisk Vlčince a Solinky, obojsmerne vedená po uliciach Vysokoškolákov a Vojtecha Spanyola so zastavovaním na všetkých zastávkach po trase. V centre je trasovaná v smere hodinových ručičiek.

Linka 51 je navrhnutá na obsluhu menších mestských častí v západnej časti mesta, a to Hliny, Bánová (jednosmerne z centra), Závodie a Hájik so zastavovaním na všetkých zastávkach po trase. V centre je trasovaná proti smeru hodinových ručičiek.

Obe linky prechádzajú centrom a sú vedené spôsobom, aby vytvárali ucelený priebežný okruh bez nutnosti otáčania autobusu pred železničnou stanicou. Linka 50 by odchádzala z nástupišťa trolejbusov v smere na Vlčince, linka 51 z nástupišťa pred staničnou budovou. Nižšie navrhovaný cestovný poriadok zohľadňuje približne do polovice noci potreby cestujúcich vracajúcich sa domov, následne sa uprednostňujú vlaky smerujúce zo Žiliny von.


Návrh cestovného poriadku

Linka 50 (Centrum - Vlčince - Solinky a späť)

Zastávky Odchody
Železničná stanica 22:50 23:40 0:40 1:35 2:20 3:35 4:30
Štefánikovo námestie 22:51 23:41 0:41 1:36 2:21 3:36 4:31
Spanyolova, nemocnica 22:52 23:42 0:42 1:37 2:22 3:37 4:32
Vysokoškolákov, plaváreň 22:54 23:44 0:44 1:39 2:24 3:39 4:34
Poštová 22:55 23:45 0:45 1:40 2:25 3:40 4:35
Sv. Cyrila a Metoda 22:57 23:47 0:47 1:42 2:27 3:42 4:37
Obchodná 22:58 23:48 0:48 1:43 2:28 3:43 4:38
Matice slovenskej 22:59 23:49 0:49 1:44 2:29 3:44 4:39
Fatranská 23:01 23:51 0:51 1:46 2:31 3:46 4:41
Žilinská univerzita 23:03 23:53 0:53 1:48 2:33 3:48 4:43
Pod hájom 23:04 23:54 0:54 1:49 2:34 3:49 4:44
Jaseňová 23:05 23:55 0:55 1:50 2:35 3:50 4:45
Limbová 23:06 23:56 0:56 1:51 2:36 3:51 4:46
Smreková 23:07 23:57 0:57 1:52 2:37 3:52 4:47
Centrálna 23:09 23:59 0:59 1:54 2:39 3:54 4:49
Pod hájom 23:10 0:00 1:00 1:55 2:40 3:55 4:50
Žilinská univerzita 23:11 0:01 1:01 1:56 2:41 3:56 4:51
Fatranská 23:13 0:03 1:03 1:58 2:43 3:58 4:53*
Matice slovenskej 23:14 0:04 1:04  1:59 2:44 3:59 4:54
Obchodná 23:16 0:06 1:06  2:01 2:46 4:01 4:56
Sv. Cyrila a Metoda 23:17 0:07 1:07  2:02 2:47 4:02 4:57
Košická, TESCO hyp. | | | | | | 5:00
Poštová 23:18 0:08 1:08  2:03 2:48 4:03  
Vysokoškolákov, plaváreň 23:20 0:10 1:10  2:05 2:50 4:05  
Spanyolova, nemocnica 23:21 0:11 1:11  2:06 2:51 4:06  
Veľká okružná, AUPARK 23:22 0:12 1:12  2:07 2:52 4:07  
Polícia 23:24 0:14 1:14  2:09 2:54 4:09  
Hurbanova 23:26 0:16 1:16  2:11 2:56 4:11  
Železničná stanica 23:28 0:18 1:18  2:13 2:58 4:13  

Linka 51 (Centrum - Hliny - [→ Bánová] - Závodie - Hájik a späť)

