Dopravný podnik pokračuje v informatizácii

Na zastávkach by mali pribudnúť kamery a informačné panely, modernizáciou prejdú aj dispečerské pracoviská.

Vo štvrtok 17. septembra 2020 vyhlásil DPMŽ verejné obstarávanie Informatizácia MHD v Žiline, ktorého predmetom je modernizácia vozidlového komunikačného systému, modernizácia dispečerských pracovísk, vybavenie zastávok elektronickými informačnými panelmi a zavedenie kamerového systému na zastávkach a vo vozidlách, ktoré ním ešte nie sú vybavené. Predpokladaná hodnota zákazky je 1 375 800,00 € bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 23. októbra 2020 o 9:00, otváranie ponúk prebehne o hodinu neskôr. Víťaz sa zaväzuje splniť celý predmet zmluvy do 410 dní (~ 13,5 mesiaca) od nadobudnutia účinnosti zmluvy.


Pracoviská dispečerov a kamerového systému

Hlavné dispečerské pracovisko bude vybavené šiestimi veľkoplošnými LCD monitormi, ktoré budú slúžiť na zobrazovanie výstupov dispečerského riadiaceho programu s možnosťou pripojenia sa na kamerový vozidlový a zastávkový systém. Pracovné miesta dvoch dispečerov budú vybavené novými počítačmi, každý dispečer bude mať k dispozícii aj dva monitory. Za hlavnou dispečerskou sálou sa nachádza pracovisko vedúceho dispečera, ktoré bude rovnako vybavené pracovnou stanicou zahŕňajúcou výkonný počítač, monitor a tlačiareň.

V rámci riadenia dopravy bude vytvorené aj nové samostatné pracovisko kamerového systému, ktoré sa bude fyzicky nachádzať mimo dispečerskej miestnosti. Náplňou pracovníka kamier bude správa a obsluha systému kamerového monitoringu. Za týmto účelom má byť toto pracovisko tiež vybavené počítačom a dvoma monitormi.


Systém automatického počítania cestujúcich (147 snímačov)

 • systém musí vedieť rozoznať nastupujúcich a vystupujúcich a priradiť ich k linke, smeru, spoju a zastávke,
 • musí byť umiestnený nad každými dverami,
 • musí vedieť generovať súhrnné správy o jednotlivých linkách a spojoch.

Kamerový vozidlový systém (128 kamier)

 • 7 vozidiel Škoda 30 Tr SOR: 1 čelná kamera, 4 v priestore dverí, 1 na zberače;
 • 8 vozidiel Škoda 31 Tr SOR: 1 čelná kamera, 5 v priestore dverí, 1 na zberače;
 • 3 vozidlá Karosa B 9611 čelná kamera, 4 v priestore dverí, 1 cúvacia kamera;
 • 2 vozidlá Irisbus Citelis 18M1 čelná kamera, 4 v priestore dverí, 1 cúvacia kamera.

Kamerový zastávkový systém (16 kamier)

Zastávkový kamerový systém bude umiestnený na vybraných 16 nástupišť, ktoré boli vyselektované na základe intenzity prepravy. Všetky kamery budú implementované do elektronických informačných panelov. Konkrétne sa jedná o tieto zastávky:

Zastávka Smer
Hálkova centrum
  Hájik
Hurbanova Železničná stanica / Brodno
  Hájik / Hliny
Polícia Hurbanova
  Hájik
  Hliny
Spanyolova, nemocnica centrum
  Vlčince
Štefánikovo námestie Železničná stanica
  Nemocnica / AUPARK
Veľká Okružná, AUPARK Hliny
  Nemocnica
Železničná stanica Hurbanova / Brodno
  Štefánikovo námestie (trolejbusová zastávka)
  Štefánikovo námestie (autobusová zastávka)

Elektronické zastávkové informačné panely

Tieto panely majú slúžiť na informovanie cestujúcich o reálnych odchodoch spojov z danej zastávky, zmenách v doprave alebo mimoriadnych udalostiach v doprave. Všetky panely budú vybavené akustickým hlásičom pre nevidiacich a slabozrakých. Celkovo má byť na zastávky rozmiestnených 50 kusov panelov štyroch rôznych druhov:

 • jednostranný, 5 riadkov + 1 servisný riadok (38 ks),
 • obojstranný, 5 riadkov + 1 servisný riadok (4 ks),
 • jednostranný, 8 riadkov + 1 servisný riadok (4 ks),
 • obojstranný, 8 riadkov + 1 servisný riadok (4 ks).

