Bezplatná preprava MHD pre Žilinčanov od 62 rokov (od 1.12.2015)

Nárok na bezplatnú prepravu je podmienený trvalým pobytom v Žiline, bezdlžnosťou voči Mestu i DPMŽ, vlastníctvom čipovej karty a jej označením pri každom nástupe.

Od utorka 1. decembra 2015 budú môcť Žilinčania odo dňa dovŕšenia 62 rokov využívať služby žilinskej MHD bezplatne.
Podmienky bezplatnej prepravy pre cestujúcich od 70 rokov sa nemenia.

Cestujúci od 62 do 70 rokov musia splniť nasledujúce podmienky, aby mali nárok na bezplatnú prepravu:
  • trvalý pobyt v meste Žilina,
  • bezdlžnosť voči Mestu Žilina i DPMŽ,
  • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na bezplatnú prepravu,
  • označenie si čipovej karty bezprostredne po nástupe do vozidla MHD.

Bezdlžnosť voči Mestu i DPMŽ bude overená priamo v predajných miestach dopravcu (Hlinkovo nám., Mestský úrad).

Nárok na bezplatnú prepravu bude mať platnosť 365 dní a bude cestujúcim vyznačený do čipovej karty taktiež na predajných miestach DPMŽ. Cestujúci, ktorí sú držiteľmi čipovej karty, si nemusia vybavovať novú čipovú kartu. Cestujúcim, ktorí nie sú držiteľmi čipovej karty, ju DPMŽ vystaví za 3,50 € po predložení občianskeho preukazu a fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm. Nárok na bezplatnú prepravu si môžu dať cestujúci vyznačiť do čipovej karty až po skončení platnosti aktuálne zakúpeného predplatného cestovného lístka, resp. po vyčerpaní ciest na aktuálne zakúpenom cestovnom lístku (DPMŽ teda nebude vracať zostatkovú hodnotu predplatných cestovných lístkov).

Nárok na bezplatnú prepravu si bude možné si dať vyznačiť do čipovej karty od 16. novembra 2015 (využívať služby MHD bezplatne bude možné ale až od 1. decembra 2015).

Cestujúcemu, ktorý má nárok na bezplatnú prepravu zapísaný v čipovej karte, ale neoznačí si ju bezprostredne po nástupe do dopravného prostriedku MHD, prepravný kontrolór pri kontrole kartu zablokuje a cestujúci tak stráca nárok na bezplatnú prepravu. Karta mu môže byť odblokovaná a tým nárok na bezplatnú prepravu obnovený na predajnom mieste DPMŽ, a to po opätovnom preverení bezdlžnosť voči Mestu i DPMŽ (ku dňu návštevy predajného miesta dopravcu). V prípade zistenia podlžnosti voči uvedeným inštitúciam bude cestujúcemu obnovený nárok na bezplatnú prepravu až po uhradení si záväzkov.
 
V prípade, že cestujúci bude cestovať na čipovú kartu, ktorá bola zablokovaná, bude považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka a bude mu uložená sankcia v zmysle prepravného poriadku.
 
V prípade, že cestujúci nebude využívať bezplatnú dopravu (napr. pre zadlženosť), môže cestovať MHD podľa rovnakých tarifných podmienok ako doteraz.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.