Zastávky Odchody
Železničná stanica 22:50 23:40 0:40 1:35 2:20 3:35 4:30
Hurbanova 22:52 23:42 0:42 1:37 2:22 3:37 4:32
Polícia 22:54 23:44 0:44 1:39 2:24 3:39 4:34
Komenského 22:55 23:45 0:45 1:40 2:25 3:40 4:35
Mostná 22:56 23:46 0:46 1:41 2:26 3:41 4:36
Hlinská 22:57 23:47 0:47 1:42 2:27 3:42 4:37
Poľná 22:58 23:48 0:48 1:43 2:28 3:43 4:38
Kamenná, OC 23:01 23:51 0:51 1:46 2:31 3:46 4:41
Kamenná, domáce potreby 23:02 23:52 0:52 1:47 2:32 3:47 4:42
Námestie Sv. Jána Bosca 23:04 23:54 0:54 1:49 2:34 3:49 4:44
Oslobodenia 23:05 23:55 0:55 1:50 2:35 3:50 4:45
Jedľová 23:06 23:56 0:56 1:51 2:36 3:51 4:46
Žitná 23:07 23:57 0:57 1:52 2:37 3:52 4:47
Závodského 23:08 23:58 0:58 1:53 2:38 3:53 4:48
Krížna 23:09 23:59 0:59 1:54 2:39 3:54 4:49
Pod vinicou 23:10 0:00 1:00 1:55 2:40 3:55 4:50
Stodolova 23:13 0:03 1:03 1:58 2:43 3:58 4:53
Slnečné námestie 23:14 0:04 1:04 1:59 2:44 3:59 4:54
Mateja Bela 23:15 0:05 1:05 2:00 2:45 4:00 4:55
Hôrecká 23:18 0:08 1:08 2:03 2:48 4:03 4:58
Bánovská cesta 23:19 0:09 1:09 2:04 2:49 4:04 4:59
Poľná 23:21 0:11 1:11 2:06 2:51 4:06 5:01
Hlinská 23:22 0:12 1:12 2:07 2:52 4:07 5:02*
Bernolákova
| | | | | | 5:03
Nemocničná
| | | | | | 5:05
Košická, TESCO hyp.
| | | | | | 5:07
Mostná 23:23 0:13 1:13 2:08 2:53 4:08  
Veľká okružná, AUPARK 23:25 0:15 1:15 2:10 2:55 4:10  
Štefánikovo námestie 23:27 0:17 1:17 2:12 2:57 4:12  
Železničná stanica 23:29 0:19 1:19 2:14 2:59 4:14  

* - prípoj na linky 4 alebo 14.

Linka Súčasnosť Návrh
50 45 730,6 vzkm/rok 48 581,5 vzkm/rok
51 - 43 617,5 vzkm/rok
Spolu 45 730,6 vzkm/rok 92 199 vzkm/rok
Zmena - +101,61 %

 

 

Ako vnímate žilinskú nočnú dopravu Vy? Vaše názory na danú problematiku neváhajte vyjadriť v diskusii pod článkom.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Mongolec #18:
Potom je otázka, či problémy negeneruje skôr samotné vybavovanie cestujúcich (resp. ich kontrola vodičmi)... 😉
Reakcia na: TomoSK #14:
Áno, trasa je takmer totožná, ale možnosti širšie. Skúsim to rozmeniť na drobné. 🙂

Pre zjednodušenie môžeme uvažovať s odchodmi podľa návrhu v článku. V tom prípade príchody na stanicu budú v dôsledku dlhšej doby jazdy o cca 5 minút neskôr. Aby nebola narušená nadväznosť na vlaky, môžu byť mierne upravené niektoré odchody. Vo výsledku to v porovnaní s návrhom v článku znamená:
- pri spojení stanice so sídliskami Vlčince a Solinky obdobná doba cestovania (v smere na stanicu mierne zrýchlenie vedením cez Štefánikovo nám.)
- pri spojení stanice so sídliskom Hájik zrýchlenie s dobou jazdy 10-12 min (pre Stodolovu, namiesto 16 a 23 min)
- pri spojení stanice so sídliskom Hliny predĺženie s dobou jazdy okolo 20 min (pre Hlinskú, namiesto 7 min)
- navyše rozšírená ponuka medzi centrom a sídliskami na 2x za hodinu (na Vlčince a Solinky striedavo zo zastávok Žel. stanica a Polícia, na Hájik striedavo zo zastávok Žel. stanica/Hurbanova a Polícia)
- zároveň zachovaná možnosť cestovania medzi sídliskami