Väčšina panelov bude osádzaná na už existujúce stĺpy trakčného vedenia, na zastávkach Mateja Bela, Matice slovenskej a Spanyolova, nemocnica budú z priestorových dôvodov umiestnené na samostatnom kovovom stĺpe. Spolu sa jedná o týchto 50 nástupišť:

Zastávka Smer Typ panelu
Fatranská centrum jednostranný, 5 riadkov
  Solinky jednostranný, 5 riadkov
Hálkova centrum jednostranný, 8 riadkov
  Hájik jednostranný, 8 riadkov
Hlinská Solinky jednostranný, 5 riadkov
Hurbanova Železničná stanica / Brodno obojstranný, 8 riadkov
  Hájik / Hliny obojstranný, 8 riadkov
Jaseňová centrum jednostranný, 5 riadkov
  UNIZA jednostranný, 5 riadkov
Komenského Hliny jednostranný, 5 riadkov
Košická, TESCO hypermarket centrum jednostranný, 5 riadkov
  Vlčince jednostranný, 5 riadkov
Kvačalova, DPMŽ centrum jednostranný, 5 riadkov
Limbová centrum jednostranný, 5 riadkov
  UNIZA jednostranný, 5 riadkov
Mateja Bela centrum jednostranný, 5 riadkov
Matice slovenskej centrum jednostranný, 8 riadkov
Mostná centrum jednostranný, 5 riadkov
  Solinky jednostranný, 5 riadkov
Obchodná centrum jednostranný, 5 riadkov
Polícia Hájik jednostranný, 5 riadkov
  Hurbanova obojstranný, 5 riadkov
  Solinky jednostranný, 5 riadkov
Poľná centrum jednostranný, 5 riadkov
  Solinky jednostranný, 5 riadkov
Poštová centrum jednostranný, 5 riadkov
Predmestská centrum jednostranný, 5 riadkov
  Vlčince jednostranný, 5 riadkov
Rudnayova centrum jednostranný, 5 riadkov
Slnečné námestie centrum jednostranný, 5 riadkov
Smreková centrum jednostranný, 5 riadkov
  UNIZA jednostranný, 5 riadkov
Spanyolova, nemocnica centrum jednostranný, 5 riadkov
  Vlčince jednostranný, 5 riadkov
Stodolova centrum jednostranný, 5 riadkov
Sv. Cyrila a Metoda centrum jednostranný, 5 riadkov
  Fatranská jednostranný, 5 riadkov
Štefánikovo námestie Železničná stanica jednostranný, 8 riadkov
  Nemocnica / AUPARK obojstranný, 8 riadkov
Veľká Okružná, AUPARK Hliny obojstranný, 5 riadkov
  Nemocnica obojstranný, 5 riadkov
Vysokoškolákov, plaváreň centrum jednostranný, 5 riadkov
  Vlčince jednostranný, 5 riadkov
Závodská centrum jednostranný, 5 riadkov
Železničná stanica Hurbanova / Brodno obojstranný, 8 riadkov
  Štefánikovo námestie (trolejbusová zastávka) obojstranný, 5 riadkov
  Štefánikovo námestie (autobusová zastávka) jednostranný, 5 riadkov
Žilinská univerzita Solinky jednostranný, 5 riadkov
  Vlčince jednostranný, 5 riadkov
Žitná centrum jednostranný, 5 riadkov

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Ilustračné foto z Košíc 😕
Bustec sa snaží nahradiť Mielec.