Zmena tarify (od 1.1.2020)

Ruší sa bezplatná preprava pre študentov, veková hranica pre kategóriu žiak sa posunie.

Od stredy 1. januára 2020 vstupuje do platnosti úprava tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline, ktorou sa mení nárok na zľavnenú a bezplatnú prepravu.

  • pre študentov vo veku od 16 do 26 rokov sa ruší bezplatná preprava - títo cestujúci budú môcť cestovať za zľavnené cestovné. Nárok na bezplatnú prepravu podľa doterajších podmienok si študenti, ktorí majú trvalý pobyt v Žiline a nemajú žiadny dlh voči mestu Žilina ani voči Dopravnému podniku, môžu ešte stále uplatniť až do 31.12.2019. Do tohto dátumu priznaný nárok platí aj po 1. januári 2020, až do riadne plánovaného dátumu konca platnosti.
  • posúva sa veková hranica pre kategóriu žiak, ktorá bude po novom až do dňa dovŕšenia 16 rokov (doteraz to bolo 15 rokov).Pre žiakov aj naďalej platí nárok na bezplatnú prepravu, pokiaľ majú trvalý pobyt v Žiline.

Nárok na zľavu alebo bezplatnú prepravu je aj naďalej potrebné v prípade kontroly preukázať. Spôsob preukazovania sa oproti doterajšej praxi nemení.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.