Chápem, že v tomto prevedení by časovo utrpeli Hliny (ako sídlisko najbližšie k centru), no polepšilo by sa vzdialenejšiemu Hájiku (s väčším počtom obyvateľov v porovnaní so súčtom Hlín 5-8) a perspektívne v prípade rozbehnutia nočného života v centre aj zvyšným dvom veľkým sídliskám. Ak sa však chceme držať iba vlakov, potom je samozrejme vhodný variant v článku.
Reakcia na: Dispecer #16:
Keď sa nevezie nikto alebo iba nízky počet cestujúcich, tak sa dá na niektorých úsekoch krátko nadbehnúť a naopak, keď je cestujúcich viac, môžeš stretnúť spoj s meškaním aj do 5 minút. 🙂
Prečo v dnešnej dobe 50 vynecháva niektoré zastávky na trase? Aby sa rýchlejšie otočila?
Reakcia na: TomoSK #7:
Hm, neviem, či sa posledných cca 2 - 3 roky menili nejako jazdné doby na linke 50, ale za mojich študentských čias (ktoré zas neboli až tak dávno, 2012 - 2018), si pamätám na nočáku jazdy skôr "vo vyhliadkovom tempe" / "v sadistickom tempe" s maximálnou rýchlosťou okolo 30 - 35 km/h (najmä medzi Vlčincami, Solinkami a Hlinami), preto sa mi nechce veriť, že by sa to nestíhalo...

Keby takto jazdili nočáky v KE alebo v BA, tak tam by museli nasadiť snáď aj dvojnásobnú výpravu... 😂
L50 má fajn trasovanie.
Z L51 vypustiť trasovanie cez Kamennú a Bánovú a bude to fajn - z Poľnej rovno na Bánovskú cestu a na Žitnú a ďalej po trase. Bánová a Kamenná nemajú až taký potenciál, aby sa tam ťahal nočák a zbytočne sa tým predlžuje jazdný čas pre cestujúcich, ktorí smerujú do Závodia a na Hájik. Pri takomto prístupe by sa nočákov mohli potom dožadovať aj Bytčica a Trnové argumentujúc, že tam žije viac ľudí, a teda sú tam vyššie potenciály, a je to voči nim diskriminačné.
Reakcia na: Mongolec #11:
Ďakujem za materiály, cez web.archive.org ma nenapadlo hľadať 🙂
Čo sa týka navrhovanej trasy, príde mi takmer totožná so súčasným stavom, o ktorom už vieme, že nefunguje... 😃 Dvojlinkový variant so začiatkom na stanici by umožňoval čakanie až do 15 minút po spoj o 1:35, všetky neskoršie by museli ísť včas.
Reakcia na: Matej M #12:
heh, Pardubice alebo Olomouc vlastne môžu závidieť 🙂
Žilinské pomery síce dobre nepoznám, no čo tu ešte neodznelo je fakt, že dvojlinkový variant síce rozbíja mestské prepravné prúdy (, príp. zabezpečuje relatívne dlhé prestupné doby na ŽST, kto by veľmi chcel) ale toto časové okno sa dá bezproblémovo využiť na relatívne dlhú čakačku za omeškanými vlakmi a relatívne rozťahané jazdné doby (raz darmo, rok a pol života v Brne robí svoje) to prípadne možno umožňujú dohnať.
Reakcia na: TomoSK #8:
Ohľadom L50 z r. 2008/2009 pripájam odkazy na oficiálne materiály DPMŽ:
https://web.archive.org/web/20080915231321/http://www.dpmz.sk/Stranky/Navrh%20tras%20A_Bus%20od%202008-09-01.pdf
https://web.archive.org/web/20080915231822/http://www.dpmz.sk/Stranky/Cestovne%20poriadky%202008-09-01.pdf

To, aký je potenciál z konkrétnych železničných spojení by bolo zaujímavé zistiť opakovaným viacdňovým prieskumom (za bežného stavu, t.j. po korone) medzi vystupujúcimi a nastupujúcimi z vlakov priamo na stanici, vrátane informácie o tom, z/na ktoré sídlisko alebo do ktorej mestskej časti idú. Prípadne aj spôsob dopravy v rámci mesta, ktorý na to využijú. Takto by sa dali určiť vlaky podľa priority, na ktoré je nevyhnutné alebo naopak menej potrebné naviazať nočné spoje. Popritom identifikovať súčasných (mimo obdobia korona-obmedzení) cestujúcich L50 - či sú viac náhodní alebo pravidelní, najčastejšie využité spojenia atď. 🙂

Súhlasím, že pri mojom návrhu by bola nadväznosť ťažko realizovateľná, preto si ho dovolím mierne pozmeniť: ŽS - NE - VL - SO - HL - PO - ZÁ - Hájik - Pod vinicou - najrýchlejšou možnou trasou na stanicu a rovnako v opačnom smere. Odhadovaná doba jazdy 41-44 min.


Ešte otázka pre autora - koľko čakať alebo nečakať na zmeškané vlaky? Trať v žilinskej oblasti bude najbližších niekoľko rokov jedno veľké stavenisko...
Reakcia na: Mike #9:
Po dostavbe prepojenia medzi Centrálnou a Pod Hájom by technicky L50 mohol byť trolejbus, ale vidí sa mi to trošku zbytočné práve kvôli limitom samotnej infraštruktúry. V noci sa navyše, predpokladám, robí aj údržba, takže potom by sa museli riešiť zbytočné problémy s tým, kedy vypravuje L50 garáž Košická a kedy vozovňa Kvačalova.
Reakcia na: Dispecer #5:
Ad jazdné doby. L50 by mohol byť trolejbus? (Ak dobre pozerám jediný chýbajúci úsek je Centrálna - Pod Hájom). Ten by mal potom celkovú jazdnú dobu kvôli kríženiam, výhybkam a oblúkom možno dlhšiu ako bus ... (Aj keď v BA to na nočáku tak nie je 😃 )
Reakcia na: Mongolec #6:
Čo sa týka historických trás, vychádzal som najmä z dostupných zdrojov a publikácie o histórii MHD v Žiline. Ohľadom zastavovania pripúšťam isté nepresnosti, pretože zastávky sa menili dosť často, neuvádzal som preto každú drobnú zmenu zastavovania. V roku 2008/9 som vychádzal zo zdrojov imhd, kde je po Závodského skutočne najbližšia zastávka až Smreková. Čo sa týka Bánovej, po obslúžení Hlín sa ponúkajú dve možnosti - viesť L51 po trase, ako je navrhovaná v opačnom smere cez zastávku Bánovská cesta, alebo ju viesť priamo cez Bánovú (nárast jazdných dôb o 4 minúty). Pri oboch linkách som sa snažil o rovnomernosť jazdných dôb z toho dôvodu, aby nadväzovali na rovnaké spoje, aby sa nestalo, že z jedného sídliska sa očakávaný prípojný vlak stihne, z druhého nie (38/39 minút L50/L51). Je pravdou, že cestovanie zo sídliska na sídlisko je v takomto prípade zredukované do minimálnej možnej miery (spoje pred polnocou a o pol tretej, možnosť prestupu na ŽST), no mám za to, že primárnou klientelou týchto nočných spojov sú práve cestujúcich od vlakov a na vlaky. Nepochybne ich je viac, ako cestujúcich zo sídliska na sídlisko. V prípade vedenia len jednej nočnej linky po navrhovanej trase by bolo takmer nemožné ju nejak rozumne sprípojovať a vznikol by zrejme podobný paškvil, ako je dnešná linka 50.
Reakcia na: Dispecer #5:
Návrh je spracovaný autorom článku. Navrhované jazdné doby boli konzultované priamo s ľuďmi z terénu, ktorí viackrát apelovali, že súčasné jazdné doby sú vo veľa prípadoch veľmi stlačené, a nedajbože ak niekto cestuje tak absolútne nestíhateľné.
Najprv na tému skúseností s nočnou linkou. Najviac mi chýbalo, ako je načrtnuté aj v článku, spojenie okolia Mariánskeho námestia (Polícia) na smer Hliny a Solinky. Peší presun na stanicu alebo Mostnú bol iba krajným riešením. Okrem toho i lepšia časová nadväznosť na príchody vlakov, aj keď takúto potrebu som mal len zopárkrát. Skôr som linku častejšie využil na presun medzi sídliskami.

Teraz k samotnému článku. Pri trase bývalej linky 51 je uvedené, že bola vedená medzi zast. Hollého a žel. stanicou po Veľkej okružnej. Mne dostupné podklady (CP r. 2002) ale hovoria o trase Hollého – Hurbanova – žel. stanica. V CP z r. 2006 je Hurbanova dokonca vynechaná a po Hollého nasleduje hneď žel. stanica. Je ale možné, že v priebehu 13 rokov došlo k zmene trasovania.
Pri trase linky 50 z obdobia prelomu rokov 2008/2009 je v smere na Hájik uvedená Hôrecká, tá ale v materiáloch z leta 2008 nefiguruje, zato je tam Závodská. V smere z Hájika je uvedená po zast. Závodského hneď Smreková. V skutočnosti však medzi týmito zastávkami boli ešte Závodská, Mostná, Hlinská aj Poľná.

Pri návrhu sa chcem spýtať, prečo pri L51 jednosmerne figuruje práve Bánová (+časť Kamennej)? Táto mestská časť sa v posledných rokoch často objavuje v rôznych návrhoch a prácach (najmä z dielne ŽU). Čím je teda dôležitejšia ako povedzme Bytčica alebo Trnové, ktoré majú viac obyvateľov? Sú tam také podniky, ktorých pracovná doba začína/končí práve v noci? Nebolo by L51 lepšie potiahnuť z Poľnej najkratšou cestou do Závodia/na Hájik, prípadne ju predtým nechať spraviť okruh okolo Soliniek? Časovo by to vyšlo podobne, navyše by mohol vzniknúť vzájomný prestup medzi L50 a L51. Práve možnosť cestovania medzi jednotlivými sídliskovými časťami mesta v tomto návrhu absentuje, nevidím tam žiadne možnosti prestupu.
Som zvedavý na názory ostatných.🙂
Mimochodom pokiaľ nemá byť linka 51 vedená po Krížnej ul. (kadiaľ autobus ani neprejde https://goo.gl/maps/jfEmm1LwDksTMSzP7), skôr je vhodnejší názov zastávky Pod Hradiskom, na aký boli ľudia dlhé roky zvyknutí, keďže v minulosti neďaleko taká zastávka bola.

Podľa môjho názoru, aj v nadväznosti na v článku opísané nedostatky, najjednoduchšie, čo sa môže so súčasnou nočnou linkou urobiť, je predĺžiť a pozmeniť jej trasu nasledovne: Hájik – Závodie – centrum (ŽS) – nemocnica – Vlčince – Solinky – Hliny – Polícia – Závodie – Hájik a úplne rovnako späť (Hájik – Závodie – Polícia – Hliny – Solinky – Vlčince – nemocnica – ŽS – Závodie – Hájik), možno s vyčkávaním pri stanici.
Treba ešte spomenúť, že nočné cestovanie trocha zjednoduší i nová tarifa, nakoľko zaniknú nočné lístky.
Návrh v článku je vymyslený autorom článku alebo to je prebraté z nejakého iného koncepčného dokumentu, ktorého autorom je niekto iný? Čo všetko sa posudzovalo pri návrhu?

Chýbajú mi tieto informácie v článku, vrátane nejakého "textového prechodu" od historického prehľadu...

P. S.: Nie je navrhovaná jazdná doba príliš natiahnutá? Podľa mňa minimálne v centre sa dajú bez väčších problémov vo väčšine prípadov dostať medzizastávkové jazdné doby na cca 1 minútu. Alebo tam je rezerva pre nástupy prednými dverami?
Reakcia na: ramzi #2:
Ďakujeme za upozornenie. Skutočne je tam nejaká chyba. Na odstránení problému pracujeme.
Keď som z Prahy dochádzal LE 1259 o 1:08 a prišiel presne, v pohode som stíhal linku 50 s odchodom o 1:20 zo ŽST na Hliny. Síce som sa previezol cez všetky možné sídliská, ale nevadilo mi to. Horšie bolo, keď vlak meškal. To potom zostávali už iba vlastné nohy. 😁
Iba technická poznámka, no už dlhšiu dobu vnímam, že niektoré články zo žilinskej sekcie (vrátane tohto) sa nezobrazujú v súhrne správ v sekci Slovensko a svet. Bolo by prosím možné pozrieť sa či tam nie je nejaký bug?
Žilina má ešte ďaleko k európskemu mestu. 😃 V noci tam "skapal pes".
Roky som chodil nočným RJ z Košíc a o pol jednej som bol v Žiline. MHD nehrozilo, Bolt žiaden, tak to v teplých mesiacoch istil aspoň bicykel (aj to sa musel človek prejsť na Štefánikovo námestie alebo k Mirage - v tom lepšom prípade, lebo mal som zachádzky aj na Predmestskú).
Chápem, že nie väčšina si môže dovoliť taký luxus a v noci sa prejsť, ale pri súčasnom LV nočnej dopravy to bolo najlepšie riešenie. A mne osobne taká nočná 20 minútová prechádzka padla vhod.

Záverom len dodám, že zmeny prísť musia. Pretože dnes jazdí tá nočná linka pre nikoho a po trase, kedy sa "cestujúcemu" občas vyplatí ísť aj pešo.